Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter KONSERWUJMYŻ

Z liter KONSERWUJMYŻ można ułożyć aż 1533 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

konserwujmyż23, konwersujmyż23,

11 literowe słowa:

konserwujmy18, konwersujmy18,

10 literowe słowa:

kesonujmyż21, rewokujmyż21, rysunkowej16,

9 literowe słowa:

ewokujmyż20, krosujmyż20, kserujmyż20, rowkujmyż20, workujmyż20, woskujmyż20, serwujmyż19, smużkowej19, wykonujże19, wyrokujże19, konsjerżu18, kesonujmy16, krosujemy16, kumysowej16, rewokujmy16, rowkujemy16, workujemy16, woskujemy16, junkersom15, kursywnej15, konserwuj14, konwersuj14, rynkowemu14, synekurom14, konwersyj13, nerwuskom13, rysunkowe13,

8 literowe słowa:

korujmyż19, kreujmyż19, rokujmyż19, sekujmyż19, wekujmyż19, norujmyż18, osnujmyż18, worujmyż18, wsnujmyż18, jeżowsku17, jeżynkom17, krosujże17, mrużonej17, normujże17, rowkujże17, skurwmyż17, smużkowy17, workujże17, woskujże17, wrysujże17, wyorujże17, wysnujże17, nyżowemu16, ryżowemu16, smużkowe16, unerwmyż16, ewokujmy15, konsjerż15, korujemy15, krosujmy15, kserujmy15, rokujemy15, rowkujmy15, skrewmyż15, workujmy15, woskujmy15, wyżerkom15, junkersy14, norujemy14, osnujemy14, ryjewsku14, ryjowemu14, serwujmy14, worujemy14, wsnujemy14, wujenkom14, wykonuje14, wyrokuje14, erukowym13, kumysowe13, kurnosej13, kurnosym13, kursowej13, kursowym13, kursywom13, nurkowej13, nurkowym13, rejkowym13, rejowsku13, rojewsku13, rysunkom13, seryjkom13, smrekuny13, urynowej13, wykrojem13, kursywne12, menowsku12, merowsku12, merynosu12, numerowy12, rejsowym12, ryjewsko12, rynkowej12, skromnej12, skunerom12, synekuro12, konwersu11, krenowym11, kresowym11, nerkowym11, nerwusko11, nerwusom11, norwesku11, smrekowy11, syrenkom11, wykresom11, konserwy10, konwersy10,

7 literowe słowa:

knujmyż18, okujmyż18, skujmyż18, wkujmyż18, jeżynku17, jużynom17, rymujże17, snujmyż17, ukryjże17, wykujże17, żenujmy17, żerujmy17, jeżykom16, korujże16, kurwmyż16, morujże16, mrużnej16, rokujże16, rysujże16, smużnej16, używkom16, jeżonym15, jeżowym15, jeżynko15, jeżynom15, mrużony15, norujże15, nożysku15, okryjże15, osnujże15, skryjże15, smużyno15, worujże15, wsnujże15, żywnemu15, jukowym14, knujemy14, korujmy14, kreujmy14, krewmyż14, kryjomu14, mrużone14, nyżowej14, okujemy14, rokujmy14, rożnemu14, ryżowej14, rżyskom14, sekujmy14, skujemy14, skurwże14, ukojnym14, wekujmy14, wkujemy14, eksżony13, junkrem13, junkrom13, kujonem13, norujmy13, osnujmy13, rujowym13, skremuj13, snujemy13, worujmy13, wsnujmy13, wykonuj13, wykreuj13, wykroju13, wyrokuj13, wyżerko13, żerowym13, junkers12, kesonuj12, konsumy12, kormusy12, krosuje12, kryjome12, kunowej12, kunowym12, morysku12, murowej12, muskony12, musowej12, normuje12, numeryk12, osnujek12, renomuj12, rewokuj12, rojnemu12, rowkuje12, rumowej12, skurwmy12, sumowej12, swojemu12, umownej12, urywkom12, workuje12, woskuje12, wrysuje12, wujenko12, wyoruje12, wysnuje12, erukowy11, jerowym11, komersu11, konusem11, kornemu11, kurnosy11, kurosem11, kursowy11, kursywo11, kuwosem11, mensury11, morusek11, neuromy11, nurkowy11, orkusem11, rejkowy11, rejowym11, rewkomu11, runowej11, runowym11, rymowej11, rysunek11, sejmowy11, seryjko11, skjerom11, skjorem11, skoremu11, skunery11, smrekun11, surowej11, surowym11, synekur11, ukresom11, unerwmy11, urnowej11, urnowym11, wueskom11, wykresu11, wykroje11, wyrojem11, eworsyj10, komersy10, kremowy10, krewnym10, kurnose10, kursowe10, mensuro10, mesynko10, morysek10, nerwusy10, nurkowe10, onyksem10, oryksem10, rejsowy10, rewkomy10, skrewmy10, skromny10, synowej10, ursonem10, urynowe10, wersjom10, wronemu10, wykonem10, ekworyn9, krenowy9, kresowy9, krosnem9, merynos9, nerkowy9, rynkowe9, serowym9, serynom9, sknerom9, skromne9, skwerom9, syrenko9, syrenom9, wynosem9, konserw8, konwers8,

6 literowe słowa:

kujmyż17, jeżyku16, umyjże16, żujemy16, jużyno15, knujże15, okujże15, skujże15, wkujże15, wyżuje15, żyruje15, krużem14, krużom14, kryjże14, mrużny14, nożyku14, omyjże14, omżynu14, osmuży14, reżymu14, ryżemu14, rżyjem14, rżyjom14, rżysku14, smużek14, smużko14, smużny14, smużyn14, snujże14, użremy14, używek14, używko14, wmyjże14, żurkom14, żuwkom14, żuwnej14, żuwnym14, żywemu14, jeżony13, jeżowy13, jeżyno13, knujmy13, kujemy13, kujnym13, kurwże13, możnej13, mrużne13, okujmy13, onemuż13, owemuż13, ożenku13, skujmy13, smużne13, weżryj13, wkujmy13, wryjże13, wyżkom13, żorsku13, żuwnom13, żywnej13, jukowy12, junkry12, jurnym12, kremuj12, kujony12, nożysk12, onymże12, owymże12, ożremy12, ożynek12, rożnej12, rożnym12, rujkom12, rujnym12, rymuje12, rżysko12, snujmy12, srożej12, srożmy12, ujemny12, ukojny12, ukryje12, wujkom12, wykuje12, wymoże12, żernym12, eksżon11, ewokuj11, jukowe11, komuny11, koruje11, krosuj11, kseruj11, kumeny11, kurnej11, kurnym11, kurwmy11, moruje11, normuj11, nyżowe11, oksymu11, osmyku11, rokuje11, rowkuj11, rożnem11, rujowy11, rujsko11, ryjkom11, rysuje11, ryżowe11, serżom11, skjeru11, skjoru11, smukwy11, snujem11, snujom11, ukojne11, wojsku11, workuj11, woskuj11, wrysuj11, wyoruj11, wyroju11, wysnuj11, wżerom11, żerowy11, jokery10, knurem10, knurom10, konsum10, konury10, konusy10, kormus10, kosemu10, krojem10, kunowy10, kurosy10, kursem10, kursom10, kursyw10, kurwom10, kuwosy10, kworum10, mokrej10, morsku10, morusy10, mureny10, murowy10, muskon10, musony10, musowy10, noruje10, numery10, nurkom10, okryje10, onyksu10, orkusy10, osnuje10, rejkom10, rejonu10, rojnym10, romsku10, rujowe10, rumowy10, rumsko10, runkom10, ruskom10, serwuj10, skjery10, skjory10, skromu10, skryje10, skunem10, skunom10, smreku10, smukwo10, suknem10, suknom10, sumowy10, suwnej10, suwnym10, ukosem10, ukresy10, umowny10, urynom10, urywek10, wnukom10, woruje10, wsnuje10, wykonu10, wyroku10, eksonu9, eruwom9, jerowy9, kemowy9, kesonu9, komesy9, kornej9, kornym9, krewmy9, krosnu9, ksywom9, kunowe9, menosu9, mensur9, moresu9, morysk9, mownej9, mureno9, murowe9, musowe9, neurom9, newsku9, nowemu9, nowsku9, nursko9, nursom9, nyskom9, nywkom9, okresu9, onesku9, ornemu9, osuwem9, rejony9, rejowy9, rejsom9, rekonu9, rumowe9, runowy9, ryjowe9, rynkom9, ryskom9, sjenom9, skorej9, skorym9, skromy9, skuner9, skweru9, sumowe9, surowy9, synkom9, umowne9, unosem9, urenom9, urnowy9, ursony9, wersyj9, wnykom9, wuesko9, wynosu9, wyrkom9, wyroje9, eksony8, eskrom8, esowym8, kesony8, komers8, korsem8, kosery8, kowery8, kresom8, krewny8, krewom8, kronem8, krosem8, kserom8, menory8, menosy8, merony8, monery8, moreny8, moresy8, nerkom8, nerwus8, neskom8, noksem8, nosemy8, noysem8, okresy8, oksery8, rekony8, reksom8, renomy8, rewkom8, runowe8, rymeso8, rymowe8, serkom8, sknery8, skonem8, skwery8, surowe8, urnowe8, werkom8, wersjo8, wronej8, wronym8, wykres8, nerwom7, newsko7, newsom7, serowy7, serwom7, seryno7, sknero7, synowe7, syreno7, wersom7, wnorek7, wronek7,

5 literowe słowa:

żujmy15, jemuż14, jużyn14, kujże14, mużyk14, rżyju14, użryj14, użyje14, wyżuj14, żyruj14, jeżmy13, jeżyk13, komuż13, kruży13, mruży13, myjże13, nużmy13, smuży13, żenuj13, żeruj13, żukom13, jeżom12, jeżyn12, komży12, kruże12, krużo12, kujmy12, osmuż12, ożryj12, ożyje12, rożku12, ryjże12, ryżej12, rżyje12, smuże12, wyjże12, wyżej12, wżyje12, żurek12, żurem12, żurom12, żuwek12, żuwko12, żuwny12, żywej12, jukom11, komeż11, komże11, kujny11, kuryj11, mnoży11, możny11, nożyk11, nyżom11, omżyn11, reżym11, ryjku11, rymuj11, ryżem11, ryżom11, rżysk11, ujemy11, ukryj11, umyje11, wykuj11, wyżek11, wyżem11, wyżko11, wyżom11, wżeru11, żremy11, żuwne11, żuwno11, żynem11, żynom11, żyrem11, żyrom11, junem10, junom10, jurny10, jurom10, jusem10, jusom10, knuje10, koruj10, kreuj10, kroju10, kujne10, kujon10, kumys10, kusej10, kusym10, moruj10, możne10, myjek10, myjko10, nożem10, okuje10, omyku10, rojku10, rokuj10, rożek10, rożny10, rujek10, rujko10, rujny10, rujom10, rysuj10, sejmu10, sekuj10, serży10, skuje10, smyku10, sroży10, wekuj10, wkuje10, wujek10, wujem10, wujko10, wujom10, wyżre10, wżery10, żerny10, żerom10, żonek10, żywne10, emsku9, jurne9, kejom9, knury9, komun9, kremu9, kryje9, kumen9, kunom9, kurem9, kurny9, kurom9, kursy9, kurwy9, merku9, mojry9, mokru9, moryj9, mroku9, murek9, neumy9, noruj9, nysku9, okryj9, omsku9, omyje9, osnuj9, rejsu9, renju9, rożen9, rożne9, rujne9, rusej9, rusym9, ryjek9, ryjem9, ryjom9, rynku9, rysku9, sejmy9, serżo9, skryj9, skuny9, skuom9, smoku9, smukw9, snuje9, sukom9, sumek9, sumko9, surmy9, synku9, ukosy9, umory9, umowy9, uowej9, uowym9, wmyje9, wnyku9, woruj9, wsnuj9, wyjem9, wyrku9, yorku9, eruwy8, jenom8, jeony8, jerom8, joker8, jonem8, jorem8, kojne8, konur8, konus8, korsu8, kosej8, kosym8, kremy8, kresu8, kroje8, kronu8, krosu8, kseru8, kurew8, kurne8, kuros8, kurwo8, kuwos8, mewsu8, mokry8, moksy8, morus8, muren8, muson8, mykwo8, neumo8, noryj8, nosku8, numer8, nurek8, nurem8, nurko8, nurom8, nursy8, oksym8, omenu8, onemu8, orkus8, orsku8, osmyk8, osuwy8, owemu8, rejko8, rejom8, rejsy8, resku8, rojek8, rojem8, rojny8, rowku8, runek8, runem8, runko8, runom8, rusek8, rusem8, rusko8, rusom8, rykom8, serku8, sermu8, serum8, seryj8, sjeny8, skjer8, skjor8, skonu8, skurw8, sojek8, sorku8, soryj8, sromu8, sukno8, surmo8, surom8, suwem8, suwny8, suwom8, swemu8, sykom8, ukres8, unosy8, ureny8, urnom8, uryno8, werku8, wnuko8, wojem8, wojny8, wojsk8, worku8, wosku8, wryje8, wunem8, wunom8, wykom8, eksom7, emsko7, erkom7, eskom7, eskry7, kerom7, komes7, korny7, kosem7, kresy7, krewy7, krony7, krosy7, krowy7, ksywo7, mensy7, mewko7, mewsy7, mokre7, morek7, morny7, morsy7, morwy7, moryn7, mowny7, nekom7, nerwu7, newsu7, noksy7, normy7, nowej7, nowym7, nurse7, nurso7, nysek7, nysko7, nysom7, nywek7, nywko7, oknem7, okryw7, omeny7, onyks7, ornej7, ornym7, oryks7, rejon7, rekom7, reksy7, rojne7, rymes7, rynek7, rynko7, rynom7, rysek7, rysem7, rysko7, rysom7, serwu7, sjeno7, skony7, skory7, skowy7, skrom7, smrek7, sromy7, suwne7, swoje7, synek7, synem7, synom7, unerw7, ureno7, urson7, wekom7, wenus7, wersu7, wojen7, wormy7, wremy7, wykon7, wyrek7, wyrem7, wyrko7, wyrok7, wyrom7, ekson6, erosy6, esowy6, keson6, konew6, korne6, koser6, kower6, kreso6, krewo6, ksero6, menor6, menos6, menso6, meron6, moner6, moren6, mores6, mowne6, nerko6, nerom6, nerwy6, nesko6, newsy6, norek6, nosek6, nosem6, okres6, okser6, owery6, owsem6, rekon6, renom6, resko6, rewko6, rewom6, rowek6, rowem6, senom6, sermo6, serom6, serwy6, seryn6, skner6, skore6, skrew6, skwer6, sonem6, sorek6, syren6, wenom6, wersy6, wonem6, worek6, worem6, wrony6, wynos6, serwo5, wrone5,

4 literowe słowa:

użyj13, jeżu12, mżyj12, żuje12, jeży11, kruż11, mruż11, nuży11, ożyj11, ryżu11, rżyj11, smuż11, używ11, wyżu11, wżyj11, żryj11, żury11, żyje11, żynu11, żyru11, jumy10, komż10, nożu10, nuże10, ujmy10, umyj10, użre10, żeru10, żuwn10, jemu9, juko9, jumo9, juny9, jury9, jusy9, knuj9, kuje9, kumy9, może9, myku9, noży9, nyże9, nyżo9, ojku9, okuj9, ożyn9, ożyw9, ryju9, ryże9, ryżo9, rżom9, skuj9, ujem9, ujmo9, wkuj9, wyże9, żery9, żony9, żyro9, żywe9, żywo9, jemy8, jeru8, jonu8, joru8, juro8, kemu8, komu8, kryj8, kumo8, kuny8, kury8, kusy8, mruk8, muny8, mury8, musy8, myje8, noże8, omyj8, oneż8, onże8, oweż8, ożre8, reju8, roju8, ruje8, rujo8, rumy8, ryku8, rymu8, serż8, skuy8, snuj8, sroż8, sumy8, syku8, wmyj8, woju8, wuje8, wujo8, wżer8, yuko8, esku7, jeny7, jery7, jony7, jory7, kejo7, kemy7, keru7, knur7, koje7, komy7, kuno7, kuro7, kurs7, kurw7, kuse7, kuso7, menu7, moje7, mojr7, moru7, mykw7, neku7, nemu7, neum7, noku7, nomu7, nury7, ojek7, okej7, oknu7, omyk7, orku7, osku7, osmu7, reku7, roku7, runy7, rusy7, ryje7, rysu7, sejm7, semu7, skun7, skuo7, smyk7, soku7, suko7, sumo7, surm7, sury7, suwy7, synu7, ukos7, uowy7, urny7, urok7, uryn7, weku7, wnuk7, woku7, wryj7, wuny7, wyje7, wyru7, eksy6, emko6, eonu6, eruw6, euro6, jeno6, jeon6, keom6, kery6, kory6, kosy6, krem6, krom6, ksyw6, meny6, merk6, mery6, mesy6, mewy6, mokr6, moks6, mony6, mory6, mowy6, mrok6, nemy6, nomy6, nous6, nurs6, oesu6, okey6, okry6, onej6, onym6, osmy6, osuw6, owej6, owsu6, owym6, rejo6, rejs6, remy6, renu6, roje6, rowu6, runo6, ruse6, ryms6, semy6, sjen6, skry6, smok6, soje6, somy6, sure6, suro6, swej6, swym6, unos6, uowe6, uren6, urno6, wnyk6, woje6, woru6, wyko6, york6, eony5, erko5, erom5, esko5, esom5, ewom5, kore5, kors5, kose5, kres5, krew5, kron5, kros5, kser5, meno5, mens5, meso5, mewo5, mews5, morn5, mors5, morw5, nery5, nesk5, noks5, norm5, nory5, nosy5, nowy5, noys5, nyso5, oesy5, omen5, orek5, orem5, orny5, owsy5, reks5, reny5, rewy5, rosy5, rowy5, rwom5, ryno5, ryso5, seny5, serm5, sery5, skon5, skro5, snem5, snom5, sony5, sowy5, srok5, srom5, weko5, weny5, werk5, wony5, worm5, wory5, wosk5, wyro5, eros4, nero4, nerw4, news4, nowe4, orne4, ower4, rewo4, serw4, weno4, wers4, wron4,

3 literowe słowa:

już11, żuj11, żuk10, żyj10, jeż9, mży9, nuż9, żur9, juk8, jum8, kuj8, nyż8, ryż8, rży8, ujm8, wyż8, żyn8, żyr8, żyw8, jun7, jur7, jus7, kum7, kyu7, myj7, reż7, ruj7, rże7, uje7, wuj7, żen7, żer7, żon7, żre7, emu6, jem6, kej6, kun6, kur6, mej6, mru6, mun6, mur6, mus6, myk6, oku6, rum6, ryj6, suk6, sum6, wyj6, esu5, jen5, jer5, jon5, jor5, kem5, kom5, kry5, nur5, omy5, oru5, rej5, run5, rus5, ryk5, rym5, snu5, sou5, sru5, sur5, suw5, syk5, uno5, urn5, woj5, wun5, wyk5, eko4, eks4, emo4, ery4, esy4, ewy4, keo4, ker4, kor4, kos4, kro4, kwo4, men4, mer4, mes4, mew4, mon4, mor4, nek4, nem4, nok4, nom4, nys4, okr4, ork4, osm4, osy4, rek4, rem4, rok4, rwy4, ryn4, rys4, sem4, sny4, sok4, som4, syn4, wek4, wok4, wyr4, eon3, ero3, ewo3, ner3, nor3, nos3, oes3, one3, owe3, ren3, rew3, ros3, rwo3, sen3, ser3, son3, swe3, wen3, won3, wre3,

2 literowe słowa:

6, że6, ku5, mu5, ej4, je4, my4, nu4, oj4, su4, wu4, em3, ko3, me3, ny3, ok3, om3, wy3, yo3, en2, eo2, er2, es2, ew2, no2, on2, or2, os2, re2, ro2, se2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter KONSERWUJMYŻ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter KONSERWUJMYŻ to

konwersujmyż

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

konserwujmyż

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa KONSERWUJMYŻ

Ze słowa KONSERWUJMYŻ można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa KONSERWUJMYŻ:

konwersujmyż


Slowo z liter KONSERWUJMYŻ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter KONSERWUJMYŻ to

konserwujmyż

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

konwersujmyż

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Informacje szczegółowe o słowie KONSERWUJMYŻ

Samogłoski

Ilość samogłosek: 4

Występujące samogłoski: E, O, U, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 8

Występujące spółgłoski: J, K, M, N, R, S, W, Ż

Litery

Ilość wszystkich liter: 12

Litery w słowie KONSERWUJMYŻ w kolejności alfabetycznej: E, J, K, M, N, O, R, S, U, W, Y, Ż

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ż, Y, W, U, S, R, O, N, M, K, J, E


Jak prawidłowo wymawiać słowo KONSERWUJMYŻAnaliza liter - słowo KONSERWUJMYŻ

Słowo KONSERWUJMYŻ po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: E, J, K, M, N, O, R, S, U, W, Y, Ż . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera E w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera K w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę K

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 99
4 572
5 2206
6 5043
7 8859
8 13333
9 17301
10 19261
11 19128
12 16960
13 13467
14 10141
15 6855

Rozkład wyrazów na literę K

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
99
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2206
6 Ilość słów
5043
7 Ilość słów
8859
8 Ilość słów
13333
9 Ilość słów
17301
10 Ilość słów
19261
11 Ilość słów
19128
12 Ilość słów
16960
13 Ilość słów
13467
14 Ilość słów
10141
15 Ilość słów
6855

Wyrazy kończące się literę K

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 71
4 203
5 754
6 1368
7 2384
8 3055
9 3035
10 2542
11 1935
12 1270
13 822
14 507
15 282

Rozkład wyrazów kończących się literą K

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
71
4 Ilość słów
203
5 Ilość słów
754
6 Ilość słów
1368
7 Ilość słów
2384
8 Ilość słów
3055
9 Ilość słów
3035
10 Ilość słów
2542
11 Ilość słów
1935
12 Ilość słów
1270
13 Ilość słów
822
14 Ilość słów
507
15 Ilość słów
282

Wystąpienia litery K w słowach polskich

Ilość wystąpień litery K Ilość słów
0 2045454
1 869507
2 111382
3 4450
4 46

Rozkład słow według wystąpień litery K

0 Ilość słów
2045454
1 Ilość słów
869507
2 Ilość słów
111382
3 Ilość słów
4450
4 Ilość słów
46

Litera M w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera N w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera O w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę O

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 65
4 409
5 1401
6 4192
7 9360
8 16569
9 24207
10 29686
11 30297
12 26446
13 20161
14 14324
15 9613

Rozkład wyrazów na literę O

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
65
4 Ilość słów
409
5 Ilość słów
1401
6 Ilość słów
4192
7 Ilość słów
9360
8 Ilość słów
16569
9 Ilość słów
24207
10 Ilość słów
29686
11 Ilość słów
30297
12 Ilość słów
26446
13 Ilość słów
20161
14 Ilość słów
14324
15 Ilość słów
9613

Wyrazy kończące się literę O

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 63
4 601
5 1958
6 3592
7 7070
8 12134
9 17893
10 21799
11 24620
12 25392
13 24839
14 23699
15 21146

Rozkład wyrazów kończących się literą O

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
601
5 Ilość słów
1958
6 Ilość słów
3592
7 Ilość słów
7070
8 Ilość słów
12134
9 Ilość słów
17893
10 Ilość słów
21799
11 Ilość słów
24620
12 Ilość słów
25392
13 Ilość słów
24839
14 Ilość słów
23699
15 Ilość słów
21146

Wystąpienia litery O w słowach polskich

Ilość wystąpień litery O Ilość słów
0 1083172
1 1279044
2 539953
3 113711
4 13919
5 989
6 49
7 2

Rozkład słow według wystąpień litery O

0 Ilość słów
1083172
1 Ilość słów
1279044
2 Ilość słów
539953
3 Ilość słów
113711
4 Ilość słów
13919
5 Ilość słów
989
6 Ilość słów
49
7 Ilość słów
2

Litera R w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę R

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 88
4 382
5 1233
6 2395
7 4650
8 7669
9 11295
10 14862
11 17854
12 18503
13 17340
14 14276
15 10597

Rozkład wyrazów na literę R

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
88
4 Ilość słów
382
5 Ilość słów
1233
6 Ilość słów
2395
7 Ilość słów
4650
8 Ilość słów
7669
9 Ilość słów
11295
10 Ilość słów
14862
11 Ilość słów
17854
12 Ilość słów
18503
13 Ilość słów
17340
14 Ilość słów
14276
15 Ilość słów
10597

Wyrazy kończące się literę R

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 84
4 185
5 472
6 655
7 577
8 609
9 549
10 481
11 318
12 216
13 150
14 81
15 51

Rozkład wyrazów kończących się literą R

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
84
4 Ilość słów
185
5 Ilość słów
472
6 Ilość słów
655
7 Ilość słów
577
8 Ilość słów
609
9 Ilość słów
549
10 Ilość słów
481
11 Ilość słów
318
12 Ilość słów
216
13 Ilość słów
150
14 Ilość słów
81
15 Ilość słów
51

Wystąpienia litery R w słowach polskich

Ilość wystąpień litery R Ilość słów
0 1686394
1 1192485
2 147933
3 3988
4 39

Rozkład słow według wystąpień litery R

0 Ilość słów
1686394
1 Ilość słów
1192485
2 Ilość słów
147933
3 Ilość słów
3988
4 Ilość słów
39

Litera S w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę S

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 79
4 572
5 2317
6 5673
7 10762
8 17032
9 22936
10 27033
11 27362
12 24547
13 20413
14 15590
15 11840

Rozkład wyrazów na literę S

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
79
4 Ilość słów
572
5 Ilość słów
2317
6 Ilość słów
5673
7 Ilość słów
10762
8 Ilość słów
17032
9 Ilość słów
22936
10 Ilość słów
27033
11 Ilość słów
27362
12 Ilość słów
24547
13 Ilość słów
20413
14 Ilość słów
15590
15 Ilość słów
11840

Wyrazy kończące się literę S

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 60
4 187
5 331
6 387
7 361
8 271
9 241
10 138
11 89
12 42
13 29
14 11
15 1

Rozkład wyrazów kończących się literą S

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
60
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
331
6 Ilość słów
387
7 Ilość słów
361
8 Ilość słów
271
9 Ilość słów
241
10 Ilość słów
138
11 Ilość słów
89
12 Ilość słów
42
13 Ilość słów
29
14 Ilość słów
11
15 Ilość słów
1

Wystąpienia litery S w słowach polskich

Ilość wystąpień litery S Ilość słów
0 2011402
1 913075
2 101900
3 4382
4 73
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery S

0 Ilość słów
2011402
1 Ilość słów
913075
2 Ilość słów
101900
3 Ilość słów
4382
4 Ilość słów
73
5 Ilość słów
7

Litera U w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera W w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 66
4 412
5 1749
6 4393
7 9840
8 17451
9 26074
10 32232
11 34524
12 32073
13 26459
14 20075
15 14361

Rozkład wyrazów na literę W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
66
4 Ilość słów
412
5 Ilość słów
1749
6 Ilość słów
4393
7 Ilość słów
9840
8 Ilość słów
17451
9 Ilość słów
26074
10 Ilość słów
32232
11 Ilość słów
34524
12 Ilość słów
32073
13 Ilość słów
26459
14 Ilość słów
20075
15 Ilość słów
14361

Wyrazy kończące się literę W

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 28
4 134
5 753
6 1832
7 3271
8 5079
9 5766
10 6077
11 5378
12 3738
13 2593
14 1649
15 1019

Rozkład wyrazów kończących się literą W

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
28
4 Ilość słów
134
5 Ilość słów
753
6 Ilość słów
1832
7 Ilość słów
3271
8 Ilość słów
5079
9 Ilość słów
5766
10 Ilość słów
6077
11 Ilość słów
5378
12 Ilość słów
3738
13 Ilość słów
2593
14 Ilość słów
1649
15 Ilość słów
1019

Wystąpienia litery W w słowach polskich

Ilość wystąpień litery W Ilość słów
0 1684393
1 1133664
2 196654
3 15489
4 637
5 2

Rozkład słow według wystąpień litery W

0 Ilość słów
1684393
1 Ilość słów
1133664
2 Ilość słów
196654
3 Ilość słów
15489
4 Ilość słów
637
5 Ilość słów
2

Litera Y w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Ż w słowie KONSERWUJMYŻ

Wyrazy na literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 39
4 143
5 437
6 764
7 1211
8 1568
9 1747
10 1722
11 1396
12 1005
13 724
14 442
15 295

Rozkład wyrazów na literę Ż

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
143
5 Ilość słów
437
6 Ilość słów
764
7 Ilość słów
1211
8 Ilość słów
1568
9 Ilość słów
1747
10 Ilość słów
1722
11 Ilość słów
1396
12 Ilość słów
1005
13 Ilość słów
724
14 Ilość słów
442
15 Ilość słów
295

Wyrazy kończące się literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 38
4 101
5 172
6 339
7 877
8 2293
9 4551
10 7074
11 8662
12 8703
13 7238
14 5093
15 3160

Rozkład wyrazów kończących się literą Ż

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
38
4 Ilość słów
101
5 Ilość słów
172
6 Ilość słów
339
7 Ilość słów
877
8 Ilość słów
2293
9 Ilość słów
4551
10 Ilość słów
7074
11 Ilość słów
8662
12 Ilość słów
8703
13 Ilość słów
7238
14 Ilość słów
5093
15 Ilość słów
3160

Wystąpienia litery Ż w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ż Ilość słów
0 2820909
1 200617
2 9132
3 181

Rozkład słow według wystąpień litery Ż

0 Ilość słów
2820909
1 Ilość słów
200617
2 Ilość słów
9132
3 Ilość słów
181

Ilość liter w słowie KONSERWUJMYŻ: 12

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 12 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 12 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 9145
B 9023
C 7651
D 16512
E 4567
F 4782
G 5658
H 3757
I 3750
J 2286
K 16960
L 3750
M 10362
N 102343
O 26446
P 74169
R 18503
S 24547
T 7798
U 11289
W 32073
Y 7
Z 32332
Ó 23
Ć 197
Ł 1047
Ś 1870
Ź 29
Ż 1005

12 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
9145
B Ilość słów
9023
C Ilość słów
7651
D Ilość słów
16512
E Ilość słów
4567
F Ilość słów
4782
G Ilość słów
5658
H Ilość słów
3757
I Ilość słów
3750
J Ilość słów
2286
K Ilość słów
16960
L Ilość słów
3750
M Ilość słów
10362
N Ilość słów
102343
O Ilość słów
26446
P Ilość słów
74169
R Ilość słów
18503
S Ilość słów
24547
T Ilość słów
7798
U Ilość słów
11289
W Ilość słów
32073
Y Ilość słów
7
Z Ilość słów
32332
Ó Ilość słów
23
Ć Ilość słów
197
Ł Ilość słów
1047
Ś Ilość słów
1870
Ź Ilość słów
29
Ż Ilość słów
1005

Zestawienie słow 12 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 32051
B 4
C 1662
D 40
E 50796
F 25
G 53
H 28647
I 55175
J 18699
K 1270
L 44
M 57373
N 508
O 25392
P 12
R 216
S 42
T 110
U 23321
W 3738
Y 64281
Z 3471
Ą 23880
Ć 4183
Ę 3873
Ł 2058
Ń 6367
Ś 15882
Ź 5
Ż 8703

12 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
32051
B Ilość słów
4
C Ilość słów
1662
D Ilość słów
40
E Ilość słów
50796
F Ilość słów
25
G Ilość słów
53
H Ilość słów
28647
I Ilość słów
55175
J Ilość słów
18699
K Ilość słów
1270
L Ilość słów
44
M Ilość słów
57373
N Ilość słów
508
O Ilość słów
25392
P Ilość słów
12
R Ilość słów
216
S Ilość słów
42
T Ilość słów
110
U Ilość słów
23321
W Ilość słów
3738
Y Ilość słów
64281
Z Ilość słów
3471
Ą Ilość słów
23880
Ć Ilość słów
4183
Ę Ilość słów
3873
Ł Ilość słów
2058
Ń Ilość słów
6367
Ś Ilość słów
15882
Ź Ilość słów
5
Ż Ilość słów
8703

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa KONSERWUJMYŻ

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu KONSERWUJMYŻ - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty