Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUCHNIJMYŻ

Z liter PODPUCHNIJMYŻ można ułożyć aż 879 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

podpuchnijmyż29,

12 literowe słowa:

pochudnijmyż27, popuchnijmyż27, podpuchnijmy24,

11 literowe słowa:

opuchnijmyż25, podpicujmyż25, dopchnijmyż24, popchnijmyż24, pochudnijmy22, popuchnijmy22,

10 literowe słowa:

chudnijmyż24, puchnijmyż24, upchnijmyż24, odpicujmyż23, opchnijmyż22, opuchnijmy20, podpicujmy20, podpuchnij20, dopchnijmy19, popchnijmy19,

9 literowe słowa:

chipujmyż23, cupnijmyż21, dupnijmyż21, pchnijmyż21, pionujmyż20, pociupmyż20, podpijmyż20, chudnijmy19, dopnijmyż19, puchnijmy19, upchnijmy19, odpicujmy18, pochudnij18, popuchnij18, dyminucjo17, opchnijmy17,

8 literowe słowa:

hodujmyż21, honujmyż20, picujmyż20, żmudnych20, dniujmyż19, indujmyż19, nicujmyż19, nocujmyż19, upnijmyż19, chipujmy18, dopijmyż18, odpijmyż18, popijmyż18, dmuchnij17, dożnijmy17, opnijmyż17, podmuchy17, podpuchy17, pożnijmy17, upojnych17, chujniom16, cupnijmy16, dupnijmy16, opuchnij16, pchnijmy16, pidżynom16, podpicuj16, dopchnij15, pionujmy15, pociupmy15, podminuj15, podmyciu15, podpijmy15, popchnij15, upojnymi15, chodnymi14, donucimy14, dopnijmy14, miodnych14, ponucimy14,

7 literowe słowa:

dożujmy18, mużocyj18, pożujmy18, upijmyż18, żupnych18, ciupmyż17, jużynom17, mużocji17, nożycuj17, użnijmy17, dożyciu16, hodujmy16, możnych16, nużycom16, odżyciu16, opijmyż16, pidżynu16, pnijmyż16, pożyciu16, użyciom16, żupnicy16, żupnymi16, chudnij15, chudymi15, chuppom15, dumnych15, dupnych15, honujmy15, picujmy15, podmuch15, podpuch15, poduchy15, puchnij15, upchnij15, yuppich15, chujnio14, dniujmy14, dojnych14, duchnom14, indujmy14, minucyj14, nicujmy14, nocujmy14, odpicuj14, opuncyj14, pocynuj14, poniżmy14, upnijmy14, upojnym14, chodnym13, cudnymi13, dominuj13, domyciu13, dopijmy13, dupciom13, dupnymi13, hojnymi13, imponuj13, minucjo13, modnych13, niuchom13, odminuj13, odmyciu13, odpijmy13, opchnij13, oppidum13, opuncji13, pomnych13, pomyciu13, popijmy13, pupciom13, umocnij13, umodnij13, upocimy13, upomnij13, cydonij12, dojnicy12, dojnymi12, dupinom12, opcyjni12, opnijmy12, opunimy12, podmyci12, pupinom12, pypciom12, udnicom12, dymnico11,

6 literowe słowa:

dujmyż17, dużych17, chodży15, chyżom15, dużymi15, jużyno15, pijmyż15, pomżyj15, pudżom15, żmudny15, żupnym15, chipuj14, chudym14, chujom14, chuppy14, dmuchy14, dożuci14, hożymi14, juchom14, nużyco14, omżynu14, ożyciu14, pożmij14, pożuci14, uniżmy14, żmudni14, żnijmy14, żompiu14, żuciom14, chujni13, chupom13, chuppo13, dożnij13, dożyci13, duchny13, duchom13, dżipom13, dżynom13, hucpom13, judocy13, pidżyn13, poduch13, pompuj13, pożnij13, puchom13, upijmy13, żmindy13, życiom13, ciupmy12, cudnym12, cupnij12, duchno12, dupnij12, dupnym12, dychom12, dżinom12, hojnym12, huminy12, hycnij12, mnichu12, niuchy12, ocynuj12, onymiż12, pchnij12, piżony12, podmyj12, ponchu12, poniży12, pychom12, pypciu12, uncjom12, upojny12, yuppim12, żmindo12, chipom11, chodny11, ciupom11, dochny11, dojnym11, domciu11, duciom11, dupcio11, dupiny11, humino11, jonium11, mnichy11, mucyno11, munidy11, nucimy11, omyciu11, opijmy11, pionuj11, pnijmy11, pociup11, podium11, podmij11, podpij11, popich11, poundy11, puncom11, pupcio11, pupiny11, udnicy11, udoimy11, upoimy11, upojni11, chinom10, chodni10, choiny10, diunom10, dojnic10, dominu10, domyci10, donuci10, dopnij10, dupino10, dymnic10, ipponu10, munido10, myjnio10, odmyci10, ohydni10, opunim10, pocimy10, podymi10, pomnij10, pomyci10, ponuci10, pupino10, udnico10, umocni10, umodni10, unicom10, upomni10, cyniom9, dominy9, donicy9, dymion9, dyniom9, ippony9, miodny9, pindom9,

5 literowe słowa:

żujmy15, dożuj14, dużym14, dżumy14, jużci14, jużyn14, pożuj14, pudży14, żmudy14, chyżo13, dożyj13, dżumo13, dżynu13, hodży13, hożym13, juchy13, nużmy13, nużyc13, odżyj13, piżmu13, pożyj13, pudżo13, użnij13, użyci13, żmudo13, żupny13, żupom13, życiu13, chudy12, chupp12, chupy12, ciżmy12, dmuch12, dożyc12, duchy12, dujmy12, dychu12, dżinu12, dżipy12, hoduj12, hucpy12, hujom12, jucho12, muchy12, pomży12, puchy12, pychu12, uniży12, żmijo12, żminu12, żupni12, żydom12, chipu11, chodu11, chudo11, chupo11, ciżmo11, cynuj11, duchn11, duhom11, dżiny11, honuj11, hucpo11, hymnu11, michu11, mnoży11, mocuj11, mopuj11, możny11, mucho11, niżmy11, nożyc11, nyżom11, omżyn11, picuj11, piżmo11, pucho11, puhom11, pumpy11, uchom11, uncyj11, żmind11, żminy11, żompi11, żynom11, chipy10, chody10, ciumy10, ciupy10, cudny10, cudom10, cyjom10, diucy10, dniuj10, domyj10, ducom10, dumny10, dupci10, dupny10, dupom10, dycho10, dżino10, hojny10, humin10, hunom10, induj10, junom10, michy10, minuj10, mocyj10, możni10, mucyn10, myciu10, nicuj10, niuch10, niżom10, nocuj10, odmyj10, opcyj10, pijmy10, piżon10, pomyj10, poniż10, pucom10, pudom10, puncy10, pupci10, pupom10, pycho10, umyci10, uncji10, uncjo10, upnij10, yuppi10, chiny9, chnom9, chony9, ciumo9, ciupo9, cudni9, cyjon9, cynij9, diuny9, dojny9, dopij9, dumni9, dupin9, dupni9, dyonu9, hipom9, hojni9, hondy9, jodyn9, micho9, miodu9, mnich9, mocji9, moich9, munid9, myjni9, nocyj9, nudom9, odium9, odmij9, odpij9, onucy9, onych9, opcji9, opium9, podym9, pompy9, ponch9, popij9, pound9, punco9, punom9, pupin9, pypci9, udnic9, udony9, upoci9, chino8, choin8, cipom8, cnymi8, cynom8, dipom8, diuno8, doimy8, dojni8, dymni8, dymno8, dynom8, ipody8, miody8, mionu8, mocny8, modny8, munio8, nocji8, odymi8, omyci8, opnij8, picom8, pindy8, pionu8, pipom8, poimy8, pomny8, pondy8, popim8, uniom8, cynio7, dniom7, doiny7, domin7, donic7, dynio7, indom7, ippon7, miony7, mocni7, modni7, nicom7, nipom7, onymi7, pindo7, pinom7, piony7, pniom7, pomni7,

4 literowe słowa:

użyj13, chyż12, duży12, dżum12, mżyj12, pudż12, żmud12, żupy12, chuj11, dużo11, hoży11, juch11, nuży11, ożyj11, żmij11, żuci11, żupo11, żynu11, chup10, ciżm10, doży10, duch10, duhy10, dżip10, dżyn10, hucp10, jumy10, mchu10, much10, niżu10, nożu10, piżm10, puch10, puhy10, uchy10, ujmy10, umyj10, uniż10, żnij10, żomp10, cudy9, cumy9, doju9, ducy9, duho9, dumy9, dupy9, dych9, dymu9, dżin9, huny9, jodu9, judo9, jumo9, juny9, mchy9, mudy9, mych9, noży9, nyżo9, ojcu9, ożyn9, pucy9, pudy9, puho9, pump9, pumy9, pupy9, pych9, ucho9, ujmo9, upij9, żmin9, żony9, chip8, chny8, cium8, ciup8, cudo8, cumo8, cyjo8, dimu8, dipu8, dmij8, domu8, duco8, dumo8, dupo8, hipy8, hopy8, huno8, hymn8, jody8, jonu8, mich8, modu8, muny8, nudy8, ochy8, ohmy8, ohyd8, omyj8, oniż8, picu8, pipu8, popu8, puco8, pumi8, pumo8, punc8, puny8, pupo8, udom8, unij8, chin7, chno7, choi7, chon7, cipy7, cnym7, cody7, copy7, cymo7, dimy7, dipy7, diun7, dniu7, domy7, dymi7, hond7, hopi7, indu7, jony7, mnij7, mocy7, mody7, mopy7, muni7, myci7, myco7, nich7, nomu7, nuci7, nudo7, odmy7, odym7, onuc7, opij7, picy7, pinu7, pipy7, pnij7, pniu7, pomp7, popy7, puno7, udoi7, udon7, upoi7, cipo6, cyno6, dnom6, dony6, dyni6, dyno6, dyon6, idom6, indy6, ipod6, joni6, miny6, modi6, mony6, nicy6, nipy6, nocy6, nomy6, onym6, pico6, pind6, piny6, pipo6, poci6, pond6, pony6, popi6, unio6, doin5, doni5, mino5, mion5, nico5, nipo5, pion5, yoni5,

3 literowe słowa:

już11, żuj11, żup10, żyj10, huj9, mży9, nuż9, żyd9, chu8, ciż8, duh8, duj8, jum8, nyż8, phu8, puh8, uch8, uhm8, ujm8, żyn8, cud7, cum7, cup7, duc7, dum7, dup7, hoj7, hun7, hyc7, jun7, muc7, mud7, myj7, niż7, phy7, puc7, pud7, pum7, pup7, udy7, yhm7, żon7, chi6, cym6, dnu6, duo6, dym6, hip6, hoc6, hop6, hoy6, ich6, idu6, jod6, mho6, mun6, myc6, nud6, och6, ohm6, opu6, phi6, pij6, piu6, pun6, udo6, cip5, cny5, cod5, com5, cyi5, cyn5, dim5, dip5, dny5, doc5, dom5, dyn5, hoi5, idy5, jin5, jon5, moc5, mod5, mop5, odm5, ody5, omy5, opy5, pic5, pip5, pod5, pop5, uno5, cni4, cno4, dni4, dno4, doi4, don4, ido4, ind4, min4, moi4, mon4, nic4, nim4, nip4, noc4, nom4, pin4, pni4, poi4, pon4, yin4, ino3, oni3,

2 literowe słowa:

hu6, 6, 6, hm5, mu5, ud5, yh5, dy4, hi4, ho4, my4, nu4, oh4, oj4, ci3, co3, do3, id3, im3, mi3, ny3, od3, om3, op3, pi3, po3, yo3, in2, ni2, no2, on2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUCHNIJMYŻ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUCHNIJMYŻ to

podpuchnijmyż

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

pochudnijmyż

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PODPUCHNIJMYŻ

Ze słowa PODPUCHNIJMYŻ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUCHNIJMYŻ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUCHNIJMYŻ to

podpuchnijmyż

. 29 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pochudnijmyż

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty