Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUSZCZAŁYŚMY

Z liter PODPUSZCZAŁYŚMY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

15 literowe słowa:

podpuszczałyśmy30,

14 literowe słowa:

dopuszczałyśmy28, odpuszczałyśmy28, poduszczałyśmy28, popuszczałyśmy28,

13 literowe słowa:

podszczułyśmy27, opuszczałyśmy26,

12 literowe słowa:

poduczałyśmy26, poszczułyśmy25, puszczałyśmy25, poduszczyłaś24, odszczałyśmy23, poszczałyśmy23, podpuszczały21, poduszczyłam21, podpuszczamy20, podszczypały20, popłaszczymy20,

11 literowe słowa:

douczałyśmy24, oduczałyśmy24, pouczałyśmy24, podpasłyśmy23, uszczałyśmy23, zduszałyśmy23, podszczułaś22, oszczałyśmy21, poduszczyły20, połuszczymy20, dopuszczały19, odłuszczamy19, odpuszczały19, podpuszczał19, podszczułam19, poduszczały19, poduszczyła19, poduszczymy19, popuszczały19, pyszczydłom19, dopuszczamy18, odpuszczamy18, podpuszczam18, podszczypał18, podszczypmy18, poduszczamy18, połaszczymy18, popłaszczmy18, popuszczamy18, poszczypały18,

10 literowe słowa:

odczułyśmy23, poczułyśmy23, popsułyśmy23, poduczyłaś22, popadłyśmy22, szczułyśmy22, dopasłyśmy21, dospałyśmy21, odpasłyśmy21, popasłyśmy21, pospałyśmy21, dyscypułom20, odmyszyłaś20, osmyczyłaś20, podpłuczmy20, poszczułaś20, pyszczyłaś20, szczałyśmy20, poduczyłam19, pyszczydłu19, podszczuły18, poduszczył18, połuszczmy18, uszczypały18, dopuszczał17, dosmaczyły17, odłuszczam17, odpuszczał17, opuszczały17, płaszczymy17, podszczuła17, poduszczał17, poduszczmy17, popuszczał17, poszczułam17, pozmuszały17, pyszczydła17, pyszczydło17, pyszczyłam17, uszczypało17, dopuszczam16, odpuszczam16, opuszczamy16, oszczypały16, podpuszcza16, poduszczam16, połaszczmy16, popłaszczy16, popuszczam16, poszczypał16, poszczypmy16, podczaszym15,

9 literowe słowa:

upadłyśmy22, dupczyłaś21, upasłyśmy21, douczyłaś20, oduczyłaś20, opadłyśmy20, podałyśmy20, pouczyłaś20, spadłyśmy20, umoczyłaś20, doszłyśmy19, opasłyśmy19, opuszyłaś19, poszłyśmy19, dupczyłam18, dyscypuła18, podszyłaś18, poduczyły18, popłuczmy18, zaszłyśmy18, zmoczyłaś18, douczyłam17, łuszczymy17, odsupłamy17, oduczyłam17, poduczały17, poduczyła17, poduczymy17, posupłamy17, pouczyłam17, szczupłym17, zapłuczmy17, doczłapmy16, odpłaczmy16, odsyłaczu16, opuszyłam16, poczłapmy16, podpasłym16, podsycały16, podsyłamy16, podsypały16, podszczuł16, poduczamy16, połuszczy16, popaczyły16, popłaczmy16, poszczuły16, puszczały16, supłaczom16, szczudłom16, uszczypał16, uszczypmy16, dosmaczył15, łaszczymy15, odłuszcza15, odmyszały15, odmyszyła15, odsyłaczy15, opuszczał15, osmyczały15, osmyczyła15, płaszczmy15, podsycamy15, podszyłam15, poduczysz15, poduszczy15, podzamczu15, popaczymy15, popadłszy15, poszczuła15, pozmuszał15, pozsyłamy15, puszczało15, puszczamy15, pyszczyła15, pyszczyło15, szczypały15, zamoczyły15, dopuszcza14, odpuszcza14, odszczały14, odszczymy14, opuszczam14, oszczypał14, oszczypmy14, płaszczom14, podpaszmy14, podszczyp14, poduczasz14, poduszcza14, podzamczy14, połaszczy14, popłaszcz14, popuszcza14, poszczały14, poszczymy14, szczypało14, odszczamy13, podczaszy13, popaczysz13, poszczamy13,

8 literowe słowa:

czułyśmy20, psułyśmy20, udałyśmy20, ozułyśmy19, padłyśmy19, uszłyśmy19, zzułyśmy19, odczułaś18, pasłyśmy18, poczułaś18, podłaśmy18, podmyłaś18, popsułaś18, puszyłaś18, spałyśmy18, zdałyśmy18, dupczyły17, dyscypuł17, moczyłaś17, podpaśmy17, szczułaś17, doszyłaś16, douczyły16, dupczyła16, dupczyło16, dupczymy16, łuczyzmy16, moczydłu16, odszyłaś16, oduczyły16, omszyłaś16, opłuczmy16, podłuczy16, podpłucz16, poduczył16, podumały16, poszyłaś16, pouczyły16, scypułom16, spłuczmy16, umoczyły16, upłaczmy16, zoczyłaś16, douczały15, douczyła15, douczymy15, łupaczom15, łuszczmy15, odczułam15, odsupłam15, oduczały15, oduczyła15, oduczymy15, opuszyły15, poczułam15, podłapmy15, podłucza15, poduczał15, poduczmy15, popadłym15, popsułam15, posupłam15, pouczały15, pouczyła15, pouczymy15, puszyłam15, spłycamy15, szczupły15, szypułom15, umoczyła15, upadłszy15, dosycały14, dosyłamy14, dosypały14, douczamy14, dupczysz14, łuszczom14, moczydła14, odmyszył14, odsycały14, odsyłamy14, odsypały14, oduczamy14, opłaczmy14, opuszyła14, opuszymy14, osmyczył14, płaszczu14, płoszczu14, płoszymy14, podpasły14, podsycał14, podsyłam14, podsypał14, podsypmy14, podszyły14, poduczam14, połuszcz14, popaczył14, posyłamy14, posypały14, poszczuł14, pouczamy14, puszczał14, pyszczył14, słodyczy14, spaczyły14, spłaczmy14, szczudła14, szczudło14, szczułam14, szczupła14, szczupło14, uszczały14, uszczymy14, zduszały14, zmoczyły14, zmuszały14, dosycamy13, doszyłam13, douczysz13, łaszczmy13, odmyszał13, odsycamy13, odsyłacz13, odszyłam13, oduczysz13, opadłszy13, osaczyły13, osmyczał13, papuszom13, płaszczy13, płoszczy13, podsycam13, podszyła13, podumasz13, poduszcz13, popaczmy13, posmaczu13, poszyłam13, pouczysz13, pozsyłam13, pszczoły13, puszczam13, puszczom13, pyszczmy13, spaczyło13, spaczymy13, szczypał13, szczypmy13, umoczysz13, uszczało13, uszczamy13, zamoczył13, zamszyły13, zduszało13, zduszamy13, zdyszały13, zmoczyła13, zmuszało13, zoczyłam13, czauszom12, dosmaczy12, douczasz12, odpaszmy12, odszczał12, oduczasz12, opuszcza12, osaczymy12, osadczym12, oszczały12, oszczymy12, płoszcza12, połaszcz12, posmaczy12, poszczał12, poszczyp12, pouczasz12, pozmusza12, pszczoła12, sypaczom12, szpaczym12, zadyszmy12, zamszycy12, zamszyło12, zasyczmy12, zdyszało12, odszczam11, oszczamy11, paszczom11, poszczam11, szczapom11, zamszyco11,

7 literowe słowa:

dułyśmy19, dałyśmy17, poduśmy17, uczyłaś17, domyłaś16, odmyłaś16, połaśmy16, pomyłaś16, szłyśmy16, uszyłaś16, zaduśmy16, dopaśmy15, dupczył15, mszyłaś15, odłupmy15, odpaśmy15, płuczmy15, połupmy15, pomydłu15, popaśmy15, scypuły15, upadłym15, domysłu14, doszłaś14, douczył14, dupczmy14, łuczyzm14, łupaczy14, muczały14, odczuły14, oduczył14, osłupmy14, oszyłaś14, poczuły14, podmyły14, podpału14, podumał14, pomysłu14, popłucz14, popsuły14, poszłaś14, pouczył14, pułapom14, puszyły14, słupcom14, supłamy14, szypuły14, uczyłam14, umoczył14, usypały14, załupmy14, zszyłaś14, całusom13, campusy13, człapmy13, domysły13, douczał13, douczmy13, łuszczy13, moczyły13, muczało13, muszycy13, odczuła13, odsupła13, oduczał13, oduczmy13, odymały13, opadłym13, opuszył13, paczyły13, płaczmy13, poczuła13, podmyła13, podpały13, podsypu13, poduczy13, połapmy13, pomydła13, pomysły13, popadły13, popsuła13, posupła13, pouczał13, pouczmy13, puszyła13, puszyło13, puszymy13, spadłym13, spłycam13, supłacz13, szczuły13, szypuła13, szypuło13, upłazom13, usypało13, uszyłam13, załuscy13, zamysłu13, zapłucz13, ałyczom12, camposu12, człapom12, daszyły12, doczłap12, dopasły12, dospały12, dosycał12, dosyłam12, dosypał12, dosypmy12, doszyły12, douczam12, dyszały12, ładoscy12, łomascy12, łuszcza12, młodszy12, moczyła12, muczysz12, muszyca12, muszyco12, odpasły12, odpłacz12, odsycał12, odsyłam12, odsypał12, odsypmy12, odszyły12, oduczam12, omszyły12, opasłym12, opuszmy12, ospałym12, osypały12, paczyło12, paczymy12, padłszy12, papuszy12, płaczom12, płoszmy12, poczłap12, podpasł12, podsyła12, podsypy12, podszył12, poducza12, popasły12, popłacz12, pospały12, posyłam12, posypał12, posypmy12, poszumy12, poszyły12, pouczam12, puszczy12, sadyzmu12, samoucy12, słodycz12, spaczył12, syczały12, sypaczu12, szczuła12, szczuło12, szydłom12, uszczał12, uszczyp12, uszycom12, zamuczy12, zamysły12, zdołamy12, zduszał12, zmoczył12, zmuszał12, zoczyły12, zsyłamy12, zsypały12, acydozy11, apsydom11, camposy11, czauszy11, daszyło11, daszymy11, dosycam11, doszłam11, doszyła11, dyszało11, łapszom11, łaszczy11, młodsza11, moszczu11, odmyszy11, odsapmy11, odsycam11, odszyła11, omszały11, omszyła11, osaczył11, osmyczy11, oszyłam11, papuszo11, płaszcz11, płoszcz11, podsyca11, popaczy11, posapmy11, poszłam11, poszyła11, pozsyła11, puszcza11, puszczo11, pyszczy11, sadyzmy11, spaczmy11, syczało11, sypaczy11, szczały11, szczymy11, uszczam11, zamszył11, zasypmy11, zaszłym11, zaszyły11, zduszam11, zdyszał11, zdyszmy11, zoczyła11, zoczymy11, zsypało11, zszyłam11, dosmacz10, macoszy10, maszopy10, moczysz10, moszczy10, odmysza10, odszczy10, odymasz10, opaszmy10, osaczmy10, osadczy10, osmycza10, oszczał10, oszczyp10, paczysz10, paszczy10, podczas10, podpasz10, posmacz10, poszczy10, szczało10, szczamy10, szczapy10, szpaczy10, szpadom10, zadyszy10, zamoczy10, zamszyc10, zasyczy10, zasypom10, zaszyło10, zdołasz10, czaszom9, odszcza9, oszczam9, paszczo9, poszcza9, szamocz9, szczapo9,

6 literowe słowa:

umyłaś16, czułaś15, psułaś15, upaśmy15, zduśmy15, omyłaś14, ozułaś14, podłaś14, uszłaś14, złaśmy14, zmyłaś14, zzułaś14, ampuły13, czułym13, dumały13, moduły13, odłupy13, ołupmy13, opaśmy13, płucom13, podpaś13, pudłom13, pułapy13, scypuł13, spaśmy13, szyłaś13, uczyły13, udałym13, ułapmy13, umysły13, upadły13, złupmy13, ampuło12, całusy12, cudzym12, człapu12, czułam12, domyły12, dopału12, dumało12, dupczy12, dymały12, łupacz12, muczał12, muzycy12, odczuł12, odłamu12, odmyły12, odpału12, opłucz12, padłym12, padołu12, płaczu12, poczuł12, podłym12, podmył12, pomału12, pomyły12, popsuł12, psułam12, puszył12, słudzy12, słupca12, słupom12, spłucz12, supłam12, supłom12, szydłu12, szypuł12, ucapmy12, uczyła12, uczyło12, uczymy12, upadło12, upałom12, upasły12, upłacz12, upłazy12, usmoły12, usypał12, usypmy12, uszyły12, złudom12, zmysłu12, ałyczy11, campus11, caudom11, człapy11, domyła11, domysł11, dopały11, douczy11, dymało11, łapscy11, łuszcz11, moczył11, modusy11, mszału11, mszyły11, muszyc11, odłamy11, odmyła11, odpały11, odsypu11, oduczy11, odymał11, opadły11, ozułam11, paczył11, padłom11, padoły11, płacom11, płascy11, podały11, podłam11, podłap11, podpał11, poducz11, poduma11, pomyła11, pomysł11, popadł11, posypu11, pouczy11, puczom11, puszmy11, słodcy11, spadły11, spłyca11, suczym11, sumocy11, sypały11, szczuł11, umoczy11, upadom11, upasło11, usypom11, uszłam11, uszycy11, uszyła11, uszyło11, zadumy11, załomu11, złapmy11, zmysły11, zupacy11, zzułam11, ałyczo10, apsydy10, causom10, damscy10, daszył10, dopasł10, dospał10, dosyła10, doszły10, doszył10, doucza10, dumasz10, duszom10, dyszał10, dyszmy10, łapsom10, łapszy10, mszały10, mszycy10, mszyła10, mszyło10, odpasł10, odpasu10, odsyła10, odsypy10, odszum10, odszył10, oducza10, omszył10, opasły10, opłacz10, opuszy10, ospały10, osypał10, osypmy10, oszyły10, paczmy10, papusz10, pauzom10, płazom10, płoszy10, podamy10, podsyp10, pomady10, popasł10, popasu10, pospał10, posyła10, posypy10, poszły10, poszum10, poszył10, poucza10, puazom10, puszcz10, sadłom10, słoczy10, smyczy10, spadło10, spałom10, spazmu10, spłacz10, suczom10, syczał10, syczmy10, sypało10, szydła10, szydło10, szyłam10, uczysz10, upasom10, uszczy10, uszyca10, uszyco10, uszyma10, zadumo10, zadymy10, załomy10, zamucz10, zamysł10, zasypu10, zdołam10, zładom10, zoczył10, zsyłam10, zsypał10, zsypmy10, zszyły10, acydoz9, apsydo9, campos9, czadom9, czapom9, czausz9, daczom9, daszmy9, dosyca9, doszła9, dymasz9, dyszom9, łapszo9, łaszcz9, łaszom9, mszyca9, mszyco9, oczyma9, odmysz9, odpasy9, odsyca9, omszał9, osmycz9, oszyła9, paszoł9, popacz9, popasy9, posady9, poszła9, pyszcz9, sadyzm9, samczy9, słocza9, smoczy9, spaczy9, spadom9, spazmy9, sypacz9, szałom9, szczał9, szczyp9, szpady9, szypom9, szyzmy9, uszcza9, zadymo9, zamszu9, zasypy9, zaszły9, zaszum9, zaszył9, zdusza9, zdyszy9, złazom9, zmoczy9, zmusza9, zoczmy9, zsypom9, zszyła9, zszyło9, zymazy9, czasom8, czaszy8, maszop8, moszcz8, odpasz8, osaczy8, oszczy8, paszcz8, paszom8, podasz8, pomasz8, poszam8, sadzom8, samczo8, smocza8, szapom8, szczam8, szczap8, szpado8, szyzma8, szyzmo8, zadysz8, zamocz8, zamszy8, zaspom8, zasycz8, zaszło8, zymazo8, czaszo7, oszcza7,

5 literowe słowa:

dupcz10, cudzo9, czopu9, dopał9, doucz9, odpał9, oducz9, opadł9, padło9, podał9, podła9, poucz9, spodu9, duszo8, opusz8, szupo8,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUSZCZAŁYŚMY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUSZCZAŁYŚMY to

podpuszczałyśmy

. Ilość liter które posiada: 15
Drugie najdłuższe słowo to

dopuszczałyśmy

. Ilość liter: 14

Anagramy ze słowa PODPUSZCZAŁYŚMY

Ze słowa PODPUSZCZAŁYŚMY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUSZCZAŁYŚMY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUSZCZAŁYŚMY to

podpuszczałyśmy

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

dopuszczałyśmy

. wartość punktowa tego słowa to: 28


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty