Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASZAŃ

Z liter PRZEKWASZAŃ można ułożyć aż 524 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

przekwaszań19,

10 literowe słowa:

przekwasza12,

9 literowe słowa:

przekazań17, zakrzesań16, zakwaszeń16, rzezawska10, warzeszka10,

8 literowe słowa:

kwaszarń15, przezwań15, raweńska15, skwarzeń15, szareńka15, wpraszań15, zaparzeń15, zaperzań15, zapeszań15, zarzekań15, zaskrzeń15, zespawań15, zszarpań15, krzepsza10, paskarze10, spawarek10, zapaszek10, zaprasek10, zaprawek10, karwasze9, kwasarze9, kwazarze9, szarawek9, zaszewka9,

7 literowe słowa:

parskań15, praskań15, kaszarń14, kraszeń14, krzesań14, kwaszeń14, parszeń14, paszarń14, skrawań14, sparzań14, sparzeń14, szarpań14, szperań14, wskazań14, zaprzeń14, zrzekań14, swarzeń13, szarzeń13, zawrzeń13, zawszeń13, zraszań13, zwarzeń13, apaszek9, apreska9, kaparze9, kaprawe9, pakarze9, parkasz9, parseka9, paserka9, paskarz9, przekaz9, saperka9, skapraw9, sprawek9, sprawka9, szarpak9, szkarpa9, szparek9, szparka9, szperka9, zakrzep9, zapasek9, apsarze8, askarze8, azerska8, karwasz8, karzesz8, kasarze8, parasze8, prawsza8, prawsze8, rzezaka8, skwarze8, szparze8, wareska8, werszka8, wprasza8, zakasze8, zakrzew8, zapasze8, zaperza8, zapesza8, zarazek8, zarzeka8, zerkasz8, zespawa8, szarawe7, wszarza7, wszarze7,

6 literowe słowa:

pakerń14, pańska14, parkań14, kasarń13, parzeń13, paszeń13, reńska13, sarkań13, skarań13, skazań13, skrzeń13, spawań13, zaprań13, zaspań13, zeprań13, zerkań13, rańsza12, rańsze12, rzezań12, warzeń12, zarwań12, zasrań12, zerwań12, zesrań12, kaprze8, krzepa8, pakarz8, pakera8, parsek8, parska8, paskar8, paszek8, paszka8, perska8, prasek8, praska8, prawek8, prawka8, rzepak8, rzepka8, skarpa8, skrzep8, spawek8, spawka8, sperka8, szkapa8, szkarp8, szpaka8, wepska8, akarze7, apasze7, krzesz7, kwasar7, kwasze7, kwazar7, parasz7, pareza7, pasera7, persza7, przesz7, raszek7, raszka7, rawska7, reszka7, rzezak7, sakrze7, sapera7, seraka7, skarze7, skrawa7, skwara7, skwarz7, sparza7, sprawa7, szarak7, szarek7, szarka7, szerpa7, szewka7, szpara7, szpera7, szreka7, weszka7, wrzask7, zakasz7, zakres7, zakwas7, zaparz7, zapasz7, zaperz7, zapesz7, zapraw7, zaprze7, zrzeka7, zszarp7, rzesza6, swarze6, wrzesz6, wszarz6, wszerz6, zawrze6, zawsze6, zrasza6,

5 literowe słowa:

kapań13, karań12, kasań12, kazań12, parań12, pasań12, przeń12, sapań12, sprań12, wańka12, szreń11, wrzeń11, zarań11, apeks7, kapar7, kaper7, kapra7, kapsa7, karpa7, krepa7, krzep7, paker7, parek7, parka7, pasek7, paska7, perka7, prask7, sapek7, sapka7, skarp7, szkap7, szpak7, wspak7, zakap7, akasz6, akrze6, apasz6, apsar6, areka6, askar6, eskra6, kares6, karze6, kasar6, kasza6, kasze6, kawas6, krasa6, krase6, kresa6, kresz6, krewa6, kreza6, krzew6, ksera6, kwasa6, parea6, parez6, parsa6, parze6, paser6, pasza6, pasze6, persa6, persz6, prasa6, prawa6, prawe6, przez6, raksa6, reksa6, reska6, rewka6, rzeka6, rzepa6, sakra6, sakwa6, saper6, sarka6, serak6, serka6, skarz6, skaza6, skraw6, skrew6, skrze6, skwar6, skwer6, sparz6, spawa6, spraw6, sraka6, swaka6, szapa6, szarp6, szpar6, szrek6, wazek6, wazka6, wraka6, wrzep6, wskaz6, wszak6, zakaz6, zapas6, zasap6, zaspa6, zerka6, awers5, rzesz5, rzeza5, serwa5, swarz5, szara5, szare5, szerz5, warza5, warze5, wasza5, wasze5, wresz5, zaraz5, zasra5, zawre5, zerwa5, zesra5, zraza5, zwarz5,

4 literowe słowa:

akań11, karń11, parń11, prań11, spań11, wapń11, asań10, rwań10, srań10, zrań10, zwań10, epka6, kapa6, kaps6, karp6, krep6, kwap6, paka6, park6, peak6, akar5, akra5, arak5, arek5, arka5, eksa5, erka5, eska5, kaes5, kara5, kare5, karw5, karz5, kasa5, kasz5, kawa5, kesz5, kras5, kres5, krew5, krez5, krza5, krze5, kser5, kwas5, para5, pars5, parz5, pasa5, pasz5, pera5, pers5, perz5, pesz5, pras5, praw5, praz5, prze5, raka5, raks5, rapa5, raps5, reks5, repa5, rzek5, rzep5, saka5, sake5, sakr5, sakw5, sapa5, skaz5, skra5, spaw5, srak5, swak5, swap5, szap5, weka5, werk5, werp5, wrak5, wrap5, zasp5, zeka5, arsa4, arze4, rasa4, raza4, rewa4, rzaz4, rzez4, sera4, serw4, swar4, szer4, szew4, szwa4, wara4, wars4, warz4, wasz4, waza4, wers4, wesz4, wraz4, wrze4, wsza4, wsze4, zera4, zerw4, zeza4, zraz4,

3 literowe słowa:

kań10, pań10, rań9, sań9, weń9, zań9, zeń9, kap5, kpa5, pak5, aka4, akr4, ark4, eks4, kar4, kas4, kaw4, kea4, ker4, kra4, kwa4, par4, pas4, paw4, per4, psa4, rak4, rap4, rek4, rep4, sak4, sap4, sep4, ska4, spa4, wek4, zek4, ara3, ars3, asa3, era3, esa3, ewa3, eza3, ras3, raz3, rea3, rew3, rwa3, ser3, sra3, swa3, swe3, sza3, war3, was3, waz3, wre3, zer3, zew3, zez3, zza3,

2 literowe słowa:

8, ka3, pa3, pe3, aa2, ar2, as2, er2, es2, ew2, ez2, re2, se2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASZAŃ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASZAŃ to

przekwaszań

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

przekwasza

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PRZEKWASZAŃ

Ze słowa PRZEKWASZAŃ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASZAŃ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASZAŃ to

przekwaszań

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekazań

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty