Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PRZEKWAŚNIEJESZ

Z liter PRZEKWAŚNIEJESZ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

przekwaśniejesz23,

13 literowe słowa:

przekwaśnieje21, przewieszanej16, przekwaszenie15,

12 literowe słowa:

przekwaśniej20, przaśniejsze19, przesiekanej16, niejerzewska15, pazerniejsze15, przesiewanej15, przekwaszeni14, przewieszane13,

11 literowe słowa:

kraśniejesz18, kraśniejsze18, kwaśniejesz18, kwaśniejsze18, przejaśnisz18, prześniwasz16, najkrzepsze15, przekiwanej15, skrzepianej15, zeszkapieje15, najpierwsze14, przesiewnej14, przewiejesz14, przewieszaj14, rzezawskiej14, zwapniejesz14, przesiekane13, przewieszek13, przewieszka13, rzewniejsza13, rzewniejsze13, przesiewane12, szwenkierze12,

10 literowe słowa:

prześniwaj17, skwaśnieje17, zaśpiewnej17, najkrzepsi14, pirenejska14, przesiekaj14, wrzaśniesz14, zakrzepnij14, zeszkapiej14, jerzewskie13, karniejsze13, narewskiej13, parniejsze13, pewniejsza13, pewniejsze13, przejawisz13, przesianej13, przesiewaj13, przewianej13, przewijane13, przewijasz13, przezwanej13, wapniejesz13, wrzepianej13, wspieranej13, zesiekanej13, krzepniesz12, przekiwane12, przekiwasz12, przenikasz12, przesiewak12, przezwiska12, skrzepiane12, spinakerze12, zakrzepnie12, zwierzanej12, zwieszanej12, napierzesz11, przesiewna11, przesiewne11, przewiesza11, przezwanie11, rzezawskie11, skwarzenie11, szwenkiera11, zakrzewnie11, zaperzenie11, zapeszenie11, zaskrzenie11,

9 literowe słowa:

kraśnieje16, kwaśnieje16, przejaśni16, skwaśniej16, śpiesznej16, śpiewanej16, śpiewanek15, nierześka14, praśniesz14, prześnisz14, prześniwa14, świerzepa14, wrześniak14, zaśpiewne14, krzepszej13, przekiwaj13, przenikaj13, skrzepiaj13, skrzepnij13, snajperek13, snajperki13, spiekanej13, szparkiej13, azerskiej12, episjerze12, jerzewska12, jerzewski12, jezierska12, krzesanej12, niekrasej12, nieprawej12, paniejesz12, parenezje12, parenezji12, pazerniej12, perswazje12, perswazji12, pierwszej12, przejawie12, przesieje12, przewieje12, przewisaj12, reaneksje12, reaneksji12, skwarniej12, snajperze12, spieranej12, sprawniej12, szejkerze12, wareskiej12, wpieranej12, wsiekanej12, zapiejesz12, zarzeknij12, zesikanej12, zsiekanej12, zwapnieje12, nawiejesz11, nieperska11, nieszarej11, niewepska11, pierwszak11, preskanie11, przekazie11, przekwasi11, przesieka11, przezwisk11, skrzepnie11, spankerze11, speakerze11, spinkarze11, szpanerek11, szpanerki11, szperanek11, szperanki11, wejrzenia11, wejrzenie11, wieszanej11, zajrzenie11, zakrzepie11, zawiejesz11, zwieranej11, kraszenie10, krzesanie10, kwaszenie10, narewskie10, parenezie10, parszenie10, pewniasze10, przesiane10, przesiewa10, przewiane10, przewiesz10, przezwane10, przezwani10, rzekniesz10, rzezawski10, skwarzeni10, sparzenie10, szpanerze10, szperanie10, szwenkier10, warkniesz10, warzeszek10, warzeszki10, wrzepiane10, wrzepiasz10, wspierane10, zakrzewni10, zaperzeni10, zapeszeni10, zapewnisz10, zaprzenie10, zarzeknie10, zawieszek10, zeprzenia10, zeprzenie10, zerkniesz10, zesiekane10, zrzekanie10, eszeweria9, swarzenie9, szarzenie9, szerzenia9, szerzenie9, werzniesz9, wieszarze9, zawrzenie9, zawszenie9, zwarzenie9, zwierzane9, zwieszane9,

8 literowe słowa:

jeśpanie15, kraśniej15, kwaśniej15, przaśnej15, prześnij15, rześkiej15, śpiewnej15, przaśnik14, przekwaś14, wrzaśnij14, przaśnie13, przenieś13, przewieś13, śpieszna13, śpieszne13, śpiewane13, śpiewasz13, świekrze13, świerzep13, świrzepa13, kiepawej12, krzepnij12, parsknij12, pejzanek12, pejzanki12, pereskij12, perskiej12, praskiej12, psikanej12, skapieje12, wepskiej12, wrzaśnie12, września12, wrześnie12, zaśniesz12, zwaśnisz12, akinezje11, episjera11, jankesie11, jespanie11, kajzerze11, kasjerze11, kierezja11, kierezje11, krzewnej11, najpierw11, napijesz11, newskiej11, niekarej11, niskawej11, parszeje11, pazernej11, pierzeja11, pierzeje11, prawszej11, przejawi11, przejesz11, przesiej11, przewiej11, przewija11, przezwij11, rawskiej11, siekanej11, siepanej11, skrajnie11, skwarnej11, spanieje11, sprawnej11, szarpnij11, szejkera11, wapnieje11, wikarnej11, wizjerek11, wizjerka11, wkrajesz11, wpisanej11, wrzepiaj11, wspieraj11, zapewnij11, zapijesz11, zaprzeje11, zepranej11, zeprzeje11, zepsieje11, zesiekaj11, zrzeknij11, zsikanej11, zwapniej11, zwijarek11, inwersja10, inwersje10, irszanej10, jarzenie10, jezierza10, jezierze10, kapniesz10, krzepisz10, krzepnie10, krzepsza10, krzepsze10, nawijesz10, newspeak10, nieparek10, pakernie10, pakierze10, panierek10, parsknie10, pekaesie10, pereskia10, pereskie10, peweksie10, piekarze10, piszanek10, piwkarze10, pizzerek10, pizzerka10, pniewska10, prezesek10, prezeska10, prezeski10, przekiwa10, przenika10, przesiek10, psiakrew10, rzepnika10, rzewniej10, rzezanej10, sejnerze10, siewanej10, skrzepia10, skrzepie10, spiekane10, spikerze10, spinaker10, spinarek10, spinkarz10, szarzeje10, szkarpie10, szparkie10, wieprzak10, wieprzek10, wieprzka10, wierzeje10, wizjerze10, wziernej10, zerwanej10, zwiejesz10, zwierzaj10, zwieszaj10, arszenik9, azerskie9, ekwansie9, erewanek9, erewanki9, eskaerze9, kaiserze9, karnesie9, karnisze9, kawernie9, kraszeni9, krzesane9, krzesani9, krzesiwa9, krzewina9, krzewisz9, kwaszeni9, kweresie9, nakresie9, napierze9, naprzesz9, narewski9, niekrase9, nieprawe9, niereska9, panierze9, panzerze9, parzenie9, paszenie9, pazernie9, perzenia9, perzenie9, peszenia9, peszenie9, peszerze9, pierwsza9, pierwsze9, pierzesz9, prezesie9, przesiew9, przewina9, przewisa9, przezwie9, rzepisze9, skanerze9, skinerze9, skrzenia9, skrzenie9, skwarnie9, sparzeni9, spierane9, sprawnie9, szankier9, szankrze9, szarpnie9, szkierze9, wareskie9, wekierze9, wepniesz9, weprzesz9, wpierane9, wpierasz9, wrzepisz9, wsiekane9, zakresie9, zakrzewi9, zapierze9, zapniesz9, zaszewek9, zaszewki9, zazierek9, zepniesz9, zepranie9, zerkanie9, zesikane9, ziarenek9, zniepraw9, zrzeknie9, zsiekane9, zszarpie9, zwapnisz9, zwierzak9, zwieszak9, narwiesz8, nazwiesz8, nieszare8, rzezanie8, szarzeni8, szerzeni8, warzenie8, warzesze8, wieszane8, wiszarze8, wzierasz8, zarwiesz8, zarzewie8, zawszeni8, zerwanie8, zerwiesz8, zesranie8, zwarzeni8, zwierane8, zwierasz8,

7 literowe słowa:

kraśnej14, kwaśnej14, praśnij14, spaśnej14, śpiewaj14, śpiewak13, śpiewek13, śpiewka13, śwarnej13, zwaśnij13, kraśnie12, naśpisz12, praśnie12, przaśne12, przaśni12, prześni12, rześkie12, śpiewna12, śpiewne12, świekra12, świerka12, świrzep12, wskrześ12, zaśpiew12, zaśpisz12, kajprze11, karpiej11, knajpie11, pawijek11, pijarek11, pijawek11, pikanej11, praksje11, praksji11, sejpaki11, skapiej11, skapnij11, spiekaj11, śwarnie11, świrena11, waśnisz11, wrześni11, aksenij10, aneksje10, aneksji10, episjer10, iskanej10, jankesi10, jarenek10, jarenki10, jarskie10, jaskier10, jaskrze10, karniej10, kiereja10, kiereje10, kiwanej10, krajesz10, krasnej10, krewnej10, nawijek10, panieje10, parniej10, parszej10, pewniej10, piejesz10, pierwej10, pierzej10, pieszej10, pijarze10, pisanej10, prawnej10, przejaw10, rajskie10, reskiej10, rzeknij10, sanijek10, sarknij10, skjerze10, skrajne10, skrajni10, snajper10, spaniej10, spieraj10, spijane10, spranej10, szejker10, szepnij10, szperaj10, wapniej10, warknij10, wespnij10, wiejska10, wpieraj10, wpijane10, wpijasz10, wpijesz10, wsiekaj10, wspinaj10, zapieje10, zaprzej10, zawijek10, zeprzej10, zepsiej10, zerknij10, zesikaj10, zjawisk10, zrzekaj10, zsiekaj10, zwapnij10, apeksie9, apresek9, apreski9, awersje9, awersji9, epirska9, inwazje9, jarzeni9, jeansie9, jerezie9, jesziwa9, jezierz9, kapiesz9, kiepawe9, kipersa9, kiperze9, kpiarze9, krepina9, krzepie9, krzepsi9, kwapisz9, napiwek9, nasieje9, nawieje9, niejare9, pakerni9, pakerze9, panewek9, panewki9, parseki9, paserek9, paserki9, pekanie9, perskie9, pewniak9, pewnika9, piekarz9, pinesek9, pineska9, pinezek9, pinezka9, pisanek9, pisarek9, piwkarz9, pizanek9, pniarek9, praskie9, prawiek9, prawnik9, preskan9, przekaz9, przenik9, psianek9, psiarek9, psikane9, rajenie9, rewizja9, rewizje9, rzepaki9, rzepnik9, rzewnej9, sajerze9, saperek9, saperki9, sarniej9, sejnera9, sierpak9, siewnej9, sinawej9, skapnie9, skarpie9, skrzepi9, spanker9, speaker9, spikera9, sprawek9, sprawki9, szajrze9, szajzie9, szarzej9, szerzej9, szkapie9, szkapin9, szparek9, szparki9, szperek9, szperka9, szperki9, szpinak9, wepskie9, werznij9, wiejesz9, wiernej9, wierzaj9, wierzej9, wieszaj9, wizjera9, wsianej9, wzieraj9, zakpisz9, zakrzep9, zapinek9, zapisek9, zarznij9, zasieje9, zawieje9, zerznij9, zeznaje9, ziajesz9, ziejesz9, zjawisz9, zwianej9, zwieraj9, zwijane9, zwijasz9, zwijesz9, aksenie8, akwenie8, aneksie8, arsenek8, arsenki8, azerski8, ekranie8, eparsze8, eskerze8, inkerze8, izerska8, karesie8, karnisz8, karzesz8, kenesie8, kewirze8, kienesa8, krewisz8, krzesiw8, krzesze8, krzewie8, krzewin8, krzewna8, krzewne8, krzewni8, napierz8, napisze8, nazwisk8, neperze8, nerwiak8, newskie8, niekare8, niespaw8, niskawe8, parenez8, parezie8, parzeni8, paserze8, pazerne8, pazerni8, penerze8, peniasz8, pesewie8, peszeni8, pisarze8, pizzera8, prawisz8, prawnie8, prawsze8, prezesa8, prezesi8, przenia8, przenie8, przewie8, przewin8, psiarze8, rapenie8, rawenek8, rawenki8, rawskie8, rzeknie8, rzepnia8, rzepnie8, rzezaki8, saperze8, sarenek8, sarenki8, sarknie8, sernika8, siekane8, siepane8, skarnie8, skinera8, sknerze8, skrawie8, skwarne8, skwarni8, skwarze8, skwerze8, skwirze8, spierze8, spranie8, sprawie8, sprawne8, sprawni8, szarpie8, szepnie8, szerpie8, szpaner8, szpanie8, szparze8, szpenia8, szpenie8, szranki8, szwanki8, szwenki8, warenik8, wareski8, warknie8, wekiera8, werniks8, werpnia8, werpnie8, werszek8, werszka8, werszki8, wespnie8, wesprze8, wieprza8, wieprze8, wieszak8, wikarne8, wnikasz8, wpinasz8, wpisane8, wrzaski8, wrzepia8, wskazie8, wspiera8, zaiskrz8, zakrwin8, zakrzew8, zapewne8, zapewni8, zapierz8, zapisze8, zeprane8, zeprani8, zerkasz8, zerknie8, zesieka8, zewnika8, ziarnek8, znikasz8, zsikane8, arsenie7, awersie7, inwarze7, irszane7, nazirze7, rzewnia7, rzewnie7, rzezane7, rzezani7, rzniesz7, sazirze7, siewane7, szrenie7, warzeni7, werznie7, wiersza7, wiersze7, wieszar7, wrazisz7, wrzenia7, wrzenie7, wszarze7, wzierna7, wzierne7, zarzewi7, zarznie7, zawierz7, zerwane7, zerwani7, zerznie7, ziewasz7, zranisz7, zwierza7, zwierze7, zwiesza7,

6 literowe słowa:

jakieś13, naśpij13, zaśpij13, jaśnie12, waśnij12, zaśnij12, kraśne11, kwaśne11, rześka11, rześki11, śpiesz11, śpiewa11, świekr11, świerk11, świrek11, świrka11, śwarne10, świrze10, zawieś10, ksenij9, napije9, paniej9, peniaj9, pensji9, pianej9, pijane9, piwnej9, wepnij9, zapnij9, zepnij9, ziejek9, inszej8, kaprze8, karpie8, kipera8, kiprze8, kpiarz8, krepie8, krepin8, krzepa8, krzepi8, kwapie8, nasiej8, pakier8, pekari8, peweks8, pranek8, prawek8, prikaz8, psinek8, rajeni8, raniej8, rejzie8, rzepak8, rzepik8, rzepka8, rzepki8, sianej8, sjenie8, skrzep8, sperek8, spinek8, szweje8, wizjer8, zerwij8, zwanej8, ankrze7, eskrze7, ikarze7, karezi7, karwie7, kawern7, kierze7, kiwasz7, knezie7, kresze7, krewie7, krewna7, krewne7, krezie7, krzewi7, kserze7, kwasie7, kweres7, napisz7, naprze7, naspie7, nepera7, nerpie7, newski7, panzer7, penera7, penisa7, persze7, peszer7, pewien7, pewnie7, piarze7, pierza7, pierze7, pisane7, piszan7, pizzer7, pniesz7, prawie7, prawne7, prazie7, prezes7, prezia7, prezie7, przeze7, reszek7, rzepia7, rzepie7, rzepni7, sakwie7, sapnie7, sernik7, siewka7, skiner7, spanie7, spiran7, sprani7, szneka7, szneki7, szwenk7, wekier7, wepnie7, werpie7, werpni7, wieprz7, wikare7, wpiera7, wrapie7, wrzepi7, wsieka7, zepnie7, zezika7, zikrze7, zrazik7, ranisz6, rzazie6, rzewna6, rzewne6, sarnie6, sranie6, szreni6, wierze6, wziera6, zairze6, zarwie6, zerwie6, zrazie6, zwiera6, zwierz6,


Najdłuższe wyrazy z liter PRZEKWAŚNIEJESZ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PRZEKWAŚNIEJESZ to

przekwaśniejesz

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

przekwaszenie

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PRZEKWAŚNIEJESZ

Ze słowa PRZEKWAŚNIEJESZ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PRZEKWAŚNIEJESZ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PRZEKWAŚNIEJESZ to

przekwaśniejesz

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

przekwaśnieje

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty