Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWITAŃ

Z liter PRZEKWITAŃ można ułożyć aż 554 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

przekwitań19,

9 literowe słowa:

przekiwań17, przekwita12,

8 literowe słowa:

przetkań17, wpatrzeń16, przewiań15, wrzepiań15, przekwit11, przetaki11, trzepaki11, piwkarze10, przekiwa10, trzewika10, wieprzak10, wieprzka10,

7 literowe słowa:

kwapień15, patrzeń15, piekarń15, pietrań15, piweńka15, trapień15, trzepań15, trzpień15, zakpień15, prawień14, przewiń14, trawień14, wpierań14, wzierań13, zwierań13, parkiet10, periakt10, piratek10, piterka10, przetak10, przetka10, taperki10, tapirek10, trepaki10, trzepak10, kitarze9, kpiarze9, piekarz9, piwkarz9, prawiek9, rzepaki9, takirze9, tapirze9, trzewik9, wartkie9, wiertka9, zwartek9, zwartki9, trzewia8, wieprza8, wrzepia8,

6 literowe słowa:

pakerń14, pieńka14, terpań14, tkwień14, wetkań14, ikrzeń13, parzeń13, wapień13, zapień13, zeprań13, zerkań13, warzeń12, zerwań12, ziewań12, apteki9, pakiet9, pikrat9, trepak9, trepka9, trepki9, ekwita8, epitaz8, kaprze8, karpie8, kierat8, kipera8, kiprze8, kpiarz8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, kwater8, pakier8, partie8, patrze8, pekari8, pietra8, pitrze8, prawek8, prikaz8, rakiet8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, trapez8, trapie8, trawek8, trawki8, trzepa8, wartki8, wiatek8, wparte8, wpatrz8, zakwit8, zapite8, zwitek8, zwitka8, ikarze7, karezi7, karwie7, krzewi7, piarze7, pierza7, prawie7, prazie7, prezia7, rzepia7, tiarze7, trawie7, trzewa7, trzewi7, twarze7, watrze7, wieprz7, wietrz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zawite7, zwarte7, wziera6, zarwie6, zwiera6,

5 literowe słowa:

kpień13, krtań13, pikań13, kiwań12, przeń12, terań12, trwań12, wańki12, witań12, wpień12, zipań12, wrzeń11, zawiń11, zwiań11, aptek8, patek8, patki8, ptaki8, apret7, ekipa7, ektaz7, epika7, kaper7, kapie7, karet7, karit7, karpi7, kater7, kiepa7, kiper7, kipra7, kitar7, krepa7, kreta7, krzep7, krzet7, krzta7, kwapi7, kwart7, kwiat7, kwita7, paker7, parek7, parki7, parte7, pater7, patrz7, pawik7, pazik7, peaki7, perka7, perki7, perta7, petar7, pieta7, pikaw7, pirat7, piter7, pitra7, piwek7, piwka7, rapet7, ratek7, ratki7, takie7, takir7, taper7, tapir7, tarek7, tarki7, teaki7, traki7, trapi7, treki7, trepa7, triak7, trzep7, watek7, watki7, wetka7, witek7, witka7, wpita7, wpite7, zakip7, zakpi7, zetka7, zetki7, akrze6, areki6, ariet6, ikrze6, itrze6, karwi6, karze6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kirze6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, parez6, parze6, pawie6, pazie6, pierw6, pierz6, pieza6, prawe6, prawi6, rapie6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, tarze6, teraz6, tirze6, trawi6, trzew6, twarz6, warte6, wazek6, wazki6, werki6, wiatr6, wieka6, wirek6, wirka6, witza6, witze6, wraki6, wrzep6, zerka6, zikra6, zwita6, zwite6, rawie5, razie5, rewia5, warze5, wazie5, wierz5, wirze5, wrazi5, zawre5, zerwa5, ziewa5,

4 literowe słowa:

tkań12, karń11, parń11, piań11, pień11, prań11, tarń11, wapń11, rwań10, wiań10, ziań10, zień10, zrań10, zwań10, zwiń10, pakt7, ptak7, ekip6, epik6, epka6, epki6, etap6, etka6, etki6, karp6, kart6, kepi6, keta6, kiat6, kiep6, kipa6, kita6, kpie6, krat6, krep6, kret6, kwap6, kwit6, paki6, park6, part6, peak6, pert6, peta6, piat6, piet6, pika6, pita6, pite6, rapt6, taki6, teak6, teka6, teki6, terp6, tika6, tkwi6, trak6, trap6, trek6, trep6, trik6, trip6, wikt6, akie5, arek5, arki5, erka5, erki5, ikar5, ikra5, ikrz5, kare5, kari5, karw5, karz5, kawi5, kazi5, kier5, kiwa5, krew5, krez5, krwi5, krza5, krze5, kwiz5, parz5, pawi5, pazi5, pera5, peri5, perz5, piar5, piez5, piwa5, praw5, praz5, prze5, raki5, reki5, repa5, rzek5, rzep5, tera5, teza5, tiar5, tira5, traw5, tria5, trwa5, trza5, trze5, waki5, wart5, watr5, weka5, weki5, werk5, werp5, weta5, wiat5, wiek5, wita5, wite5, witz5, wrak5, wrap5, zeka5, zeki5, zeta5, ziet5, zikr5, zipa5, arie4, arze4, awiz4, razi4, rewa4, rwie4, wari4, warz4, wiar4, wiza4, wraz4, wrze4, zair4, zera4, zerw4, ziew4, zwie4,

3 literowe słowa:

kań10, pań10, rań9, weń9, wiń9, zań9, zeń9, akt5, ikt5, kap5, kat5, ket5, kip5, kit5, kpa5, kpi5, pak5, pat5, pet5, pik5, pit5, tak5, tek5, tik5, tka5, akr4, ark4, ate4, eta4, ikr4, itr4, kar4, kaw4, kea4, kei4, ker4, kia4, kie4, kir4, kra4, kwa4, kwi4, pai4, par4, paw4, per4, pia4, pie4, piw4, rak4, rap4, rat4, rek4, rep4, ret4, tai4, tar4, ter4, tez4, tir4, tra4, tri4, twa4, twe4, wat4, wek4, wet4, wte4, zek4, zet4, zip4, air3, era3, ewa3, eza3, iwa3, rai3, raz3, rea3, rei3, rew3, rwa3, war3, waz3, wie3, wir3, wiz3, wre3, zer3, zew3,

2 literowe słowa:

8, at3, et3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, ta3, te3, ar2, er2, ew2, ez2, iw2, re2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWITAŃ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWITAŃ to

przekwitań

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwań

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa PRZEKWITAŃ

Ze słowa PRZEKWITAŃ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWITAŃ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWITAŃ to

przekwitań

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekiwań

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty