Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWASIŁY

Z liter PRZEKWASIŁY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

11 literowe słowa:

przekwasiły16,

10 literowe słowa:

przekiwały15, przekwiały15, skrzepiały15, przekwasił14, przewisały14,

9 literowe słowa:

pałkierzy14, przekisły14, przesyłka14, przesyłki14, skrzepiły14, skrzypiał14, przekisła13, przekiwał13, przekwiał13, przesiały13, przewałki13, przewiały13, przewisły13, skrzepiał13, skrzepiła13, skrzywiał13, skrzywiła13, wrzepiały13, wspierały13, wyiskrzał13, wykrzesał13, wyłapiesz13, wypierzał13, wyszperał13, pierzyska12, przewisał12, przewisła12, wykapiesz12, wypiekasz12, wyspiarek12, parszywie11, pierwszak11, przekwasi11, wierszyka11, wypierasz11, wyspiarze11, wyszarpie11,

8 literowe słowa:

kaprysił13, krzepiły13, pałkerzy13, piłkarzy13, płaksiwy13, przełyka13, przełyki13, pyszałek13, pyszałki13, skrzepły13, spiekały13, spływaki13, wpryskał13, wypiekał13, wypiekła13, wypsikał13, zapiekły13, iskrzyła12, kłapiesz12, krzepiła12, krzesały12, krzewiły12, krzywiła12, pałkierz12, pełzarki12, pierzyła12, piłkarze12, płaksiwe12, przekisł12, przesyła12, przewały12, przywiał12, skrewiły12, skrzepił12, skrzepła12, skrzywił12, skwarzył12, spierały12, sprawiły12, szperały12, wparłszy12, wpierały12, wrzepiły12, wsiekały12, wypierał12, wyprzałe12, wypsiałe12, wyrzekał12, wyrzekła12, wysiekał12, wysiekła12, wysiepał12, zasiekły12, zepsiały12, zesikały12, zsiekały12, zyskiwał12, epikryza11, kaprysie11, krzewiła11, pakierzy11, paryskie11, piekarzy11, pierzysk11, piwkarzy11, prykazie11, przesiał11, przewiał11, przysiek11, skrewiła11, skrzypie11, spikerzy11, wierzyła11, wieszały11, wrzepiał11, wrzepiła11, wspierał11, wykpisza11, wykpisze11, wypikasz11, wyprasek11, wypraski11, wyzierał11, wzierały11, zesrywał11, zwierały11, kaiserzy10, parszywe10, parszywi10, pierwszy10, piwkarze10, przekiwa10, psiakrew10, skrzepia10, skrzywia10, spywarze10, szkarpie10, szparkie10, wezyrska10, wezyrski10, wieprzak10, wieprzka10, wierszyk10, wyiskrza10, wykrzesa10, wypierza10, wyspiarz10, wyszpera10, krzesiwa9, pierwsza9, przewisa9, wieszary9, wpierasz9,

7 literowe słowa:

krzepły12, kwapiły12, pałkery12, piskały12, pływaki12, pływika12, pryskał12, przełyk12, psikały12, spiekły12, spływak12, wykpiła12, wypałki12, wypiekł12, wypikał12, zakpiły12, ikrzyła11, iskrzył11, krasiły11, krewiły11, krzepił11, krzepła11, krzywił11, kwasiły11, łapskie11, łypiesz11, pawełki11, pełzaki11, perzyła11, peszyła11, pierzył11, piłkarz11, pisywał11, płaksie11, płaskie11, płeszka11, płeszki11, pływasz11, prawiły11, przesył11, siekały11, siepały11, skaziły11, skrywał11, skrzepł11, skrzyła11, sparzył11, spiekał11, spiekła11, spławek11, spławik11, spławki11, spływie11, szkwały11, wpisały11, wsiekły11, wsparły11, wyiskał11, wyłapie11, wyłkasz11, wypełza11, wypisał11, wyprzał11, wypsiał11, wyrzekł11, wysiekł11, wysikał11, wysiłek11, zakisły11, zapiekł11, zeprały11, zerkały11, zesypał11, zsiekły11, zsikały11, epikryz10, kaprysi10, kiepawy10, kipersy10, kiperzy10, kpiarzy10, krewiła10, krzesał10, krzesła10, krzewił10, łapiesz10, pakerzy10, pakiery10, paryski10, pireksy10, pławisz10, prikazy10, przewał10, pyrkasz10, siewały10, skrewił10, skrzepy10, skrzypi10, spierał10, spikery10, spławie10, sprawił10, swarzył10, szkarpy10, szłapie10, szperał10, szpyrek10, szpyrka10, szpyrki10, wierzył10, wikłasz10, wpierał10, wpryska10, wraziły10, wrzepił10, wsiekał10, wsiekła10, wykapie10, wykpisz10, wyłazie10, wyparek10, wyparki10, wypieka10, wypisek10, wypiska10, wypsika10, wyraził10, wysepka10, wysepki10, wyspiak10, zakisłe10, zasiekł10, zasiłek10, zasypek10, zasypki10, zawisły10, zepsiał10, zerwały10, zesikał10, zesrały10, ziewały10, zsiekał10, zsiekła10, zwisały10, apreski9, epirska9, kaisery9, kapiesz9, kipersa9, kpiarze9, krzepsi9, kwapisz9, parseki9, paserki9, paserzy9, piekarz9, pisarek9, pisarzy9, piwkarz9, praskie9, prawiek9, prawszy9, psiarek9, psiarzy9, rypiesz9, rzepaki9, saperki9, saperzy9, sierpak9, skarpie9, skrzepi9, skrzywi9, skwarzy9, spikera9, sprawek9, sprawki9, spyware9, szałwie9, szkapie9, szkiery9, szparek9, szparki9, szperka9, szperki9, wieprzy9, wieszał9, wikarzy9, wyiskrz9, wykazie9, wypasie9, wypasze9, wypiera9, wypierz9, wypisze9, wyrzeka9, wysapie9, wysieka9, wyszarp9, wzierał9, zakresy9, zapisek9, zarypie9, zasypie9, zawisłe9, zrywaki9, zwierał9, azerski8, izerska8, krewisz8, krzesiw8, pisarze8, prawisz8, prawsze8, psiarze8, rawskie8, skrawie8, skwarze8, skwirze8, sprawie8, szarpie8, wareski8, werszka8, werszki8, wieprza8, wierszy8, wieszak8, wiszary8, wrzaski8, wrzepia8, wskazie8, wspiera8, wyrazie8, wyziera8, zarysie8, zasiewy8, zesrywa8, wiersza7, wieszar7,

6 literowe słowa:

piekły11, pikały11, płaksy11, pływak11, pływek11, pływik11, pływka11, pływki11, psykał11, pyrkał11, wykpił11, ikrzył10, iskały10, kaziły10, kiwały10, kłapie10, krzepł10, kwapił10, łapski10, łapszy10, łepaki10, łepska10, łepski10, łykasz10, łykawe10, łykawi10, łyskie10, pałker10, parzył10, pełzak10, perzył10, peszył10, piekła10, pisały10, piskał10, płaski10, pławek10, pławik10, pławki10, pływie10, prasły10, prysła10, przały10, psiały10, psikał10, rzekły10, siekły10, sikały10, skryła10, skrzył10, spałek10, spałki10, spiekł10, spławy10, spływa10, sprały10, sypiał10, szłyka10, szłyki10, wparły10, wsypał10, wyparł10, wypasł10, wypiła10, wyprał10, wyspał10, zakpił10, zakrył10, zapiły10, zipały10, zrypał10, zsyłek10, zsyłka10, zsyłki10, zsypał10, zwykła10, zwykłe10, zyskał10, apeksy9, kaprys9, kaprzy9, karzeł9, kiełza9, kipery9, krasił9, krewił9, krypie9, krzepy9, kwasił9, łapsie9, łapsze9, łaskie9, łaszek9, łaszki9, łysawe9, łysawi9, pakery9, pikasy9, pikawy9, pławie9, płazie9, prawił9, prykaz9, pryska9, pykasz9, pyreks9, raziły9, rzekła9, siekał9, siekła9, siepał9, skarpy9, skaził9, skrzyp9, spełza9, spławi9, spyrek9, spyrka9, spyrki9, sypkie9, szawły9, szkapy9, szkieł9, szkwał9, szłapi9, warzył9, weszły9, wpełza9, wpisał9, wrzały9, wsiały9, wsiekł9, wsparł9, wsypek9, wsypka9, wsypki9, wszyła9, wyłazi9, wypiek9, wypika9, wysiał9, wysrał9, wyszła9, wyszłe9, zakisł9, zawiły9, zeprał9, zerkał9, złapie9, zrywał9, zsiekł9, zsikał9, zwałek9, zwałki9, zwarły9, zwiały9, zwisły9, aszyki8, irysek8, iryska8, iskrzy8, kaprze8, kapsie8, karesy8, karpie8, kewiry8, kipera8, kipers8, kiprze8, kirszy8, kirysa8, kpiarz8, kreszy8, krysza8, krysze8, kryzie8, krzepa8, krzepi8, krzewy8, krzywa8, krzywe8, krzywi8, ksywie8, kwapie8, ławrze8, łzawie8, łzawsi8, pakier8, parezy8, parsek8, pasery8, pasiek8, paszek8, paszki8, pekari8, perska8, perski8, perszy8, piasek8, pierzy8, piesak8, pieska8, pieszy8, pikasz8, pireks8, piwska8, prasek8, praski8, prawek8, prikaz8, pryzie8, psiary8, rikszy8, ryksza8, ryksze8, rypsie8, rysaki8, rysika8, ryskie8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, sapery8, sierpy8, siewał8, skarpi8, skrawy8, skrywa8, skrzep8, skrzyw8, skwary8, skwery8, skwiry8, sławie8, sparzy8, spawek8, spawki8, sperka8, sperki8, spieka8, spiker8, sprawy8, spraye8, szaweł8, szerpy8, szkarp8, szpaki8, szpary8, szyper8, szypie8, szypra8, wepska8, wepski8, weszła8, wikary8, włazie8, wraził8, wskazy8, wsypie8, wyiska8, wykres8, wyparz8, wypasz8, wypisz8, wyprze8, wyraki8, wysiep8, wysika8, wyspie8, zapisy8, zawiłe8, zawisł8, zerwał8, zesrał8, ziewał8, zrypie8, zrywak8, zrywek8, zrywka8, zrywki8, zsypie8, zwisał8, zwisła8, zwisłe8, awersy7, ikarze7, iskrze7, kaiser7, karezi7, karwie7, kirsza7, kirsze7, kiwasz7, krasie7, krzewi7, kwasie7, kwasze7, parsie7, persza7, piarze7, pierza7, piesza7, pisarz7, prasie7, prawie7, prawsi7, prazie7, prezia7, psiarz7, raksie7, rapsie7, raszek7, raszki7, rawski7, reszka7, reszki7, riksza7, riksze7, rzepia7, sakrze7, sakwie7, saziry7, seraki7, siarek7, sierpa7, siewka7, skarze7, skazie7, skirze7, skrewi7, skwarz7, spawie7, spiera7, spierz7, spirea7, sprawi7, swapie7, swarzy7, szapie7, szarek7, szarki7, szarpi7, szeika7, szerpa7, szewka7, szewki7, szkier7, szpera7, szreka7, szreki7, weszka7, weszki7, wezyra7, wieprz7, wierzy7, wikare7, wizyra7, wpiera7, wpisze7, wrapie7, wrzask7, wrzepi7, wsieka7, wyrazi7, zakres7, zasiek7, zaspie7, zawisy7, zesika7, zrywie7, zsieka7, rwiesz6, siarze6, swarze6, szarie6, warsie6, wiersz6, wiesza6, wiszar6, wziera6, zarwie6, zasiew6, zwiera6,

5 literowe słowa:

kpiła9, łapek9, łapki9, łapsk9, łepak9, łepka9, łepki9, pałek9, pałki9, piekł9, pikał9, piłek9, piłka9, płaks9, płask9, kareł8, łapie8, łapsz8, łasek8, ławek8, łezka8, łezki8, łkasz8, pełza8, perła8, płazi8, przał8, rzekł8, spław8, sprał8, szkła8, szłap8, wałek8, wparł8, zapił8, zipał8, apeks7, apsik7, ekipa7, epika7, kaper7, kapie7, karpi7, kiepa7, kiper7, kipra7, kpisz7, krepa7, krzep7, kwapi7, łasze7, łzawe7, paker7, parek7, parki7, pasek7, pasik7, paski7, pawik7, pazik7, peaki7, perka7, perki7, pikas7, pikaw7, pisak7, piska7, piwek7, piwka7, piwsk7, prask7, psiak7, psika7, raził7, sapek7, sapki7, skarp7, spiek7, szkap7, szpak7, szpik7, wrzał7, wspak7, zakip7, zakpi7, zwarł7, akrze6, areki6, esika6, eskra6, ikrze6, iskra6, iskrz6, kares6, karwi6, karze6, kasie6, kasze6, kawie6, kewir6, kiera6, kierz6, kiesa6, kirsz6, kirze6, kisza6, kisze6, krase6, krasi6, kresa6, kresz6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, ksera6, kwasi6, parez6, parze6, paser6, pasie6, pasze6, pawie6, pazie6, persa6, persz6, pierw6, pierz6, pieza6, pisze6, prawe6, prawi6, psiar6, rapie6, reksa6, reska6, reski6, rewka6, rewki6, riksz6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, saper6, sapie6, sepia6, serak6, serka6, serki6, sieka6, sierp6, siwak6, siwek6, siwka6, skarz6, skazi6, skier6, skira6, skiza6, skraw6, skrew6, skrze6, skwar6, skwer6, skwir6, sparz6, spraw6, sraki6, swaki6, szarp6, szeik6, szpar6, szpei6, szrek6, wazek6, wazki6, werki6, wieka6, wirek6, wirka6, wiska6, wpisz6, wraki6, wrzep6, wskaz6, wszak6, zapis6, zerka6, zikra6, zsika6, arsie5, awers5, irsze5, raisz5, rasie5, rawie5, razie5, rewia5, sazir5, seria5, serwa5, siewa5, sirze5, swarz5, szare5, sziwa5, szwei5, szwie5, warze5, wasze5, wazie5, wierz5, wiesz5, wirze5, wrazi5, wresz5, zasie5, zawis5, zawre5, zerwa5, zesra5, ziewa5, zwisa5,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWASIŁY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWASIŁY to

przekwasiły

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

przekiwały

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PRZEKWASIŁY

Ze słowa PRZEKWASIŁY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWASIŁY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWASIŁY to

przekwasiły

. 16 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekiwały

. wartość punktowa tego słowa to: 15


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty