Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZELAMENTOWAĆ

Z liter PRZELAMENTOWAĆ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

przelamentować23,

12 literowe słowa:

natemperować20, zatemperować20, telenaprawom16, przemalowane15,

11 literowe słowa:

przemalować19, prezentować18, zarepetować18, atemporalne15, planometrze15, woltamperze15, ewaporantem14, platerowane14, powtarzalne14, telenaprawo14, temperowana14, watoamperze14, talerzowane13, zalterowane13,

10 literowe słowa:

lamentować18, planetować18, platerować18, temperować18, alternować17, penetrować17, talerzować17, trepanować17, zalterować17, narozlewać16, entoplazma14, latoperzem14, parantelom14, parentelom14, planometra14, temporalna14, temporalne14, woltampera14, aeroplanem13, awanportem13, ewaporatem13, lanametrze13, lawaterzem13, lawaterzom13, lawetarzem13, lawetarzom13, metalanowe13, panometrze13, parantezom13, parentezom13, przelatane13, przelatano13, rozplatane13, telenapraw13, telomeraza13, zatelepano13, alterowane12, apretowane12, lazaretowe12, narozlewam12, potwarzane12, powtarzane12, pozalewane12, prezentowa12, przelewana12, przelewano12, przewalane12, przewalano12, przewalona12, przewalone12, repetowana12, mazerowane11,

9 literowe słowa:

plantować17, przelatać17, rozplatać17, trampować17, zatelepać17, alterować16, apretować16, mantrować16, napatrzeć16, natrzepać16, ponalewać16, potwarzać16, powtarzać16, pozalewać16, przelewać16, przewalać16, repetować16, taperować16, mazerować15, zmarnować15, amplatzer13, apelantem13, apelantom13, entoplazm13, palmetowa13, palmetowe13, parlament13, przelatam13, przelotem13, replantem13, replantom13, rozplatam13, woltamper13, lamnowate12, latoperza12, latoperze12, lawatorem12, lazaretem12, lazaretom12, napalmowe12, neoplazma12, palantowe12, palawerem12, palawerom12, parantele12, parantelo12, parentela12, parentelo12, patarenem12, patarenom12, planetowa12, planetowe12, platanowe12, platerowa12, platerowe12, ponalewam12, potwarzam12, powtarzam12, pozalewam12, prezentom12, prowentem12, przelewam12, przelewom12, przelotna12, przelotne12, przewalam12, teleranom12, telomeraz12, temperowa12, treponema12, watoamper12, zelatorem12, elewatora11, epatowane11, etapowane11, ewaporant11, lawaterze11, lawatorze11, lawetarze11, lazaronem11, malarzowe11, marlowane11, otrzepana11, otrzepane11, palawerze11, parantezo11, parenezom11, parenteza11, parentezo11, perzowata11, perzowate11, plenerowa11, potarzane11, pozlewana11, pozlewane11, pozwalane11, rozlatane11, rozpalane11, talerzowa11, talerzowe11, terpenowa11, trapezowa11, trapezowe11, trelowana11, trelowane11, tremowana11, tremowane11, weronalem11, weteranom11, wpatrzano11, wpatrzona11, wpatrzone11, zaperlona11, zaperlone11, zmalowane11, zmatowane11, narozlewa10, rozlewana10, rozlewane10, rozwalane10,

8 literowe słowa:

przemleć16, apelować15, epatować15, etapować15, marlować15, opatrzeć15, otrzepać15, planować15, potarzać15, pozlewać15, pozwalać15, rozemleć15, rozetleć15, rozlatać15, rozpalać15, trelować15, tremować15, waćpanem15, waćpanom15, wpatrzeć15, zmalować15, zmatować15, zramoleć15, emanować14, marnować14, poznawać14, rentować14, rozlewać14, rozwalać14, trenować14, leptonem12, palantem12, palantom12, patrolem12, petrelom12, petrolem12, planetem12, planetom12, platanem12, platanom12, platerem12, platerom12, ploterem12, portalem12, potwalem12, proletem12, protelem12, talrepem12, talrepom12, anetolem11, elaterom11, etalonem11, etanalem11, etanalom11, etanolem11, lanametr11, latoperz11, lewantem11, lewantom11, metalowa11, metalowe11, metanale11, metanole11, neoplazm11, operatem11, oplatane11, paletowa11, paletowe11, panometr11, panterom11, parament11, parlante11, partonem11, patronem11, peloteza11, perlonem11, petrolea11, plantowa11, plantowe11, platerze11, plazmowa11, plazmowe11, plenerom11, pleonazm11, plerezom11, ploterze11, potarzam11, potrawem11, pozlewam11, pozwalam11, prewetom11, prolanem11, przelata11, rozlatam11, rozpalam11, rozplata11, talerzem11, talerzom11, tarlonem11, tarpanem11, tarpanom11, tarponem11, telemana11, telepana11, telepano11, termalna11, termalne11, termopan11, terpenom11, torlenem11, trampowa11, trampowe11, trapezem11, trapezom11, trepanem11, trepanom11, treponem11, trewalem11, trewalom11, welometr11, weloterm11, wertepom11, wolantem11, wortalem11, wplatane11, wplatano11, zatropem11, zelantem11, zelantom11, aeroplan10, alarmowe10, alertowa10, alertowe10, altanowe10, amatorze10, amoralne10, amperowa10, amperowe10, aortalne10, arenalem10, arenalom10, atanorem10, atrapowe10, awanport10, azotanem10, elewator10, ewaporat10, lamowane10, lapowane10, lawaterz10, lawetarz10, lepowana10, lepowane10, malowane10, malwarze10, mantrowa10, mantrowe10, mapowane10, marowate10, matowane10, matronae10, melanoza10, mentorze10, metanowa10, metanowe10, monterze10, naprawom10, narwalem10, narwalom10, nawrotem10, noweleta10, operlana10, operlane10, orleanem10, palowane10, panamowe10, panelowa10, panelowe10, panterze10, panzerem10, panzerom10, parantez10, parentez10, parmezan10, patrzano10, petowana10, petowane10, polewana10, polewane10, pomazane10, ponalewa10, potwarza10, potwarze10, powalane10, powtarza10, pozalewa10, proteaza10, przelana10, przelane10, przelano10, przelewa10, przemowa10, przewala10, przewale10, raptowna10, raptowne10, rozlewam10, rozlewem10, rozwalam10, rzetelna10, talarowe10, tamowane10, tarzanem10, tarzanom10, tawernom10, tepowana10, tepowane10, ternewom10, trzepana10, trzepane10, trzepano10, waterman10, wolarzem10, wzlatano10, zamotane10, zapalone10, zaprawom10, zatwarem10, zatwarom10, zawrotem10, zelatora10, atanorze9, erazmowa9, erazmowe9, manewrze9, oparzane9, otrzewna9, otrzewne9, pareneza9, parenezo9, parowane9, rapowane9, ratanowe9, ratowane9, rozlewna9, rozlewne9, taranowe9, tarowane9, terenowa9, terowana9, terowane9, warzelna9, warzelne9, weronale9, weterana9, wmarzano9, zalewane9, zalewano9, zaprawne9, zawalone9, zawrotna9, zawrotne9, zelowana9, zelowane9, zerowana8, zerowane8,

7 literowe słowa:

oplatać15, polatać15, telepać15, wplatać15, lamować14, lapować14, lepować14, malować14, mapować14, matować14, namotać14, operlać14, palować14, patrzeć14, petować14, polewać14, pomazać14, pomrzeć14, potrwać14, potrzeć14, powalać14, przelać14, przeleć14, ramoleć14, rozpleć14, tamować14, tepować14, trzepać14, wzlatać14, zamotać14, nalewać13, naprzeć13, natrzeć13, omarzać13, oparzać13, panować13, parować13, rapować13, ratować13, tarować13, terować13, weprzeć13, wetrzeć13, wmarzać13, zaćpane13, zaćpano13, zalewać13, zelować13, zerować12, apletem11, apletom11, lampart11, oplatam11, palatom11, paletom11, palmeta11, palmeto11, patolem11, peletom11, pelotem11, plantem11, plantom11, pletwom11, polatam11, treplom11, wplatam11, alertem10, alertom10, altanom10, amatole10, apartem10, apartom10, apelant10, aportem10, apotema10, apretem10, apretom10, artelem10, artelom10, atomale10, atrapom10, eleatom10, lamento10, lampowa10, lampowe10, lantrom10, lawetom10, lepnota10, leptona10, maltazo10, maltoza10, melopea10, mentola10, mentole10, merlota10, metanal10, metanol10, nalepom10, nalotem10, nepotem10, nopalem10, oleatem10, opartem10, operlam10, palmowa10, palmowe10, panelem10, panelom10, parolem10, partole10, patenom10, paterom10, patrole10, peleton10, pelotez10, penatom10, pentrom10, petarom10, petrela10, petrole10, planeta10, planeto10, platano10, plazmon10, pleroma10, plotera10, polanem10, polarem10, polenta10, polerem10, polewam10, pomartw10, pontale10, portale10, potrwam10, potwala10, potwale10, powalam10, praatom10, protela10, protele10, przelot10, rapetom10, ratelem10, ratelom10, repetom10, replant10, rotelem10, rozplem10, talarem10, talarom10, talonem10, taperem10, taperom10, taplano10, telamon10, teleman10, telomer10, tempera10, tempero10, tempowa10, tempowe10, temprze10, tolarem10, topazem10, trawlem10, trawlom10, tremola10, trzepem10, trzepom10, trzopem10, waletem10, waletom10, wzlatam10, wzlotem10, zaletom10, zapolem10, zatelep10, aeralem9, aeralom9, alwarem9, alwarom9, amonale9, amperze9, anatemo9, anetole9, apelowa9, apelowe9, aporema9, ateneom9, elearom9, emporze9, enometr9, entazom9, enterom9, erlanem9, erlanom9, etanale9, etanole9, etapowa9, etapowe9, lamerze9, lantrze9, lawator9, lazaret9, lewanta9, lewarem9, lewarom9, lnowata9, lnowate9, loranem9, lorneta9, malarze9, malware9, mantrze9, maranto9, maraton9, marnota9, martena9, matrona9, melanoz9, mentora9, merlana9, merlowa9, merlowe9, metazoa9, metrowa9, metrowe9, molarna9, molarne9, montera9, moralna9, moralne9, mornela9, mornele9, nalewam9, nalewem9, nalewom9, namartw9, naparem9, naparom9, naparte9, naparto9, napatrz9, naporem9, natrzep9, neperom9, nerolem9, nopalea9, nopalee9, nowelet9, omrzela9, omrzele9, opalane9, oparzam9, oplwana9, oplwane9, orantem9, ornatem9, owamten9, palawer9, panoram9, pantera9, pantero9, parezom9, parowem9, pataren9, paterze9, patrona9, pawanom9, penerom9, pentoza9, pentrze9, peronem9, petarze9, planowa9, planowe9, plereza9, plerezo9, polarna9, polarne9, polarze9, polerze9, potarza9, poterna9, potrawa9, potwarz9, powerem9, pozerem9, pozlewa9, pozwala9, prezent9, protaza9, proteaz9, proteza9, prowent9, przelew9, przewal9, rapenem9, rapenom9, ratalne9, ratanem9, ratanom9, remonta9, renetom9, retmana9, rewolta9, rezolem9, rozlata9, rozpala9, talarze9, talerza9, talerze9, taperze9, taranem9, taranom9, tarpona9, teamowa9, teamowe9, teleran9, tenorem9, terenom9, terpana9, terpane9, terpano9, tlenowa9, tlenowe9, tolarze9, tonerem9, towarem9, towerem9, trapowa9, trapowe9, trepana9, trepowa9, trepowe9, trewala9, trewale9, trzewom9, trzonem9, twarzom9, walorem9, waporem9, welamen9, welonem9, wlatano9, wmotana9, wmotane9, wolanta9, wortale9, zalewam9, zalewem9, zalewom9, zalotna9, zalotne9, zamarto9, zamartw9, zapalne9, zaparte9, zaparto9, zatorem9, zawalem9, zawalom9, zelanta9, zelator9, zelmera9, zetlano9, zetlona9, zetlone9, zetorem9, zlatane9, zlatano9, zmalano9, zmotana9, zmotane9, zwrotem9, alwarze8, arealne8, arenale8, azotawe8, elanowa8, elanowe8, etanowa8, etanowe8, eterowa8, lazaron8, lewarze8, marnawe8, marzano8, menorze8, monerze8, naparze8, naporze8, naprawo8, narowem8, narwale8, nawarem8, nawarom8, nawozem8, nawrota8, olewana8, olewane8, oprawna8, oprawne8, panorze8, panzera8, parenez8, parzona8, parzone8, pazerna8, pazerne8, porwana8, porwane8, powerze8, pozwana8, pozwane8, ramnoza8, rentowa8, rentowe8, rezonem8, romanza8, romanze8, rozlana8, rozlane8, rozlewa8, rozwala8, rzepowa8, rzepowe8, tarzane8, tarzano8, tawerna8, tawerno8, tenorze8, ternewa8, tonerze8, towarna8, towarne8, towarze8, towerze8, tranowa8, tranowe8, trzewna8, trzewne8, walorze8, waporze8, waranem8, waranom8, wazonem8, welarna8, welarne8, weramon8, weronal8, weteran8, wolarza8, wolarze8, zalewna8, zalewne8, zapewne8, zaprane8, zaprano8, zaprawo8, zawarte8, zawarto8, zaworem8, zeprana8, zeprane8, zeprano8, zlewana8, zlewane8, zlewano8, zwalane8, zwalano8, zwalona8, zwalone8, zwrotna8, zwrotne8, arenowa7, arenowe7, nawarze7, newroza7, warzona7, warzone7, zaorane7, zarwane7, zarwano7, zerwana7, zerwane7, zerwano7,

6 literowe słowa:

leptom10, peltom10, toplem10, alperm9, apelem9, epolet9, merlot9, paleto9, pamele9, patole9, pelota9, perlem9, pertom9, petrol9, planem9, ploter9, portem9, prolet9, promet9, protel9, protem9, tempro9, trelom9, tremol9, trepom9, tropem9, zlepem9, aperto8, earlem8, eleato8, erotem8, eterom8, leprze8, meteor8, oparte8, operat8, pareem8, patero8, perzem8, petaro8, plerez8, pralne8, prazem8, rapeto8, realem8, roleta8, rotela8, rotele8, rzepem8, zaleto8, zaperl8, zelmer8, zelota8, naprze7, orteza7, panzer7, rozeta7, zetora7, owerze6, zerowe6,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZELAMENTOWAĆ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZELAMENTOWAĆ to

przelamentować

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

natemperować

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZELAMENTOWAĆ

Ze słowa PRZELAMENTOWAĆ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZELAMENTOWAĆ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZELAMENTOWAĆ to

przelamentować

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

natemperować

. wartość punktowa tego słowa to: 20


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty