Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITNĄŁEM

Z liter PRZEKWITNĄŁEM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przekwitnąłem23,

11 literowe słowa:

przetknąłem21, przekwitnął20, przewinąłem19, przekwitłem17,

10 literowe słowa:

krzepnąłem19, przekwitłą19, trzepnąłem19, przekątnie17, przekwitną17, przekwitłe15, przenikłem15, przekwitem14,

9 literowe słowa:

kwitnąłem18, przemełtą18, przemknął18, przetknął18, wetknąłem18, zetknąłem18, zwątpiłem18, niezmełtą17, przeminął17, zerknąłem17, przekątne16, przekątni16, przewinął16, werznąłem16, wrzątkiem16, ziewnąłem16, wąpierzem15, krzepiłem14, przekwitł14, krzewiłem13, przełknie13, wrzepiłem13, przemknie12, przetknie12,

8 literowe słowa:

kipnąłem17, piknąłem17, płetewką17, wątpiłem17, kiwnąłem16, krzepnął16, niemełtą16, niepełtą16, płetwiną16, prątkiem16, przełkną16, przemiłą16, trzepnął16, zipnąłem16, eremitką15, imprezką15, niewątłe15, piąterek15, przemkną15, przetkną15, terminką15, zwinąłem15, przeminą14, rewietką14, wrzątnik14, krzepłem13, krzewiną13, płetewki13, przewiną13, wąpierze13, wietrzną13, kiełznem12, krewiłem12, neptkiem12, przemiłe12, przenikł12, trepkiem12, wiertłem12, imprezek11, inkretem11, kernitem11, prenitem11, przekwit11, terminek11, wpełznie11, krzepnie10, przeniem10, przetnie10, przewiem10, rzepniem10, trzepnie10, wieprzek10, wieprzem10, rzewniem9, wietrzne9, wrzeniem9,

7 literowe słowa:

tknąłem16, kiepełą15, kwitnął15, perełką15, wemknął15, wetknął15, wpiąłem15, zemknął15, zetknął15, zwątpił15, krąpiem14, mątewek14, mątewki14, minetką14, mitenką14, nieąkłe14, piątrem14, pimentą14, prątnik14, repetką14, rznąłem14, temperą14, termiką14, wątkiem14, wełenką14, wiązłem14, wpełzną14, wziąłem14, zerknął14, ektenią13, eremitą13, imprezą13, krepiną13, krewetą13, krzepią13, krzepną13, kwietną13, mizerką13, nektrią13, niterką13, piątrze13, pinezką13, przetną13, remizką13, rząpiem13, trzepią13, trzepną13, werznął13, wiertką13, wrzątek13, wrzątki13, wziątek13, zenitką13, ziewnął13, zwełnią13, krzewią12, krzewną12, kwitłem12, łepkiem12, mierzną12, mierzwą12, mizerną12, piekłem12, retziną12, tkwiłem12, trzewną12, wąpierz12, wekierą12, werpnią12, wietrzą12, wrzepią12, krzepił11, perełki11, płetwie11, płetwin11, rzekłem11, rzewnią11, wzierną11, znikłem11, epiterm10, kiperem10, krempie10, krzewił10, minetek10, mitenek10, pekinem10, pełznie10, pietrem10, piterek10, repetki10, temprze10, trekiem10, trzepem10, wełenki10, wierteł10, wrzepił10, empirze9, inertem9, inkerem9, kewirem9, kiperze9, kneziem9, krzemie9, krzepie9, krzewem9, kwietne9, meitner9, mizerek9, nektrie9, niterek9, niterem9, pentrze9, pierzem9, pietrze9, pinezek9, prezent9, preziem9, przenik9, rekinem9, rekwiem9, remizek9, rzepiem9, rzepnik9, tenreki9, timerze9, trzepie9, trzewik9, wemknie9, werkiem9, wetknie9, wiertek9, zemknie9, zenitek9, zenitem9, zetknie9, inkerze8, kewirze8, krzewie8, krzewin8, krzewne8, krzewni8, minerze8, mizerne8, nerwizm8, newizem8, niemrze8, niterze8, przenie8, przewie8, przewin8, rzeknie8, rzepnie8, trzewne8, trzewni8, werpnie8, wieprze8, wietrze8, zerknie8, rzewnie7, werznie7, wrzenie7, wzierne7,

6 literowe słowa:

kimnął14, kipnął14, łepetą14, piąłem14, piknął14, płetwą14, wątpił14, zmełtą14, ketmią13, kiwnął13, krempą13, mątwik13, pąkiem13, pątnik13, pełnią13, pełzną13, piątek13, prątek13, prątki13, temprą13, trepką13, zipnął13, znikłą13, ekwitą12, krąpie12, krzepą12, kwintą12, kwitną12, mątwie12, minetą12, niezłą12, pąkiew12, pąkwie12, pentrą12, piąter12, premią12, repetą12, rząpik12, rzepką12, tąpnie12, termią12, terpią12, wemkną12, wetkną12, zemkną12, zetkną12, zwątpi12, zwinął12, zwitką12, kinezą11, kpiłem11, krewią11, krewną11, mierną11, mierzą11, niemrą11, pierzą11, remizą11, renetą11, rząpie11, rzekną11, wiązek11, wiązem11, zerkną11, ziemną11, zwinką11, kiepeł10, krzepł10, mełnik10, nikłem10, pełnik10, rzewną10, werzną10, wierną10, wierzą10, wpiłem10, ziewną10, zmełte10, epitem9, kentem9, ketmie9, kiełzn9, kiepem9, kiprem9, kretem9, krewił9, kwitem9, meteki9, mierzł9, neptek9, neptki9, pełnie9, piment9, pintem9, pitrem9, tekiem9, temper9, tempie9, termik9, trepek9, trepem9, trepki9, tripem9, wiktem9, znikłe9, zwiłem9, emiter8, empire8, epimer8, imprez8, imprze8, inkret8, kernit8, kierem8, kiprze8, kremie8, krepie8, krepin8, krewet8, krzepi8, kwizem8, metrze8, mikrze8, mitrze8, nekiem8, niezłe8, permie8, perzem8, pewnik8, pieter8, pitrze8, premie8, prenit8, prewet8, rekiem8, rekiet8, rzepek8, rzepem8, rzepik8, rzepki8, tenrek8, termie8, termin8, ternem8, terpen8, terpie8, tmezie8, tremie8, trenem8, trepie8, wekiem8, wełnie8, werpem8, wertep8, wintem8, witzem8, zekiem8, zikrem8, zwełni8, zwitek8, emirze7, entier7, kierze7, knezie7, krewie7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, mierne7, mierze7, mierzw7, nerpie7, nerwem7, pewien7, pewnie7, pierze7, prezie7, retzin7, rzepie7, rzepni7, ternew7, ternie7, trenie7, trzewi7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wetnie7, wetrze7, wieprz7, wietrz7, wrzepi7, zemnie7, zepnie7, zetnie7, zewnik7, ziemne7, ziewem7, zwinek7, nerwie6, rzewne6, rzewni6, wierne6, wierze6, zerwie6,

5 literowe słowa:

łątek13, łątki13, mełtą13, miłką13, mknął13, pełtą13, piłką13, tknął13, kątem12, łezką12, metką12, minął12, nikłą12, pełną12, perłą12, wątłe12, wpiął12, zmiął12, ekipą11, epiką11, imprą11, kąpie11, kimną11, kipną11, kminą11, kpiną11, krąpi11, krepą11, krztą11, mątew11, mątwi11, mewką11, mikrą11, mikwą11, minką11, mirtą11, mitrą11, nitką11, pąkwi11, perką11, pertą11, piąte11, pieką11, pietą11, pikną11, pinką11, pintą11, pitną11, primą11, rznął11, tąpie11, termą11, tkwią11, tmezą11, tremą11, wątek11, wątki11, wątpi11, wełną11, wiązł11, witką11, wpitą11, wziął11, zetką11, zwątp11, enemą10, ikrzą10, kiwną10, krewą10, krezą10, krwią10, mewią10, mirzą10, nerką10, nerpą10, niemą10, perzą10, pewną10, piezą10, piwną10, rentą10, rewką10, rząpi10, rzeką10, rzepą10, teiną10, wentą10, wepną10, weprą10, wetną10, wetrą10, wezmą10, zemną10, zemrą10, zepną10, zetną10, zetrą10, zimną10, zipną10, zwitą10, kwitł9, łepek9, łepet9, łepki9, mełte9, miłek9, pełte9, piekł9, piłek9, piłem9, płetw9, rewią9, tkwił9, zerwą9, zewrą9, zwiną9, empik8, iktem8, impet8, ketem8, kipem8, kitem8, kremp8, łezek8, łezki8, metek8, metki8, nikłe8, pełen8, pełne8, pełni8, pereł8, petem8, rzekł8, tempr8, wiłem8, ziłem8, znikł8, entem7, iment7, inmet7, itepe7, itrem7, kemie7, kerem7, keten7, kinem7, kiper7, kirem7, krzem7, krzep7, krzet7, kwint7, mente7, merki7, meter7, mewek7, mewki7, mikre7, minek7, minet7, mknie7, nepem7, netem7, nitek7, nitem7, pekin7, penem7, pentr7, perek7, perki7, pinek7, pinem7, piter7, pitne7, piwek7, piwem7, pniem7, reket7, remik7, repem7, repet7, retem7, teizm7, terem7, timer7, tirem7, tknie7, treki7, triem7, trzem7, trzep7, wełen7, wetem7, witek7, wpite7, zetek7, zetem7, zetki7, zipem7, enter6, ikrze6, inert6, inker6, inrem6, itrze6, kerze6, kewir6, kierz6, kinez6, kirze6, krewi6, krwie6, krzew6, mener6, menie6, merze6, mewie6, mierz6, miner6, mirze6, nemie6, neper6, nepie6, nerek6, nerki6, nieme6, niemr6, niter6, pener6, penie6, perze6, pewne6, pewni6, pierw6, pierz6, piwne6, reizm6, rekin6, remie6, remiz6, renem6, renet6, repie6, rewek6, rewki6, rzeki6, rzepi6, tenri6, teren6, terze6, tezie6, tirze6, trzew6, werki6, winek6, winem6, wirek6, wirem6, witze6, wrzep6, zenem6, zenit6, zerem6, zewem6, zimne6, zinem6, zwiem6, zwite6, inrze5, nerze5, newiz5, renie5, rewie5, rznie5, wenie5, wierz5, wirze5, zenie5, zewie5,

4 literowe słowa:

ąkłe11, kiłą11, łąki11, miął11, miłą11, piął11, piłą11, emką10, epką10, etką10, ketą10, kimą10, kipą10, kitą10, kpią10, krąp10, mąki10, mątw10, metą10, miką10, mkną10, pąki10, piką10, pitą10, teką10, tiką10, tkną10, wątp10, wiłą10, entą9, erką9, ikrą9, inką9, kiną9, mewą9, miną9, mirą9, netą9, nipą9, perą9, rząp9, terą9, tezą9, weką9, witą9, zimą9, kłem8, kpił8, nerą8, niwą8, płem8, rewą8, rzną8, tłem8, weną8, wiąz8, winą8, wizą8, wrzą8, iłem7, kieł7, kpem7, miłe7, nikł7, temp7, wpił7, złem7, ekip6, emek6, emki6, empi6, epek6, epik6, epki6, etek6, etki6, impr6, item6, kent6, kepi6, kiep6, kmin6, kpie6, kpin6, krem6, krep6, kret6, kwit6, łzie6, merk6, metr6, mikr6, mikw6, mirt6, mitr6, nikt6, peem6, perm6, pert6, piet6, pink6, pint6, pite6, prim6, teki6, term6, terp6, tkwi6, tmez6, trek6, trem6, trep6, trik6, trip6, wikt6, wtem6, zwił6, emir5, enem5, ente5, erek5, erem5, erki5, eten5, eter5, ikrz5, inek5, inte5, kier5, krew5, krez5, krwi5, krze5, kwiz5, meni5, mewi5, mnie5, mrze5, neki5, nerp5, nike5, peri5, perz5, piez5, pnie5, prze5, reki5, remi5, rent5, rzek5, rzep5, tein5, tere5, tern5, tnie5, tren5, trze5, weki5, went5, werk5, werp5, wiek5, wiem5, wint5, wite5, witz5, wnet5, zeki5, ziem5, ziet5, zikr5, zimn5, zwem5, erze4, ewie4, ezie4, nerw4, rwie4, wrze4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

kąp9, pąk9, keą8, kią8, krą8, prą8, rąk8, erą7, ezą7, iwą7, rwą7, wrą7, zwą7, ikt5, ket5, kip5, kit5, kpi5, pet5, pik5, pit5, tek5, tik5, ent4, ikr4, ink4, itr4, kei4, ker4, kie4, kin4, kir4, kwi4, nek4, nep4, net4, nip4, nit4, pen4, per4, pie4, pin4, piw4, pni4, rek4, rep4, ret4, ten4, ter4, tez4, tir4, tri4, twe4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, inr3, ner3, nie3, niw3, rei3, ren3, rew3, wen3, wie3, win3, wir3, wiz3, wre3, zen3, zer3, zew3, zin3,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITNĄŁEM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITNĄŁEM to

przekwitnąłem

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwitłem

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PRZEKWITNĄŁEM

Ze słowa PRZEKWITNĄŁEM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITNĄŁEM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITNĄŁEM to

przekwitnąłem

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przetknąłem

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty