Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWATERUJĘ

Z liter PRZEKWATERUJĘ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przekwateruję24,

12 literowe słowa:

przekwateruj19,

11 literowe słowa:

przewertuję21,

10 literowe słowa:

zarepetuję20, przewertuj16,

9 literowe słowa:

kwateruję19, epruwetkę18, przekrętu18, zreparuję18, zreperuję18, przekraję17, rezerwuję17, przekutej16, trzeparkę16, kwateruje15, przekuwaj15, zarepetuj15, epruwetka14, zreparuje14, aperturze13, apreturze13, kreaturze13, perukarze13, przekraje13, przetrwaj13, rezerwatu12, trzeparek12, kwarterze11,

8 literowe słowa:

apretuję18, kaperuję18, kartuzję18, przekuję18, repetuję18, taperuję18, wpatruję18, kapturzę17, reparuję17, reperuję17, zawekuję17, zawetuję17, aperturę16, apreturę16, kreaturę16, krępawej16, krętarzu16, przejęta16, przejęte16, parrezję15, przekręt15, rajzerkę15, traperkę15, apretuje14, kaperuje14, kartuzje14, krętarze14, kwateruj14, przekrwę14, przekuje14, rajtuzek14, taperuje14, wpatruje14, zaprutej14, kapturze13, perkatej13, prezerwę13, przejawu13, przekuta13, przekute13, przetaku13, przetkaj13, reparuje13, traperku13, trzepaku13, zawekuje13, zawetuje13, zreparuj13, zreperuj13, kauterze12, kwarteru12, parkurze12, perukarz12, preturze12, przekraj12, przekuwa12, rezerwuj12, krajerze11, parrezje11, rajzerek11, traperek11, truwerze11, karterze10, kraterze10, kwaterze10, parkerze10, parterze10, przekrwa10, przetraw10, przetrwa10, traperze10, prezerwa9, rezerwat9,

7 literowe słowa:

kaptuję18, paktuję18, epatuję17, etapuję17, kartuję17, kratuję17, krepuję17, kretuję17, krępuje17, parkuję17, wpakuję17, pajetkę16, paruzję16, pękatej16, prawuję16, wartuję16, wertuję16, wparuję16, zapruję16, zatruję16, ektazję15, jęzatek15, kartuzę15, preturę15, returkę15, rutewkę15, tępawej15, upatrzę15, uprawkę15, wrzutkę15, wuzetkę15, zakrętu15, aretuzę14, atrezję14, kaptuje14, kurzawę14, paktuje14, repetkę14, taperkę14, apretuj13, epatuje13, etapuje13, kaperuj13, kartuje13, kratuje13, krepuje13, kretuje13, krewetę13, krępawe13, krętarz13, kwaterę13, parkuje13, przekuj13, przetrę13, raperkę13, repetuj13, taperuj13, upartej13, wpakuje13, wpatruj13, wpatrzę13, zakutej13, zwartkę13, kapturz12, pajetek12, paruzje12, prawuje12, przerwę12, reparuj12, reperuj12, trepaku12, urzekaj12, wartuje12, wertuje12, wkurzaj12, wparuje12, zapruje12, zatruje12, zawekuj12, zawetuj12, apertur11, apretur11, ektazje11, kajprze11, karteru11, krateru11, kreatur11, parteru11, pazurek11, pretura11, prewetu11, rekruta11, returek11, returka11, rezerwę11, rutewek11, rutewka11, rzepaku11, trapezu11, uprawek11, wertepu11, wpartej11, wrzutek11, wrzutka11, wuzetek11, wuzetka11, zaprute11, atrezje10, epuzera10, kurarze10, perkate10, przejaw10, przetak10, przetka10, repetka10, ruterze10, taperek10, truwera10, trzepak10, zwartej10, katerze9, kreweta9, kwarter9, pakerze9, paterze9, petarze9, przekrw9, rajerze9, raperek9, taperze9, zwartek9, prezerw8, przerwa8, raperze8, rezerwa7,

6 literowe słowa:

kajutę16, kapuję16, katuję16, krępuj16, pakuję16, petuję16, tepuję16, tupaję16, jakuzę15, kreuję15, paruję15, pętaku15, rapuję15, ratuję15, taruję15, teruję15, tępaku15, ukraję15, wakuję15, watuję15, wekuję15, wetuję15, zakuję15, kapuzę14, krępej14, krętej14, kuwetę14, pajetę14, perukę14, prukwę14, rzutkę14, tarukę14, trukwę14, waruję14, wkrętu14, zeruję14, aptekę13, etezję13, eurekę13, kaptuj13, kurarę13, paktuj13, pawęzu13, pękate13, przeję13, rekuzę13, trepkę13, ukarzę13, uprawę13, urzekę13, wkraję13, wkurzę13, zajęte13, ektazę12, epatuj12, etapuj12, ewazję12, kajetu12, kajpru12, kapuje12, karetę12, kartuj12, katerę12, katuje12, kratuj12, krepuj12, kretuj12, krzepę12, kwartę12, pakuje12, parkuj12, paterę12, patrzę12, petarę12, petuje12, prukaj12, prutej12, rapetę12, razurę12, repetę12, rzepkę12, tepuje12, tępawe12, trawkę12, tupaje12, ureazę12, uwarzę12, wejrzę12, wkręta12, wkutej12, wpakuj12, wpukaj12, zakręt12, erratę11, jutrze11, kaptur11, kreuje11, kurzej11, parezę11, paruje11, prawuj11, rajtuz11, rapuje11, ratuje11, taruje11, teruje11, trepku11, trupek11, trupka11, turzej11, ukraje11, utrwaj11, wakuje11, wartuj11, watuje11, wekuje11, wertuj11, wetuje11, wparuj11, wzutej11, zakuje11, zapruj11, zatruj11, apretu10, jerezu10, kajper10, kartuz10, kauter10, kuprze10, kutrze10, kuweta10, parkur10, partej10, peruka10, prawku10, pretur10, prukwa10, rajeru10, rajtek10, reketu10, rekrut10, rzutek10, rzutka10, trukwa10, ukrzep10, uparte10, upatrz10, waruje10, wetkaj10, zakute10, zeruje10, aretuz9, epuzer9, etezja9, eureka9, kajzer9, krajer9, krzewu9, kurzaw9, prawej9, przeje9, puerze9, rekuza9, reperu9, rutera9, trepak9, trepek9, trepka9, truwer9, ukarze9, urazek9, urzeka9, wartej9, wkraje9, wkurza9, zerkaj9, ajerze8, ewazje8, kaprze8, karter8, krater8, krewet8, krzepa8, kwater8, parker8, parter8, patrze8, prawek8, prewet8, rajzer8, repeta8, rzepak8, rzepek8, rzepka8, traper8, trapez8, trawek8, trzepa8, wertep8, wparte8, wpatrz8, przerw7, repera7, trzewa7, twarze7, watrze7, weprze7, wetrze7, zwarte7, rezerw6,

5 literowe słowa:

jupkę15, jurtę14, pętku14, pruję14, rujkę14, truję14, ujęta14, ujęte14, utaję14, wkuję14, jatkę13, jętek13, jętka13, kapuę13, krętu13, krupę13, kurtę13, kutwę13, pękaj13, pętaj13, rutkę13, tępej13, trupę13, ujrzę13, wzuję13, zupkę13, jarkę12, jawkę12, kraję12, kurwę12, kurzę12, pajzę12, patkę12, pauzę12, pętak12, pętek12, pętka12, rajkę12, rejkę12, rurkę12, tępak12, jarzę11, jupek11, jupka11, kajut11, kapuj11, karpę11, kartę11, katuj11, kratę11, krepę11, krępa11, krępe11, kręta11, kręte11, krztę11, kutej11, pajuk11, pakuj11, parkę11, perkę11, pertę11, petuj11, pręta11, pukaj11, putaj11, rajzę11, ratkę11, rejzę11, tarkę11, tepuj11, trapę11, tupaj11, urazę11, utkaj11, watkę11, wkręt11, zetkę11, zjawę11, arekę10, jakuz10, jurta10, juter10, jutra10, kaput10, karzę10, kraju10, kreuj10, krewę10, krezę10, paktu10, paruj10, parzę10, patku10, pawęz10, perzę10, pruje10, ptaku10, rapuj10, ratuj10, rewkę10, rękaw10, rujek10, rujka10, rzekę10, rzepę10, taruj10, teruj10, trawę10, truje10, ukraj10, wakuj10, wartę10, watrę10, watuj10, wazkę10, wekuj10, weprę10, wetrę10, wetuj10, wkuje10, wujek10, wujka10, zakuj10, zaprę10, zatrę10, zetrę10, ajeru9, autek9, etapu9, jatek9, jurze9, kajet9, kapuz9, kartu9, krupa9, kuper9, kupra9, kurta9, kuter9, kutra9, kutwa9, kuwet9, kwapu9, pajet9, parku9, partu9, peaku9, peruk9, pruka9, prukw9, pruta9, prute9, raptu9, rutek9, rutka9, taruk9, teaku9, traku9, trapu9, treku9, trukw9, trupa9, turak9, turek9, turka9, ukwap9, waruj9, warzę9, wkuta9, wkute9, wpuka9, wzuje9, zakup9, zarwę9, zatup9, zawrę9, zeruj9, zerwę9, zewrę9, zupak9, zupek9, zupka9, aptek8, eteru8, eurek8, jarek8, jawek8, jeepa8, karej8, kraje8, kurar8, kurew8, kurwa8, kurza8, kurze8, pareu8, parru8, patek8, pazur8, perzu8, prawu8, prazu8, przej8, puera8, rajek8, rejek8, rejka8, rekuz8, rurak8, rurek8, rurka8, ruter8, rzepu8, teraj8, trwaj8, trzej8, turza8, turze8, ukarz8, upraw8, uprze8, urzet8, utrwa8, utrze8, werku8, werpu8, wkraj8, wkurz8, wraku8, wrapu8, wrzut8, wzuta8, wzute8, apret7, aurze7, ektaz7, jarze7, jerez7, jerze7, kaper7, karet7, kater7, krepa7, kreta7, krzep7, krzet7, krzta7, kwart7, paker7, parek7, parte7, pater7, patrz7, perek7, perka7, perta7, petar7, rajer7, rapet7, ratek7, razur7, rejza7, reket7, repet7, rurze7, taper7, tarek7, trepa7, trzep7, ureaz7, uwarz7, watek7, wetka7, zetek7, zetka7, akrze6, arete6, errat6, karze6, kerze6, krewa6, kreza6, krzew6, parez6, parze6, perze6, prawe6, raper6, reper6, rewek6, rewka6, rzeka6, rzepa6, tarze6, teraz6, terze6, trzew6, twarz6, warte6, wazek6, wrzep6, zerka6, warze5, zawre5, zerwa5,

4 literowe słowa:

jęku13, jukę13, jutę13, kuję13, tuję13, jurę12, kupę12, pęku12, pętu12, pukę12, ruję12, tukę12, zuję12, jakę11, japę11, jatę11, jęta11, jęte11, keję11, kurę11, paję11, ręku11, rutę11, taję11, turę11, uprę11, urtę11, utrę11, zupę11, aurę10, epkę10, etkę10, jawę10, kapę10, katę10, ketę10, kępa10, kręt10, pakę10, pęka10, pęta10, pręt10, raję10, reję10, rurę10, takę10, tekę10, tępa10, tępe10, urwę10, arkę9, erkę9, jaku9, jetu9, juka9, jurt9, juta9, jutr9, karę9, kawę9, kuje9, parę9, perę9, pęza9, pruj9, rapę9, ratę9, ręka9, tarę9, teju9, terę9, tezę9, truj9, tuja9, tuje9, utaj9, watę9, wekę9, wkuj9, aktu8, akut8, jaru8, jawu8, jazu8, jeru8, jura8, kapu8, katu8, ketu8, krup8, kupa8, kurp8, kurt8, kuta8, kute8, kutw8, paku8, puka8, puta8, raju8, reju8, rewę8, ruja8, ruje8, teku8, tkaj8, trup8, tuka8, ukap8, utka8, wazę8, węza8, wkup8, wrzę8, wuja8, wuje8, wzuj8, zuja8, zuje8, jeep7, karu7, keja7, keje7, keru7, kraj7, krzu7, kura7, kurw7, kurz7, paje7, pajz7, pakt7, paru7, pauz7, ptak7, puaz7, puer7, raku7, rapu7, raut7, reku7, repu7, retu7, ruta7, rzut7, taje7, teru7, tura7, tuza7, twej7, ukaz7, urta7, weku7, wetu7, zeku7, zupa7, ajer6, epek6, epka6, eruw6, etap6, etek6, etka6, jare6, jarz6, jera6, karp6, kart6, keta6, krat6, krep6, kret6, kwap6, park6, part6, peak6, pert6, peta6, raje6, rajz6, rapt6, razu6, reja6, reje6, rejz6, rura6, teak6, teka6, terp6, trak6, trap6, trek6, trep6, uraz6, urea6, waru6, zaje6, zeru6, zewu6, zjaw6, arek5, erek5, erka5, eter5, kare5, karw5, karz5, krew5, krez5, krza5, krze5, parr5, parz5, pera5, perz5, praw5, praz5, prze5, repa5, rzek5, rzep5, tera5, tere5, teza5, traw5, trwa5, trza5, trze5, wart5, watr5, weka5, werk5, werp5, weta5, wrak5, wrap5, zeka5, zeta5, arze4, erze4, rewa4, warz4, wraz4, wrze4, zera4, zerw4,

3 literowe słowa:

per4, rep4,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWATERUJĘ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWATERUJĘ to

przekwateruję

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwateruj

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWATERUJĘ

Ze słowa PRZEKWATERUJĘ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWATERUJĘ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWATERUJĘ to

przekwateruję

. 24 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przewertuję

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty