Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUSZCZAJMYŻ

Z liter PODPUSZCZAJMYŻ można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

podpuszczajmyż28,

13 literowe słowa:

dopuszczajmyż26, odpuszczajmyż26, poduszczajmyż26, popuszczajmyż26, podpuszczajmy23,

12 literowe słowa:

podszczujmyż25, opuszczajmyż24, dopuszczajmy21, odpuszczajmy21, poduszczajmy21, popuszczajmy21, podpuszczamy20,

11 literowe słowa:

podpasujmyż24, poduczajmyż24, doszacujmyż23, poszczujmyż23, puszczajmyż23, zaczopujmyż23, poduszczmyż22, odszczajmyż21, poszczajmyż21, podszczujmy20, podszczypuj20, opuszczajmy19, podpuszczaj19, dopuszczamy18, odpuszczamy18, podpuszczam18, poduszczamy18, popuszczamy18,

10 literowe słowa:

popadujmyż23, dopasujmyż22, douczajmyż22, odpasujmyż22, odsapujmyż22, oduczajmyż22, podjuszmyż22, posapujmyż22, pouczajmyż22, oszacujmyż21, uszczajmyż21, zapozujmyż21, zduszajmyż21, oszczajmyż19, podpasujmy19, podpaszmyż19, poduczajmy19, doszacujmy18, podjuszamy18, poszczujmy18, poszczypuj18, puszczajmy18, zaczopujmy18, dopuszczaj17, oczajduszy17, odpuszczaj17, poduszczaj17, poduszczmy17, popuszczaj17, dopuszczam16, odpuszczam16, odszczajmy16, opuszczamy16, podpuszcza16, poduszczam16, popuszczam16, poszczajmy16, podczaszym15,

9 literowe słowa:

czadujmyż21, czopujmyż21, odczujmyż21, poczujmyż21, popsujmyż21, zappujmyż21, opasujmyż20, poduczmyż20, szacujmyż20, szczujmyż20, popaczmyż18, popadujmy18, szczajmyż18, dopasujmy17, douczajmy17, odpasujmy17, odpaszmyż17, odsapujmy17, oduczajmy17, podjuszmy17, posapujmy17, pouczajmy17, oszacujmy16, oszczypuj16, podjuszam16, podszczuj16, poduczamy16, pozasypuj16, pozżymasz16, pożyczasz16, supozycja16, uszczajmy16, zapozujmy16, zduszajmy16, oczajdusz15, opuszczaj15, poduczysz15, poduszczy15, podzamczu15, pozmuszaj15, puszczamy15, dopuszcza14, odpuszcza14, opuszczam14, oszczajmy14, podpaszmy14, podszczyp14, poduczasz14, poduszcza14, podzamczy14, popuszcza14, odszczamy13, podczaszy13, popaczysz13, poszczamy13,

8 literowe słowa:

dozujmyż19, dupczmyż19, pasujmyż19, pozujmyż19, douczmyż18, oduczmyż18, podajmyż18, pouczmyż18, zjuszmyż18, opuszmyż17, pozżymaj17, pożyczaj17, sczajmyż17, uposażmy17, audycjom16, czadujmy16, czopujmy16, odczujmy16, odsapmyż16, poczujmy16, podmacuj16, podsmaży16, podsypuj16, popsujmy16, posapmyż16, pożyczam16, spaczmyż16, użyczasz16, zappujmy16, opasujmy15, opaszmyż15, osaczmyż15, podjuszy15, podmazuj15, podpasuj15, poduczaj15, poduczmy15, pozsypuj15, szacujmy15, szczujmy15, zapożycz15, doszacuj14, douczamy14, dupczysz14, judaszom14, oduczamy14, podjusza14, podsycaj14, poduczam14, poszczuj14, pouczamy14, pozmazuj14, puszczaj14, zaczopuj14, zjuszamy14, douczysz13, odmyszaj13, odszczyj13, oduczysz13, osmyczaj13, papuszom13, podsycam13, podumasz13, poduszcz13, popaczmy13, posmaczu13, poszczyj13, pouczysz13, puszczam13, puszczom13, sympozja13, szczajmy13, umoczysz13, uszczamy13, zamojscy13, zduszamy13, czauszom12, dosmaczy12, douczasz12, jaszczom12, odpaszmy12, odszczaj12, oduczasz12, opuszcza12, osadczym12, posmaczy12, poszczaj12, poszczyp12, pouczasz12, pozmusza12, sypaczom12, szpaczym12, odszczam11, oszczamy11, paszczom11, poszczam11, szczapom11, zamszyco11,

7 literowe słowa:

czujmyż18, dożujmy18, juczmyż18, mużocyj18, pożujmy18, psujmyż18, udajmyż18, mużocja17, ozujmyż17, ucapmyż17, użyczaj17, zzujmyż17, żmudzcy17, czajmyż16, osmużaj16, puszmyż16, użyczam16, zdajmyż16, paczmyż15, uposaży15, audycjo14, daszmyż14, domacuj14, dosmaży14, dosypuj14, dozujmy14, dupczmy14, jumaczy14, odsmaży14, odsypuj14, pasujmy14, podsmaż14, podumaj14, pomaduj14, pomżysz14, popaduj14, posmaży14, posypuj14, pozujmy14, pozżyma14, pożycza14, spompuj14, zoczmyż14, adopcyj13, campusy13, dopasuj13, douczaj13, douczmy13, juczysz13, judaszy13, odpasuj13, odsapuj13, oduczaj13, oduczmy13, podajmy13, podjusz13, podsypu13, poduczy13, pojazdu13, pomasuj13, pomazuj13, popadyj13, popsuja13, posapuj13, pouczaj13, pouczmy13, spazmuj13, uszczyj13, zamocuj13, zasypuj13, zjuszmy13, zżymasz13, camposu12, dosycaj12, douczam12, jaszczu12, jazydom12, muczysz12, muszyca12, muszyco12, odsycaj12, oduczam12, ojczyma12, opuszmy12, oszacuj12, papuszy12, podszyj12, poducza12, pojazdy12, poszumy12, pouczam12, pozycja12, puszczy12, sadyzmu12, samoucy12, sczajmy12, spacjom12, sypaczu12, uszczaj12, uszczyp12, uszycom12, zamuczy12, zapozuj12, zduszaj12, zjuszam12, zmuszaj12, apsydom11, camposy11, czauszy11, dosycam11, jaszczy11, moszczu11, odsapmy11, odsycam11, oszczyj11, papuszo11, podsyca11, pojmasz11, popaczy11, posapmy11, puszcza11, puszczo11, spaczmy11, uszczam11, zamszyj11, zduszam11, zjazdom11, dosmacz10, macoszy10, maszopy10, moczysz10, moszczy10, odmysza10, odszczy10, odymasz10, opaszmy10, osaczmy10, osadczy10, osmycza10, oszczaj10, oszczyp10, paczysz10, paszczy10, podczas10, podpasz10, posmacz10, poszczy10, szajzom10, szczamy10, szczapy10, szpaczy10, szpadom10, zamoczy10, zamszyc10, zasypom10, czaszom9, odszcza9, oszczam9, paszczo9, poszcza9, szamocz9, szczapo9,

6 literowe słowa:

dujmyż17, zżujmy16, dajmyż15, pomżyj15, pudżom15, uczmyż15, capmyż14, czyjaż14, osmuży14, spożyj14, usmaży14, użycza14, zżymaj14, czujmy13, czyżom13, dożyca13, juczmy13, judocy13, judzcy13, osmuża13, pajucy13, podaży13, pompuj13, pożycz13, psujmy13, sapmyż13, spyżom13, udajmy13, uposaż13, amuzyj12, cudzym12, czaduj12, czopuj12, czujom12, dosmaż12, dupczy12, dżazom12, jumacz12, odczuj12, odsmaż12, omacuj12, osmaży12, osypuj12, ozujmy12, pasmuj12, poczuj12, podmyj12, popsuj12, posmaż12, psujom12, spamuj12, ucapmy12, zappuj12, zażycz12, zmocuj12, zsypuj12, zzujmy12, amuzjo11, campus11, caudom11, czajmy11, douczy11, judasz11, jumasz11, majscy11, modusy11, muszyc11, odsypu11, oduczy11, odymaj11, ojczym11, opasuj11, pajdom11, poducz11, poduma11, posypu11, pouczy11, puczom11, puszmy11, pyjamo11, sojuzy11, spacyj11, suczym11, sumocy11, szacuj11, szczuj11, szujom11, umoczy11, upadom11, usypom11, zadumy11, zdajmy11, zjazdu11, zjuszy11, zmasuj11, zmazuj11, zupacy11, causom10, czajom10, damscy10, doszyj10, doucza10, dumasz10, duszom10, japsom10, jazdom10, jazydo10, myjoza10, odpasu10, odszum10, odszyj10, oducza10, omszyj10, opuszy10, paczmy10, pajsom10, pajzom10, papusz10, pasjom10, pauzom10, podamy10, podsyp10, pojazd10, pomady10, popasu10, poszum10, poszyj10, poucza10, puazom10, puszcz10, sojuza10, spacjo10, spazmu10, suczom10, szczyj10, szyjom10, uczysz10, upasom10, uszczy10, uszyca10, uszyco10, uszyma10, zadumo10, zajdom10, zamucz10, zasypu10, zjazdy10, zjusza10, acydoz9, apsydo9, campos9, czadom9, czapom9, czausz9, daczom9, daszmy9, dosyca9, dymasz9, dyszom9, jaszcz9, jazzom9, mszyca9, mszyco9, oczyma9, odmysz9, odpasy9, odsyca9, osmycz9, popacz9, popasy9, posady9, pyszcz9, sadyzm9, samczy9, smoczy9, spaczy9, spadom9, spazmy9, sypacz9, szajom9, szajzy9, szczaj9, szczyp9, szmajo9, szpady9, szypom9, uszcza9, zadymo9, zamszu9, zaszum9, zaszyj9, zdusza9, zmoczy9, zmusza9, zoczmy9, zsypom9, czasom8, czaszy8, maszop8, moszcz8, odpasz8, osaczy8, oszczy8, paszcz8, paszom8, podasz8, pomasz8, poszam8, sadzom8, samczo8, smocza8, szajzo8, szapom8, szczam8, szczap8, szpado8, szyzma8, szyzmo8, zadysz8, zamocz8, zamszy8, zaspom8, zasycz8, zymazo8, czaszo7, oszcza7,

5 literowe słowa:

żujmy15, dożuj14, dużym14, dżumy14, pożuj14, pudży14, zużyj14, żmudy14, czyżu13, dożyj13, dżuma13, dżumo13, jacyż13, odżyj13, pożyj13, pudża13, pudżo13, smuży13, użycz13, żmuda13, żmudo13, żupom13, dożyc12, dujmy12, dżazu12, osmuż12, pomży12, smuża12, usmaż12, zażyj12, żydom12, czyża11, dumaj11, dżazy11, juczy11, mapuj11, mocuj11, mopuj11, mżysz11, podaż11, pomaż11, pumpy11, smaży11, spyża11, spyżo11, ujscy11, zżyma11, żadom11, campu10, caudy10, cudom10, cudzy10, cyjom10, czaju10, czuja10, czumy10, dajmy10, domyj10, dozuj10, ducom10, dupcz10, dupom10, dymaj10, jamsu10, jusom10, juzom10, masuj10, mocyj10, muczy10, odmyj10, opcyj10, osmaż10, pajdy10, pasuj10, pomyj10, pozuj10, psuja10, psujo10, pucom10, pudom10, pupom10, pyjam10, samoż10, spoju10, uczmy10, udamy10, upady10, uszyj10, zajmu10, zujom10, aojdy9, campy9, capmy9, caudo9, causy9, cudza9, cudzo9, czadu9, czopu9, czyja9, doucz9, duszy9, jadom9, jamsy9, japom9, japsy9, jascy9, jazdy9, jazzu9, mocja9, moczu9, modus9, mszyj9, muszy9, myjoz9, oducz9, opadu9, opcja9, opusy9, osypu9, padmy9, pajdo9, pajom9, pajsy9, pajzy9, pampy9, pasmu9, pasyj9, pauzy9, podaj9, podym9, pojma9, pompy9, poucz9, puazy9, puszy9, samcu9, saumy9, sojuz9, spadu9, spamu9, spodu9, suczy9, syjam9, szuja9, szujo9, szumy9, szypu9, umocz9, upasy9, uszyc9, uzdom9, zadum9, zajdy9, zajmy9, zaumy9, zjusz9, zsypu9, zupom9, apsyd8, capom8, causo8, czady8, czapy8, czasu8, czopy8, daczy8, dosyp8, dusza8, duszo8, dyzma8, dyzmo8, dyzom8, jazdo8, jazom8, jazzy8, mazdy8, moczy8, modsy8, mopsy8, mszyc8, musza8, odsyp8, odyma8, omscy8, opady8, opasu8, opusz8, osadu8, oszyj8, pacom8, paczy8, padmo8, padom8, pajso8, pajzo8, pampo8, papom8, pasjo8, pauzo8, podam8, pomad8, pompa8, posyp8, pyzom8, sadzu8, samcy8, sapmy8, sczaj8, smycz8, spady8, spamy8, spody8, sucza8, suczo8, szapu8, szmaj8, szupo8, szyja8, szyjo8, uazom8, udasz8, uszom8, zadym8, zajdo8, zdamy8, zjazd8, zszyj8, azymo7, casom7, czapo7, czasy7, czopa7, daczo7, daszy7, dysza7, dyszo7, maczo7, mazdo7, modsa7, mopsa7, odpas7, odsap7, omszy7, opasy7, osady7, pasmo7, pasom7, paszy7, popas7, posad7, posap7, sadom7, sadzy7, sapom7, spacz7, spazm7, szajo7, szajz7, szamy7, szapy7, szczy7, szody7, szopy7, szpad7, szypa7, szypo7, szyzm7, zadom7, zaspy7, zasyp7, zdysz7, zmazy7, zmocz7, zoczy7, zymaz7, zysom7, zyzom7, czasz6, opasz6, osacz6, paszo6, sadzo6, spoza6, szamo6, szapo6, szcza6, szopa6, zamsz6, zaspo6, zdasz6, zmazo6,

4 literowe słowa:

czuj9, dupy9, jadu9, jucz9, ojcu9, pudy9, pupy9, udaj9, capu8, caud8, cuda8, cudo8, czum8, duca8, duco8, dupa8, dupo8, jusa8, mucz8, ozuj8, pacu8, padu8, pajd8, papu8, popu8, puca8, puco8, pucz8, puda8, pupa8, pupo8, szuj8, ucap8, upad8, usyp8, zujo8, zzuj8, caus7, dusz7, japo7, japs7, muzo7, oczu7, opus7, ospu7, pajo7, pajs7, pasu7, pauz7, puaz7, pusz7, sadu7, sapu7, sodu7, sucz7, szum7, upas7, uzda7, uzdo7, uzom7, zadu7, zupa7, zupo7, coda6, czad6, czap6, czop6, dacz6, mocz6, opad6, ospy6, osyp6, paco6, pacz6, papo6, poda6, popa6, sody6, soja6, spad6, spod6, caso5, czas5, dasz5, doza5, mszo5, opas5, osad5, ospa5, pasz5, poza5, sadz5, sapo5, soda5, szap5, szop5, zasp5, zocz5, szoa4,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUSZCZAJMYŻ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUSZCZAJMYŻ to

podpuszczajmyż

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

dopuszczajmyż

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PODPUSZCZAJMYŻ

Ze słowa PODPUSZCZAJMYŻ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUSZCZAJMYŻ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUSZCZAJMYŻ to

podpuszczajmyż

. 28 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopuszczajmyż

. wartość punktowa tego słowa to: 26


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty