Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter MIĘDZYKOSTNEJ

Z liter MIĘDZYKOSTNEJ można ułożyć aż 2284 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

międzykostnej24,

12 literowe słowa:

międzykostne21,

11 literowe słowa:

odtęsknijmy22,

10 literowe słowa:

domkniętej20, nieodjętym20, niezdjętym20, odjękniemy20, smykniętej20, mętniejszy19, odemknięty19, odtęsknimy19, zmokniętej19, odjękniesz18, kostniejmy16, modniejszy15, dyskinezom14, mekintoszy14, ostendzkim14,

9 literowe słowa:

stęknijmy19, tęsknijmy19, domknięty18, jednostkę18, midynetkę18, nieodjęty18, niezdjęty18, odtęsknij18, sykniętej18, domknięte17, kostnieję17, nieodętym17, semiotykę17, smyknięte17, smyknięto17, stękniemy17, zmoknięty17, domejkity16, domieszkę16, dotknijmy16, dyskinezę16, zemknięto16, zmoknięte16, odetnijmy15, sydnejkom15, zetknijmy15, dotkniemy14, dyskontem14, jednostki14, jedzonymi14, komisyjne14, midynetko14, synojkizm14, eksynitom13, neomistyk13, odzyskiem13, skotyzmie13, szkodnymi13, sztynkiem13, domkniesz12, dotkniesz12, dyskinezo12, dyszeniom12, mekintosz12, odmyszeni12, ostendzki12,

8 literowe słowa:

odjętymi18, zdjętymi18, demotykę17, dymensję17, jękniemy17, językiem17, metodykę17, modystkę17, niejętym17, sydnejkę17, miększej16, myknięto16, niedętym16, odjęknie16, smętniej16, tęskniej16, tęsknimy16, tęsknymi16, zmętniej16, dioksynę15, dystonię15, jesionkę15, jękniesz15, komiędze15, księdzem15, modestię15, monistkę15, nieodęty15, nietędzy15, odtęskni15, omięsnej15, onętkiem15, ostendkę15, syknięte15, syknięto15, toksemię15, domejkit14, dotnijmy14, jedynkom14, kinetozę14, medyjski14, medyjsko14, modestyj14, moszenkę14, niemęsko14, sędzinom14, demotyki13, doketyzm13, domeykit13, domyjesz13, dosiejmy13, doszytej13, dotykiem13, dymensji13, dymensjo13, dystonij13, indyjsko13, indyktem13, indyktom13, jedzonym13, jezdnymi13, jidyszem13, jidyszom13, metodyki13, modystek13, modystki13, odemknij13, odjemnik13, odmyjesz13, odsiejmy13, odszytej13, odziejmy13, stomijny13, sydnejki13, sydnejko13, toksemij13, tomskiej13, zetnijmy13, deistkom12, diketony12, ditoksem12, dojmiesz12, dotniemy12, dystenom12, dyszkiem12, dzietnym12, jezdniom12, kinetyzm12, kostniej12, kostnymi12, ksenotym12, mniejszy12, semiotyk12, sjenitom12, stomijne12, syjonizm12, syndetom12, sytnikom12, szedytom12, szkodnej12, szkodnym12, sznytkom12, sztynkom12, szyitkom12, zestykom12, znikomej12, doziemny11, dyskinez11, dystonie11, indeksom11, inozytem11, insektom11, kinetozy11, kiszonej11, kiszonym11, ksenizmy11, monistek11, mykniesz11, niedosyt11, niekosym11, nietysko11, odziemny11, ostendki11, sednikom11, setnikom11, syenitom11, syntezom11, sztokiem11, szynkiem11, toksynie11, tykniesz11, zenitkom11, dotniesz10, mieszony10, mokniesz10, moszenki10, synodzie10,

7 literowe słowa:

odjętym17, zdjętym17, dymisję16, jedynkę16, językom16, metojkę16, doszyję15, jednotę15, komisję15, medynkę15, męskiej15, mętniej15, mistykę15, mitynkę15, modystę15, niejęty15, odętymi15, odszyję15, odyseję15, smętnej15, stęknij15, tęsknej15, tęsknij15, tęsknym15, zmętnij15, zmiętej15, deistkę14, dosieję14, dziękom14, jezdnię14, komedię14, komendę14, komtesę14, kosmitę14, mediotę14, mesynkę14, miększy14, mięsnej14, minetkę14, mitenkę14, mknięto14, modenkę14, monetkę14, nędzoty14, niedęty14, noetykę14, odemknę14, odmyszę14, odsetkę14, odsieję14, odzieję14, omszeję14, stękiem14, sznytkę14, szyitkę14, toksynę14, zmiotkę14, domytej13, dosiekę13, dzionkę13, kodeinę13, komedyj13, księdze13, miększe13, miozynę13, mniszkę13, monistę13, niedęto13, niemotę13, odmytej13, osękiem13, oszyndę13, sędziny13, sędziom13, smętnie13, stęknie13, symonię13, syntezę13, szminkę13, tęsknie13, tknijmy13, zenitkę13, demotyk12, dojnymi12, domknij12, dotknij12, dymisje12, dymisjo12, dymniej12, dytkiem12, dziejmy12, edyktom12, idejkom12, jednoty12, jednymi12, jedynki12, jedynko12, jezdnym12, jezydom12, jodkiem12, komisyj12, metodyk12, metojki12, omięsne12, otnijmy12, semiozę12, sędzino12, skejtom12, smyknij12, stejkom12, styknij12, szyjkom12, tyskiej12, zdejmik12, detoksy11, dietkom11, ditoksy11, dosytem11, doszyje11, dynksem11, dynksom11, dyskiem11, dyskont11, dyszkom11, dyteizm11, dziejom11, indykom11, indytem11, indytom11, jedniom11, jedzony11, jidysze11, jodynie11, jointem11, jonitem11, kismety11, kniejom11, komendy11, komisje11, komtesy11, kosmity11, kostnej11, kostnym11, kotnymi11, medioty11, medynki11, medynko11, mendyki11, mentyki11, metyski11, metysko11, miejsko11, miodnej11, mistyko11, misyjne11, mitynek11, mitynko11, modniej11, mokiety11, moskity11, myjozie11, nyskiej11, odetnij11, odszyje11, omskiej11, omsknij11, omyjesz11, osiejmy11, oszytej11, sjenity11, skotyzm11, stykiem11, stynkom11, symonij11, szejkom11, tensjom11, tkniemy11, tynkiem11, zemknij11, zetknij11, ziejkom11, zmoknij11, deiksom10, deistko10, deistom10, desminy10, diketon10, dinksem10, dinksom10, dioksyn10, domknie10, doszyte10, dotknie10, dynksie10, dzietny10, edomski10, ekdyson10, eksynit10, eskonty10, indeksy10, insekty10, jesiony10, jezdnio10, knyszem10, knyszom10, kodeiny10, koenzym10, komysze10, kosztem10, ktosiem10, mentosy10, mesynki10, mesynko10, minetko10, mitenko10, mniszej10, modenki10, monetki10, monisty10, mszonej10, mykozie10, niemoty10, noetyki10, odeskim10, odsetki10, odszyte10, odymisz10, odzyski10, okenity10, oksymie10, onyksem10, otniemy10, setnymi10, skontem10, smyknie10, stokiem10, styknie10, synkiem10, synodem10, szkodny10, szkotem10, sznytek10, sznytem10, sznytki10, sznytko10, sznytom10, sztynki10, szyitek10, szyitko10, szyitom10, szykiem10, szynkom10, tomskie10, toniemy10, tonizmy10, zdojeni10, zestyki10, zmiotek10, znikomy10, zyskiem10, dzionek9, eonizmy9, indosem9, insetom9, kinetoz9, kinezom9, kiszony9, kneziom9, konyzie9, kseniom9, ksenizm9, minodze9, mkniesz9, mniszek9, mniszko9, modzeni9, niekosy9, niesyto9, noskiem9, notesik9, notisem9, odmiesz9, omsknie9, oneskim9, onyksie9, osetnik9, semiozy9, skodzie9, symonie9, syntezo9, szeikom9, szkodne9, szkodni9, szminek9, szminko9, sznekom9, sznikom9, szokiem9, sztonem9, tenisom9, tkniesz9, tondzie9, zenitko9, zenitom9, ziemsko9, zmoknie9, znikome9, znosimy9, zonkiem9, kiszone8, koszeni8, mosznie8, omszeni8, otniesz8, sondzie8, sztonie8, toniesz8,

6 literowe słowa:

domyję15, jętkom15, jętymi15, odjęty15, odmyję15, zdjęty15, dętkom14, dętymi14, idejkę14, jezydę14, jędzom14, jękiem14, języki14, jodynę14, mętnej14, miętej14, motykę14, myjnię14, myjozę14, mykitę14, odejmę14, odętej14, odętym14, odjęte14, odmęty14, szyjkę14, zdejmę14, zdjęte14, zdjęto14, dietkę13, doketę13, domknę13, dotknę13, dyszkę13, dzieję13, emisję13, emotkę13, estymę13, jednię13, jęknie13, ketmię13, kęsimy13, knieję13, kometę13, medynę13, mejozę13, metodę13, między13, miętek13, miętko13, mykozę13, myszkę13, nikędy13, odymię13, osmęty13, oszyję13, smętek13, smętki13, smętny13, smyknę13, stękom13, styknę13, stynkę13, temidę13, tensję13, tęskny13, tyminę13, ziejkę13, zmięty13, deiksę12, deistę12, domenę12, dominę12, ketozę12, konyzę12, kosmeę12, kozetę12, medinę12, mendzę12, mesodę12, meszkę12, mesztę12, męskie12, mętnie12, miedzę12, mięsek12, mięsko12, mięsny12, mikozę12, minetę12, miotnę12, mitozę12, modenę12, mokszę12, monetę12, nędzom12, nędzot12, odetnę12, omsknę12, onętek12, onętki12, osieję12, semitę12, sędzim12, sękiem12, smętne12, smętni12, stomię12, stonkę12, szkodę12, szyitę12, szynkę12, tęskne12, tęskni12, tęskno12, tonikę12, zemknę12, zemstę12, zetknę12, zmętni12, zmięte12, zmięto12, zmiotę12, zmoknę12, dojemy11, dojnym11, domyje11, dyktom11, dymnej11, dytkom11, eozynę11, ismenę11, jednym11, jedzmy11, kenozę11, ketmij11, kinezę11, konszę11, kozinę11, ksenię11, metojk11, mieszę11, mięsne11, moszeę11, mosznę11, myknij11, nioskę11, nosemę11, odjemy11, odmyje11, omytej11, osiekę11, sędzie11, sędzin11, sędzio11, siedzę11, sieknę11, sionkę11, skejty11, sotnię11, szminę11, sznekę11, sznikę11, tnijmy11, tyknij11, zmytej11, zsiekę11, dojmie10, dojnik10, dokety10, domyte10, doszyj10, dotnij10, dotyki10, dymnik10, dyskom10, emisyj10, etykom10, idejko10, iksjom10, ikstej10, ikstym10, indykt10, jednot10, jedyni10, jenoty10, jezdny10, jezydo10, jidysz10, jointy10, jonity10, kmioty10, komety10, kotnej10, kotnym10, medyki10, mejozy10, mendyk10, mentyk10, metody10, mikoty10, miksty10, mistyk10, modnej10, moknij10, motyki10, myjesz10, myjnie10, myjnio10, mykito10, mysiej10, mytnik10, odmyte10, odszyj10, ojkiem10, omszyj10, oseinę10, sejmik10, siejmy10, stejki10, stomij10, stykom10, syknij10, sytnej10, szyjek10, szyjki10, szyjko10, szyjom10, szytej10, temidy10, tensyj10, tyjesz10, tykiem10, tynkom10, tyskim10, ziejmy10, zniosę10, deiksy9, deisty9, deizmy9, demony9, denimy9, denkom9, deskom9, detoks9, dietko9, dietom9, dinksy9, ditoks9, dojeni9, dojesz9, dokiem9, domeny9, dominy9, domisk9, dosiej9, dymion9, dymisz9, dyniom9, dyonem9, dysten9, dyszek9, dyszki9, dyszko9, dyszom9, dyzmie9, dzetom9, dzikom9, emisjo9, emotki9, entymi9, estymo9, etymon9, etynom9, imenty9, inmety9, istnej9, istnym9, jednio9, jezdni9, jodzie9, kentom9, ketmio9, ketony9, ketozy9, kismet9, kniejo9, knotem9, kojeni9, komend9, komesy9, kominy9, komisy9, komtes9, komysz9, kontem9, kosimy9, kostny9, kosymi9, koszty9, kozety9, koziej9, ksenij9, mediny9, medoki9, medyno9, mesody9, meszty9, miedzy9, mikozy9, minety9, miodek9, miodny9, mitozy9, mnodzy9, modeny9, mokiet9, mokszy9, monety9, monity9, moskit9, mostek9, mostki9, myknie9, myszek9, myszki9, myszko9, neodym9, nitkom9, noetyk9, nyskim9, nyskom9, odjesz9, odmysz9, odsiej9, odziej9, odzysk9, omszej9, oskiej9, osmyki9, oszyje9, ozimej9, sektom9, semity9, setkom9, setnym9, siejom9, sitkom9, sjenit9, sjenom9, skitem9, skitom9, skotem9, somity9, stekom9, stoimy9, stynek9, stynki9, stynko9, sykiem9, syndet9, synkom9, sytnik9, szedyt9, szejki9, szkody9, szkoty9, sztynk9, szyjne9, szyjni9, szykom9, teidom9, teizmy9, teksom9, temido9, tensji9, tensjo9, tniemy9, tokeny9, tokiem9, toksyn9, tomisk9, tomski9, tondem9, tyknie9, tymino9, tyskie9, zdoimy9, zemnij9, zemsty9, zestyk9, zetkom9, zetnij9, ziejko9, zimnej9, znojem9, zyskom9, deikso8, deisto8, desmin8, dienom8, dmiesz8, doksie8, dotnie8, doyeni8, dyonie8, eidosy8, eksony8, esikom8, eskont8, etnosy8, ikonem8, ikosem8, indeks8, indosy8, inozyt8, insekt8, insety8, inszej8, inszym8, ismeny8, jesion8, kenozy8, kesony8, keszom8, kiesom8, kinezy8, kiszem8, kiszom8, knysze8, kodein8, kodzie8, komesi8, kondze8, koniem8, konszy8, kosmei8, kostne8, kostni8, koszem8, koziny8, ktosie8, medino8, mendzi8, menisk8, menosy8, mentos8, meszki8, meszko8, meszto8, mezony8, miedzo8, mineto8, miodne8, miozyn8, mniszy8, modnie8, modsie8, modzie8, moknie8, moksie8, moksze8, mosiek8, mosiny8, mostne8, moszny8, mszony8, neskom8, nidzko8, niemot8, niesyt8, nokiem8, noksem8, nosemy8, nosimy8, notesy8, notisy8, noysem8, nyskie8, odeski8, odysei8, okenit8, omskie8, oszyte8, sednik8, sednom8, seidom8, semito8, setnik8, setony8, skinem8, skinom8, skizem8, skizom8, skonem8, sokiem8, sonety8, stenom8, stomie8, stonek8, stonki8, syenit8, syknie8, syniem8, syniom8, syntez8, szminy8, szotem8, sztoki8, sztony8, szyito8, szynek8, szynki8, szynko8, szynom8, szynto8, teinom8, tenisy8, tionem8, tondze8, tonizm8, zemsto8, zenity8, ziemny8, ziomek8, znoimy8, eonizm7, ismeno7, kinezo7, konsze7, ksenio7, mniesz7, mnisze7, moszei7, moszen7, mszeni7, mszone7, niosek7, niszom7, noksie7, noysie7, oneski7, oseiny7, semioz7, sezony7, sionek7, skonie7, sodzie7, sotnie7, szinto7, szmino7, szneki7, szneko7, szniko7, szynie7, tniesz7, znosem7, zosiek7, znosie6,

5 literowe słowa:

jętym14, myjkę14, dętej13, dętym13, dojmę13, dyktę13, dymkę13, jędzy13, jękom13, jętek13, jętki13, jętko13, jętom13, język13, mytkę13, omyję13, zmyję13, dętek12, dętki12, dętko12, dymię12, dyskę12, dyzmę12, etykę12, iksję12, jędze12, jędzo12, metkę12, mętny12, mięty12, misję12, myknę12, mystę12, odęty12, odmęt12, smęty12, sojkę12, stoję12, szyję12, tędzy12, tomkę12, tyknę12, zdoję12, zejdę12, deskę11, dietę11, dotnę11, dynię11, dyszę11, dzetę11, kęsem11, kęsim11, kęsom11, kimnę11, kminę11, mendę11, męski11, męsko11, mętne11, mętni11, mięte11, mięto11, minkę11, miotę11, miskę11, modzę11, moknę11, moksę11, motię11, mysię11, nędzy11, nitkę11, notkę11, nyskę11, odęte11, osmęt11, ostkę11, sektę11, setkę11, sękom11, sieję11, simkę11, sjenę11, skodę11, sodkę11, stęki11, syknę11, teidę11, tmezę11, tonkę11, zetkę11, zieję11, zmięk11, znoję11, doinę10, domyj10, ikonę10, kęsie10, kiesę10, kisnę10, kiszę10, koszę10, mensę10, mięso10, motyj10, myjek10, myjki10, myjko10, mytej10, neskę10, nędze10, nędzo10, nokię10, odmyj10, okszę10, ominę10, omszę10, osęki10, osikę10, sędzi10, siekę10, siknę10, skinę10, sondę10, szemę10, szynę10, teinę10, toinę10, tyjem10, tyjom10, zemnę10, zetnę10, zondę10, dejom9, dojem9, dojny9, dotyk9, dykto9, dymek9, dymki9, dymko9, dytek9, dytki9, edykt9, iksyj9, jetom9, jodek9, jodem9, jodki9, jodyn9, kejom9, kijem9, kijom9, medyk9, misyj9, mknij9, motyk9, mszyj9, myjni9, myjoz9, mytek9, mytki9, mytko9, niosę9, niszę9, noezę9, noszę9, odjem9, odmij9, omyje9, osinę9, ozenę9, sejmy9, skejt9, stejk9, sytej9, tknij9, tykom9, zdejm9, zionę9, zjemy9, zmyje9, dekom8, diety8, ditem8, ditom8, doimy8, dojne8, dojni8, domek8, domki8, dosyt8, dymie8, dymne8, dymni8, dymno8, dynks8, dynom8, dysek8, dyski8, dysko8, dyzmo8, dyzom8, dzety8, dziej8, edtom8, entym8, estym8, etkom8, etyki8, etyko8, iksje8, iksjo8, iksty8, iktem8, iktom8, indyk8, indyt8, istmy8, jedni8, jedno8, jenom8, jenot8, jeony8, jodze8, joint8, jonem8, jonik8, jonit8, kenty8, ketom8, kiedy8, kitem8, kitom8, kminy8, kmiot8, kniej8, knoty8, kodem8, koimy8, kojne8, komet8, kosej8, kosym8, kotem8, kotny8, medok8, medyn8, mejoz8, mendy8, metki8, metko8, metod8, metys8, mikot8, mikst8, miksy8, miody8, mioty8, misje8, misjo8, mniej8, modny8, modsy8, moksy8, mosty8, motek8, motki8, mykoz8, mysto8, nokij8, odymi8, oksym8, omyki8, omyte8, osmyk8, oszyj8, otnij8, sekty8, sjeny8, skity8, skody8, skoty8, smyki8, sojek8, sojki8, styki8, sykom8, sytom8, szejk8, szyje8, szyjo8, teidy8, tekom8, teksy8, temid8, tikom8, tmezy8, tomek8, tomik8, tomki8, tymin8, tynem8, tynki8, tynom8, tyski8, tysko8, tyzom8, zmyte8, zmyto8, deiks7, deizm7, demon7, demos7, denim7, denko7, deski7, desko7, desom7, dieny7, dieto7, dinks7, disko7, disom7, dniem7, dniom7, doiny7, domen7, domie7, domin7, donem7, doyen7, dynie7, dynio7, dysze7, dyszo7, dyzie7, dzeto7, dziko7, eksom7, emski7, emsko7, endom7, entom7, enzym7, eskom7, etosy7, ideom7, ikony7, ikosy7, iksem7, iksom7, ikste7, iment7, indem7, indom7, inkom7, inmet7, iskom7, istny7, jonie7, kendo7, keszy7, keton7, ketoz7, kiesy7, kimon7, kinem7, kinom7, kmino7, knysz7, kodze7, komes7, komie7, komin7, komis7, konyz7, kosem7, koszt7, koszy7, kotne7, kotni7, kozet7, kozim7, medin7, mendo7, mensy7, mesod7, mesto7, meszt7, meszy7, miedz7, mikoz7, minek7, minet7, minko7, miony7, misek7, misko7, mitoz7, mknie7, moden7, modne7, modni7, modsi7, modzi7, moksz7, monet7, monit7, motie7, mysie7, mysio7, nekom7, netom7, niemy7, nitek7, nitem7, nitko7, nitom7, noksy7, notek7, notki7, nydze7, nysek7, nyski7, nysko7, nysom7, odmie7, okiem7, oknem7, okszy7, omeny7, omski7, omszy7, onyks7, onymi7, osiej7, oskim7, ostek7, ostem7, ostki7, ozimy7, seidy7, sekto7, setki7, setko7, setny7, setom7, siejo7, sikom7, simek7, simko7, sinej7, sinym7, sitek7, sitem7, sitko7, sitom7, sjeno7, skiny7, skizy7, skont7, skony7, smoki7, sodek7, sodem7, sodki7, somit7, sondy7, steki7, steny7, stoik7, stoki7, synek7, synem7, synki7, synod7, synom7, sytne7, sytni7, szemy7, szkot7, sznyt7, szody7, szoty7, sztok7, szyki7, szynk7, szyte7, szyto7, teido7, teiny7, teizm7, tezom7, tiony7, tknie7, tmezo7, todze7, toiny7, token7, tomie7, tonek7, tonem7, tonik7, tonki7, tynie7, zekom7, zemst7, zetki7, zetko7, zetom7, zimny7, ziomy7, znoje7, zondy7, zysem7, zyski7, zysom7, doisz6, donie6, dozie6, eidos6, ekson6, eozyn6, etnos6, indos6, inset6, inszy6, ismen6, istne6, kenoz6, keson6, kieso6, kinez6, kisze6, koine6, koisz6, konie6, konsz6, kosie6, kosze6, kozie6, kozin6, menos6, menso6, mezon6, misze6, monie6, mosin6, neski6, nesko6, niemo6, nisko6, niszy6, nodze6, noezy6, nokie6, nomie6, nosek6, nosem6, noski6, noszy6, notes6, notis6, nysie6, odzie6, okien6, oknie6, oksze6, osiek6, osiem6, osiny6, oskie6, osmie6, otnie6, ozeki6, ozeny6, ozime6, sedno6, seiko6, senom6, setni6, seton6, sinto6, somie6, sonem6, sonet6, sotni6, stone6, synie6, synio6, szeik6, szemo6, szmin6, sznek6, sznik6, szoki6, szton6, szyno6, teino6, tenis6, tonie6, zenit6, zenom6, zimne6, zimno6, zinem6, zinom6, zisem6, zisom6, znosy6, zonki6, zysie6, insze5, nisze5, niszo5, noise5, nosie5, nosze5, osein5, sezon5, sonie5, znosi5, zonie5,

4 literowe słowa:

jęty12, myję12, tyję12, dęty11, doję11, jędz11, jęki11, jęte11, jęto11, jotę11, keję11, kędy11, koję11, męty11, tędy11, toję11, tykę11, dekę10, dęte10, dęto10, dynę10, dyzę10, edtę10, emkę10, etkę10, jenę10, ketę10, kęsy10, kimę10, kitę10, kodę10, komę10, kotę10, metę10, męki10, męko10, mięt10, mikę10, mknę10, modę10, odmę10, smęt10, soję10, stęk10, sytę10, tekę10, tikę10, tknę10, desę9, disę9, dozę9, eskę9, ideę9, inkę9, kinę9, kosę9, kozę9, mesę9, mięs9, minę9, misę9, monę9, mszę9, netę9, nędz9, notę9, nysę9, osęk9, otnę9, setę9, sęki9, sikę9, simę9, sodę9, somę9, stoę9, tezę9, tonę9, zimę9, dmij8, dykt8, jemy8, jety8, jody8, joty8, myje8, omyj8, tyje8, zmyj8, zonę8, demy7, dimy7, dity7, doje7, domy7, dymi7, dysk7, edty7, etyk7, ikty7, jedz7, jeny7, jest7, jeti7, jony7, kejo7, kemy7, kety7, kije7, kimy7, kity7, kody7, koje7, komy7, koty7, mety7, miej7, mity7, mnij7, mody7, moje7, myki7, myte7, myto7, odje7, odmy7, odym7, ojek7, ojki7, okej7, omyk7, sejm7, smyk7, styk7, szyj7, tedy7, tnij7, toje7, tomy7, tyki7, tyko7, tymi7, tynk7, zjem7, deki6, deko6, demo6, desy6, diet6, disy6, dmie6, dnem6, dnom6, doki6, dony6, dozy6, dyni6, dyno6, dyon6, dysz6, dyzo6, dzet6, dzik6, edto6, eksy6, emki6, emko6, endy6, enty6, etki6, etko6, etom6, etyn6, idem6, idom6, iksy6, indy6, istm6, item6, izmy6, jeno6, jeon6, jesz6, joni6, kent6, keom6, keto6, kimo6, kiny6, kiom6, kito6, kmin6, knot6, komi6, kont6, kosy6, kozy6, kysz6, mend6, meny6, mesy6, meto6, miko6, miks6, miny6, miot6, misy6, modi6, mods6, moks6, mony6, most6, mote6, mszy6, mysi6, mysz6, nemy6, nety6, niej6, nikt6, nity6, nomy6, noty6, okey6, onej6, onym6, osmy6, osty6, sekt6, semy6, sety6, siej6, simy6, sity6, sjen6, skit6, skod6, skot6, smok6, sody6, soje6, somy6, stek6, stok6, stoy6, syki6, syte6, syto6, szyk6, teid6, teki6, teko6, teks6, tezy6, tiko6, tmez6, toki6, tomi6, tond6, tony6, yeti6, zety6, ziej6, zimy6, zysk6, deni5, deso5, dien5, diso5, dnie5, doin5, doni5, eony5, esik5, eski5, esko5, esom5, etos5, ezom5, ideo5, ikon5, ikos5, inek5, inko5, inte5, kesz5, kies5, kino5, kisz5, koni5, kose5, kosi5, kosz5, kozi5, meni5, meno5, mens5, meso5, mesz5, mino5, mion5, miso5, mnie5, msze5, mszo5, neki5, nesk5, neto5, nike5, node5, noki5, noks5, nosy5, noys5, nyso5, oesy5, oksz5, omen5, omie5, oset5, osik5, osim5, oski5, ozem5, sedn5, seid5, seny5, seto5, siko5, simo5, siny5, sito5, skin5, skiz5, skon5, snem5, snom5, soki5, sond5, sony5, sten5, stoi5, szem5, szok5, szot5, szyi5, szyn5, tein5, tezo5, tion5, tnie5, toin5, toni5, yoni5, zdoi5, zeki5, zeny5, ziem5, ziet5, zimn5, zimo5, ziny5, ziom5, zisy5, zond5, zonk5, zony5, ensi4, eoni4, nisz4, noez4, nosi4, osie4, osin4, ozen4, ozie4, sine4, sino4, znoi4, znos4,

3 literowe słowa:

jęk10, jęt10, dmę9, męt9, dnę8, etę8, idę8, keę8, kęs8, kię8, mię8, mnę8, odę8, sęk8, tnę8, ezę7, ęsi7, myj7, osę7, się7, snę7, tyj7, dej6, dym6, jem6, jet6, jod6, jot6, kej6, kij6, mej6, myk6, myt6, tej6, tyk6, tym6, dek5, dem5, dim5, dit5, dny5, dok5, dom5, dyn5, dyz5, edt5, ety5, idy5, ikt5, jen5, jin5, jon5, kem5, ket5, kim5, kit5, kod5, kom5, kot5, kto5, met5, mik5, mit5, mod5, odm5, ody5, omy5, syk5, syt5, tek5, tik5, tok5, tom5, tyn5, zje5, den4, deo4, des4, dis4, dni4, dno4, doi4, don4, doz4, eko4, eks4, emo4, end4, ent4, esy4, eto4, ezy4, ido4, iks4, ind4, ink4, isk4, izm4, kei4, keo4, kie4, kin4, kio4, koi4, kos4, ksi4, men4, mes4, min4, mis4, moi4, mon4, nek4, nem4, net4, nim4, nit4, nok4, nom4, not4, nys4, ode4, osm4, osy4, ozy4, sem4, set4, sik4, sim4, sit4, ski4, sny4, sok4, som4, sto4, syn4, ten4, tez4, toi4, ton4, yin4, zek4, zet4, zim4, zys4, eis3, eon3, ezo3, ino3, nie3, nos3, oes3, one3, oni3, osi3, sen3, sie3, sio3, soi3, son3, zen3, zin3, zis3, zon3,

2 literowe słowa:

7, dy4, ej4, je4, my4, oj4, ty4, de3, do3, em3, et3, id3, im3, ki3, ko3, me3, mi3, ny3, od3, ok3, om3, ot3, te3, to3, ts3, yo3, en2, eo2, es2, ez2, in2, ni2, no2, on2, os2, oz2, se2, si2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter MIĘDZYKOSTNEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter MIĘDZYKOSTNEJ to

międzykostnej

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

międzykostne

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa MIĘDZYKOSTNEJ

Ze słowa MIĘDZYKOSTNEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter MIĘDZYKOSTNEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter MIĘDZYKOSTNEJ to

międzykostnej

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

odtęsknijmy

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Informacje szczegółowe o słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 5

Występujące samogłoski: E, I, O, Y, Ę

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: D, J, K, M, N, S, T, Z

Litery

Ilość wszystkich liter: 13

Litery w słowie MIĘDZYKOSTNEJ w kolejności alfabetycznej: D, E, I, J, K, M, N, O, S, T, Y, Z, Ę

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ę, Z, Y, T, S, O, N, M, K, J, I, E, D


Jak prawidłowo wymawiać słowo MIĘDZYKOSTNEJAnaliza liter - słowo MIĘDZYKOSTNEJ

Słowo MIĘDZYKOSTNEJ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: D, E, Ę, I, J, K, M, N, O, S, T, Y, Z . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera D w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę D

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 89
4 407
5 1362
6 2800
7 5744
8 9784
9 14087
10 17230
11 18193
12 16512
13 13642
14 10521
15 7495

Rozkład wyrazów na literę D

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
89
4 Ilość słów
407
5 Ilość słów
1362
6 Ilość słów
2800
7 Ilość słów
5744
8 Ilość słów
9784
9 Ilość słów
14087
10 Ilość słów
17230
11 Ilość słów
18193
12 Ilość słów
16512
13 Ilość słów
13642
14 Ilość słów
10521
15 Ilość słów
7495

Wyrazy kończące się literę D

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 53
4 159
5 211
6 241
7 233
8 266
9 189
10 129
11 77
12 40
13 30
14 7
15 9

Rozkład wyrazów kończących się literą D

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
159
5 Ilość słów
211
6 Ilość słów
241
7 Ilość słów
233
8 Ilość słów
266
9 Ilość słów
189
10 Ilość słów
129
11 Ilość słów
77
12 Ilość słów
40
13 Ilość słów
30
14 Ilość słów
7
15 Ilość słów
9

Wystąpienia litery D w słowach polskich

Ilość wystąpień litery D Ilość słów
0 2323555
1 661594
2 45432
3 258

Rozkład słow według wystąpień litery D

0 Ilość słów
2323555
1 Ilość słów
661594
2 Ilość słów
45432
3 Ilość słów
258

Litera E w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera Ę w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę Ę

Ilość liter Ilość słów
3 1

Rozkład wyrazów na literę Ę

3 Ilość słów
1

Wyrazy kończące się literę Ę

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 50
4 567
5 1989
6 3580
7 5885
8 7075
9 7443
10 6831
11 5377
12 3873
13 2527
14 1505
15 893

Rozkład wyrazów kończących się literą Ę

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
50
4 Ilość słów
567
5 Ilość słów
1989
6 Ilość słów
3580
7 Ilość słów
5885
8 Ilość słów
7075
9 Ilość słów
7443
10 Ilość słów
6831
11 Ilość słów
5377
12 Ilość słów
3873
13 Ilość słów
2527
14 Ilość słów
1505
15 Ilość słów
893

Wystąpienia litery Ę w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ę Ilość słów
0 2815138
1 210981
2 4719
3 1

Rozkład słow według wystąpień litery Ę

0 Ilość słów
2815138
1 Ilość słów
210981
2 Ilość słów
4719
3 Ilość słów
1

Litera I w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera M w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera N w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera S w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera T w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę T

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 86
4 387
5 1293
6 2714
7 4734
8 6971
9 8860
10 9619
11 9379
12 7798
13 6410
14 4940
15 3627

Rozkład wyrazów na literę T

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
86
4 Ilość słów
387
5 Ilość słów
1293
6 Ilość słów
2714
7 Ilość słów
4734
8 Ilość słów
6971
9 Ilość słów
8860
10 Ilość słów
9619
11 Ilość słów
9379
12 Ilość słów
7798
13 Ilość słów
6410
14 Ilość słów
4940
15 Ilość słów
3627

Wyrazy kończące się literę T

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 82
4 249
5 571
6 783
7 842
8 820
9 610
10 416
11 246
12 110
13 74
14 34
15 13

Rozkład wyrazów kończących się literą T

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
82
4 Ilość słów
249
5 Ilość słów
571
6 Ilość słów
783
7 Ilość słów
842
8 Ilość słów
820
9 Ilość słów
610
10 Ilość słów
416
11 Ilość słów
246
12 Ilość słów
110
13 Ilość słów
74
14 Ilość słów
34
15 Ilość słów
13

Wystąpienia litery T w słowach polskich

Ilość wystąpień litery T Ilość słów
0 2187191
1 758863
2 80773
3 3931
4 81

Rozkład słow według wystąpień litery T

0 Ilość słów
2187191
1 Ilość słów
758863
2 Ilość słów
80773
3 Ilość słów
3931
4 Ilość słów
81

Litera Y w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie MIĘDZYKOSTNEJ

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Ilość liter w słowie MIĘDZYKOSTNEJ: 13

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 13 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 13 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 7672
B 6818
C 5847
D 13642
E 3835
F 3840
G 4265
H 3176
I 3235
J 1939
K 13467
L 2735
M 8522
N 132805
O 20161
P 69747
R 17340
S 20413
T 6410
U 9626
W 26459
Y 1
Z 27469
Ó 17
Ć 154
Ł 675
Ś 1320
Ź 34
Ż 724

13 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
7672
B Ilość słów
6818
C Ilość słów
5847
D Ilość słów
13642
E Ilość słów
3835
F Ilość słów
3840
G Ilość słów
4265
H Ilość słów
3176
I Ilość słów
3235
J Ilość słów
1939
K Ilość słów
13467
L Ilość słów
2735
M Ilość słów
8522
N Ilość słów
132805
O Ilość słów
20161
P Ilość słów
69747
R Ilość słów
17340
S Ilość słów
20413
T Ilość słów
6410
U Ilość słów
9626
W Ilość słów
26459
Y Ilość słów
1
Z Ilość słów
27469
Ó Ilość słów
17
Ć Ilość słów
154
Ł Ilość słów
675
Ś Ilość słów
1320
Ź Ilość słów
34
Ż Ilość słów
724

Zestawienie słow 13 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 29784
B 3
C 1100
D 30
E 50385
F 18
G 37
H 30684
I 53558
J 19603
K 822
L 23
M 55180
N 347
O 24839
P 8
R 150
S 29
T 74
U 25538
W 2593
Y 59940
Z 2339
Ą 22115
Ć 3076
Ę 2527
Ł 1251
Ń 5138
Ś 13917
Ź 2
Ż 7238

13 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
29784
B Ilość słów
3
C Ilość słów
1100
D Ilość słów
30
E Ilość słów
50385
F Ilość słów
18
G Ilość słów
37
H Ilość słów
30684
I Ilość słów
53558
J Ilość słów
19603
K Ilość słów
822
L Ilość słów
23
M Ilość słów
55180
N Ilość słów
347
O Ilość słów
24839
P Ilość słów
8
R Ilość słów
150
S Ilość słów
29
T Ilość słów
74
U Ilość słów
25538
W Ilość słów
2593
Y Ilość słów
59940
Z Ilość słów
2339
Ą Ilość słów
22115
Ć Ilość słów
3076
Ę Ilość słów
2527
Ł Ilość słów
1251
Ń Ilość słów
5138
Ś Ilość słów
13917
Ź Ilość słów
2
Ż Ilość słów
7238

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa MIĘDZYKOSTNEJ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu MIĘDZYKOSTNEJ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty