Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASZAŁAŚ

Z liter PRZEKWASZAŁAŚ można ułożyć aż 942 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

przekwaszałaś21,

12 literowe słowa:

przekwaszała16,

11 literowe słowa:

przekazałaś19, zaparskałeś19, zakrzesałaś18, zakwaszałeś18, zapraszałeś18, przekwaszał15,

10 literowe słowa:

zakrzepłaś18, przezwałaś17, wpraszałaś17, wpraszałeś17, zakrawałeś17, zaparzałeś17, zaperzałaś17, zapeszałaś17, zarzekałaś17, zaspawałeś17, zespawałaś17, zszarpałaś17, zszarpałeś17, przekazała14, zakrzesała13, peszawarka12, przekwasza12,

9 literowe słowa:

parskałaś17, parskałeś17, praskałaś17, praskałeś17, skrzepłaś17, zakapałeś17, krzesałaś16, parszałaś16, parszałeś16, przeszłaś16, skrawałaś16, skrawałeś16, sparzałaś16, sparzałeś16, szarpałaś16, szarpałeś16, szperałaś16, wskazałaś16, wskazałeś16, zakasałeś16, zakazałeś16, zapasałeś16, zaprzałaś16, zaprzałeś16, zarzekłaś16, zasapałeś16, zeprzałaś16, zrzekałaś16, szarzałaś15, szarzałeś15, zawrzałaś15, zawrzałeś15, zraszałaś15, zraszałeś15, przekazał13, przełazka13, przewałka13, zakrzepła13, zaparskał13, zaprzałek13, zaprzałka13, kałarasze12, przezwała12, wpraszała12, zakrzesał12, zakwaszał12, zaperzała12, zapeszała12, zapraszał12, zarzekała12, zespawała12, zszarpała12, rzezawska10, warzeszka10, zakrawasz10,

8 literowe słowa:

krzepłaś16, parkałaś16, parkałeś16, sarkałaś15, sarkałeś15, skarałaś15, skarałeś15, skazałaś15, skazałeś15, spawałaś15, spawałeś15, wsparłaś15, wsparłeś15, zaparłaś15, zaparłeś15, zapasłaś15, zapasłeś15, zaprałaś15, zaprałeś15, zaspałaś15, zaspałeś15, zeprałaś15, zerkałaś15, zrzekłaś15, przekwaś14, rzezałaś14, wzeszłaś14, zarwałaś14, zarwałeś14, zasrałaś14, zasrałeś14, zawarłaś14, zawarłeś14, zerwałaś14, zesrałaś14, pałkarza12, pałkarze12, parskała12, pełzarka12, płaskawa12, płaskawe12, praskała12, skrzepła12, szłapaka12, zakrzepł12, kałarasz11, krzesała11, ławkarza11, ławkarze11, parszała11, przełzaw11, przeszła11, przewała11, przezwał11, skrawała11, sparzała11, szarpała11, szperała11, wałkarza11, wałkarze11, wpełzasz11, wpraszał11, wskazała11, zakrawał11, zapałasz11, zaparzał11, zaperzał11, zapeszał11, zaprzała11, zaprzałe11, zarzekał11, zarzekła11, zaspawał11, zeprzała11, zespawał11, zrzekała11, zszarpał11, krzepsza10, paskarza10, paskarze10, spawarek10, spawarka10, szarpaka10, szarzała10, zaparska10, zapaszek10, zaprasek10, zapraska10, zaprawek10, zaprawka10, zawrzała10, zraszała10, karwasza9, karwasze9, kwasarze9, kwazarze9, szarawek9, szarawka9, zakwasza9, zaprasza9, zaszewka9,

7 literowe słowa:

kapałaś15, kapałeś15, karałaś14, karałeś14, kasałaś14, kasałeś14, kazałaś14, kazałeś14, parałaś14, parałeś14, pasałaś14, pasałeś14, prasłaś14, przałaś14, przałeś14, rzekłaś14, sapałaś14, sapałeś14, sprałaś14, sprałeś14, wparłaś14, wparłeś14, weszłaś13, wrzałaś13, wrzałeś13, zaszłaś13, zeszłaś13, zwarłaś13, zwarłeś13, wskrześ12, krzepła11, pałkarz11, pałkera11, parkała11, parskał11, pełzaka11, płazaka11, płeszka11, praskał11, skrzepł11, spławek11, spławka11, szłapak11, zakapał11, zapałek11, zapałka11, kałasza10, kałasze10, krzesał10, krzesła10, łaskawa10, łaskawe10, ławkarz10, pałarza10, pałasza10, pałasze10, parszał10, pełzasz10, przełaz10, przewał10, sarkała10, skarała10, skazała10, skrawał10, sparzał10, spawała10, szarpał10, szperał10, wałkarz10, wskazał10, wsparła10, zakasał10, zakasła10, zakazał10, załkasz10, zaparła10, zapasał10, zapasła10, zaprała10, zaprzał10, zarzekł10, zasapał10, zaspała10, zeprała10, zeprzał10, zerkała10, zrzekał10, zrzekła10, apaszek9, apaszka9, apreska9, kaparze9, kaprawa9, kaprawe9, łazarza9, łazarze9, łzawsza9, łzawsze9, paarska9, pakarza9, pakarze9, parkasz9, parseka9, paserka9, paskara9, paskarz9, przekaz9, rzezała9, saperka9, skapraw9, sprawek9, sprawka9, szarpak9, szarzał9, szkarpa9, szparek9, szparka9, szperka9, wzeszła9, zakrzep9, zapasek9, zapaska9, zarwała9, zasrała9, zawarła9, zawrzał9, zerwała9, zesrała9, zraszał9, apsarze8, askarze8, awarska8, azerska8, karwasz8, karzesz8, kasarze8, kwazara8, parasza8, parasze8, prawsza8, prawsze8, rzezaka8, skwarze8, szaraka8, szparze8, wareska8, werszka8, wprasza8, zakasze8, zakrawa8, zakrzew8, zaparza8, zapasze8, zaperza8, zapesza8, zaprawa8, zarazek8, zarazka8, zarzeka8, zaspawa8, zerkasz8, zespawa8, szarawa7, szarawe7, wszarza7, wszarze7,

6 literowe słowa:

akałaś13, akałeś13, parłaś13, parłeś13, pasłaś13, pasłeś13, prałaś13, prałeś13, spałaś13, spałeś13, rwałaś12, rwałeś12, srałaś12, srałeś12, zwałaś12, zwałeś12, rześka11, zakwaś11, kapała10, krzepł10, łapaka10, łapska10, łepaka10, łepska10, pałker10, parkał10, pełzak10, płaksa10, płaska10, pławek10, pławka10, płazak10, spałek10, spałka10, kałasz9, karała9, karzeł9, kasała9, kawała9, kazała9, łapsza9, łapsze9, łaskaw9, łaszek9, łaszka9, pałarz9, pałasz9, parała9, pasała9, prasła9, przała9, rzekła9, sałaka9, sapała9, sarkał9, skarał9, skazał9, spawał9, spełza9, spława9, sprała9, szkwał9, wparła9, wpełza9, wsparł9, zakała9, zapała9, zaparł9, zapasł9, zaprał9, zaspał9, zeprał9, zerkał9, zrzekł9, zwałek9, zwałka9, kapara8, kaprze8, krzepa8, ławrze8, łazarz8, pakarz8, pakera8, parsek8, parska8, paskar8, paszek8, paszka8, perska8, prasek8, praska8, prawek8, prawka8, rzepak8, rzepka8, rzezał8, skarpa8, skrzep8, spawek8, spawka8, sperka8, szaweł8, szawła8, szkapa8, szkarp8, szpaka8, wałasz8, wepska8, weszła8, wrzała8, załzaw8, zarwał8, zasrał8, zaszła8, zaszłe8, zawała8, zawarł8, zerwał8, zesrał8, zeszła8, zwarła8, akarze7, apasza7, apasze7, apsara7, askara7, kasara7, kawasa7, krzesz7, kwasar7, kwasze7, kwazar7, parasz7, pareza7, pasera7, persza7, przesz7, raszek7, raszka7, rawska7, reszka7, rzezak7, sakrze7, sapera7, seraka7, skarze7, skrawa7, skwara7, skwarz7, sparza7, sprawa7, szarak7, szarek7, szarka7, szerpa7, szewka7, szpara7, szpera7, szreka7, weszka7, wrzask7, zakasz7, zakres7, zakwas7, zaparz7, zapasa7, zapasz7, zaperz7, zapesz7, zapraw7, zaprze7, zrzeka7, zszarp7, rzesza6, swarze6, wrzesz6, wszarz6, wszerz6, zaraza6, zawrze6, zawsze6, zrasza6,

5 literowe słowa:

szłaś11, karaś10, skwaś10, zapaś10, kapał9, łapak9, łapek9, łapka9, łapsk9, łepak9, łepka9, pałek9, pałka9, płaks9, płask9, akała8, karał8, kareł8, karła8, kasał8, kasła8, kawał8, kazał8, łapsa8, łapsz8, łasek8, łaska8, ławek8, ławka8, łezka8, łkasz8, parał8, parła8, pasał8, pasła8, pełza8, perła8, pława8, płaza8, prała8, przał8, rzekł8, sałak8, sapał8, skała8, spała8, spław8, sprał8, szkła8, szłap8, wałek8, wałka8, wparł8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, apeks7, areał7, kapar7, kaper7, kapra7, kapsa7, karpa7, krepa7, krzep7, łasza7, łasze7, ławra7, łzawa7, łzawe7, paker7, parek7, parka7, pasek7, paska7, perka7, prask7, rwała7, sapek7, sapka7, skarp7, sława7, srała7, szkap7, szpak7, wrzał7, wspak7, zakap7, zawał7, zwała7, zwarł7, akara6, akasz6, akrze6, apasz6, apsar6, areka6, askar6, eskra6, kares6, karze6, kasar6, kasza6, kasze6, kawas6, krasa6, krase6, kresa6, kresz6, krewa6, kreza6, krzew6, ksera6, kwasa6, parea6, parez6, parsa6, parze6, paser6, pasza6, pasze6, persa6, persz6, prasa6, prawa6, prawe6, przez6, raksa6, reksa6, reska6, rewka6, rzeka6, rzepa6, sakra6, sakwa6, saper6, sarka6, serak6, serka6, skarz6, skaza6, skraw6, skrew6, skrze6, skwar6, skwer6, sparz6, spawa6, spraw6, sraka6, swaka6, szapa6, szarp6, szpar6, szrek6, wazek6, wazka6, wraka6, wrzep6, wskaz6, wszak6, zakaz6, zapas6, zasap6, zaspa6, zerka6, awers5, rzesz5, rzeza5, serwa5, swarz5, szara5, szare5, szerz5, warza5, warze5, wasza5, wasze5, wresz5, zaraz5, zasra5, zawre5, zerwa5, zesra5, zraza5, zwarz5,

4 literowe słowa:

złaś10, kraś9, kwaś9, spaś9, kłap8, akał7, łapa7, łaps7, łask7, pała7, parł7, pasł7, pław7, płaz7, prał7, skał7, spał7, złap7, epka6, kapa6, kaps6, karp6, krep6, kwap6, łasa6, łase6, łasz6, ława6, ławr6, łzaw6, paka6, park6, peak6, rwał6, sław6, srał6, szał6, szła6, wała6, właz6, złaz6, zwał6, akar5, akra5, arak5, arek5, arka5, eksa5, erka5, eska5, kaes5, kara5, kare5, karw5, karz5, kasa5, kasz5, kawa5, kesz5, kras5, kres5, krew5, krez5, krza5, krze5, kser5, kwas5, para5, pars5, parz5, pasa5, pasz5, pera5, pers5, perz5, pesz5, pras5, praw5, praz5, prze5, raka5, raks5, rapa5, raps5, reks5, repa5, rzek5, rzep5, saka5, sake5, sakr5, sakw5, sapa5, skaz5, skra5, spaw5, srak5, swak5, swap5, szap5, weka5, werk5, werp5, wrak5, wrap5, zasp5, zeka5, arsa4, arze4, rasa4, raza4, rewa4, rzaz4, rzez4, sera4, serw4, swar4, szer4, szew4, szwa4, wara4, wars4, warz4, wasz4, waza4, wers4, wesz4, wraz4, wrze4, wsza4, wsze4, zera4, zerw4, zeza4, zraz4,

3 literowe słowa:

łaś9, paś8, zaś7, kał6, kła6, łap6, łka6, pał6, peł6, pła6, kap5, kpa5, ław5, łez5, łza5, pak5, sał5, wał5, zeł5, zła5, złe5, aka4, akr4, ark4, eks4, kar4, kas4, kaw4, kea4, ker4, kra4, kwa4, par4, pas4, paw4, per4, psa4, rak4, rap4, rek4, rep4, sak4, sap4, sep4, ska4, spa4, wek4, zek4, aaa3, ara3, ars3, asa3, era3, esa3, ewa3, eza3, ras3, raz3, rea3, rew3, rwa3, ser3, sra3, swa3, swe3, sza3, war3, was3, waz3, wre3, zer3, zew3, zez3, zza3,

2 literowe słowa:

6, 4, ka3, pa3, pe3, aa2, ar2, as2, er2, es2, ew2, ez2, re2, se2, we2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASZAŁAŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASZAŁAŚ to

przekwaszałaś

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaszała

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PRZEKWASZAŁAŚ

Ze słowa PRZEKWASZAŁAŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASZAŁAŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASZAŁAŚ to

przekwaszałaś

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekazałaś

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty