Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUSZCZAJĄCĄ

Z liter PODPUSZCZAJĄCĄ można ułożyć aż 730 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

podpuszczającą31,

13 literowe słowa:

dopuszczającą29, odpuszczającą29, poduszczającą29, popuszczającą29, podpuszczając26,

12 literowe słowa:

opuszczającą27, dopuszczając24, odpuszczając24, podpuszczają24, poduszczając24, popuszczając24,

11 literowe słowa:

podpasującą27, poduczającą27, puszczającą26, dopuszczają22, odpuszczają22, opuszczając22, poduszczają22, popuszczają22, podpuszczaj19,

10 literowe słowa:

popadującą26, douczającą25, odpasującą25, odsapującą25, oduczającą25, posapującą25, pouczającą25, zduszającą24, odsączając23, posądzając23, podpasując22, poduczając22, podszczują21, puszczając21, oczajduszą20, opuszczają20, podpuszczą20, dopuszczaj17, odpuszczaj17, poduszczaj17, popuszczaj17, podpuszcza16,

9 literowe słowa:

czadującą24, czopującą24, zappującą24, opasującą23, szacującą23, szczującą23, odsączają21, osączając21, osądzając21, popadując21, posądzają21, szczającą21, zsączając21, czopująca20, douczając20, odpasując20, odsapując20, oduczając20, podpasują20, poduczają20, posapując20, poszczącą20, pouczając20, doszacują19, poszczują19, puszczają19, szacująco19, szczująca19, zaczopują19, zduszając19, dopuszczą18, odpuszczą18, poduszczą18, popuszczą18, odszczają17, poszczają17, podszczuj16, poszcząca16, oczajdusz15, opuszczaj15, dopuszcza14, odpuszcza14, poduczasz14, poduszcza14, popuszcza14,

8 literowe słowa:

dozującą22, dupczącą22, pasującą22, pozującą22, podającą21, podąsają20, czadując19, czadzącą19, czopując19, docucają19, osączają19, osądzają19, popadują19, zappując19, zsączają19, dopasują18, douczają18, dozująca18, dupcząca18, odpasują18, odsapują18, oduczają18, opasując18, podjuszą18, posapują18, pouczają18, pozująca18, szacując18, szadzącą18, szczując18, oszacują17, uszczają17, zapozują17, zduszają17, odsączaj16, opuszczą16, posądzaj16, szczając16, oszczają15, podpasuj15, podpaszą15, poduczaj15, poszcząc15, doszacuj14, podjusza14, poszczuj14, puszczaj14, zaczopuj14, docucasz13, poduszcz13, douczasz12, odszczaj12, oduczasz12, opuszcza12, poszczaj12, pouczasz12,

7 literowe słowa:

czującą21, juczącą21, judzącą21, psującą21, udającą21, czającą19, dąsając19, duszącą19, jadzącą19, puszącą19, zdającą19, paczącą18, psocącą18, czadują17, czopują17, czująca17, daszącą17, dozując17, dupcząc17, jucząca17, judząca17, ocucają17, odczują17, odsączą17, pasując17, poczują17, popsują17, posądzą17, poudają17, pozując17, psująca17, sadzącą17, sącząca17, sądząca17, szczącą17, zappują17, adopcją16, cudaczą16, opasują16, podając16, poduczą16, szacują16, szczują16, zasądzą16, czajczą15, dusząca15, dusząco15, papuszą15, podąsaj15, poduszą15, pozdają15, pusząca15, puszczą15, czadząc14, docucaj14, osączaj14, osądzaj14, podpasą14, popaczą14, popaduj14, psocąca14, szczają14, zaduszą14, zsączaj14, dopasuj13, douczaj13, oczadzą13, odpasuj13, odpaszą13, odsapuj13, odsącza13, odszczą13, oduczaj13, osadczą13, paszczą13, podjusz13, pojazdu13, popsuja13, posadzą13, posapuj13, posądza13, poszczą13, pouczaj13, szadząc13, szczapą13, szcząca13, szpaczą13, jaszczu12, oszacuj12, poducza12, uszczaj12, zapozuj12, zduszaj12, ocucasz11, papuszo11, puszcza11, puszczo11, oszczaj10, podczas10, podpasz10, odszcza9, paszczo9, poszcza9, szczapo9,

6 literowe słowa:

dującą20, dającą18, dojącą18, jadącą18, pojącą18, uczącą18, dąsają17, pocącą17, usączą17, czując16, dująca16, jucząc16, judząc16, pasącą16, psując16, sącząc16, sądząc16, udając16, docucą15, dozują15, dupczą15, osączą15, osądzą15, pasują15, pozują15, zającu15, zsączą15, czając14, dojąca14, douczą14, dusząc14, jadząc14, oduczą14, podają14, pojadą14, pojąca14, pouczą14, pusząc14, spacją14, ucząca14, uczczą14, zdając14, zjuszą14, opuszą13, pacząc13, pocąca13, psocąc13, sczają13, usadzą13, uszczą13, zduszą13, czaduj12, czadzą12, czopuj12, dasząc12, dopasą12, ocucaj12, odczuj12, odpasą12, odsącz12, poczuj12, podąsa12, popasą12, popsuj12, posadą12, sadząc12, spaczą12, szajzą12, szcząc12, szpadą12, zapocą12, zappuj12, cudacz11, czaszą11, docuca11, judasz11, opasuj11, opaszą11, osaczą11, osadzą11, osącza11, osądza11, oszczą11, poducz11, szacuj11, szadzą11, szczuj11, zjazdu11, zsadzą11, zsącza11, doucza10, odpasu10, oducza10, papusz10, pojazd10, popasu10, poucza10, puszcz10, sojuza10, spacjo10, zjusza10, czausz9, jaszcz9, popacz9, szczaj9, uszcza9, zdusza9, odpasz8, paszcz8, podasz8, szajzo8, szczap8, szpado8, czaszo7, oszcza7,

5 literowe słowa:

dując15, czują14, juczą14, judzą14, psują14, sączą14, sądzą14, udają14, udoją14, ujadą14, upoją14, caudą13, cudzą13, dając13, dojąc13, jadąc13, ocucą13, opcją13, ozują13, pajdą13, pojąc13, szują13, ucząc13, upocą13, zzują13, aojdą12, causą12, czają12, dąsaj12, duszą12, jadzą12, jazdą12, osądu12, pajsą12, pajzą12, pasją12, pauzą12, pocąc12, puszą12, spoją12, suczą12, upasą12, usącz12, zając12, zajdą12, zdają12, zdoją12, zjadą12, czapą11, czczą11, daczą11, paczą11, pasąc11, psocą11, spocą11, szają11, czaju10, czuja10, daszą10, dozuj10, dupcz10, opasą10, osadą10, osącz10, pasuj10, paszą10, pozuj10, psuja10, psujo10, sadzą10, spoju10, szapą10, szczą10, szopą10, zaspą10, zoczą10, zsącz10, caudo9, cudza9, cudzo9, czadu9, czopu9, doucz9, jazzu9, ocuca9, oducz9, opadu9, opcja9, pajdo9, podaj9, poucz9, sojuz9, spadu9, spodu9, szuja9, szujo9, zjusz9, causo8, czasu8, dusza8, duszo8, jazdo8, opasu8, opusz8, osadu8, pajso8, pajzo8, pasjo8, pauzo8, sadzu8, sczaj8, sucza8, suczo8, szapu8, szupo8, udasz8, zajdo8, zjazd8, casco7, czacz7, czapo7, czcza7, czczo7, czopa7, daczo7, odpas7, odsap7, popas7, posad7, posap7, spacz7, szajo7, szajz7, szpad7, czasz6, opasz6, osacz6, paszo6, sadzo6, spoza6, szapo6, szcza6, szopa6, zaspo6, zdasz6,

4 literowe słowa:

dują13, ujdą13, cucą12, ducą12, dupą12, pądu12, pucą12, pupą12, zują12, dają11, dąsu11, doją11, jadą11, japą11, pają11, pąsu11, poją11, sądu11, uczą11, uzdą11, zupą11, codą10, pacą10, papą10, pocą10, soją10, casą9, czuj9, dąsa9, doju9, dozą9, jadu9, jodu9, jucz9, judo9, ojcu9, osąd9, ospą9, pasą9, pozą9, psuj9, sapą9, sącz9, sodą9, udaj9, capu8, caud8, cuda8, cudo8, duca8, duco8, dupa8, dupo8, jazu8, jusa8, oazą8, ozuj8, pacu8, padu8, pajd8, papu8, popu8, puca8, puco8, pucz8, puda8, pupa8, pupo8, szuj8, ucap8, upad8, zuja8, zujo8, zzuj8, caus7, czaj7, dusz7, japo7, japs7, jazd7, oczu7, ojca7, opus7, ospu7, pajo7, pajs7, pajz7, pasu7, pauz7, puaz7, pusz7, sadu7, sapu7, sodu7, sucz7, upas7, uzda7, uzdo7, zadu7, zajd7, zdaj7, zupa7, zupo7, coda6, czad6, czap6, czop6, dacz6, jazz6, opad6, paco6, pacz6, papo6, poda6, popa6, soja6, spad6, spod6, caso5, czas5, dasz5, doza5, opas5, osad5, ospa5, pasz5, poza5, sadz5, sapo5, soda5, szap5, szop5, zacz5, zasp5, zocz5, szoa4,

3 literowe słowa:

pąd9, uzą9, dąs8, duj8, odą8, pąs8, sąd8, cud7, cup7, duc7, dup7, jus7, juz7, osą7, puc7, pud7, pup7, zuj7, daj6, duo6, jad6, jap6, jod6, opu6, psu6, spu6, ucz6, uda6, udo6, ups6, uzd6, zup6, cap5, cod5, doc5, jaz5, ozu5, pac5, pad5, pap5, pod5, pop5, sou5, szu5, uaz5, uza5, uzo5, acz4, cas4, dao4, doz4, oda4, osp4, pas4, psa4, sad4, sap4, soc4, spa4, zad4, zda4, oaz3, osa3, sza3, zza3,

2 literowe słowa:

8, 6, ud5, aj4, au4, ja4, oj4, su4, uz4, ad3, co3, da3, do3, od3, op3, pa3, po3, as2, os2, oz2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUSZCZAJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUSZCZAJĄCĄ to

podpuszczającą

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

dopuszczającą

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PODPUSZCZAJĄCĄ

Ze słowa PODPUSZCZAJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUSZCZAJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUSZCZAJĄCĄ to

podpuszczającą

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopuszczającą

. wartość punktowa tego słowa to: 29

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty