Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITNĘLI

Z liter PRZEKWITNĘLI można ułożyć aż 905 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

przekwitnęli20,

10 literowe słowa:

przetknęli18, przekwitnę17, przewinęli16, przekwitli14,

9 literowe słowa:

trzepnęli16, piętrzeni15, przewinię14, krzepliwi12, przenikli12, wietrznik11,

8 literowe słowa:

kwitnęli15, piknięte15, plewinkę15, przeklnę15, przelęki15, przetknę15, wetknęli15, zetknęli15, kiwnięte14, linierkę14, niekrępi14, przelinę14, relikwię14, winietkę14, witelinę14, wnętrzek14, wnętrzki14, zerknęli14, kierznię13, krzewinę13, przewinę13, werznęli13, wiertnię13, ziewnęli13, zwinięte13, krzepili11, liternik11, plewinki11, przekwit11, witlinek11, zlepniki11, krzewili10, przeniki10, rzepniki10, trzewiki10, trzpieni10, wieprzki10, wiertnik10, wilkierz10, wrzepili10, znikliwe10, przewini9, wietrzni9, wziernik9, zwiernik9,

7 literowe słowa:

pętelki15, kipnęli14, literkę14, litewkę14, pikietę14, piknęli14, przelęk14, replikę14, tępieli14, wklepię14, wpieklę14, enklizę13, kępinie13, kielnię13, kiwnęli13, krepinę13, krzepię13, krzepnę13, leniwkę13, linewkę13, nektrię13, nietępi13, niterkę13, piękien13, pięknie13, piętnie13, piętrze13, pinezkę13, przetnę13, tępieni13, trzepię13, trzepnę13, wiertkę13, wiklinę13, zenitkę13, zipnęli13, zlęknie13, krzewię12, lewiznę12, piernię12, retzinę12, rznięte12, werpnię12, wietrzę12, winietę12, wnętrze12, wpienię12, wrzepię12, zlewnię12, zwinęli12, rzewnię11, węzinie11, kliprze10, krzepli10, lepniki10, letniki10, literki10, litewki10, perliki10, pielnik10, piterki10, repliki10, tkliwie10, treliki10, wpiekli10, zlepnik10, kliwrze9, krewili9, kwietni9, kwitnie9, leniwki9, linewki9, nektrii9, niterki9, pewniki9, piernik9, pilzner9, pinezki9, przelin9, przenik9, rzepiki9, rzepnik9, trzewik9, wiertki9, wiertli9, winkiel9, witelin9, zenitki9, zielnik9, zwitnik9, kierzni8, krzewin8, krzewni8, przewin8, trzewni8, wiertni8, zewniki8, wzierni7,

6 literowe słowa:

klepię13, klepnę13, klępie13, kręple13, krępli13, krętle13, pieklę13, piętek13, piętki13, pletwę13, plewkę13, plintę13, tępili13, tknęli13, trepkę13, wlepkę13, ekwitę12, kelinę12, kitnię12, kliwię12, krzepę12, kwintę12, kwitnę12, lewitę12, lęknie12, lipinę12, literę12, pentrę12, pęknie12, piękne12, piękni12, pięter12, piętrz12, plenię12, plewię12, rzepkę12, terpię12, tępizn12, tlenię12, tręzle12, tręzli12, wetknę12, wlepię12, wpięli12, wpięte12, zeklnę12, zetknę12, zlepię12, zlewkę12, zwitkę12, zwlekę12, kinezę11, krewię11, leiznę11, lizenę11, pienię11, pierzę11, rzeknę11, rznęli11, trinię11, wnęter11, wnętrz11, wzięli11, wzięte11, zerknę11, zwinkę11, werznę10, wierzę10, ziewnę10, epilit9, kipiel9, klient9, kliper9, klipie9, krepli9, kwitli9, lepiki9, lepnik9, letnik9, neptki9, perlik9, perlit9, piekli9, pielik9, pikiel9, pikiet9, pilker9, pilnik9, pletni9, plewki9, relikt9, replik9, tkliwe9, tkliwi9, tkwili9, tlenki9, trelik9, trepki9, trepli9, wlepki9, zlepki9, enkliz8, inkret8, inteli8, kelwin8, kernit8, kielni8, kipnie8, kiprze8, kitnie8, klinie8, kliwer8, kliwie8, kpinie8, krepin8, krzepi8, likier8, linter8, lipnie8, lirnik8, litrze8, nikiel8, pewnik8, pienik8, piewik8, piknie8, pileni8, pilnie8, pitrze8, prenit8, przeli8, rzekli8, rzepik8, rzepki8, tripie8, wielki8, wikler8, wiklin8, winkle8, winkli8, zlewki8, znikli8, zwitek8, zwitki8, keirin7, kiwnie7, krewni7, krzewi7, kwizie7, leniwi7, lewizn7, liwrze7, nielwi7, pierni7, rekini7, retzin7, rzepni7, trinie7, trzewi7, werpni7, wieprz7, wietrz7, winiet7, wirnik7, witezi7, wpieni7, wrzeli7, wrzepi7, zewnik7, zieliw7, zielni7, zipnie7, zlewni7, zwieli7, zwinek7, zwinki7, rzewni6, wierni6, zwinie6,

5 literowe słowa:

kitlę12, klipę12, klitę12, leptę12, lipkę12, peltę12, pękli12, pętek12, pętel12, pętle12, pętli12, plikę12, ekipę11, elitę11, epikę11, kępie11, kępin11, kipię11, kipnę11, kpinę11, krepę11, krępe11, krępi11, kręte11, krztę11, kwilę11, lepię11, leprę11, lerkę11, linkę11, lipię11, lirkę11, litrę11, nitkę11, perkę11, perlę11, pertę11, piekę11, pielę11, pietę11, pięli11, piętn11, piętr11, piknę11, pinkę11, pintę11, pitię11, plewę11, tilię11, tkwię11, witkę11, wkręt11, wlekę11, zetkę11, zetlę11, ikrzę10, kiwnę10, kizię10, krewę10, krezę10, lenię10, linię10, liznę10, nerkę10, nerpę10, perzę10, pęzie10, piezę10, pinię10, rentę10, rewkę10, rzekę10, rzepę10, teinę10, wentę10, wepnę10, weprę10, wetnę10, wetrę10, wilię10, wlezę10, wnęki10, zepnę10, zetnę10, zetrę10, zipię10, zipnę10, zlewę10, iwinę9, rewię9, węzie9, węzin9, więzi9, winię9, zerwę9, zewrę9, zwinę9, kitel8, kitle8, kitli8, kpili8, lepik8, lepki8, lipek8, lipki8, pelit8, piekl8, pikle8, pikli8, pilik8, pletw8, pliki8, plint8, wklep8, epiki7, inlet7, intel7, kelin7, kieli7, kiler7, kiper7, kipie7, kitni7, kitri7, kleni7, kline7, klnie7, krzep7, krzet7, kwili7, kwint7, leiki7, lenki7, lerki7, letni7, lewki7, linek7, linki7, lipie7, lipin7, lipne7, lipni7, lirek7, lirki7, liter7, nikle7, nikli7, nitek7, nitki7, pekin7, pentr7, perki7, perli7, pieli7, pilne7, pilni7, pinek7, pinki7, piter7, pitie7, pitne7, pitni7, piwek7, pleni7, plewi7, tilie7, tirli7, tknie7, tleni7, treki7, treli7, triki7, trzep7, wilki7, witek7, witki7, wklei7, wlepi7, wpili7, wpite7, zetki7, zetli7, zlepi7, ikrze6, inert6, inker6, inwit6, itrze6, kewir6, kierz6, kinez6, kinie6, kirin6, kirze6, kizie6, kniei6, krewi6, krwie6, krzew6, leizn6, leziw6, linie6, lirze6, liwie6, lizen6, lizie6, nerki6, nipie6, niter6, pewni6, pieni6, pierw6, pierz6, pinie6, piwie6, piwne6, piwni6, reiki6, rekin6, rewki6, rieli6, rzeki6, rzepi6, tenri6, tirze6, trzew6, welin6, werki6, wieki6, wieli6, wilie6, winek6, wirek6, wirki6, witze6, wrzep6, zenit6, zieli6, zipie6, zwili6, zwite6, inrze5, newiz5, niwie5, rewii5, rznie5, wierz5, winie5, wirze5, wizie5, zinie5,

4 literowe słowa:

klęp11, elkę10, epkę10, etkę10, ketę10, kipę10, kitę10, klnę10, kpię10, kręt10, lęki10, lipę10, pelę10, pęki10, pięt10, pikę10, pilę10, pitę10, pręt10, tekę10, tępe10, tępi10, tikę10, tknę10, erkę9, ikrę9, inkę9, kinę9, lewę9, lezę9, linę9, lirę9, liwę9, lizę9, lwię9, netę9, nipę9, perę9, ręki9, terę9, tezę9, wekę9, wnęk9, inię8, nerę8, niwę8, rewę8, rznę8, wenę8, winę8, wizę8, wrzę8, kelp7, kelt7, kilt7, klep7, klip7, klit7, lept7, pelt7, plik7, ekip6, elit6, elki6, epik6, epki6, etki6, keli6, kent6, kepi6, kiel6, kiep6, kile6, kipi6, klei6, kler6, klin6, knel6, kpie6, kpin6, krep6, kret6, kwil6, kwit6, leki6, lent6, lepi6, lepr6, like6, liki6, link6, lite6, litr6, nikt6, peli6, perl6, pert6, piel6, piet6, piki6, pile6, pili6, pink6, pint6, pite6, plew6, plii6, teki6, terp6, tiki6, tipi6, tkwi6, tlen6, trek6, trel6, trep6, trik6, trip6, wikt6, wilk6, wlep6, zlep6, erki5, ikrz5, inek5, inki5, inte5, kier5, kiwi5, kizi5, krew5, krez5, krwi5, krze5, kwiz5, leiw5, leni5, lewi5, liwr5, lnie5, lwie5, neki5, nerp5, nike5, nile5, nili5, peri5, perz5, piez5, pnie5, prze5, reki5, rent5, riel5, rzek5, rzep5, tein5, tern5, tnie5, tren5, trze5, weki5, went5, werk5, werp5, wiek5, wile5, wili5, wint5, wite5, witz5, wnet5, zeki5, zeli5, ziet5, zikr5, zile5, zlew5, inie4, iwie4, iwin4, nerw4, rwie4, wiei4, wini4, wrze4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

kęp9, lęk9, pęk9, pęt9, tęp9, tlę9, etę8, keę8, kię8, krę8, pęz8, pnę8, prę8, tnę8, trę8, erę7, ewę7, ezę7, iwę7, rwę7, węz7, wrę7, zwę7, ikt5, kel5, ket5, kil5, kip5, kit5, kle5, kpi5, lek5, lep5, lik5, lip5, lit5, pel5, pet5, pik5, pil5, pit5, ple5, tek5, tik5, tle5, tli5, ent4, ikr4, ile4, ink4, itr4, kei4, ker4, kie4, kii4, kin4, kir4, kwi4, lei4, len4, lew4, lez4, lin4, lir4, liw4, liz4, lwi4, nek4, nep4, net4, nil4, nip4, nit4, pen4, per4, pie4, pin4, piw4, pni4, rek4, rep4, ret4, ten4, ter4, tez4, tir4, tri4, twe4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, inr3, ner3, nie3, niw3, rei3, ren3, rew3, wen3, wie3, wii3, win3, wir3, wiz3, wre3, zen3, zer3, zew3, zin3,

2 literowe słowa:

7, el3, et3, il3, ki3, li3, pe3, pi3, te3, en2, er2, ew2, ez2, ii2, in2, iw2, ni2, re2, we2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITNĘLI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITNĘLI to

przekwitnęli

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

przekwitli

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PRZEKWITNĘLI

Ze słowa PRZEKWITNĘLI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITNĘLI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITNĘLI to

przekwitnęli

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przetknęli

. wartość punktowa tego słowa to: 18

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty