Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITNIĘTĄ

Z liter PRZEKWITNIĘTĄ można ułożyć aż 838 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

przekwitniętą25,

11 literowe słowa:

przetkniętą23, przewiniętą21,

10 literowe słowa:

przekątnię21, trzepniętą21, przekwitną17, przekwitnę17,

9 literowe słowa:

wetkniętą20, zetkniętą20, niewpiętą19, niewziętą18, werzniętą18, przekątni16, piętrzeni15, wrzątniki15, zwątpieni15, przewinią14, przewinię14, wietrznik11,

8 literowe słowa:

pikniętą19, kiwniętą18, niekrępą18, niekrętą18, wnętrzką18, zwiniętą17, piknięte15, prątniki15, przetkną15, przetknę15, kiwnięte14, niekrępi14, niewpitą14, winietką14, winietkę14, wnętrzek14, wnętrzki14, wrzątnik14, kierznią13, kierznię13, krzewiną13, krzewinę13, niezwitą13, przewiną13, przewinę13, wiertnią13, wiertnię13, wietrzną13, zwinięte13, przekwit11, przeniki10, rzepniki10, trzewiki10, trzpieni10, wieprzki10, wiertnik10, przewini9, wietrzni9, wziernik9, zwiernik9,

7 literowe słowa:

tkniętą18, nietępą17, pięknią17, piętrzą17, tępizną17, wziątkę17, zwątpię17, rzniętą16, pątniki14, pikietą14, pikietę14, prątnik14, tętniki14, tknięte14, kępinie13, krepiną13, krepinę13, krzepią13, krzepię13, krzepną13, krzepnę13, kwietną13, nektrią13, nektrię13, niepitą13, nietępi13, niterką13, niterkę13, piątrze13, piękien13, pięknie13, piętnie13, piętrze13, pinezką13, pinezkę13, przetną13, przetnę13, rząpiki13, tępieni13, trzepią13, trzepię13, trzepną13, trzepnę13, wiertką13, wiertkę13, wrzątek13, wrzątki13, wziątek13, wziątki13, zenitką13, zenitkę13, krzewią12, krzewię12, krzewną12, niewitą12, piernią12, piernię12, rekinią12, retziną12, retzinę12, rznięte12, trzewną12, wąpierz12, werpnią12, werpnię12, wietrzą12, wietrzę12, winietą12, winietę12, wnętrze12, wpienią12, wpienię12, wrzepią12, wrzepię12, petitki11, rzewnią11, rzewnię11, węzinie11, wzierną11, kwintet10, pentiti10, piterki10, kwietni9, kwitnie9, nektrii9, niterki9, pewniki9, piernik9, pinezki9, przenik9, rzepiki9, rzepnik9, trzewik9, twitnie9, wiertki9, zenitki9, zwitnik9, kierzni8, krzewin8, krzewni8, przewin8, trzewni8, wiertni8, zewniki8, wzierni7,

6 literowe słowa:

piątkę17, piętką17, kępiną16, piękną16, tętnią16, wątpię16, wpiętą16, wiązkę15, wziętą15, węziną14, więzią14, więzną14, pątnik13, piątek13, piątki13, piętek13, piętki13, prątek13, prątki13, tętnik13, trepką13, trepkę13, ekwitą12, ekwitę12, kitnią12, kitnię12, krąpie12, krzepą12, krzepę12, kwintą12, kwintę12, kwitną12, kwitnę12, pąkiew12, pąkwie12, pentrą12, pentrę12, pęknie12, piąter12, piękne12, piękni12, pięter12, piętrz12, rząpik12, rzepką12, rzepkę12, tąpnie12, terpią12, terpię12, tępizn12, tętnie12, twitną12, twitnę12, wetkną12, wetknę12, wpięte12, zetkną12, zetknę12, zwątpi12, zwitką12, zwitkę12, kinezą11, kinezę11, krewią11, krewię11, krewną11, pienią11, pienię11, pierzą11, pierzę11, rząpie11, rzekną11, rzeknę11, trinią11, trinię11, wiązek11, wiązki11, wnęter11, wnętrz11, wzięte11, zerkną11, zerknę11, zwinką11, zwinkę11, rzewną10, werzną10, werznę10, wiązie10, wierną10, wierzą10, wierzę10, ziewną10, ziewnę10, neptki9, pikiet9, trepki9, inkret8, kernit8, kipnie8, kiprze8, kitnie8, kpinie8, krepin8, krzepi8, pewnik8, pienik8, piewik8, piknie8, pitrze8, prenit8, rzepik8, rzepki8, titrze8, tripie8, zwitek8, zwitki8, keirin7, kiwnie7, krewni7, krzewi7, kwizie7, pierni7, rekini7, retzin7, rzepni7, trinie7, trzewi7, werpni7, wieprz7, wietrz7, winiet7, wirnik7, witezi7, wpieni7, wrzepi7, zewnik7, zipnie7, zwinek7, zwinki7, rzewni6, wierni6, zwinie6,

5 literowe słowa:

kąpię15, krępą15, krętą15, pękną15, piętą15, tąpię15, tąpnę15, tępią15, wnęką14, pętek12, pittą12, pittę12, ekipą11, ekipę11, epiką11, epikę11, kąpie11, kępie11, kępin11, kipią11, kipię11, kipną11, kipnę11, kpiną11, kpinę11, krąpi11, krepą11, krepę11, krępe11, krępi11, kręte11, krztą11, krztę11, nitką11, nitkę11, pąkwi11, perką11, perkę11, pertą11, pertę11, piąte11, pieką11, piekę11, pietą11, pietę11, piętn11, piętr11, pikną11, piknę11, pinką11, pinkę11, pintą11, pintę11, pitią11, pitię11, pitną11, tąpie11, tetrą11, tetrę11, tętni11, tintą11, tintę11, tkwią11, tkwię11, wątek11, wątki11, wątpi11, witką11, witkę11, wkręt11, wpitą11, wtręt11, zetką11, zetkę11, zwątp11, ikrzą10, ikrzę10, kiwną10, kiwnę10, kizią10, kizię10, krewą10, krewę10, krezą10, krezę10, krwią10, nerką10, nerkę10, nerpą10, nerpę10, perzą10, perzę10, pewną10, pęzie10, piezą10, piezę10, pinią10, pinię10, piwną10, rentą10, rentę10, rewką10, rewkę10, rząpi10, rzeką10, rzekę10, rzepą10, rzepę10, teiną10, teinę10, wentą10, wentę10, wepną10, wepnę10, weprą10, weprę10, wetną10, wetnę10, wetrą10, wetrę10, wnęki10, zepną10, zepnę10, zetną10, zetnę10, zetrą10, zetrę10, zipią10, zipię10, zipną10, zipnę10, zwitą10, iwiną9, iwinę9, rewią9, rewię9, węzie9, węzin9, więzi9, winią9, winię9, zerwą9, zerwę9, zewrą9, zewrę9, zwiną9, zwinę9, petit8, epiki7, kiper7, kipie7, kitni7, kitri7, krzep7, krzet7, kwint7, nitek7, nitki7, pekin7, pentr7, perki7, pinek7, pinki7, piter7, pitie7, pitne7, pitni7, piwek7, tenit7, tiret7, tknie7, treki7, trent7, triki7, trzep7, witek7, witki7, wpite7, zetki7, ikrze6, inert6, inker6, inwit6, itrze6, kewir6, kierz6, kinez6, kinie6, kirin6, kirze6, kizie6, kniei6, krewi6, krwie6, krzew6, nerki6, nipie6, niter6, pewni6, pieni6, pierw6, pierz6, pinie6, piwie6, piwne6, piwni6, reiki6, rekin6, rewki6, rzeki6, rzepi6, tenri6, tirze6, trzew6, werki6, wieki6, winek6, wirek6, wirki6, witze6, wrzep6, zenit6, zipie6, zwite6, inrze5, newiz5, niwie5, rewii5, rznie5, wierz5, winie5, wirze5, wizie5, zinie5,

4 literowe słowa:

kępą14, tępą14, ręką13, węzą12, epką10, epkę10, etką10, etkę10, ketą10, ketę10, kipą10, kipę10, kitą10, kitę10, kpią10, kpię10, krąp10, kręt10, pąki10, pęki10, pięt10, piką10, pikę10, pitą10, pitę10, pręt10, teką10, tekę10, tępe10, tępi10, tętn10, tiką10, tikę10, tkną10, tknę10, wątp10, entą9, erką9, erkę9, ikrą9, ikrę9, inką9, inkę9, kiną9, kinę9, netą9, netę9, nipą9, nipę9, perą9, perę9, ręki9, rząp9, terą9, terę9, tezą9, tezę9, weką9, wekę9, witą9, wnęk9, inią8, inię8, nerą8, nerę8, niwą8, niwę8, rewą8, rewę8, rzną8, rznę8, weną8, wenę8, wiąz8, winą8, winę8, wizą8, wizę8, wrzą8, wrzę8, pitt7, ekip6, epik6, epki6, etki6, kent6, kepi6, kiep6, kipi6, kpie6, kpin6, krep6, kret6, kwit6, nett6, nikt6, pert6, piet6, piki6, pink6, pint6, pite6, teki6, tent6, terp6, tetr6, tiki6, tint6, tipi6, titr6, tkwi6, trek6, trep6, tret6, trik6, trip6, twit6, wikt6, erki5, ikrz5, inek5, inki5, inte5, kier5, kiwi5, kizi5, krew5, krez5, krwi5, krze5, kwiz5, neki5, nerp5, nike5, peri5, perz5, piez5, pnie5, prze5, reki5, rent5, rzek5, rzep5, tein5, tern5, tnie5, tren5, trze5, weki5, went5, werk5, werp5, wiek5, wint5, wite5, witz5, wnet5, zeki5, ziet5, zikr5, inie4, iwie4, iwin4, nerw4, rwie4, wiei4, wini4, wrze4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

kąp9, kąt9, kęp9, pąk9, pęk9, pęt9, tąp9, tęp9, etą8, etę8, keą8, keę8, kią8, kię8, krą8, krę8, pęz8, pną8, pnę8, prą8, prę8, rąk8, tną8, tnę8, trą8, trę8, twą8, erą7, erę7, ewą7, ewę7, ezą7, ezę7, iwą7, iwę7, nią7, rwą7, rwę7, węz7, wrą7, wrę7, zwą7, zwę7, ikt5, ket5, kip5, kit5, kpi5, pet5, pik5, pit5, tek5, tik5, tit5, ent4, ikr4, ink4, itr4, kei4, ker4, kie4, kii4, kin4, kir4, kwi4, nek4, nep4, net4, nip4, nit4, pen4, per4, pie4, pin4, piw4, pni4, rek4, rep4, ret4, ten4, ter4, tez4, tir4, tri4, twe4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, inr3, ner3, nie3, niw3, rei3, ren3, rew3, wen3, wie3, wii3, win3, wir3, wiz3, wre3, zen3, zer3, zew3, zin3,

2 literowe słowa:

7, 7, et3, ki3, pe3, pi3, te3, en2, er2, ew2, ez2, ii2, in2, iw2, ni2, re2, we2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITNIĘTĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITNIĘTĄ to

przekwitniętą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przetkniętą

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PRZEKWITNIĘTĄ

Ze słowa PRZEKWITNIĘTĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITNIĘTĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITNIĘTĄ to

przekwitniętą

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przetkniętą

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty