Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYSZKOLNYM

Z liter MIĘDZYSZKOLNYM można ułożyć aż 1074 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

międzyszkolnym25,

13 literowe słowa:

międzyszkolny23,

10 literowe słowa:

ksyloidynę19, zmiędlonym19, zmydlonymi16, szyldzikom15,

9 literowe słowa:

międlonym18, modliszkę17, zmiędlony17, mydlonymi15, zmydlonym15, ksyloidyn14, odmyszyli14, zmylonymi14, szklonymi13, szkodnymi13, szkodzimy13, szkolnymi13, zliszonym12,

8 literowe słowa:

mękolimy17, zmiędlmy17, domknęli16, kilodynę16, międlony16, miększym16, smyknęli16, dioksynę15, mękolisz15, olszynkę15, omięsnym15, omsknęli15, sylikozę15, mydlikom14, mydlonym14, sędzinom14, zmydlimy14, dymnikom13, kilodyny13, mydlinom13, mylonymi13, odmyszmy13, omylnymi13, skomlimy13, syndykom13, zmydlony13, zmylonym13, dioksyny12, dzikszym12, indoksyl12, lizozymy12, oszklimy12, smolnymi12, solidnym12, sylikony12, sylikozy12, szklonym12, szkodnym12, szkolimy12, szkolnym12, szydzimy12, szyldzik12, zdolnymi12, zlodzimy12, zmydlisz12, znikomym12, kiszonym11, mniszkom11, mszonymi11, olszynki11, szminkom11, szyizmom11, zliszony10,

7 literowe słowa:

mękolmy16, międlmy16, myknęli15, dolinkę14, dziękom14, kęsimom14, ksylozę14, limonkę14, miększy14, mięskom14, mięsnym14, odmyszę14, syknęli14, zmiękom14, zmilknę14, dzionkę13, miozynę13, mniszkę13, mydlimy13, olszynę13, oszyndę13, sędziny13, sędziom13, symonię13, szkodzę13, szminkę13, zmydlmy13, dymnymi12, modlimy12, mydliny12, mydlony12, mylnymi12, mylonym12, odymimy12, omylimy12, omylnym12, sędzino12, skomlmy12, szimozę12, zmylimy12, dolnymi11, dolskim11, dylinom11, dymiony11, dynksom11, dyszkom11, dyszlom11, indykom11, kilodyn11, klizmom11, kolnymi11, komizmy11, komyszy11, ksylozy11, lodzimy11, milszym11, miodnym11, modnymi11, modzimy11, mydlisz11, myszkom11, odmyszy11, omszymy11, smolimy11, smolnym11, syndyki11, szklimy11, szkolmy11, szyldom11, szymlom11, zdolnym11, zdyszmy11, zmylony11, dinksom10, dioksyn10, doszyli10, dzikszy10, izozymy10, kilsony10, kliszom10, knyszom10, liszkom10, lizozym10, lizynom10, lniskom10, miozyny10, mniszym10, modlisz10, monizmy10, mszonym10, odszyli10, odymisz10, odzyski10, olszyny10, omszyli10, omylisz10, oszyndy10, solidny10, solnymi10, sylikon10, sylikoz10, szklony10, szkodny10, szkolny10, szyizmy10, szynkom10, szyzmom10, zmylisz10, znikomy10, kiszony9, lodzisz9, mniszko9, modzisz9, szimozy9, szkodni9, szkodzi9, szkolni9, szminko9, szminom9, sznikom9, znosimy9,

6 literowe słowa:

kolędy14, zmydlę14, domknę13, dylinę13, dyszkę13, idolkę13, kęsimy13, klizmę13, lyonkę13, mękoli13, męskim13, między13, milknę13, miodlę13, mknęli13, mykozę13, myszkę13, nikędy13, odklnę13, odymię13, skomlę13, smyknę13, zmiędl13, dolinę12, dominę12, kliszę12, klonię12, konyzę12, limonę12, lionkę12, liszkę12, lizynę12, loszkę12, mięsko12, mięsny12, mięsom12, mikozę12, mimozę12, mokszę12, mydlmy12, nędzom12, omsknę12, oszklę12, sędzim12, szkodę12, szkolę12, szydzę12, szynkę12, szyzmę12, zdyszę12, zlodzę12, zmoknę12, dymimy11, dymkom11, dymnym11, konszę11, kozinę11, mdlimy11, mosznę11, mydlik11, mylimy11, mylnym11, nioskę11, odymmy11, omylmy11, sędzin11, sędzio11, sionkę11, szminę11, sznikę11, zliszę11, zmylmy11, dolnym10, domyli10, dyliny10, dymnik10, dynksy10, dyskom10, dyszmy10, dyzmom10, klimom10, klizmy10, kolnym10, milkom10, mlikom10, modnym10, mszymy10, mydlin10, mykozy10, mylony10, odmyli10, oksymy10, omylny10, skolmy10, smolmy10, smykom10, syklom10, syndyk10, szyldy10, zmydli10, zniosę10, znoszę10, zydlom10, dinksy9, doliny9, dolski9, dominy9, domisk9, dylino9, dymion9, dymisz9, dyniom9, dyszki9, dyszko9, dyszli9, dyszom9, dzikom9, kilosy9, klinom9, kliszy9, klizmo9, kloszy9, kminom9, knyszy9, kominy9, komisy9, komizm9, komysz9, konyzy9, kosimy9, kosymi9, ksyloz9, lidzko9, limony9, limsko9, linkom9, liskom9, lizyny9, lodzik9, lyonki9, mdlisz9, mikozy9, miksom9, milszy9, mimozy9, minkom9, miodny9, miskom9, mnodzy9, mokszy9, mszyli9, mylisz9, myszki9, myszko9, myszom9, niklom9, nyskim9, nyskom9, odmysz9, odzysk9, omskim9, omylni9, onyksy9, osmyki9, ozimym9, silnym9, simkom9, skomli9, slimom9, smolik9, smolny9, solidy9, solimy9, solnym9, synkom9, synody9, szkody9, szykom9, szyzmy9, zdoimy9, zdolny9, zdyszy9, zimnym9, zlimom9, zmokli9, zyskom9, doszli8, indosy8, inszym8, izozym8, kilson8, kiszom8, kliszo8, konszy8, koziny8, liszko8, lizyno8, lnisko8, loszki8, miozyn8, mniszy8, monizm8, mosiny8, moszny8, mszony8, nidzko8, nosimy8, olszyn8, oszkli8, oszyli8, skinol8, skinom8, skizom8, smolni8, syniom8, szkoli8, szminy8, szydzi8, szyizm8, szynki8, szynko8, szynom8, szyzmo8, zdolni8, zimnom8, zlodzi8, znoimy8, zoizmy8, zszyli8, niszom7, szimoz7, szmino7, szniko7, zdoisz7, znoisz6,

5 literowe słowa:

dymkę13, mydlę13, dymię12, dyskę12, dyzmę12, klimę12, kolęd12, lękom12, mękol12, mękom12, międl12, milkę12, modlę12, myknę12, myomę12, omylę12, zmylę12, dynię11, dyszę11, kęsim11, kęsom11, kimnę11, kminę11, kolię11, kolnę11, linkę11, lodzę11, męski11, męsko11, minkę11, miskę11, modzę11, moknę11, moksę11, mysię11, nędzy11, nyskę11, odęli11, sękom11, simkę11, sklnę11, skodę11, skolę11, smolę11, sodkę11, syknę11, szklę11, zmięk11, doinę10, dymmy10, ikonę10, kisnę10, kiszę10, koszę10, liznę10, mięso10, mylmy10, nędzo10, nokię10, okszę10, olsnę10, olszę10, ominę10, omszę10, osęki10, osikę10, sędzi10, siknę10, skinę10, snęli10, sondę10, szynę10, zęzom10, zondę10, dylom9, dymki9, dymko9, dymny9, dymom9, dyzmy9, klimy9, kolmy9, milmy9, mydli9, mykom9, mylny9, myomy9, niosę9, niszę9, noszę9, osinę9, zionę9, zmydl9, dilom8, dimom8, doimy8, dolny8, domki8, dylin8, dymni8, dymno8, dynks8, dynom8, dyony8, dyski8, dysko8, dyszy8, dyzmo8, dyzom8, indyk8, kilom8, kimom8, klimo8, kliny8, klizm8, klony8, kminy8, koimy8, kolny8, kosym8, lidom8, likom8, limom8, lodki8, mikom8, miksy8, milko8, milom8, miody8, modli8, modny8, modsy8, mokli8, moksy8, molik8, mykoz8, mylni8, mysim8, myszy8, odymi8, oksym8, omkli8, omyki8, omyli8, osmyk8, silmy8, skody8, skoml8, slimy8, smyki8, soldy8, sykli8, sykom8, szyld8, zlimy8, zmyli8, zydli8, dinks7, disko7, disom7, dniom7, doiny7, dolin7, dolni7, domin7, dynio7, dyszo7, dziko7, ikony7, ikosy7, iksom7, indol7, indom7, inkom7, iskom7, izmom7, kilos7, kimon7, kinol7, kinom7, klisz7, klosz7, kmino7, knysz7, kolni7, komin7, komis7, konyz7, koszy7, kozim7, limon7, linko7, linom7, lisom7, lizom7, lizyn7, lizys7, lnisk7, lodzi7, mikoz7, mimoz7, minko7, minom7, miony7, misko7, misom7, modni7, modsi7, modzi7, moksz7, molin7, mszom7, mysio7, nikol7, nilom7, noksy7, noysy7, nyski7, nysko7, nysom7, okszy7, olszy7, omski7, omszy7, onkli7, onyks7, onymi7, oskim7, ozimy7, sidol7, sikom7, silny7, silom7, simko7, simom7, sinym7, skiny7, skizy7, skony7, smoki7, smoli7, sodki7, solid7, solny7, sondy7, synki7, synod7, synom7, szkli7, szkol7, szlom7, szody7, szyki7, szyli7, szynk7, szyny7, szyzm7, zdysz7, zimny7, zimom7, ziomy7, zondy7, zyski7, zysom7, zyzom7, doisz6, indos6, inszy6, koisz6, konsz6, kozin6, mosin6, nisko6, niszy6, noski6, noszy6, osiny6, silno6, solni6, synio6, szmin6, sznik6, szoki6, szyno6, zimno6, zinom6, zisom6, znosy6, zoizm6, zonki6, niszo5, znosi5,

4 literowe słowa:

kędy11, mdlę11, mylę11, dęli10, dolę10, dynę10, dyzę10, kęsy10, kimę10, klnę10, kodę10, kolę10, komę10, lęki10, limę10, męki10, męko10, mikę10, milę10, mknę10, modę10, odmę10, disę9, dozę9, inkę9, kinę9, kosę9, kozę9, linę9, lizę9, lsnę9, mięs9, minę9, misę9, monę9, mszę9, nędz9, nysę9, osęk9, sęki9, sikę9, silę9, simę9, sodę9, solę9, somę9, szlę9, zęzy9, zimę9, zyzę9, dymy8, mydl8, zęzo8, zonę8, dimy7, domy7, dyli7, dymi7, dyny7, dysk7, dyzy7, kimy7, klim7, kody7, komy7, lidy7, limy7, lody7, mdli7, mimy7, mlik7, mody7, moly7, myki7, myli7, mymi7, myom7, odmy7, odym7, omyk7, omyl7, smyk7, sykl7, zmyl7, diol6, disy6, dnom6, doki6, doli6, dony6, dozy6, dyni6, dyno6, dyon6, dysz6, dyzo6, dzik6, idol6, idom6, iksy6, ilom6, indy6, izmy6, kilo6, kimo6, kiny6, kiom6, klin6, klon6, kmin6, koli6, komi6, kosy6, kozy6, kysz6, lido6, limo6, link6, liny6, lisy6, lizy6, lnom6, loki6, losy6, miko6, miks6, milo6, mimo6, miny6, misy6, modi6, mods6, moim6, moks6, moli6, mony6, mszy6, mysi6, mysz6, nomy6, nysy6, olim6, olsy6, onym6, osmy6, simy6, skod6, skol6, slim6, smok6, smol6, sody6, sold6, somy6, syki6, syny6, szyk6, zimy6, zlim6, zysk6, zysy6, zyzy6, diso5, doin5, doni5, ikon5, ikos5, inko5, kino5, kisz5, koni5, kosi5, kosz5, kozi5, lino5, lizo5, mino5, mion5, miso5, mszo5, noki5, noks5, nosy5, noys5, nyso5, oksz5, olsz5, osik5, osim5, oski5, siko5, simo5, siny5, skin5, skiz5, skon5, snom5, soki5, soli5, sond5, sony5, szli5, szlo5, szok5, szyi5, szyn5, yoni5, zdoi5, zimn5, zimo5, ziny5, ziom5, zisy5, zoil5, zoli5, zond5, zonk5, zony5, zyzo5, nisz4, nosi4, osin4, sino4, znoi4, znos4,

3 literowe słowa:

dmę9, lęk9, dnę8, idę8, kęs8, kię8, mię8, mnę8, odę8, sęk8, ęsi7, osę7, się7, snę7, zęz7, dyl6, dym6, myk6, myl6, mym6, dil5, dim5, dny5, dok5, dol5, dom5, dyn5, dyz5, idy5, kil5, kim5, klo5, kod5, kol5, kom5, lid5, lik5, lim5, lny5, lok5, mik5, mil5, mim5, mod5, mol5, odm5, ody5, omy5, syk5, dis4, dni4, dno4, doi4, don4, doz4, ido4, iks4, ind4, ink4, isk4, izm4, kin4, kio4, koi4, kos4, ksi4, lin4, lis4, liz4, los4, min4, mis4, moi4, mon4, nil4, nim4, nok4, nom4, nys4, ols4, osm4, osy4, ozy4, sik4, sil4, sim4, ski4, sny4, sok4, sol4, som4, syn4, yin4, zim4, zol4, zys4, zyz4, ino3, nos3, oni3, osi3, sio3, soi3, son3, zin3, zis3, zon3,

2 literowe słowa:

dy4, my4, do3, id3, il3, im3, ki3, ko3, li3, mi3, ny3, od3, ok3, om3, yo3, in2, ni2, no2, on2, os2, oz2, si2,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYSZKOLNYM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYSZKOLNYM to

międzyszkolnym

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

międzyszkolny

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa MIĘDZYSZKOLNYM

Ze słowa MIĘDZYSZKOLNYM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYSZKOLNYM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYSZKOLNYM to

międzyszkolnym

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

międzyszkolny

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Informacje szczegółowe o słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: I, O, Y, Y, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 9

Występujące spółgłoski: D, K, L, M, M, N, S, Z, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie MIĘDZYSZKOLNYM w kolejności alfabetycznej: D, I, K, L, M, M, N, O, S, Y, Y, Z, Z, Ę

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ę, Z, Z, Y, Y, S, O, N, M, M, L, K, I, D


Jak prawidłowo wymawiać słowo MIĘDZYSZKOLNYMAnaliza liter - słowo MIĘDZYSZKOLNYM

Słowo MIĘDZYSZKOLNYM po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: D, Ę, I, K, L, M, N, O, S, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera D w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera Ę w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera I w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera K w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera L w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera M w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera N w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera S w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera Y w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie MIĘDZYSZKOLNYM

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie MIĘDZYSZKOLNYM: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa MIĘDZYSZKOLNYM

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu MIĘDZYSZKOLNYM - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty