Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITNIJCIEŻ

Z liter PRZEKWITNIJCIEŻ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

przekwitnijcież25,

14 literowe słowa:

przekwitnijcie20,

13 literowe słowa:

przetknijcież23, przekwitnijże22,

12 literowe słowa:

krzepnijcież21, przetnijcież21, trzepnijcież21, przetknijcie18,

11 literowe słowa:

kwitnijcież20, przetknijże20, wetknijcież20, zetknijcież20, rzeknijcież19, zerknijcież19, werznijcież18, ziewnijcież18, wpierniczże17, interiekcji16, krzepnijcie16, przecieknij16, przekwitnij16, przetnijcie16, trzepnijcie16, wiertniczej15, przeciwniki14, przekwitnie14, przewinicie13, wieczerniki13,

10 literowe słowa:

kipnijcież19, piknijcież19, cierpnijże18, kiwnijcież18, krzepnijże18, przetnijże18, trzepnijże18, wcieknijże18, wepnijcież18, wetnijcież18, zepnijcież18, zetnijcież18, zipnijcież18, werżnijcie17, zerwijcież17, zerżnijcie17, pierniczże16, wietrzcież16, kwitnijcie15, wetknijcie15, witnickiej15, zetknijcie15, nierijecki14, niewickiej14, pierniczej14, przeciwnej14, rzeknijcie14, zerknijcie14, interwizje13, interwizji13, kwitniecie13, niecierpki13, pierniczek13, pierniczki13, prezenciki13, przeciwnik13, przekwicie13, werznijcie13, wietrzniej13, ziewnijcie13, pikinierze12, przeciwnie12, wieczernik12, wiertnicze12, wietrznice12, wietrzniki12, zwiercinie11,

9 literowe słowa:

tknijcież18, tkwijcież18, cieknijże17, ciepnijże17, kwitnijże17, przejcież17, wetknijże17, zetknijże17, ciernijże16, czernijże16, krzepcież16, rzeknijże16, rznijcież16, trzepcież16, weżnijcie16, zerknijże16, zeżnijcie16, zwiejcież16, krzewcież15, pierzcież15, werznijże15, wrzepcież15, ziewnijże15, cierpkiej14, kipnijcie14, krzepciej14, piknijcie14, przetknij14, wierzcież14, kiwnijcie13, niekiciej13, niewpitej13, piwniczej13, prewencji13, prezencji13, wepnijcie13, wetnijcie13, zepnijcie13, zetnijcie13, zipnijcie13, kipniecie12, krzepicie12, kwintecie12, nieepicki12, niezwitej12, pikniecie12, pinczerek12, pinczerki12, piwniczek12, piwniczki12, prezencik12, przecieki12, przecinek12, przecinki12, przetknie12, wietrznej12, witnickie12, zerwijcie12, cerkiewni11, cietrzewi11, citizenie11, cwikierze11, kiwniecie11, krzepieni11, krzewicie11, krzewince11, kwiczenie11, nietrzeci11, niewickie11, niewpicie11, przeciwne11, przeciwni11, trzpienie11, wczepieni11, wieczniki11, wiertnice11, wiertniki11, wietrzcie11, wietrznic11, wietrznik11, wpienicie11, wpiernicz11, wrzepicie11, zipniecie11, czerwieni10, krzewieni10, krzewinie10, niezwicie10, przewinie10, wietrzeni10, wietrznie10, wrzepieni10, wzierniki10, zwierniki10, zwiniecie10,

8 literowe słowa:

kpijcież17, czknijże16, kicnijże16, kipnijże16, piejcież16, piknijże16, pnijcież16, tnijcież16, wpijcież16, kiwnijże15, rwijcież15, rżnijcie15, terpcież15, wepnijże15, wetnijże15, wiejcież15, zepnijże15, zetnijże15, ziejcież15, zipnijże15, zwijcież15, ikrzcież14, krewcież14, perzcież14, przecież14, zerwijże14, epickiej13, krzepcej13, niweczże13, rżniecie13, tknijcie13, tkwijcie13, wietrzże13, wżenicie13, cienkiej12, cierpnij12, epicznej12, iniekcje12, iniekcji12, inkrecje12, inkrecji12, jeniecki12, jeniectw12, krzepnij12, kwietnej12, niepitej12, pincetek12, pincetki12, przejcie12, przetnij12, retencji12, rijeckie12, trzeciej12, trzepnij12, wcieknij12, wpijecie12, cierpkie11, czerniej11, czetniki11, kierezji11, krepince11, krzepcie11, krzewnej11, niewitej11, niteczek11, niteczki11, pickerze11, pikiecie11, przeciek11, przekwit11, przewiej11, recenzji11, rekiniej11, rznijcie11, tkniecie11, trzcinek11, trzcinki11, trzepcie11, trzewnej11, wiecznej11, wietrzej11, witeczek11, witeczki11, witnicki11, wizjerce11, wizjerek11, wizjerki11, zwiejcie11, zwijecie11, cierniki10, cierpnie10, cietrzew10, czepieni10, czerpnie10, czerwiki10, epicznie10, inkrecie10, kernicie10, kipienie10, krepinie10, krewicie10, krzepnie10, krzewcie10, kwieceni10, kwietnie10, nereczki10, niekicie10, niekreci10, niepicie10, nierecki10, niewicki10, niewpici10, niewpite10, pieczeni10, pienicie10, piernicz10, pierniki10, pierzcie10, pikinier10, piweniek10, piwnicze10, prenicie10, przeceni10, przeniki10, przetnie10, rewietki10, rzepnice10, rzepniki10, rzewniej10, tkwienie10, trzcinie10, trzepnie10, trzewiki10, trzpieni10, wcieknie10, wiecznik10, wieprzek10, wieprzki10, wierniej10, wiertnic10, wiertnik10, winietce10, winietek10, winietki10, wrzepcie10, wziernej10, zipiecie10, zwitniki10, ikrzenie9, keirinie9, kierznie9, niewicie9, niezwici9, niezwite9, przewini9, retzinie9, rzepieni9, rzniecie9, wiecznie9, wierceni9, wiertnie9, wierzcie9, wietrzne9, wietrzni9, winiecie9, wziernik9, zierniki9, zwiercin9, zwiernik9, rzewieni8, wiezieni8,

7 literowe słowa:

pijcież15, tknijże15, tkwijże15, kipcież14, peżetki14, przejże14, wijcież14, zjeżcie14, żnijcie14, cierpże13, czerpże13, czerteż13, krzepże13, kwiczże13, pieczże13, rznijże13, trzepże13, wczepże13, werżnij13, zerżnij13, zipcież13, zjeżeni13, zwiejże13, czerwże12, kpijcie12, krzewże12, niżecie12, pierzże12, rzeżcie12, wrzepże12, zniżcie12, żenicie12, żertwie12, żniecie12, cieknij11, ciepnij11, czepnej11, czterej11, ektenij11, erekcji11, ewekcji11, ewikcje11, ewikcji11, kreciej11, kwitnij11, nicejek11, nicejki11, piejcie11, pijecie11, pnijcie11, reckiej11, rijecki11, tnijcie11, triecje11, triecji11, werżnie11, wetknij11, wickiej11, wierzże11, wpijcie11, zerżnie11, zetknij11, ceperki10, cieniej10, ciernej10, ciernij10, cierpki10, czernij10, czetnik10, epickie10, incipit10, inercje10, inercji10, kierpce10, kierpec10, kipicie10, krewnej10, pekince10, petenci10, peticie10, pewniej10, pieczek10, pieczki10, pierwej10, pierzej10, piterek10, piterki10, rejenci10, repecki10, repetki10, rwijcie10, rzeknij10, terpcie10, tkwicie10, wiejcie10, wijecie10, zerknij10, ziejcie10, zwijcie10, cekinie9, centrze9, cerkiew9, cerkwie9, cewniki9, cieknie9, cienkie9, ciepnie9, ciernik9, citizen9, cwikier9, czerpie9, czerpni9, czerwik9, ektenii9, ekwicie9, epiczne9, epiczni9, ikrzcie9, kiperze9, kniecie9, kpienie9, krewcie9, krwince9, krzepie9, kwiecie9, kwietne9, kwietni9, kwincie9, kwitnie9, nektrie9, nektrii9, niekici9, niepici9, niepite9, niterce9, niterek9, niterki9, pekinie9, pentrze9, perzcie9, pewniki9, picerze9, pieniek9, pieniki9, piernik9, pietrze9, piewiki9, pinczer9, pinezce9, pinezek9, pinezki9, piwnice9, pniecie9, prezent9, przecen9, przecie9, przeciw9, przenik9, rewizje9, rewizji9, rzepiki9, rzepnic9, rzepnik9, rzewnej9, tenicie9, tenreki9, tniecie9, trencie9, trencze9, trzecie9, trzepie9, trzewik9, wcierek9, wcierki9, wczepie9, wenecki9, werznij9, wetknie9, wieczek9, wiernej9, wiertce9, wiertek9, wiertki9, wierzej9, zecerki9, zenitce9, zenitek9, zenitki9, zetknie9, ziewnij9, zwitnik9, cewieni8, ciernie8, czernie8, czerwie8, inercie8, inkerze8, inwicie8, kewirze8, kierzni8, kinezie8, kirinie8, krzewie8, krzewin8, krzewne8, krzewni8, nerwice8, niewici8, niewite8, niterze8, piernie8, pierzei8, przenie8, przewie8, przewin8, rekinie8, rwiecie8, rzeknie8, rzepnie8, trzewne8, trzewni8, wcierze8, werpnie8, wicinie8, wieczne8, wieczni8, wieniec8, wieprze8, wiertni8, wietrze8, winicie8, wirniki8, witezie8, wrzecie8, wznieci8, zecerni8, zenicie8, zerknie8, zewniki8, zwiecie8, newizie7, rzewnie7, werznie7, wiernie7, wierzei7, wrzenie7, wzierne7, wzierni7, ziewnie7,

6 literowe słowa:

kpijże14, jeżcie13, piejże13, pnijże13, tnijże13, wpijże13, ciepże12, czepże12, jeżeni12, niktże12, rwijże12, terpże12, weżnij12, wiejże12, zeżnij12, ziejże12, zwijże12, żernej12, ikrzże11, krewże11, niżcie11, perzże11, zniżce11, zniżek11, zniżki11, żeniec11, żrecie11, żwirek11, żwirki11, czknij10, jetcie10, kencje10, kencji10, kiciej10, kicnij10, kipnij10, pejcze10, pijcie10, piknij10, pitnej10, rekcje10, rekcji10, rżenie10, tercje10, tercji10, weżnie10, wpitej10, wżerze10, zeżnie10, żniwie10, żwirze10, czepek9, czepki9, epicki9, etezji9, jeniec9, kipcie9, kiwnij9, knieje9, kpicie9, kpince9, neptek9, neptki9, pewnej9, picker9, piczek9, piczki9, pikiet9, pincet9, pitcie9, piwnej9, przeje9, recept9, rejent9, teczek9, teczki9, trepce9, trepek9, trepki9, tricki9, trinij9, wepnij9, wetnij9, wijcie9, zepnij9, zetnij9, ziejce9, ziejek9, ziejki9, zipnij9, zjecie9, zwijce9, zwijek9, zwijki9, zwitej9, center8, ceprze8, cerkwi8, cetnie8, cewnik8, cienki8, ciepie8, cierpi8, crepie8, czepie8, czepin8, czepne8, czepni8, czerep8, czipie8, czknie8, ekipie8, ekwici8, inkret8, kencie8, kernit8, kicnie8, kiepie8, kipnie8, kiprze8, kitnie8, knieci8, kpinie8, krecie8, krecze8, krepie8, krepin8, krewet8, krezce8, krzcie8, krzepi8, kwicie8, kwieci8, netcie8, niecek8, niecki8, percie8, pewnik8, piecie8, piecze8, pienik8, pieter8, piewce8, piewik8, piknie8, pincie8, pitrze8, piwnic8, prenit8, prewet8, recipe8, reckie8, rejzie8, rekiet8, rzepce8, rzepek8, rzepik8, rzepki8, tencie8, tenrek8, terpen8, terpie8, tincie8, trecie8, trencz8, trepie8, tripie8, trzcin8, trzeci8, twicie8, wcinek8, wcinki8, wczepi8, wertep8, wickie8, wikcie8, wizjer8, wpicie8, zerwij8, zipcie8, zwieje8, zwitce8, zwitek8, zwitki8, cienie7, cierne7, cierni7, czerni7, czerwi7, entier7, keirin7, kierei7, kierze7, kiwnie7, knezie7, krewie7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, kwizie7, nerpie7, nerwic7, niwecz7, pewien7, pewnie7, pienie7, pierni7, pierze7, piezie7, prezie7, rekini7, rencie7, retzin7, rzepie7, rzepni7, teinie7, ternew7, ternie7, trenie7, trinie7, trinii7, trzewi7, wekier7, wencie7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wetnie7, wetrze7, wiecie7, wieprz7, wierci7, wietrz7, wincie7, winiec7, winiet7, wirnik7, witezi7, wpieni7, wrecie7, wrzepi7, zepnie7, zetnie7, zewnik7, zipnie7, zwicie7, zwince7, zwinek7, zwinki7, iwinie6, nerwie6, rzewne6, rzewni6, wierne6, wierni6, wierze6, wiezie6, zerwie6, zienie6, ziewie6, zwinie6,

5 literowe słowa:

pecji9, pitej9, tknij9, tkwij9, cipek8, cipki8, encji8, kitce8, kniej8, pinij8, przej8, rejki8, trick8, trzej8, witej8, wpije8, ceiki7, cekin7, cerki7, cewki7, cieki7, cierp7, cipie7, czeki7, czepi7, czerp7, epiki7, ikcie7, jiwie7, kicie7, kicze7, kiper7, kipie7, kirce7, kitni7, kitri7, kiwce7, kreci7, krecz7, krzep7, krzet7, kwicz7, kwint7, nitek7, nitki7, pekin7, pentr7, perci7, perki7, picer7, picie7, picze7, piecz7, pince7, pinek7, pinki7, piter7, pitie7, pitii7, pitne7, pitni7, piwek7, precz7, recki7, rewij7, rznij7, tknie7, treki7, triki7, trzep7, wczep7, wecki7, wicek7, wicki7, witce7, witek7, witki7, wizje7, wizji7, wpici7, wpite7, zetki7, zwiej7, zwije7, cieni6, cizie6, czerw6, ikrze6, inert6, inker6, inwit6, itrze6, kewir6, kierz6, kinez6, kinie6, kirin6, kirze6, kizie6, kniei6, krewi6, krwie6, krzew6, nerki6, nicie6, nieci6, nipie6, niter6, pewni6, pieni6, pierw6, pierz6, pinie6, pinii6, piwie6, piwne6, piwni6, reiki6, rekin6, rewki6, rzeki6, rzepi6, tenri6, tirze6, trzew6, wcier6, werki6, wicie6, wieki6, winek6, wirek6, wirki6, witze6, wrzep6, zenit6, zipie6, zwici6, zwite6, inrze5, newiz5, niwie5, rewii5, rznie5, wierz5, winie5, wirze5, wizie5, zinie5,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITNIJCIEŻ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITNIJCIEŻ to

przekwitnijcież

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

przekwitnijcie

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa PRZEKWITNIJCIEŻ

Ze słowa PRZEKWITNIJCIEŻ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITNIJCIEŻ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITNIJCIEŻ to

przekwitnijcież

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przetknijcież

. wartość punktowa tego słowa to: 23


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty