Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYPŁCIOWE

Z liter MIĘDZYPŁCIOWE można ułożyć aż 1390 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

międzypłciowe24,

11 literowe słowa:

wypłodzicie17,

10 literowe słowa:

powiędłymi20, wypędziłem20, dzięciołem19, powięziłem18, wypędzicie18, powzięciem17, dziełowymi15, miedziowcy14, wymodzicie14,

9 literowe słowa:

podłęczem19, powiędłym19, dzięcioły18, opędziłem18, powiędłem18, wpędziłem18, wypędziło18, zwiędłymi18, dopięciem17, odpięciem17, owędziłem17, powięziły17, wypięciem17, wypięciom17, opędzicie16, powięzimy16, wpędzicie16, doczepiły15, odczepiły15, owędzicie15, płciowymi15, podwięzie15, powzięcie15, wypociłem15, doczepimy14, dopieczmy14, dziełowym14, odczepimy14, płodzicie14, podymicie14, wycedziło14, czipowymi13, młodziwie13, piecowymi13, pieczywom13, powiedzmy13, dziewicom12, miedziowy12, owicydzie12,

8 literowe słowa:

podcięły18, podłęczy18, pomęczył18, opędziły17, pędziłem17, podłęcze17, powiędły17, wpędziły17, wypędził17, wypłodzę17, zwiędłym17, dzięcioł16, opędzimy16, owędziły16, pędowymi16, podęciem16, pomiędzy16, powiędłe16, powzięły16, wędziłem16, wpędziło16, wpędzimy16, wydepczę16, wydęciem16, wydęciom16, zwiędłem16, doczepię15, dopięcie15, miedzicę15, odczepię15, odpięcie15, opięciem15, owędzimy15, pędzicie15, piędziom15, podzięce15, pomięcie15, powięził15, więziłem15, wpięciem15, wpięciom15, wyciepię15, wymięcie15, wypędzie15, wypięcie15, wzdęciem15, wzdęciom15, ciepłymi14, dopływem14, dziewicę14, młodzicy14, moczydeł14, odpływem14, płciowym14, płodzimy14, podwięzi14, powzięci14, pyłowcem14, wędzicie14, wzięciem14, wzięciom14, doczepił13, doczepmy13, dopływie13, łowczymi13, oczepiły13, odczepił13, odczepmy13, odpływie13, piłowymi13, podmycie13, podymcie13, powidłem13, powięzie13, pyłowiec13, wczepiły13, wdepczmy13, wycedził13, wydoiłem13, wymłocie13, wymodził13, wypłodzi13, cepowymi12, czipowym12, dopiciem12, dowcipem12, dziełowy12, dziwiłem12, miedzicy12, oczepimy12, odpiciem12, odymicie12, opieczmy12, owicydem12, piecowym12, płowicie12, płozicie12, powidzcy12, powyciem12, wczepiło12, wczepimy12, wodziłem12, wyłoicie12, wypiciem12, wypiciom12, zdwoiłem12, zwiodłem12, cezowymi11, dowcipie11, dyzmowie11, dzieciom11, dziełowi11, dziewicy11, ideowymi11, mieczowy11, miedzico11, miedzowy11, modzicie11, pieczywo11, podziemi11, podziwem11, powiciem11, pozwiemy11, wydoicie11, złowicie11, deizmowi10, dziewico10, dziwocie10, mieczowi10, miedzowi10, pedziowi10, podziwie10, wodzicie10, zdwoicie10,

7 literowe słowa:

docięły16, dopięły16, męczyło16, odcięły16, odpięły16, pędziły16, pocięły16, poczęły16, pomięły16, opędził15, pędowym15, pędziło15, pędzimy15, podymię15, pomęczy15, wędziły15, więdłem15, wpędził15, wycięło15, wydepcę15, wymięło15, wypędem15, wypędom15, wypięło15, wyzłocę15, zwiędły15, doczepę14, dopięci14, odęciem14, odmęcie14, odpięci14, owędził14, pięciem14, pięciom14, podęcie14, pomięci14, wdepczę14, wędziło14, wędzimy14, więziły14, wycedzę14, wydęcie14, wymięci14, wymoczę14, wymodzę14, wypędzi14, wypięci14, zwiędłe14, zwiędło14, ciepłym13, dziecię13, mydłoce13, oczepię13, opięcie13, piędzie13, podłymi13, podymił13, pomydeł13, pomyłce13, powezmę13, wczepię13, więziło13, więzimy13, wpędzie13, wpięcie13, wzdęcie13, zięciem13, zięciom13, zmięcie13, cedziły12, ciepłom12, czepiły12, depczmy12, dopiłem12, łowczym12, modziły12, odpiłem12, opiłymi12, opływem12, piłowym12, płciowy12, płowimy12, płowymi12, płozimy12, pociłem12, podmyci12, poidłem12, połciem12, powięzi12, powyłem12, pyłowce12, więziom12, włodyce12, wymełci12, wypełci12, wypiłem12, wypocił12, wzięcie12, złocimy12, cedziło11, cedzimy11, cepowym11, czepiło11, czepimy11, doczepy11, domycie11, dowcipy11, dwoiłem11, dymicie11, dziełom11, dziwiły11, dziwłem11, dziwłom11, ecydiom11, iłowcem11, iłowymi11, łzowymi11, młodzie11, młodziw11, oczepił11, oczepmy11, odmycie11, odymcie11, opływie11, pieczmy11, płciowe11, płciowi11, płodzie11, pomycie11, powideł11, powiłem11, wczepił11, wczepmy11, wiodłem11, wodziły11, wpoiłem11, wydepcz11, wyłodze11, wyłomie11, wyzłoci11, zdoiłem11, zdwoiły11, złowimy11, zwiodły11, cezowym10, czipowy10, doczepi10, dopicie10, dopiecz10, dowiemy10, dywizem10, dywizom10, dziopce10, dziwiło10, dziwimy10, edypowi10, epizody10, ideowcy10, ideowym10, idziemy10, iłowiec10, imidowy10, izydiom10, łowicie10, meczowy10, medioci10, mediowy10, miedzic10, odczepi10, odpicie10, odzywce10, opiciem10, owczymi10, pedziom10, piecowy10, pieczom10, pieczyw10, piewcom10, podwice10, podziwy10, powiemy10, powycie10, wczepom10, widzimy10, wiedzmy10, wiozłem10, wodzimy10, woziłem10, wpiciem10, wpiciom10, wycedzi10, wymodzi10, wypicie10, wypiecz10, zdwoimy10, zipiemy10, złoicie10, zwoiłem10, czepowi9, czipowe9, czipowi9, dewizom9, dwoicie9, dywizie9, dziewic9, dziwcie9, imidowe9, ipodzie9, meczowi9, mediowi9, miodzie9, owiciem9, ozwiemy9, piecowi9, piwocie9, powicie9, powiedz9, widomie9, wiedzom9, wizycie9, wpoicie9, zdoicie9, zowiemy9, zwiciem9, zwiciom9, dziewoi8, wozicie8, zwoicie8,

6 literowe słowa:

męczył15, podęły15, decymę14, ocięły14, opięły14, pędził14, płodzę14, wcięły14, więdły14, wpięły14, wydęło14, wzdęły14, zmięły14, depczę13, dęciem13, dęciom13, między13, odymię13, pędowy13, płowię13, pomęcz13, wcięło13, wdepcę13, wędził13, węzłem13, węzłom13, więdło13, więzły13, wpędem13, wpędom13, wpięło13, wydęci13, wymęcz13, wypocę13, wzdęło13, wzięły13, zdepcę13, zmięło13, ciemię12, ciepię12, czepię12, ipomeę12, miedzę12, mięcie12, miopię12, odęcie12, opędzi12, opięci12, pędowe12, pędowi12, pędzie12, pieczę12, piewcę12, pięcie12, piędzi12, podłym12, podmył12, wezdmę12, więził12, więzło12, wpędzi12, wpięci12, wzdęci12, wzięło12, złowię12, zmięci12, ciepły11, dewizę11, dopiły11, dopływ11, dymiło11, dziwię11, łypcie11, moczył11, odezwę11, odpiły11, odpływ11, odymił11, omyłce11, opiłym11, owędzi11, pęzowi11, płciom11, płodem11, płowym11, płycie11, pływce11, pływem11, pływom11, pociły11, wędzie11, wiedzę11, więzom11, wzięci11, ziemię11, zięcie11, zmyłce11, zwiodę11, cedził10, cewiły10, ciepło10, ciepmy10, czepił10, czepmy10, czołem10, decymo10, doiłem10, domyci10, dwoiły10, dymcie10, iłowym10, łowcem10, łowczy10, łowimy10, łydzie10, łzowym10, młocie10, młodzi10, modził10, mopedy10, odmyci10, opełci10, opiłem10, piłowy10, płocie10, płodzi10, płozem10, pływie10, pocimy10, podymi10, poideł10, poiłem10, połcie10, pomyci10, powiły10, pyłowe10, pyłowi10, widłom10, wiodły10, wpiłem10, wpoiły10, wydoił10, wypiło10, zdoiły10, złoimy10, zmełci10, cepowy9, cewiło9, cewimy9, ciompi9, czepom9, czipem9, czipom9, czopem9, czyimi9, deizmy9, doczep9, domcie9, dopici9, dopiec9, dowcip9, dwoimy9, dymowe9, dymowi9, dyzmie9, dzieło9, dziweł9, dziwił9, dziwło9, dziwmy9, idiomy9, iłowce9, ipodem9, łodzie9, łoicie9, łowcze9, łowiec9, mieczy9, miedzy9, oczepy9, odczep9, odpici9, omycie9, owczym9, owicyd9, owiłem9, peowcy9, piciem9, piciom9, piczom9, piecom9, pieczy9, piewcy9, piłowe9, piłowi9, pizdom9, płozie9, podmie9, wczepy9, wdepcz9, wedyzm9, widomy9, wiozły9, włomie9, wmycie9, wodził9, wołdze9, woziły9, wpoimy9, wyciem9, wyciep9, wyciom9, wydmie9, wymocz9, wypici9, wypiec9, wypoci9, zdoimy9, zdwoił9, ziołem9, złocie9, złomie9, zmycie9, zwiłem9, zwłoce9, zwoiły9, zydeco9, cepowi8, cezowy8, ciziom8, codzie8, czipie8, czopie8, demowi8, dewizy8, dewoci8, dimowi8, dipowi8, doicie8, doiwem8, dowiem8, dzieci8, dziwce8, dziwem8, dziwom8, epizod8, ideowy8, ipomei8, micwie8, miedzi8, miedzo8, miocie8, miopie8, modzie8, oczepi8, odezwy8, odzewy8, opicie8, opiecz8, pedzio8, picowi8, pieczo8, piewco8, piezom8, podziw8, poicie8, powici8, powiem8, pozwem8, wczepi8, wiciem8, wiciom8, wideom8, widiom8, widmie8, widome8, widomi8, widzem8, widzom8, wiecom8, wiedzy8, wodzem8, wozimy8, wpicie8, ziłowi8, zimowy8, zipcie8, zmywie8, zwidem8, zwidom8, zwiemy8, zwodem8, zwoimy8, cezowi7, dewizo7, doiwie7, dziwie7, ideowi7, izmowi7, owdzie7, owicie7, pozwie7, widzie7, wiedzo7, wodzie7, ziemio7, ziewom7, zimowe7, zimowi7, ziomie7, zipowi7, zmowie7, zwicie7,

5 literowe słowa:

cięły13, łypię13, mięły13, modłę13, odęły13, pięły13, zmyłę13, cięło12, depcę12, dymię12, dyzmę12, łęcie12, łowcę12, męczy12, mięło12, pędem12, pędom12, pięło12, płozę12, podmę12, węzły12, wpędy12, wydmę12, wypęd12, złocę12, cedzę11, dęcie11, epodę11, łowię11, meczę11, męcie11, micwę11, mięci11, moczę11, modzę11, mowcę11, odęci11, owędy11, pęcie11, pędzi11, pęzem11, pęzom11, piczę11, pizdę11, wędce11, wędom11, węzeł11, wymię11, cewię10, cizię10, domył10, dymił10, dziwę10, łydce10, łydom10, młody10, modły10, mydeł10, mydło10, myłce10, odmył10, pęzie10, piezę10, płody10, podły10, pomył10, pozwę10, pyłem10, pyłom10, wezmę10, wędzi10, węzom10, widię10, widzę10, więzy10, wiodę10, wodzę10, zipię10, zmowę10, decym9, doiły9, dołem9, dopił9, dymce9, łoimy9, łowcy9, łydze9, łypie9, mełci9, miłce9, młode9, modeł9, odpił9, opiły9, opływ9, pełci9, piłce9, piłem9, piłom9, płcie9, płoci9, płowy9, płozy9, pocił9, podłe9, podym9, poiły9, połci9, powył9, węzie9, widły9, więzi9, wiozę9, włomy9, wmyło9, wpiły9, wyłem9, wyłom9, wypił9, złomy9, złymi9, zmyło9, zowię9, cepom8, cewił8, cewmy8, cipom8, cydze8, cymie8, czepy8, czipy8, czopy8, czyim8, depcz8, dipem8, dipom8, doimy8, dwoił8, dymie8, dyzmo8, dyzom8, dzicy8, dzieł8, epicy8, epody8, iłowy8, imidy8, ipody8, łodzi8, łomie8, łowce8, łowem8, łzowy8, mecyi8, meczy8, micwy8, miody8, moczy8, moped8, mowcy8, mycie8, odymi8, omyci8, opiłe8, owiły8, picem8, picom8, piczy8, pizdy8, płowe8, płowi8, płozi8, poimy8, powił8, pycie8, pyzom8, wideł8, wiłem8, wiłom8, włoce8, wmyci8, wołem8, wpiło8, wpoił8, wydmo8, wyłoi8, zdoił8, ziłem8, ziłom8, zipmy8, złoci8, zmyci8, zwiły8, cedzi7, cewom7, cezom7, cipie7, czepi7, deizm7, dewom7, dicie7, dimie7, dipie7, diwem7, diwom7, domie7, dywiz7, dyzie7, dziwy7, ideom7, idiom7, iłowe7, iłowi7, łowie7, łozie7, łzowe7, łzowi7, micie7, micwo7, miecz7, miedz7, mocze7, modzi7, mopie7, mowce7, ociem7, oczep7, odmie7, opici7, opiec7, owczy7, owymi7, ozimy7, picie7, picze7, piczo7, piecz7, piezy7, piwem7, piwom7, pizdo7, pocie7, poeci7, pozwy7, pyzie7, wczep7, wicem7, wicom7, widem7, widmo7, widom7, wiemy7, wodzy7, woził7, wpici7, wycie7, wydoi7, wydze7, wyzem7, wyzom7, ziomy7, zipem7, zipom7, złowi7, zmowy7, zwidy7, zwiło7, zwody7, zwoił7, cizie6, dewiz6, diwie6, dowie6, dozie6, dziwi6, dziwo6, idowi6, idzie6, izmie6, mowie6, odezw6, odzew6, odzie6, owcze6, owici6, owiec6, ozime6, ozimi6, piezo6, piwie6, powie6, pozew6, pozie6, wicie6, wideo6, widie6, widio6, widze6, widzi6, wiedz6, wizom6, wodze6, wodzi6, wozem6, wyzie6, zdwoi6, zewom6, ziemi6, ziewy6, zimie6, zipie6, zwici6, zwiem6, ozwie5, wizie5, wozie5, zowie5,

4 literowe słowa:

dęły12, łydę12, cymę11, dęło11, mycę11, pędy11, piłę11, połę11, cipę10, codę10, dęci10, dyzę10, łozę10, męce10, męcz10, modę10, mopę10, odmę10, pęzy10, picę10, pocę10, pyzę10, wędy10, wiłę10, wpęd10, zołę10, cewę9, cezę9, dewę9, diwę9, dozę9, ideę9, imię9, mdły9, mewę9, mowę9, owcę9, pozę9, wędo9, węzy9, więc9, wodę9, zimę9, cłem8, cłom8, doły8, łomy8, łydo8, mdłe8, mdło8, miły8, myło8, omył8, ozwę8, piły8, płci8, płem8, płom8, pływ8, poły8, węzo8, wizę8, wmył8, złym8, zmył8, cepy7, cipy7, cody7, copy7, cymo7, czym7, demy7, dimy7, dipy7, doił7, domy7, dymi7, iłem7, iłom7, łowy7, łozy7, łzom7, miłe7, miło7, mocy7, mody7, mopy7, myce7, myci7, myco7, odmy7, odym7, opił7, picy7, piło7, płoz7, poił7, wiły7, włom7, woły7, wpił7, wydm7, wyło7, ziły7, złem7, złom7, zoły7, cedi6, cewy6, cezy6, ciem6, ciep6, cipo6, czep6, czip6, czop6, czyi6, demo6, depo6, dewy6, diwy6, dmie6, dozy6, dwom6, dyzo6, empi6, epod6, idem6, idom6, imid6, ipod6, izmy6, łowi6, łzie6, mecz6, mewy6, mice6, micw6, midi6, moce6, mocz6, modi6, mowy6, oczy6, opem6, owcy6, owił6, owym6, pice6, pici6, pico6, picz6, piec6, pizd6, poci6, pode6, pozy6, pyzo6, widm6, widy6, wiło6, wody6, wyce6, zecy6, zimy6, zipy6, złoi6, zmyw6, zwił6, cewi5, cewo5, cezo5, cizi5, dewo5, diwo5, doiw5, dwie5, dwoi5, dziw5, ewom5, ezom5, idei5, ideo5, iwom5, mewi5, mewo5, omie5, opie5, owce5, ozem5, piez5, piwo5, wice5, wici5, widz5, wiec5, wiem5, wizy5, woce5, wozy5, wpoi5, zdoi5, zewy5, ziem5, zimo5, ziom5, zwem5, zwid5, zwom5, iwie4, ozie4, wiei4, wizo4, wozi4, ziew4, zwie4, zwoi4,

3 literowe słowa:

dmę9, łzę9, pęc9, pęd9, cię8, idę8, mię8, odę8, pęz8, węd8, ewę7, ezę7, iwę7, łyd7, łyp7, mył7, pył7, węz7, zwę7, ceł6, cło6, cym6, dym6, iły6, łom6, łzy6, myc6, peł6, pił6, pło6, wył6, zły6, cep5, cip5, cod5, com5, cyi5, czy5, dem5, dim5, dip5, doc5, dom5, dyz5, idy5, łez5, łoi5, łzo5, moc5, mod5, mop5, odm5, ody5, omy5, opy5, pic5, pod5, pyz5, wił5, zeł5, ził5, złe5, zło5, cew4, cez4, cie4, cze4, czi4, deo4, diw4, doi4, doz4, emo4, ewy4, ezy4, ido4, iwy4, izm4, mew4, moi4, ode4, ozy4, pie4, piw4, poi4, wic4, wid4, wyz4, zim4, zip4, zwy4, ewo3, ezo3, iwo3, owe3, owi3, wie3, wii3, wio3, wiz3, zew3,

2 literowe słowa:

dy4, 4, 4, my4, ce3, ci3, co3, de3, do3, em3, id3, im3, me3, mi3, od3, om3, op3, pe3, pi3, po3, wy3, yo3, eo2, ew2, ez2, ii2, iw2, oz2, we2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYPŁCIOWE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYPŁCIOWE to

międzypłciowe

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

wypłodzicie

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa MIĘDZYPŁCIOWE

Ze słowa MIĘDZYPŁCIOWE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYPŁCIOWE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYPŁCIOWE to

międzypłciowe

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

powiędłymi

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Informacje szczegółowe o słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Samogłoski

Ilość samogłosek: 6

Występujące samogłoski: E, I, I, O, Y, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: C, D, M, P, W, Z, Ł

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie MIĘDZYPŁCIOWE w kolejności alfabetycznej: C, D, E, I, I, M, O, P, W, Y, Z, Ę, Ł

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ł, Ę, Z, Y, W, P, O, M, I, I, E, D, C


Jak prawidłowo wymawiać słowo MIĘDZYPŁCIOWEAnaliza liter - słowo MIĘDZYPŁCIOWE

Słowo MIĘDZYPŁCIOWE po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: C, D, E, Ę, I, Ł, M, O, P, W, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera C w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera D w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera E w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera Ę w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera I w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera Ł w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę Ł

Ilość liter Ilość słów
3 53
4 170
5 534
6 893
7 1302
8 1885
9 1886
10 1823
11 1508
12 1047
13 675
14 446
15 197

Rozkład wyrazów na literę Ł

3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
170
5 Ilość słów
534
6 Ilość słów
893
7 Ilość słów
1302
8 Ilość słów
1885
9 Ilość słów
1886
10 Ilość słów
1823
11 Ilość słów
1508
12 Ilość słów
1047
13 Ilość słów
675
14 Ilość słów
446
15 Ilość słów
197

Wyrazy kończące się literę Ł

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 164
5 643
6 1612
7 2989
8 4199
9 4384
10 3837
11 2986
12 2058
13 1251
14 720
15 357

Rozkład wyrazów kończących się literą Ł

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
164
5 Ilość słów
643
6 Ilość słów
1612
7 Ilość słów
2989
8 Ilość słów
4199
9 Ilość słów
4384
10 Ilość słów
3837
11 Ilość słów
2986
12 Ilość słów
2058
13 Ilość słów
1251
14 Ilość słów
720
15 Ilość słów
357

Wystąpienia litery Ł w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ł Ilość słów
0 2353633
1 632476
2 44690
3 40

Rozkład słow według wystąpień litery Ł

0 Ilość słów
2353633
1 Ilość słów
632476
2 Ilość słów
44690
3 Ilość słów
40

Litera M w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera O w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera P w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę P

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 520
5 2138
6 5258
7 11921
8 22437
9 37591
10 54348
11 68418
12 74169
13 69747
14 57138
15 42331

Rozkład wyrazów na literę P

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
520
5 Ilość słów
2138
6 Ilość słów
5258
7 Ilość słów
11921
8 Ilość słów
22437
9 Ilość słów
37591
10 Ilość słów
54348
11 Ilość słów
68418
12 Ilość słów
74169
13 Ilość słów
69747
14 Ilość słów
57138
15 Ilość słów
42331

Wyrazy kończące się literę P

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 54
4 150
5 188
6 146
7 140
8 125
9 89
10 51
11 36
12 12
13 8
14 7
15 2

Rozkład wyrazów kończących się literą P

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
54
4 Ilość słów
150
5 Ilość słów
188
6 Ilość słów
146
7 Ilość słów
140
8 Ilość słów
125
9 Ilość słów
89
10 Ilość słów
51
11 Ilość słów
36
12 Ilość słów
12
13 Ilość słów
8
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
2

Wystąpienia litery P w słowach polskich

Ilość wystąpień litery P Ilość słów
0 2105628
1 828748
2 94230
3 2233

Rozkład słow według wystąpień litery P

0 Ilość słów
2105628
1 Ilość słów
828748
2 Ilość słów
94230
3 Ilość słów
2233

Litera W w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie MIĘDZYPŁCIOWE

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie MIĘDZYPŁCIOWE: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa MIĘDZYPŁCIOWE

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu MIĘDZYPŁCIOWE - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty