Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASZANIE

Z liter PRZEKWASZANIE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

przekwaszanie15, przekwaszenia15,

12 literowe słowa:

przekwaszane14, przekwaszani14, przekwaszeni14, nierzezawska13, przewieszana13,

11 literowe słowa:

przekazanie13, przesiekana13, przesiewaka13, przewieszka13, przesiewana12, zakrzesanie12, zakrzewiane12, zakwaszenie12,

10 literowe słowa:

krzepniesz12, niekaprawe12, nieszparka12, peszawarek12, peszawarki12, pierwszaka12, przekazane12, przekazani12, przekiwana12, przekiwane12, przekiwasz12, przekwasza12, przenikasz12, przesiewak12, przezwiska12, skrzepiana12, skrzepiane12, spinakerze12, zakrzepnie12, kwaszarnie11, napierzesz11, nieazerska11, niewareska11, przesiewna11, przewiesza11, przezwania11, przezwanie11, rzezawskie11, skwarzenia11, skwarzenie11, szwenkiera11, wpraszanie11, zakrzesane11, zakrzesani11, zakrzewnia11, zakrzewnie11, zakwaszeni11, zaparzenie11, zaperzanie11, zaperzenia11, zapeszanie11, zapeszenia11, zapewniasz11, zarzekanie11, zaskrzenia11, zaskrzenie11, zespawanie11, zszarpanie11, nieszarawe10, zawierzane10, zawieszane10,

9 literowe słowa:

nakapiesz11, nieperska11, niepraska11, niewepska11, panikarze11, parnaskie11, parskanie11, piaskarze11, pierwszak11, praskanie11, preskanie11, przekazie11, przekwasi11, przesieka11, przezwisk11, skrapiane11, skrzepnie11, spankerze11, spinakera11, spinkarza11, spinkarze11, szarpanek11, szarpanki11, szpanerek11, szpanerka11, szpanerki11, szperanek11, szperanka11, szperanki11, wapniarek11, wieprzaka11, wkrapiane11, wkrapiasz11, zakapiesz11, zakrzepie11, zapiekane11, zapiekasz11, kaszarnie10, kraszenia10, kraszenie10, krzesania10, krzesanie10, kwasiarze10, kwaszarni10, kwaszenia10, kwaszenie10, napierasz10, naprawisz10, narewskie10, narzekasz10, naszarpie10, nawarskie10, nierawska10, parszenia10, parszenie10, paszarnie10, pewniasze10, przesiana10, przesiane10, przesiewa10, przewiana10, przewiane10, przewiesz10, przezwana10, przezwane10, przezwani10, rzekniesz10, rzezawska10, rzezawski10, skrawanie10, skwarzeni10, sparzanie10, sparzenia10, sparzenie10, sprawiane10, szarpanie10, szpanerze10, szperania10, szperanie10, szwenkier10, warkniesz10, warzeszek10, warzeszka10, warzeszki10, wrzepiana10, wrzepiane10, wrzepiasz10, wskazanie10, wspierana10, wspierane10, zakiszane10, zakrzewia10, zakrzewni10, zaparzeni10, zaperzeni10, zapeszane10, zapeszani10, zapeszeni10, zapewnisz10, zapierane10, zapierasz10, zaprawisz10, zaprzenia10, zaprzenie10, zarzeknie10, zasiekane10, zawieszek10, zawieszka10, zeprzenia10, zerkniesz10, zesiekana10, zespawane10, zespawani10, zrzekania10, zrzekanie10, zszarpane10, zszarpani10, zwapniasz10, zwierzaka10, zwieszaka10, naziewasz9, swarzenia9, swarzenie9, szarzenia9, szarzenie9, szerzenia9, werzniesz9, wieszarze9, zasiewane9, zawierane9, zawierasz9, zawrzenia9, zawrzenie9, zawszenia9, zawszenie9, zraszanie9, zwarzenia9, zwarzenie9, zwierzana9, zwierzane9, zwieszana9, zwieszane9,

8 literowe słowa:

kapniesz10, krzepisz10, krzepnie10, krzepsza10, krzepsze10, naprawek10, naprawki10, newspeak10, nieparek10, nieparka10, paarskie10, pakernia10, pakernie10, pakierze10, panaksie10, panierek10, panierka10, panikarz10, parkanie10, parnaski10, parsknie10, paskarze10, pereskia10, pewniaka10, piaskarz10, piekarza10, piekarze10, piszanek10, piszanka10, piwkarza10, piwkarze10, pizzerek10, pizzerka10, pniewska10, praskane10, praskani10, prawnika10, prezeska10, prezeski10, przekiwa10, przenika10, przesiek10, psiakrew10, rzepnika10, sierpaka10, skaprawi10, skrzepia10, skrzepie10, spankera10, spawarek10, spawarki10, speakera10, spiekana10, spiekane10, spikerze10, spinaker10, spinarek10, spinarka10, spinkarz10, szarpaki10, szkapina10, szkarpie10, szparkie10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, zapaszek10, zapaszki10, zapikasz10, zaprasek10, zapraski10, zaprawek10, zaprawki10, arseniak9, arszenik9, awarskie9, azerskie9, ekwansie9, erewanka9, erewanki9, kaiserze9, kanwasie9, karnesie9, karnisza9, karnisze9, karwasze9, kasarnie9, kasiarze9, kaszanie9, kaszarni9, kawernie9, kawiarze9, kraszeni9, krzesana9, krzesane9, krzesani9, krzesiwa9, krzewina9, krzewisz9, kwasarze9, kwasiarz9, kwaszeni9, kwazarze9, nakresie9, napierze9, naprawie9, naprzesz9, narewska9, narewski9, naszpera9, nawarski9, nazwiska9, nerwiaka9, niekrasa9, niekrase9, nieprawa9, nieprawe9, niereska9, panierze9, panzerze9, pareneza9, parnasie9, parzenia9, parzenie9, paszarni9, paszenia9, paszenie9, pazernie9, perzenia9, peszenia9, pierwsza9, pierwsze9, pierzesz9, przesiew9, przewina9, przewisa9, przezwie9, rawianek9, riazanek9, rzepisze9, sankarze9, sarkanie9, siarkawe9, skanerze9, skaranie9, skazanie9, skinerze9, skrawane9, skrawani9, skrzenia9, skrzenie9, skwarnie9, sparzane9, sparzani9, sparzeni9, spawanie9, spierana9, spierane9, sprawnie9, szankier9, szankrze9, szarawek9, szarawki9, szarpane9, szarpani9, szarpnie9, szkierze9, szpanera9, wakansie9, warenika9, wareskie9, wepniesz9, weprzesz9, wieszaka9, wpierana9, wpierane9, wpierasz9, wrzepisz9, wsiekana9, wsiekane9, wskazane9, wskazani9, zakresie9, zakrwina9, zakrzewi9, zakwasie9, zanikasz9, zapewnia9, zapierze9, zapinasz9, zapisane9, zapniesz9, zapranie9, zaprawie9, zaprawne9, zaprawni9, zasikane9, zaspanie9, zaszewek9, zaszewka9, zaszewki9, zawiasek9, zazierek9, zazierka9, zepniesz9, zeprania9, zepranie9, zerkania9, zerkanie9, zesikana9, zesikane9, ziarenek9, ziarenka9, znakarze9, zniepraw9, zrzeknie9, zsiekana9, zsiekane9, zszarpie9, zwapnisz9, zwierzak9, zwieszak9, arsenawe8, arsenawi8, narazisz8, narwiesz8, narzazie8, nawiesza8, nazwiesz8, nieszara8, nieszare8, rzezania8, rzezanie8, szarzeni8, szerzeni8, warzenia8, warzenie8, warzesze8, wieszana8, wieszane8, wieszara8, wiszarze8, wzierasz8, zarwanie8, zarwiesz8, zarzewia8, zarzewie8, zasranie8, zawierza8, zawiesza8, zawszeni8, zerwania8, zerwanie8, zerwiesz8, zesrania8, zesranie8, zraszane8, zraszani8, zwarzeni8, zwierana8, zwierane8, zwierasz8,

7 literowe słowa:

apaszek9, apaszki9, apeksie9, apresek9, apreska9, apreski9, epirska9, kanapie9, kapanie9, kaparze9, kapiesz9, kaprawe9, kaprawi9, karpina9, kiepawa9, kiepawe9, kipersa9, kiperze9, kpiarza9, kpiarze9, krepina9, krzepie9, krzepsi9, kwapisz9, nakapie9, napiwek9, napsika9, paarski9, pakarze9, pakerni9, pakerze9, pakiera9, panewek9, panewka9, panewki9, panikar9, paniska9, parkasz9, parkina9, parnika9, parseka9, parseki9, paserek9, paserka9, paserki9, pasieka9, paskarz9, pekanie9, perskie9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, piesaka9, pinesek9, pineska9, pinezek9, pinezka9, pisanek9, pisanka9, pisarek9, pisarka9, piwkarz9, pizanek9, pizanka9, pniarek9, pniarka9, praskie9, prawiek9, prawnik9, preskan9, przekaz9, przenik9, psianek9, psianka9, psiarek9, psiarka9, psikana9, psikane9, rzepaki9, rzepnik9, saperek9, saperka9, saperki9, sierpak9, skapnie9, skapraw9, skarpia9, skarpie9, skrapia9, skrzepi9, spanker9, speaker9, spikera9, sprawek9, sprawka9, sprawki9, szarpak9, szkapie9, szkapin9, szkarpa9, szparek9, szparka9, szparki9, szperek9, szperka9, szperki9, szpinak9, wapniak9, warikap9, wepskie9, wkrapia9, zakapie9, zakpisz9, zakrzep9, zapasek9, zapasik9, zapaski9, zapieka9, zapinek9, zapinka9, zapisek9, zapiska9, akineza8, akranie8, akrasie8, aksenia8, aksenie8, akwenie8, aneksie8, apsarze8, arianek8, arkanie8, arsenek8, arsenki8, askarze8, aspanie8, awansik8, awarski8, azerska8, azerski8, ekranie8, eparsze8, inkerze8, izerska8, kaisera8, kanarze8, karanie8, karasie8, karesie8, karnisz8, karwasz8, karzesz8, kasanie8, kasarni8, kasarze8, kasiarz8, kaszane8, kaszani8, kawasie8, kawerna8, kawiarz8, kazanie8, kazeina8, kewirze8, kienesa8, krewisz8, krzesiw8, krzesze8, krzewie8, krzewin8, krzewna8, krzewne8, krzewni8, nakazie8, nakwasi8, naparze8, napasie8, napiera8, napierz8, napisze8, naprawi8, narzeka8, nasapie8, nasieka8, naszarp8, nazwisk8, nerwiak8, newskie8, niekara8, niekare8, niespaw8, niskawa8, niskawe8, paniera8, panzera8, paranie8, parasze8, parenez8, parezie8, parzeni8, pasanie8, paserze8, pawanie8, pazerna8, pazerne8, pazerni8, peniasz8, pesaria8, peszeni8, pisarza8, pisarze8, pizzera8, prawisz8, prawnie8, prawsza8, prawsze8, prezesa8, prezesi8, przenia8, przenie8, przewie8, przewin8, psiarza8, psiarze8, rapenie8, rawenek8, rawenka8, rawenki8, rawskie8, rzeknie8, rzepnia8, rzepnie8, rzezaka8, rzezaki8, sankarz8, sapanie8, saperze8, sarenek8, sarenka8, sarenki8, sarknie8, sarniak8, sernika8, siekana8, siekane8, siepana8, siepane8, skanera8, skarane8, skarani8, skarnie8, skazane8, skazani8, skinera8, sknerze8, skrawie8, skwarna8, skwarne8, skwarni8, skwarze8, skwerze8, skwirze8, spawane8, spawani8, spierze8, sprania8, spranie8, sprawia8, sprawie8, sprawna8, sprawne8, sprawni8, szankra8, szaraki8, szarpia8, szarpie8, szepnie8, szerpie8, szpaner8, szpanie8, szparze8, szpenia8, szpenie8, szranki8, szwanki8, szwenki8, wakanse8, warenik8, wareska8, wareski8, warknie8, warnika8, wekiera8, werniks8, werpnia8, werpnie8, werszek8, werszka8, werszki8, wespnie8, wesprze8, wieprza8, wieprze8, wieszak8, wikarna8, wikarne8, wnikasz8, wpinasz8, wpisana8, wpisane8, wprasza8, wrzaski8, wrzepia8, wskazie8, wspiera8, zairska8, zaiskrz8, zakasze8, zakazie8, zakisza8, zakrwin8, zakrzew8, zakwasi8, zapasie8, zapasze8, zaperza8, zapesza8, zapewne8, zapewni8, zapiera8, zapierz8, zapisze8, zaprane8, zaprani8, zaprawi8, zarazek8, zarazki8, zarzeka8, zasapie8, zasieka8, zaspane8, zaspani8, zawisak8, zeprana8, zeprane8, zeprani8, zerkasz8, zerknie8, zesieka8, zespawa8, zewnika8, ziarnek8, ziarnka8, znakarz8, znikasz8, zrazika8, zsikana8, zsikane8, zwapnia8, arsanie7, arsenie7, awansie7, awersie7, inwarze7, irszana7, irszane7, naraisz7, nasiewa7, nawarze7, naziewa7, nazirze7, rzewnia7, rzewnie7, rzezana7, rzezane7, rzezani7, rzniesz7, saranie7, sazanie7, sazirze7, siewana7, siewane7, szarawe7, szarawi7, szrenie7, waranie7, warzeni7, werznie7, wiersza7, wiersze7, wieszar7, wrazisz7, wrzenia7, wrzenie7, wszarza7, wszarze7, wzierna7, wzierne7, zaranie7, zarazie7, zarwane7, zarwani7, zarzewi7, zarznie7, zasiane7, zasiewa7, zasrane7, zasrani7, zawiane7, zawiera7, zawierz7, zawzina7, zaziera7, zerwana7, zerwane7, zerwani7, zerznie7, ziewasz7, zranisz7, zwierza7, zwierze7, zwiesza7,

6 literowe słowa:

kaprze8, karpie8, kipera8, kiprze8, kpiarz8, krzepa8, krzepi8, pakarz8, pakera8, pakier8, parsek8, pasiak8, pasika8, paszek8, pekari8, perska8, pikasa8, pisaka8, pranek8, prasek8, prawek8, prikaz8, psiaka8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, skrzep8, spanek8, spawek8, sperka8, szkarp8, wepska8, ankrze7, askari7, ekwans7, karasi7, karnes7, kaszan7, kawasi7, kawern7, kazane7, krasne7, krewna7, krzesz7, krzewi7, kwasie7, kwasze7, nakres7, naprze7, newska7, panzer7, pareza7, parias7, pasiwa7, persza7, piarze7, piasaw7, pierza7, prawne7, prazie7, prezia7, przesz7, psiara7, raszek7, reszka7, rzepia7, rzezak7, sakrze7, sakwie7, siarka7, siewka7, siwaka7, skaner7, skarze7, sknera7, sknerz7, skwarz7, sprane7, szarek7, szerpa7, szewka7, szneka7, szpera7, szreka7, szwank7, szwenk7, weszka7, wieprz7, wrzask7, wrzepi7, wsieka7, zakres7, zaperz7, zapesz7, zaprze7, zasika7, zrzeka7, zszarp7, narzaz6, nawarz6, rzazie6, rzesza6, rzewna6, swarze6, szaria6, wrzesz6, wszarz6, wszerz6, zairze6, zawias6, zawisa6, zawrze6, zawsze6, zrazie6,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASZANIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASZANIE to

przekwaszenia

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaszanie

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PRZEKWASZANIE

Ze słowa PRZEKWASZANIE można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 1.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa PRZEKWASZANIE:

przekwaszenia


Slowo z liter PRZEKWASZANIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASZANIE to

przekwaszanie

. 15 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwaszenia

. wartość punktowa tego słowa to: 15


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty