Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZELAMENTOWANO

Z liter PRZELAMENTOWANO można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

przelamentowano19,

13 literowe słowa:

natemperowano16, poremanentowa16, przemontowana16, przemontowane16, rozplantowane16, zatemperowano16,

12 literowe słowa:

telenaprawom16, woltoamperze16, przemalowane15, przemalowano15, prezentowana14, prezentowano14, rozplanowane14, zarepetowano14, zlornetowana14, zlornetowane14, zremontowana14, zremontowane14,

11 literowe słowa:

atemporalne15, pantaleonem15, pantaleonom15, planometrze15, woltamperze15, woltoampera15, ewaporantem14, ewaporantom14, lamentowano14, patrolowane14, planetowane14, planetowano14, platerowane14, platerowano14, powtarzalne14, pozamoralne14, tamponowane14, telenaprawo14, temperowana14, temperowano14, tremolowana14, tremolowane14, watoamperze14, aeroplanowe13, alternowane13, alternowano13, lornetowana13, lornetowane13, nanometrowa13, nanometrowe13, nonparelowa13, nonparelowe13, ornamentowa13, ornamentowe13, penetrowana13, penetrowano13, pomarnowane13, porozlewana13, porozlewane13, porozwalane13, potrenowana13, potrenowane13, protezowana13, protezowane13, remanentowa13, remontowana13, remontowane13, talerzowane13, talerzowano13, trepanowane13, trepanowano13, zalterowane13, zalterowano13, zamontowane13, narozlewane12, narozlewano12,

10 literowe słowa:

entoplazma14, entoplazmo14, latoperzem14, latoperzom14, pantalonem14, pantalonom14, parantelom14, parentelom14, planometra14, planometro14, plazmotron14, portolanem14, temporalna14, temporalne14, woltampera14, woltoamper14, aeroplanem13, aeroplanom13, awanportem13, awanportom13, azeotropem13, elewatorom13, ewaporatem13, ewaporatom13, lanametrze13, lawaterzem13, lawaterzom13, lawetarzem13, lawetarzom13, melonowata13, melonowate13, metalanowe13, moletowana13, moletowane13, monopterze13, napoleonem13, nonparelem13, nonparelom13, panometrze13, parantezom13, parentezom13, patronalne13, pentozanem13, pentozanom13, planetarne13, plantowane13, plantowano13, pomalowane13, porozlewam13, porozwalam13, pozorantem13, prenatalne13, pronatalne13, przelatane13, przelatano13, przelotowa13, przelotowe13, ramolowate13, rozplatane13, rozplatano13, telenapraw13, telomeraza13, telomerazo13, telomerowa13, trampowano13, trawopolna13, trawopolne13, wapotronem13, zatelepano13, alterowane12, alterowano12, anatropowe12, aportowane12, apretowane12, apretowano12, lazaretowe12, mantrowano12, maratonowe12, morenowata12, morenowate12, nanometrze12, napatrzono12, narozlewam12, natrzepane12, natrzepano12, panoramowe12, parolowane12, polerowana12, polerowane12, ponalewane12, ponalewano12, poratowane12, potwarzane12, potwarzano12, potwarzona12, potwarzone12, powtarzane12, powtarzano12, pozalewane12, pozalewano12, poznawalne12, prezentowa12, przelewana12, przelewano12, przewalane12, przewalano12, przewalona12, przewalone12, przewalono12, relewantna12, repetowana12, repetowano12, taperowano12, tolerowana12, tolerowane12, zmontowana12, zmontowane12, mazerowane11, mazerowano11, natworzona11, natworzone11, neoprenowa11, renomowana11, renomowane11, zanotowane11, zmarnowane11, zmarnowano11, znormowana11, znormowane11, zoperowana11, zoperowane11,

9 literowe słowa:

alotropem13, amplatzer13, apelantem13, apelantom13, entoplazm13, moltopren13, palmetowa13, palmetowe13, parlament13, peletonom13, pelotezom13, petroleom13, przelatam13, przelotem13, przelotom13, replantem13, replantom13, rozplatam13, rozplotem13, woltamper13, lamnowate12, latoperza12, latoperze12, lawatorem12, lawatorom12, lazaretem12, lazaretom12, leptonowa12, leptonowe12, mentanole12, mentolowa12, mentolowe12, napalmowe12, neoplanem12, neoplanom12, neoplazma12, neoplazmo12, noweletom12, nowotelem12, oponentem12, ortolanem12, palantowe12, palawerem12, palawerom12, pantaleon12, pantalone12, panteonem12, panteonom12, parantele12, parantelo12, parentela12, parentelo12, partolona12, partolone12, patarenem12, patarenom12, patrolowa12, patrolowe12, planetowa12, planetowe12, plannerem12, plannerom12, platanowe12, platerowa12, platerowe12, plotowana12, plotowane12, polaronem12, polonezem12, ponalewam12, portalowa12, portalowe12, potwarzam12, potwarzom12, powtarzam12, pozalewam12, prezentom12, proteazom12, protonema12, prowentem12, prowentom12, przelewam12, przelewom12, przelotna12, przelotne12, przewalam12, teleranom12, telomeraz12, temperowa12, treponema12, treponemo12, waterpolo12, watoamper12, zelatorem12, zelatorom12, aerozolem11, anormalne11, antonowem11, apelowano11, elewatora11, entropowa11, entropowe11, epatowane11, epatowano11, erotomana11, etapowane11, etapowano11, eternalna11, ewaporant11, lawaterze11, lawatorze11, lawetarze11, lazaronem11, lazaronom11, lornetowa11, lornetowe11, malarzowe11, marlowane11, marlowano11, meteorowa11, monetarna11, monetarne11, montanowa11, montanowe11, montowana11, montowane11, nanometra11, napoleona11, narolanom11, neoprenom11, nonparele11, nowatorem11, opalowane11, opatrzano11, opatrzona11, opatrzone11, operomana11, otamowane11, otrzepana11, otrzepane11, otrzepano11, palawerze11, parantezo11, parenezom11, parenteza11, parentezo11, parowozem11, pentozowa11, pentozowe11, perzowata11, perzowate11, plannerze11, planowane11, planowano11, plenerowa11, plenerowo11, polerowna11, polerowne11, porozlewa11, porozwala11, potarzane11, potarzano11, pozlewana11, pozlewane11, pozlewano11, pozoranta11, pozwalane11, pozwalano11, promowana11, promowane11, remontowa11, remontowe11, rozetlano11, rozetlona11, rozetlone11, rozlatane11, rozlatano11, rozmotana11, rozmotane11, rozpalane11, rozpalano11, rozpalona11, rozpalone11, talerzowa11, talerzowe11, terpenowa11, topornawa11, topornawe11, torlenowa11, torlenowe11, trapezowa11, trapezowe11, trelowana11, trelowane11, trelowano11, tremowana11, tremowane11, tremowano11, wentralna11, wentralne11, weronalem11, weronalom11, weteranom11, wpatrzano11, wpatrzona11, wpatrzone11, wpatrzono11, zaperlona11, zaperlone11, zaperlono11, zmalowane11, zmalowano11, zmatowane11, zmatowano11, zramolano11, amonowane10, anemonowa10, anemonowe10, azotanowe10, azotowane10, emanowane10, emanowano10, marnowane10, marnowano10, naparzone10, naparzono10, narozlewa10, natronowa10, natronowe10, normowana10, normowane10, nowatorze10, opanowane10, operowana10, operowane10, powarzona10, powarzone10, poznawane10, poznawano10, przewonna10, przewonne10, rentowano10, rozlewana10, rozlewane10, rozlewano10, rozwalane10, rozwalano10, rozwalona10, rozwalone10, trenowana10, trenowane10, trenowano10, zrolowana10, zrolowane10, zrotowana10, zrotowane10, nawarzone9, nawarzono9,

8 literowe słowa:

alopatom12, epoletom12, lepnotom12, leptonem12, leptonom12, palantem12, palantom12, patrolem12, patrolom12, petrelom12, petrolem12, petrolom12, planetem12, planetom12, platanem12, platanom12, platerem12, platerom12, ploterem12, ploterom12, polentom12, portalem12, portalom12, potwalem12, potwalom12, proletem12, proletom12, protelem12, protelom12, talrepem12, talrepom12, anetolem11, anetolom11, elaterom11, etalonem11, etalonom11, etanalem11, etanalom11, etanolem11, etanolom11, lanametr11, lantanem11, lantanom11, latoperz11, lewantem11, lewantom11, lornetom11, melotron11, mentalna11, mentalne11, mentanol11, metalowa11, metalowe11, metalowo11, metanale11, metanole11, metolowa11, metolowe11, molowata11, molowate11, monoplan11, monopter11, motelowa11, motelowe11, neoplazm11, nopaleom11, oleometr11, ooplazma11, operatem11, operatom11, oplatane11, oplatano11, optronem11, paletowa11, paletowe11, panometr11, pantalon11, panterom11, parament11, parlante11, partonem11, partonom11, patronem11, patronom11, peloteza11, pelotezo11, pentanem11, pentanom11, pentozom11, perlonem11, perlonom11, petrolea11, plantowa11, plantowe11, platerze11, plazmowa11, plazmowe11, plenerom11, pleonazm11, plerezom11, ploterze11, polatano11, pomotana11, pomotane11, pontonem11, pornolem11, portolan11, potarzam11, poternom11, potrawem11, potrawom11, potworem11, powrotem11, pozlewam11, pozwalam11, prewetom11, prolanem11, prolanom11, protazom11, protezom11, protonem11, przelata11, rewoltom11, rozlatam11, rozpalam11, rozplata11, roztopem11, talerzem11, talerzom11, tarlonem11, tarlonom11, tarpanem11, tarpanom11, tarponem11, tarponom11, telemana11, telepana11, telepano11, telomowa11, telomowe11, termalna11, termalne11, termopan11, terpenom11, torlenem11, torlenom11, trampowa11, trampowe11, trapezem11, trapezom11, trepanem11, trepanom11, treponem11, trewalem11, trewalom11, welometr11, weloterm11, wertepom11, wolantem11, wolantom11, wortalem11, wortalom11, wplatane11, wplatano11, zatropem11, zatropom11, zelantem11, zelantom11, aeroplan10, alarmowe10, alarmowo10, alertowa10, alertowe10, altanowe10, amatorze10, amoralne10, amperowa10, amperowe10, anomalne10, aortalne10, aportowa10, aportowe10, apoteoza10, arenalem10, arenalom10, atanorem10, atanorom10, atonalne10, atononem10, atrapowe10, awanport10, azeotrop10, azotanem10, azotanom10, elewator10, elewonom10, emporowa10, emporowe10, erotoman10, ewaporat10, lamowane10, lamowano10, lapowane10, lapowano10, lawaterz10, lawetarz10, lepowana10, lepowane10, lepowano10, malonowa10, malonowe10, malowane10, malowano10, malwarze10, mantrowa10, mantrowe10, mapowane10, mapowano10, marowate10, matowane10, matowano10, matronae10, melanoza10, melanozo10, melonowa10, melonowe10, mentorze10, metanowa10, metanowe10, mezotron10, monelowa10, monelowe10, monetowa10, monetowe10, monterze10, mopowana10, mopowane10, morelowa10, morelowe10, nalotowa10, nalotowe10, namotane10, namotano10, nanometr10, napalone10, napalono10, napoleon10, naprawom10, narwalem10, narwalom10, natronem10, natronom10, nawrotem10, nawrotom10, neoplana10, newtonem10, newtonom10, nonparel10, normalna10, normalne10, noweleta10, noweleto10, nowotele10, opartowa10, opartowe10, operlana10, operlane10, operlano10, operlona10, operlone10, operoman10, operonem10, oponenta10, orleanem10, orleanom10, ornament10, ortolana10, owerolem10, palowane10, palowano10, panamowe10, panelowa10, panelowe10, panelowo10, panoramo10, panterze10, panzerem10, panzerom10, parantez10, parentez10, parmezan10, patrzano10, patrzono10, pentozan10, petowana10, petowane10, petowano10, planarne10, plannera10, plenarna10, plenarne10, polanowa10, polanowe10, polarowa10, polarowe10, polewana10, polewane10, polewano10, poloneza10, pomazane10, pomazano10, ponalewa10, porowata10, porowate10, potrwano10, potwarza10, potwarze10, potworna10, potworne10, potworze10, powalane10, powalano10, powalona10, powalone10, powrotna10, powrotne10, powrozem10, powtarza10, pozalewa10, pozorant10, pronomen10, proteaza10, proteazo10, przelana10, przelane10, przelano10, przelewa10, przemowa10, przemowo10, przewala10, przewale10, ramolano10, raptowna10, raptowne10, remanent10, rozlewam10, rozlewem10, rozlewom10, roztlona10, roztlone10, rozwalam10, rzetelna10, talarowe10, talonowa10, talonowe10, tamowane10, tamowano10, tarzanem10, tarzanom10, tawernom10, tepowana10, tepowane10, tepowano10, ternewom10, topazowa10, topazowe10, trzepana10, trzepane10, trzepano10, walentna10, walentne10, wapnamon10, wapotron10, waterman10, wolarzem10, wolarzom10, wontonem10, wzlatano10, zamotane10, zamotano10, zapalone10, zapalono10, zaprawom10, zatopowa10, zatopowe10, zatwarem10, zatwarom10, zawrotem10, zawrotom10, zelatora10, aerozole9, anamnezo9, anatonoz9, antenowa9, antenowe9, antenowo9, antonowa9, atanorze9, erazmowa9, erazmowe9, manewrze9, marzanno9, mezonowa9, mezonowe9, morenowa9, morenowe9, morowana9, morowane9, nalewane9, nalewano9, naporowa9, naporowe9, nawalone9, nawalono9, nawrotna9, nawrotne9, newrozom9, norowata9, norowate9, notowana9, notowane9, nowatora9, nowatorz9, omarzano9, oparzane9, oparzano9, oparzona9, oparzone9, ornatowa9, ornatowe9, otrzewna9, otrzewne9, panorowa9, panorowe9, panowano9, pareneza9, parenezo9, parowane9, parowano9, peronowa9, peronowe9, pozowana9, pozowane9, rapowane9, rapowano9, ratanowe9, ratowane9, ratowano9, rentowna9, rentowne9, rezolowa9, rezolowe9, rolowana9, rolowane9, rotowana9, rotowane9, rozetowa9, rozetowe9, rozlewna9, rozlewne9, rozmowna9, rozmowne9, taranowe9, tarowane9, tarowano9, tenorowa9, tenorowe9, terenowa9, terenowo9, terowana9, terowane9, terowano9, tonowana9, tonowane9, toranowa9, toranowe9, torowana9, torowane9, trzonowa9, trzonowe9, tworzona9, tworzone9, warzelna9, warzelne9, weronale9, weterana9, wmarzano9, zalewane9, zalewano9, zaporowa9, zaporowe9, zaprawne9, zatorowa9, zatorowe9, zawalone9, zawalono9, zawrotna9, zawrotne9, zelowana9, zelowane9, zelowano9, aaronowe8, norowana8, norowane8, zerowana8, zerowane8, zerowano8,

7 literowe słowa:

apletem11, alertem10, apretem10, artelem10, panelem10, petrela10, ratelem10, replant10, taperem10, tempera10, temprze10, trzepem10, zatelep10, amperze9, erlanem9, lamerze9, lantrze9, malarze9, natrzep9, paterze9, petarze9, plereza9, rapenem9, talerze9, taperze9, zelmera9, parenez8, pazerne8, zeprane8,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZELAMENTOWANO

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZELAMENTOWANO to

przelamentowano

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

natemperowano

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PRZELAMENTOWANO

Ze słowa PRZELAMENTOWANO nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZELAMENTOWANO - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZELAMENTOWANO to

przelamentowano

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

natemperowano

. wartość punktowa tego słowa to: 16


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty