Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASZANI

Z liter PRZEKWASZANI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

przekwaszani14,

10 literowe słowa:

nieszparka12, peszawarki12, pierwszaka12, przekazani12, przekiwana12, przekiwasz12, przekwasza12, przenikasz12, przezwiska12, skrzepiana12, kwaszarnie11, przezwania11, skwarzenia11, wpraszanie11, zakrzesani11, zakrzewnia11, zakwaszeni11, zapewniasz11, zaskrzenia11, zszarpanie11,

9 literowe słowa:

nakapiesz11, niepraska11, panikarze11, parnaskie11, parskanie11, piaskarze11, pierwszak11, praskanie11, przekwasi11, przezwisk11, skrapiane11, spinakera11, spinkarza11, spinkarze11, szarpanek11, szarpanki11, szpanerka11, szpanerki11, szperanka11, szperanki11, wapniarek11, wieprzaka11, wkrapiane11, wkrapiasz11, zakapiesz11, zapiekasz11, kaszarnie10, kraszenia10, krzesania10, kwasiarze10, kwaszarni10, kwaszenia10, napierasz10, naprawisz10, narzekasz10, naszarpie10, nawarskie10, nierawska10, parszenia10, paszarnie10, przesiana10, przewiana10, przezwana10, przezwani10, rzezawska10, rzezawski10, skrawanie10, skwarzeni10, sparzanie10, sparzenia10, sprawiane10, szarpanie10, szperania10, warkniesz10, warzeszka10, warzeszki10, wrzepiana10, wrzepiasz10, wskazanie10, wspierana10, zakiszane10, zakrzewia10, zakrzewni10, zaparzeni10, zapeszani10, zapewnisz10, zapierasz10, zaprawisz10, zaprzenia10, zawieszka10, zespawani10, zrzekania10, zszarpane10, zszarpani10, zwapniasz10, zwierzaka10, zwieszaka10, naziewasz9, swarzenia9, szarzenia9, zawierasz9, zawrzenia9, zawszenia9, zraszanie9, zwarzenia9, zwierzana9, zwieszana9,

8 literowe słowa:

kapniesz10, krzepisz10, krzepsza10, naprawek10, naprawki10, nieparka10, paarskie10, pakernia10, panaksie10, panierka10, panikarz10, parkanie10, parnaski10, parsknie10, paskarze10, pewniaka10, piaskarz10, piekarza10, piszanek10, piszanka10, piwkarza10, piwkarze10, pizzerka10, pniewska10, praskane10, praskani10, prawnika10, przekiwa10, przenika10, psiakrew10, rzepnika10, sierpaka10, skaprawi10, skrzepia10, spankera10, spawarek10, spawarki10, spiekana10, spinaker10, spinarek10, spinarka10, spinkarz10, szarpaki10, szkapina10, szkarpie10, szparkie10, wieprzak10, wieprzka10, zapaszek10, zapaszki10, zapikasz10, zaprasek10, zapraski10, zaprawek10, zaprawki10, arseniak9, arszenik9, awarskie9, kanwasie9, karnisza9, karnisze9, karwasze9, kasarnie9, kasiarze9, kaszanie9, kaszarni9, kawiarze9, kraszeni9, krzesana9, krzesani9, krzesiwa9, krzewina9, krzewisz9, kwasarze9, kwasiarz9, kwaszeni9, kwazarze9, naprawie9, naprzesz9, narewska9, narewski9, naszpera9, nawarski9, nazwiska9, nerwiaka9, niekrasa9, nieprawa9, parnasie9, parzenia9, paszarni9, paszenia9, pierwsza9, przewina9, przewisa9, rawianek9, riazanek9, sankarze9, sarkanie9, siarkawe9, skaranie9, skazanie9, skrawane9, skrawani9, skrzenia9, skwarnie9, sparzane9, sparzani9, sparzeni9, spawanie9, spierana9, sprawnie9, szankier9, szankrze9, szarawek9, szarawki9, szarpane9, szarpani9, szarpnie9, szpanera9, wakansie9, warenika9, wieszaka9, wpierana9, wpierasz9, wrzepisz9, wsiekana9, wskazane9, wskazani9, zakrwina9, zakrzewi9, zakwasie9, zanikasz9, zapewnia9, zapinasz9, zapisane9, zapniesz9, zapranie9, zaprawie9, zaprawne9, zaprawni9, zasikane9, zaspanie9, zaszewka9, zaszewki9, zawiasek9, zazierka9, zeprania9, zerkania9, zesikana9, ziarenka9, znakarze9, zniepraw9, zsiekana9, zszarpie9, zwapnisz9, zwierzak9, zwieszak9, arsenawi8, narazisz8, narwiesz8, narzazie8, nawiesza8, nazwiesz8, nieszara8, rzezania8, szarzeni8, warzenia8, wieszana8, wieszara8, wiszarze8, wzierasz8, zarwanie8, zarwiesz8, zarzewia8, zasranie8, zawierza8, zawiesza8, zawszeni8, zerwania8, zesrania8, zraszane8, zraszani8, zwarzeni8, zwierana8, zwierasz8,

7 literowe słowa:

apaszek9, apaszki9, apreska9, apreski9, epirska9, kanapie9, kapanie9, kaparze9, kapiesz9, kaprawe9, kaprawi9, karpina9, kiepawa9, kipersa9, kpiarza9, kpiarze9, krepina9, krzepsi9, kwapisz9, nakapie9, napiwek9, napsika9, paarski9, pakarze9, pakerni9, pakiera9, panewka9, panewki9, panikar9, paniska9, parkasz9, parkina9, parnika9, parseka9, parseki9, paserka9, paserki9, pasieka9, paskarz9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, piesaka9, pineska9, pinezka9, pisanek9, pisanka9, pisarek9, pisarka9, piwkarz9, pizanek9, pizanka9, pniarek9, pniarka9, praskie9, prawiek9, prawnik9, preskan9, przekaz9, przenik9, psianek9, psianka9, psiarek9, psiarka9, psikana9, psikane9, rzepaki9, rzepnik9, saperka9, saperki9, sierpak9, skapnie9, skapraw9, skarpia9, skarpie9, skrapia9, skrzepi9, spanker9, spikera9, sprawek9, sprawka9, sprawki9, szarpak9, szkapie9, szkapin9, szkarpa9, szparek9, szparka9, szparki9, szperka9, szperki9, szpinak9, wapniak9, warikap9, wkrapia9, zakapie9, zakpisz9, zakrzep9, zapasek9, zapasik9, zapaski9, zapieka9, zapinek9, zapinka9, zapisek9, zapiska9, akineza8, akranie8, akrasie8, aksenia8, apsarze8, arianek8, arkanie8, arsenki8, askarze8, aspanie8, awansik8, awarski8, azerska8, azerski8, izerska8, kaisera8, kanarze8, karanie8, karasie8, karnisz8, karwasz8, karzesz8, kasanie8, kasarni8, kasarze8, kasiarz8, kaszane8, kaszani8, kawasie8, kawerna8, kawiarz8, kazanie8, kazeina8, krewisz8, krzesiw8, krzewin8, krzewna8, krzewni8, nakazie8, nakwasi8, naparze8, napasie8, napiera8, napierz8, napisze8, naprawi8, narzeka8, nasapie8, nasieka8, naszarp8, nazwisk8, nerwiak8, niekara8, niespaw8, niskawa8, niskawe8, paniera8, panzera8, paranie8, parasze8, parzeni8, pasanie8, pawanie8, pazerna8, pazerni8, peniasz8, pesaria8, pisarza8, pisarze8, pizzera8, prawisz8, prawnie8, prawsza8, prawsze8, przenia8, przewin8, psiarza8, psiarze8, rawenka8, rawenki8, rawskie8, rzepnia8, rzezaka8, rzezaki8, sankarz8, sapanie8, sarenka8, sarenki8, sarknie8, sarniak8, sernika8, siekana8, siepana8, skanera8, skarane8, skarani8, skarnie8, skazane8, skazani8, skinera8, skrawie8, skwarna8, skwarne8, skwarni8, skwarze8, skwirze8, spawane8, spawani8, sprania8, spranie8, sprawia8, sprawie8, sprawna8, sprawne8, sprawni8, szankra8, szaraki8, szarpia8, szarpie8, szpaner8, szpanie8, szparze8, szpenia8, szranki8, szwanki8, szwenki8, wakanse8, warenik8, wareska8, wareski8, warknie8, warnika8, werniks8, werpnia8, werszka8, werszki8, wieprza8, wieszak8, wikarna8, wikarne8, wnikasz8, wpinasz8, wpisana8, wpisane8, wprasza8, wrzaski8, wrzepia8, wskazie8, wspiera8, zairska8, zaiskrz8, zakasze8, zakazie8, zakisza8, zakrwin8, zakrzew8, zakwasi8, zapasie8, zapasze8, zaperza8, zapesza8, zapewni8, zapiera8, zapierz8, zapisze8, zaprane8, zaprani8, zaprawi8, zarazek8, zarazki8, zarzeka8, zasapie8, zasieka8, zaspane8, zaspani8, zawisak8, zeprana8, zeprani8, zerkasz8, zespawa8, zewnika8, ziarnek8, ziarnka8, znakarz8, znikasz8, zrazika8, zsikana8, zsikane8, zwapnia8, arsanie7, awansie7, inwarze7, irszana7, irszane7, naraisz7, nasiewa7, nawarze7, naziewa7, nazirze7, rzewnia7, rzezana7, rzezani7, rzniesz7, saranie7, sazanie7, sazirze7, siewana7, szarawe7, szarawi7, waranie7, warzeni7, wiersza7, wieszar7, wrazisz7, wrzenia7, wszarza7, wszarze7, wzierna7, zaranie7, zarazie7, zarwane7, zarwani7, zarzewi7, zarznie7, zasiane7, zasiewa7, zasrane7, zasrani7, zawiane7, zawiera7, zawierz7, zawzina7, zaziera7, zerwana7, zerwani7, ziewasz7, zranisz7, zwierza7, zwiesza7,

6 literowe słowa:

kapane8, kapnie8, kaprze8, kapsie8, karpia8, karpie8, karpin8, kipera8, kipers8, kiprze8, kpiarz8, krepin8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, pakarz8, pakera8, pakier8, panaks8, panisk8, parkan8, parkin8, parnik8, parsek8, parska8, pasiak8, pasiek8, pasika8, paskar8, paszek8, paszka8, paszki8, pawika8, pazika8, pekana8, pekari8, perska8, perski8, pewnik8, pianek8, piasek8, piesak8, pieska8, pikane8, pikasa8, pikasz8, pikawa8, pireks8, pisaka8, piwska8, pniska8, pranek8, pranka8, prasek8, praska8, praski8, prawek8, prawka8, prikaz8, psiaka8, psinek8, psinka8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, skarpa8, skarpi8, skrzep8, spanek8, spanka8, spawek8, spawka8, spawki8, sperka8, sperki8, spieka8, spiker8, spinek8, spinka8, szkapa8, szkarp8, szpaka8, szpaki8, wepska8, wepski8, zapika8, akanie7, akarze7, akinez7, ankier7, ankrze7, apasze7, askari7, ekwans7, ewipan7, ikarze7, inkera7, iskane7, iskrze7, kaiser7, kanwas7, kanwie7, karane7, karasi7, karezi7, karnes7, karnie7, karwia7, karwie7, kasane7, kaszan7, kawaie7, kawasi7, kawern7, kawiar7, kazane7, kazein7, kazisz7, kineza7, kirsza7, kirsze7, kiwana7, kiwane7, kiwasz7, knezia7, kranie7, krasie7, krasna7, krasne7, krewna7, krewni7, krzesz7, krzewi7, ksenia7, kwasar7, kwasie7, kwasze7, kwazar7, nakres7, naparz7, napisz7, napraw7, naprze7, naspie7, newska7, panier7, panwia7, panwie7, panzer7, parane7, parani7, parasz7, pareza7, parias7, parnas7, parnia7, parnie7, parsie7, pasane7, pasera7, pasiwa7, pawian7, penisa7, persza7, piarze7, piasaw7, pierza7, piesza7, pisane7, pisarz7, piszan7, pizzer7, pniesz7, prania7, pranie7, prasie7, prawie7, prawna7, prawne7, prawni7, prawsi7, prazie7, prezia7, przesz7, psiara7, psiarz7, raksie7, rapena7, rapsie7, raszek7, raszka7, raszki7, rawska7, rawski7, rekina7, reszka7, reszki7, riksza7, riksze7, rzepia7, rzepni7, rzezak7, sakrze7, sakwie7, sapera7, sapnie7, seraka7, seraki7, sianek7, siarek7, siarka7, sierpa7, siewka7, siwaka7, skaner7, skanie7, skarze7, skazie7, skirze7, sknera7, sknerz7, skrawa7, skrewi7, skwara7, skwarz7, spanie7, sparza7, spawie7, spiera7, spierz7, spirea7, sprana7, sprane7, sprawa7, sprawi7, swapie7, szapie7, szarak7, szarek7, szarka7, szarki7, szarpi7, szeika7, szerpa7, szewka7, szewki7, szkier7, szneka7, szneki7, sznika7, szpara7, szpera7, szreka7, szreki7, szwank7, szwenk7, wakans7, wapien7, wapnia7, wapnie7, wariak7, warnik7, werpni7, weszka7, weszki7, wianek7, wianka7, wieprz7, wikare7, wpiera7, wpisze7, wrapie7, wrzask7, wrzepi7, wsieka7, wspina7, zakasz7, zakazi7, zakres7, zakwas7, zaparz7, zapasz7, zaperz7, zapesz7, zapian7, zapina7, zapisz7, zapnie7, zapraw7, zaprze7, zasiek7, zasika7, zaspie7, zazaki7, zesika7, zewnik7, zezika7, zikrze7, zrazik7, zrzeka7, zsieka7, zszarp7, zwapni7, zwinek7, zwinka7, awanse6, awarie6, nairze6, narazi6, narwie6, narzaz6, nawarz6, nazira6, nazwie6, newari6, nieraz6, ranisz6, rawian6, razisz6, rwania6, rwanie6, rwiesz6, rzazie6, rzesza6, rzewna6, rzewni6, sanzie6, sarnie6, siarze6, siewna6, sinawe6, sranie6, swarze6, szaria6, szarie6, szreni6, warnie6, warsie6, wazari6, wierna6, wiersz6, wiesza6, wiszar6, wrzesz6, wsiane6, wszarz6, wszerz6, wziera6, zairze6, zarani6, zarazi6, zarwie6, zasiew6, zawias6, zawisa6, zawrze6, zawsze6, ziaren6, ziarna6, zrasza6, zrazie6, zwania6, zwanie6, zwiana6, zwiane6, zwiera6, zwierz6, zwiesz6,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASZANI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASZANI to

przekwaszani

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

kwaszarnie

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PRZEKWASZANI

Ze słowa PRZEKWASZANI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASZANI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASZANI to

przekwaszani

. 14 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieszparka

. wartość punktowa tego słowa to: 12


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty