Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITNIENIU

Z liter PRZEKWITNIENIU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

przekwitnieniu19,

12 literowe słowa:

niepewniutki17, przewinieniu15,

11 literowe słowa:

trzpienniku16, krzepnieniu15, nietkwieniu15, nieutkwieni15, niewkupieni15, nieikrzeniu14, nieukrwieni14, niewierutni14, niewkurzeni14, przekwitnie14, trzpienniki14, niewietrzni12,

10 literowe słowa:

pewniutkie15, krzepieniu14, kwitnieniu14, niekpieniu14, niekupieni14, nierzutkie14, ukrzepieni14, wietrzniku14, inwenturze13, krzewieniu13, niekurzeni13, nieprzeniu13, trzpiennik13, wietrzeniu13, wpienieniu13, wrzepieniu13, interkinez12, kwitnienie12, niekwietni12, niewrzeniu12, pikinierze12, przeniknie12, wietrzniki12, niekrzewni11, nietrzewni11, niewzierni10,

9 literowe słowa:

epruwetki14, pewniutki14, przekwitu14, epikruzie13, krupienie13, niekrupne13, niekrupni13, nierzutki13, nietrupie13, niziutkie13, rutewniki13, terpinenu13, trzpieniu13, turkiezie13, utkwienie13, wiertniku13, witerunek13, witerunki13, wkupienie13, krewieniu12, kurwienie12, neutrinie12, niekurwie12, nierzutne12, nierzutni12, pienieniu12, pierzeniu12, przetknie12, rzepieniu12, ukrwienie12, upewnieni12, upierzeni12, wierutnie12, wizerunek12, wizerunki12, wkurzenie12, wzierniku12, zwierniku12, krzepieni11, rzewieniu11, trzpienie11, unerwieni11, uwiezieni11, wiertniki11, wierzeniu11, wietrznik11, wiezieniu11, wnurzenie11, krzewieni10, krzewinie10, niekrewni10, nierekini10, przewinie10, wietrzeni10, wietrznie10, wpienieni10, wrzepieni10, wzierniki10, zwierniki10, nierzewni9, niewierni9,

8 literowe słowa:

piruetek13, piruetki13, przekute13, euteniki12, kipieniu12, kupienie12, kuprenie12, kutnerze12, kwietniu12, neptunie12, nieknute12, niekupne12, niekupni12, nieprute12, nieputne12, nieputni12, nietrupi12, nieupite12, niewkute12, niziutki12, pierniku12, prezentu12, przeniku12, rutewnik12, rzepniku12, rzutniki12, tkwieniu12, trzewiku12, utkwieni12, wieprzku12, wkupieni12, zwitniku12, ikrzeniu11, intruzie11, inwentur11, kurzenie11, kuzienne11, kuzienni11, niekunie11, niekurne11, niekurni11, niekurwi11, niekurze11, nieturze11, nieuwite11, niewzute11, niezupne11, niezupni11, perzeniu11, pierunie11, przekwit11, retinenu11, ukrwieni11, uniwerek11, uniwerki11, urzeknie11, wenturie11, wenturii11, wierutne11, wierutni11, wkurzeni11, wrzutnie11, zwinniku11, kipienie10, krepinie10, krzepnie10, kwietnie10, niepitne10, niepitni10, niewpite10, pierniki10, pikinier10, piweniek10, przeniki10, przetnie10, rewietki10, rzepniki10, terpinen10, tkwienie10, trzepnie10, trzewiki10, trzpieni10, wieprzek10, wieprzki10, wiertnik10, winieniu10, winietek10, winietki10, wnurzeni10, zwitniki10, ikrzenie9, internie9, keirinie9, kierznie9, netizeni9, niepewni9, niepiwne9, niepiwni9, niezwite9, pienieni9, przewini9, retzinie9, rzepieni9, wiertnie9, wietrzne9, wietrzni9, wziernik9, zierniki9, zwiernik9, zwinniki9, rzewieni8, wiezieni8, winienie8,

7 literowe słowa:

piterku12, epikruz11, eutenik11, inkretu11, kernitu11, kpieniu11, kupieni11, niekute11, nitniku11, nutniki11, petunie11, petunii11, pewniku11, pieniku11, piewiku11, pinnitu11, prenitu11, prewetu11, pruknie11, prukwie11, puterie11, puterii11, rekietu11, rupniki11, rutewek11, rutewki11, rzepiku11, rzutkie11, rzutnik11, tenreku11, terpenu11, trukwie11, turkiez11, ukrzepi11, wertepu11, wrzutek11, wrzutki11, wuzetek11, wuzetki11, intruzi10, keirinu10, kurenie10, kurzeni10, neutrin10, niekuni10, niuniek10, nurniki10, pieruni10, piterek10, piterki10, przeniu10, rekuzie10, repetki10, rutenie10, rzepniu10, rzutnie10, tunerze10, tuzinie10, uniknie10, upierze10, wieprzu10, wikunie10, wikunii10, winniku10, wirniku10, witeziu10, wizurek10, wizurki10, wrzutni10, zewniku10, zupinie10, ektenii9, iniurie9, kiperze9, kpienie9, krzepie9, kwietne9, kwietni9, kwitnie9, nektrie9, nektrii9, niepite9, niterek9, niterki9, nitniki9, pekinie9, pentrze9, pewniki9, pieniek9, pieniki9, piernik9, pietrze9, piewiki9, pinezek9, pinezki9, prezent9, przenik9, rezunie9, rzepiki9, rzepnik9, rzewniu9, tenreki9, trzepie9, trzewik9, uwiezie9, wetknie9, wiertek9, wiertki9, wrzeniu9, zenitek9, zenitki9, zetknie9, zwitnik9, inertne8, inertni8, inkerze8, kewirze8, kierzni8, kinezie8, kininie8, kirinie8, krzewie8, krzewin8, krzewne8, krzewni8, netizen8, niewite8, niterze8, nizinek8, nizinki8, piernie8, pierzei8, pinenie8, przenie8, przewie8, przewin8, rekinie8, retinen8, rzeknie8, rzepnie8, trzewne8, trzewni8, werpnie8, wieprze8, wiertni8, wietrze8, winniki8, wirniki8, witezie8, wniknie8, zerknie8, zewniki8, zniknie8, zwinnik8, newizie7, nizinie7, reninie7, rzewnie7, werznie7, wiernie7, wierzei7, winieni7, wrzenie7, wzierne7, wzierni7, ziewnie7, zwinnie7,

6 literowe słowa:

neptku11, trepku11, trupek11, trupki11, ketenu10, krupie10, krupne10, krupni10, kupien10, kupnie10, kupren10, kuprze10, kurpie10, kutner10, kutnie10, kutrze10, kutwie10, neptun10, nutnik10, pekinu10, peruki10, piruet10, puknie10, putnie10, reketu10, rupnik10, rzutek10, rzutki10, trunek10, trunki10, trupie10, tuniki10, tupnie10, ukrzep10, unitek10, unitki10, upieki10, utknie10, wkupie10, wkupne10, zwitku10, enteru9, epuzer9, eureki9, intruz9, inwitu9, kewiru9, kirinu9, kiurze9, kneziu9, knurze9, krzewu9, kureni9, kurwie9, neptek9, neptki9, nieuki9, nurnik9, nutrie9, nutrii9, pieniu9, pierun9, pierzu9, pikiet9, pinenu9, preziu9, puerze9, rukiew9, rukwie9, rzepiu9, rzutne9, rzutni9, terenu9, trepek9, trepki9, turnie9, upewni9, upierz9, uwiert9, zenitu9, ekipie8, eruwie8, inkret8, kernit8, kiepie8, kipnie8, kiprze8, kitnie8, kpinie8, krepie8, krepin8, krewet8, krzepi8, newizu8, nitnik8, niunie8, pewnik8, pienik8, pieter8, piewik8, piknie8, pinnit8, pitrze8, prenit8, prewet8, rekiet8, rezuni8, ruinie8, rzepek8, rzepik8, rzepki8, tenrek8, terpen8, terpie8, trepie8, tripie8, unerwi8, urenie8, urznie8, uwierz8, uwinie8, wertep8, zieniu8, zurnie8, zwitek8, zwitki8, entier7, intern7, keirin7, kierei7, kierze7, kiwnie7, knezie7, krewie7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, kwizie7, nerpie7, niknie7, pewien7, pewnie7, pienie7, pienne7, pienni7, pierni7, pierze7, piezie7, prezie7, rekini7, retzin7, rzepie7, rzepni7, teinie7, tennie7, ternew7, ternie7, trenie7, trinie7, trinii7, trzewi7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wetnie7, wetrze7, wieprz7, wietrz7, winiet7, winnik7, wirnik7, witezi7, wpieni7, wrzepi7, zepnie7, zetnie7, zewnik7, zipnie7, zwinek7, zwinki7, iwinie6, nerwie6, rzewne6, rzewni6, wierne6, wierni6, wierze6, wiezie6, winien6, zerwie6, zienie6, ziewie6, zwinie6, zwinne6, zwinni6,

5 literowe słowa:

punkt10, epiku9, knute9, krupi9, kuper9, kupie9, kupne9, kupni9, kurpi9, kuter9, kutie9, kutii9, kutni9, kuwet9, kwitu9, nutek9, nutki9, peruk9, pinku9, pintu9, piwku9, prukw9, prute9, puent9, punki9, putne9, putni9, rutek9, rutki9, treku9, triku9, tripu9, trukw9, trupi9, tunek9, tunik9, tunki9, tupie9, turek9, turki9, upiek9, upite9, utkwi9, wiktu9, wkupi9, wkute9, zupek9, zupki9, etenu8, eteru8, eurek8, kiziu8, kunie8, kurew8, kurie8, kurii8, kurne8, kurni8, kurwi8, kurze8, kwizu8, nieuk8, nurek8, nurki8, perzu8, piure8, punie8, rekuz8, rukwi8, runek8, rupie8, rupii8, ruten8, rzepu8, ternu8, trenu8, tuner8, turni8, turze8, tuzie8, tuzin8, ukrwi8, uniki8, upnie8, uprze8, urzet8, utnie8, utrze8, uwite8, werku8, werpu8, wieku8, winku8, wirku8, witzu8, wkurz8, wnuki8, wrzut8, wzute8, zupie8, zupin8, zupne8, zupni8, epiki7, itepe7, keten7, kiper7, kipie7, kitni7, kitri7, krzep7, krzet7, kwint7, nerwu7, nitek7, nitki7, niuni7, nurze7, pekin7, pentr7, perek7, perki7, pinek7, pinki7, piter7, pitie7, pitii7, pitne7, pitni7, piwek7, reket7, repet7, rezun7, runie7, runne7, runni7, tknie7, treki7, triki7, trzep7, unerw7, urnie7, urwie7, witek7, witki7, wizur7, wnurz7, wpite7, wunie7, zetek7, zetki7, ziewu7, enter6, ikrze6, inert6, inker6, inwit6, itrze6, kerze6, kewir6, kierz6, kinez6, kinie6, kinin6, kirin6, kirze6, kizie6, kniei6, krewi6, krwie6, krzew6, neper6, nepie6, nerek6, nerki6, nipie6, niter6, pener6, penie6, penne6, penni6, perze6, pewne6, pewni6, pieni6, pierw6, pierz6, pinen6, pinie6, pinii6, piwie6, piwne6, piwni6, reiki6, rekin6, renet6, repie6, rewek6, rewki6, rzeki6, rzepi6, tenri6, teren6, terze6, tezie6, tirze6, trzew6, werki6, wieki6, winek6, wirek6, wirki6, witze6, wrzep6, zenit6, zipie6, zwite6, inrze5, nenie5, nenii5, nerze5, newiz5, niwie5, nizin5, renie5, renin5, rewie5, rewii5, rznie5, wenie5, wierz5, winie5, winne5, winni5, wirze5, wizie5, zenie5, zewie5, zinie5,

4 literowe słowa:

iktu8, ketu8, kipu8, kitu8, knut8, krup8, kupi8, kupn8, kurp8, kurt8, kute8, kutw8, piku8, puki8, punk8, punt8, teku8, tiku8, trup8, tuki8, tupi8, wkup8, etui7, inku7, itru7, keru7, kinu7, kiru7, kiur7, knur7, krzu7, kuni7, kurw7, kurz7, neku7, nepu7, netu7, nitu7, nurt7, pinu7, piwu7, pniu7, puer7, reku7, repu7, retu7, rzut7, teru7, triu7, unik7, unit7, weku7, wetu7, wnuk7, zeku7, ekip6, epek6, epik6, epki6, eruw6, etek6, etki6, inru6, kent6, kepi6, kiep6, kipi6, kpie6, kpin6, krep6, kret6, kwit6, nikt6, pert6, piet6, piki6, pink6, pint6, pite6, renu6, ruin6, runi6, teki6, terp6, tiki6, tipi6, tkwi6, trek6, trep6, trik6, trip6, unie6, unii6, uren6, uzie6, wikt6, winu6, wiru6, zenu6, zeru6, zewu6, zinu6, zurn6, ente5, erek5, erki5, eten5, eter5, ikrz5, inek5, inki5, inte5, kier5, kiwi5, kizi5, krew5, krez5, krwi5, krze5, kwiz5, neki5, nerp5, nike5, peri5, perz5, piez5, pnie5, prze5, reki5, rent5, rzek5, rzep5, tein5, tere5, tern5, tnie5, tren5, trze5, weki5, went5, werk5, werp5, wiek5, wint5, wite5, witz5, wnet5, zeki5, ziet5, zikr5, erze4, ewie4, ezie4, inie4, inii4, inne4, inni4, iwie4, iwin4, nerw4, rwie4, wiei4, wini4, wrze4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

pit5, ker4, per4, rek4, rep4, twe4, wek4, wet4, wte4, zek4, zip4, rew3, wre3, zer3, zew3,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITNIENIU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITNIENIU to

przekwitnieniu

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

niepewniutki

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWITNIENIU

Ze słowa PRZEKWITNIENIU nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITNIENIU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITNIENIU to

przekwitnieniu

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niepewniutki

. wartość punktowa tego słowa to: 17


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty