Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWAŚNIENIE

Z liter PRZEKWAŚNIENIE można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

przekwaśnienie20,

13 literowe słowa:

nieprzekiwane15,

12 literowe słowa:

niezaśpiewne17, prześniwanie17, nieprzewiane13, niewrzepiane13,

11 literowe słowa:

nieprzaśnie16, nieśpiewane16, prześnienia16, prześnienie16, prześniwane16, prześniwani16, wrześnianek16, wrześnianki16, wrześnianie15, krzepnienia13, krzepnienie13, przekiwanie13, przenikanie13, rzepinianek13, nieparzenie12, niepazernie12, nieperzenia12, niewpierane12, niezepranie12, niezerkanie12, zapewnienie12, niewarzenie11, niezerwanie11, niezwierane11,

10 literowe słowa:

napierśnik16, pieśniarek16, przekiśnie16, kraśnienie15, kwaśnienie15, niekraśnie15, nieprzaśne15, nieprzaśni15, nierześkie15, nieśpiewna15, nieśpiewne15, pieśniarze15, prześnieni15, świerzepie15, wrześniaki15, nieśwarnie14, wieśniarze14, zwaśnienie14, krzepienia12, krzepienie12, niekiepawe12, piwiarenek12, pniewianek12, przekiwane12, przekiwani12, przenikane12, przenikani12, przeniknie12, krzewienia11, krzewienie11, niekrzewna11, niekrzewne11, niekrzewni11, nieparzeni11, niepazerne11, niepazerni11, nieprawnie11, nieprzenia11, nieprzenie11, niewikarne11, niezeprane11, niezeprani11, przewianie11, wrzepianie11, wrzepienia11, wrzepienie11, zapewnieni11, zwapnienie11, nierzewnie10, niewarzeni10, niewrzenia10, niewrzenie10, niewzierna10, niewzierne10, niezerwane10, niezerwani10,

9 literowe słowa:

przaśniki15, śpiewanek15, śpiewanki15, śpiewnika15, niekraśne14, niekraśni14, niekwaśne14, niekwaśni14, nierześka14, nierześki14, pieśniarz14, prześniwa14, śpiewanie14, świerknie14, świerzepa14, świniarek14, świrzepie14, wrześniak14, zaśpiewie14, zaśpiewne14, zaśpiewni14, nieśwarne13, nieśwarni13, świniarze13, waśnienie13, wrześnian13, zwaśnieni13, krzepieni11, kwapienie11, niekarpie11, niepikane11, piekarnie11, wapiennik11, wieprzaki11, zakpienie11, krewienia10, krewienie10, krzewieni10, krzewinie10, niekarnie10, niekiwane10, niekrewna10, niekrewne10, niekrewni10, niepewien10, niepewnie10, niepranie10, nieprawne10, nieprawni10, parenezie10, pierzenia10, pierzenie10, prawienie10, przewiane10, przewiani10, przewinie10, rzepienia10, rzepienie10, rzepinian10, wapnienie10, wpieniane10, wpieranie10, wrzepiane10, wrzepiani10, wrzepieni10, wziernika10, zakrwinie10, znieprawi10, zwapnieni10, zwiernika10, nierwanie9, nierzewna9, nierzewne9, nierzewni9, niewierna9, niewierne9, niewierze9, niezwanie9, niezwiane9, rzewienia9, rzewienie9, wierzenia9, wierzenie9, wzieranie9, zranienie9, zwieranie9,

8 literowe słowa:

przaśnik14, przekwaś14, śpiewaki14, śpiewnik14, przaśnie13, przenieś13, przewieś13, śpiewane13, śpiewani13, śpiewnie13, świekier13, świekrze13, świerzep13, świrzepa13, wieśniak13, zakiśnie13, nawiśnie12, świniarz12, świrenia12, świrenie12, waśnieni12, wieśniar12, winieneś12, wrzaśnie12, września12, wrześnie12, zawiśnie12, karpinie10, krepinie10, krzepnie10, niekarpi10, nieparek10, nieparki10, pakernie10, pakierze10, panienek10, panienki10, panierek10, panierki10, parkinie10, pewniaki10, pianinek10, piekarni10, piekarze10, piernika10, piweniek10, piwkarze10, prawieki10, prawniki10, prikazie10, przekiwa10, przenika10, przeniki10, rzepnika10, rzepniki10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, wieprzki10, akinezie9, erewanek9, erewanki9, ewipanie9, ikrzenia9, ikrzenie9, kawernie9, kazeinie9, kenzanie9, kierznia9, kierznie9, kiniarze9, krzewina9, napierze9, nerwiaki9, niekanie9, niekarne9, niekarni9, nieparne9, nieparni9, niepawie9, niepazie9, niepewna9, niepewne9, niepewni9, niepiane9, niepiwna9, niepiwne9, nieprane9, nieprani9, nieprawe9, nieprawi9, panienie9, panierze9, parzenie9, pazernie9, penianie9, perzenia9, perzenie9, pniewian9, prawieni9, przewina9, przewini9, rzepieni9, wanienek9, wanienki9, wapienie9, wapienne9, wapienni9, wareniki9, warnenek9, warnenki9, wekierze9, wnikanie9, wpierane9, wpierani9, wpinanie9, wziernik9, zaniknie9, zepranie9, zerkanie9, ziarenek9, zniepraw9, znikanie9, zwiernik9, zwinnika9, aweninie8, nawiezie8, nierwane8, nierwani8, niewiane8, niezwane8, niezwani8, nirwanie8, ranienie8, rzewieni8, warzenie8, winiarze8, zerwanie8, ziewanie8, zranieni8, zwierane8, zwierani8,

7 literowe słowa:

paśniki13, śpiewak13, śpiewek13, śpiewka13, śpiewki13, kraśnie12, praśnie12, przaśne12, przaśni12, prześni12, rześkie12, śpiewie12, śpiewna12, śpiewne12, śpiewni12, świekra12, świerka12, świerki12, świniak12, świrzep12, wiśniak12, zaśpiew12, naświni11, śnienia11, śnienie11, śwarnie11, świnina11, świrena11, świreni11, świrnia11, świrnie11, wrześni11, zaświni11, ześwini11, zwiśnie11, kiepawe9, kiepawi9, kiperze9, kpiarze9, kpienia9, kpienie9, krepina9, krzepie9, napinek9, napinki9, napiwek9, napiwki9, pakerni9, pakerze9, panewek9, panewki9, parniki9, pekanie9, pekinie9, pewniak9, pewnika9, pewniki9, piekarz9, pieniek9, pienika9, piernik9, piewika9, pikanie9, pikawie9, pinezek9, pinezka9, pinezki9, piwkarz9, pizanek9, pizanki9, pniarek9, pniarki9, prawiek9, prawnik9, przenik9, rzepaki9, rzepiki9, rzepnik9, zapinek9, zapinki9, akwenie8, ekranie8, inkerze8, kewirze8, kierzni8, kinazie8, kinezie8, kiniarz8, kiwanie8, kiziane8, kniazie8, krainie8, krzewie8, krzewin8, krzewna8, krzewne8, krzewni8, napieni8, napierz8, neperze8, nerwiak8, nianiek8, niekani8, niekare8, niepawi8, niepazi8, nizinek8, nizinka8, parenez8, parezie8, parzeni8, pazerne8, pazerni8, penerze8, pieniaw8, piernia8, piernie8, pierzei8, pinenie8, piranie8, prawnie8, przenia8, przenie8, przewie8, przewin8, ranniki8, rapenie8, rawenek8, rawenki8, rekinia8, rekinie8, rzeknie8, rzepnia8, rzepnie8, wapieni8, warenik8, warknie8, warniki8, wekiera8, werpnia8, werpnie8, wieprza8, wieprze8, wikarne8, wikarni8, winnika8, wirnika8, wniknie8, wpienia8, wpinane8, wpinani8, wrzepia8, zakrwin8, zapewne8, zapewni8, zapieni8, zeprane8, zeprani8, zerknie8, zewnika8, zewniki8, ziarnek8, ziarnik8, zipanie8, zniknie8, zwinnik8, inwarze7, naiwnie7, narznie7, nawinie7, newizie7, niewiar7, nizanie7, ranieni7, reninie7, rzewnia7, rzewnie7, warzeni7, werznie7, wiernie7, wierzei7, winiarz7, wrzenia7, wrzenie7, wzierna7, wzierne7, wzierni7, zawinie7, zenanie7, zerwane7, zerwani7, ziarnie7, ziarnin7, ziewnie7, zwianie7, zwinnie7,

6 literowe słowa:

paśnik12, kiśnie11, kraśne11, kraśni11, kwaśne11, kwaśni11, pieśni11, piśnie11, rześka11, rześki11, śpiewa11, świekr11, świerk11, świnek11, świnka11, świnki11, świrek11, świrka11, świrki11, nanieś10, nieśna10, nieśne10, nieśni10, śnieni10, śwarne10, śwarni10, świnia10, świnie10, świnin10, świren10, świrni10, świrze10, waśnie10, winnaś10, wiśnia10, wiśnie10, wznieś10, zanieś10, zaśnie10, zawieś10, zwaśni10, ekipie8, kapnie8, kaprze8, karpie8, karpin8, kiepie8, kipera8, kipnie8, kiprze8, kpiarz8, kpinie8, krepie8, krepin8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, nakipi8, pakier8, paniki8, parkin8, parnik8, pawiki8, paziki8, pekari8, pewnik8, pianek8, pianki8, pienik8, piewik8, pikane8, pikani8, piknie8, pniaki8, pranek8, prawek8, prikaz8, rzepak8, rzepek8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, zakipi8, akinez7, ankier7, ankrze7, arniki7, ewipan7, ikarze7, inkera7, kainie7, kannie7, kanwie7, karezi7, karnie7, karwie7, kawern7, kazein7, keirin7, kenzan7, kierei7, kierze7, kineza7, kinina7, kirina7, kiwane7, kiwani7, kiwnie7, knezia7, knezie7, kniazi7, kranie7, krewie7, krewna7, krewne7, krewni7, krezie7, krzewi7, kwizie7, napnie7, naprze7, nepera7, nerpie7, niknie7, panien7, panier7, panine7, panini7, pannie7, panwie7, panzer7, parnie7, peanie7, penera7, pewien7, pewnie7, pianie7, pianin7, piarze7, pienia7, pienie7, pienna7, pienne7, pienni7, pierni7, pierza7, pierze7, piezie7, pranie7, prawie7, prawne7, prawni7, prazie7, prezia7, prezie7, rannik7, rekina7, rekini7, rzepia7, rzepie7, rzepni7, wapien7, wapnie7, warnik7, wekier7, wepnie7, weprze7, werpie7, werpni7, wianek7, wianki7, wieprz7, wikare7, winiak7, winnik7, wirnik7, wpieni7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, zaniki7, zapnie7, zepnie7, zewnik7, zipnie7, zwapni7, zwinek7, zwinka7, zwinki7, arenie6, awenie6, awenin6, awizie6, iwanie6, izanie6, nairze6, naiwne6, naiwni6, narwie6, nazwie6, nerwie6, newari6, nianie6, nieraz6, nirwan6, nizane6, nizani6, nizina6, renina6, rwanie6, rzewna6, rzewne6, rzewni6, wanien6, wannie6, warnie6, wianie6, wierna6, wierne6, wierni6, wierze6, wiezie6, winian6, winien6, wziera6, zarwie6, zawiei6, zawini6, zerwie6, zianie6, ziaren6, zienia6, zienie6, ziewie6, znanie6, zwanie6, zwiane6, zwiani6, zwiera6, zwinie6, zwinna6, zwinne6, zwinni6,

5 literowe słowa:

śpiki11, nakiś10, naśpi10, pierś10, śpiew10, zakiś10, zaśpi10, świni9, świra9, waśni9, wiśni9, wnieś9, znieś9, zwieś9, ekipa7, epika7, epiki7, kaper7, kapie7, karpi7, kiepa7, kiper7, kipie7, kipra7, kpina7, krepa7, krzep7, kwapi7, nakip7, paker7, panek7, panik7, panki7, parek7, parki7, pawik7, pazik7, peaki7, pekan7, pekin7, perek7, perka7, perki7, pikaw7, pinek7, pinka7, pinki7, piwek7, piwka7, pniak7, zakip7, zakpi7, akrze6, akwen6, areki6, arnik6, ekran6, ikrze6, inker6, kanie6, karne6, karni6, karwi6, karze6, kawie6, kerze6, kewir6, kiera6, kierz6, kinaz6, kinez6, kinie6, kinin6, kirin6, kirze6, kizia6, kizie6, kniei6, krain6, krewa6, krewi6, kreza6, krwie6, krzew6, napie6, neper6, nepie6, nerek6, nerka6, nerki6, nerpa6, nipie6, panew6, panie6, panin6, panwi6, parez6, parne6, parni6, parze6, pawie6, pazie6, pener6, penia6, penie6, penne6, penni6, perze6, pewna6, pewne6, pewni6, piane6, piani6, pieni6, pierw6, pierz6, pieza6, pinen6, pinia6, pinie6, pirai6, piran6, piwie6, piwna6, piwne6, piwni6, prane6, prani6, prawe6, prawi6, rakii6, ranek6, ranki6, rapen6, rapie6, reiki6, rekin6, repie6, rewek6, rewka6, rewki6, rzeka6, rzeki6, rzepa6, rzepi6, wapni6, wazek6, wazki6, werki6, wieka6, wieki6, winek6, winka6, wirek6, wirka6, wirki6, wnika6, wpina6, wraki6, wrzep6, wznak6, zanik6, zerka6, zikra6, zipie6, znaki6, znika6, inrze5, inwar5, iwina5, nawie5, nazir5, nenia5, nenie5, nenii5, nerze5, newiz5, niani5, niwie5, nizin5, ranie5, ranne5, ranni5, rawie5, razie5, renie5, renin5, rewia5, rewie5, rewii5, rwane5, rwani5, rznie5, wanie5, warze5, wazie5, wenie5, wiane5, wiani5, wierz5, winie5, winna5, winne5, winni5, wirze5, wizie5, wrazi5, zanni5, zawii5, zawre5, zenan5, zenie5, zerwa5, zewie5, ziarn5, ziewa5, zinie5, znane5, znani5, zrani5, zwane5, zwani5,

4 literowe słowa:

epka6, karp6, krep6, park6, peak6, arek5, erka5, kare5, karz5, krew5, krez5, krza5, krze5, parz5, pera5, perz5, praz5, prze5, repa5, rzek5, rzep5, werk5, werp5, arze4, wrze4, zera4, zerw4,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWAŚNIENIE

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWAŚNIENIE to

przekwaśnienie

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieprzekiwane

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PRZEKWAŚNIENIE

Ze słowa PRZEKWAŚNIENIE nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWAŚNIENIE - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWAŚNIENIE to

przekwaśnienie

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niezaśpiewne

. wartość punktowa tego słowa to: 17


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty