Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUCHŁAM

Z liter PODPUCHŁAM można ułożyć aż 409 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

podpuchłam21,

9 literowe słowa:

pochudłam19, podmuchał19, podpuchła19, popuchłam19,

8 literowe słowa:

podpuchł18, chałupom17, dmuchało17, modułach17, odłupach17, opuchłam17, pochudła17, popuchła17, podmucha16, podpucha16,

7 literowe słowa:

chudłam16, dmuchał16, pochudł16, popuchł16, puchłam16, pudłach16, chałupo15, chuppom15, łopucha15, ochłapu15, opuchła15, pampuch15, podmuch15, podpuch15, pumpach15, upchało15, dopchał14, modłach14, płodach14, podpału14, poducha14, podumał14, popchał14, pułapom14, dopcham13, pompach13, popcham13,

6 literowe słowa:

chałup14, chłamu14, chłodu14, chłopu14, chudła14, chudło14, łopuch14, łupach14, mułach14, opuchł14, puchła14, puchło14, upchał14, chupom13, chuppa13, chuppo13, dmucha13, duchom13, dumach13, dupach13, hucpom13, mudach13, pchłom13, płucom13, poduch13, puchom13, pudach13, pudłom13, pumach13, pupach13, upcham13, ampuło12, chałom12, chłopa12, dołach12, dopału12, dumało12, hałdom12, łachom12, łomach12, ochłap12, odłamu12, odpału12, opchał12, pachoł12, padołu12, pchało12, płocha12, połach12, pomału12, upadło12, upałom12, caudom11, dachom11, domach11, dopcha11, modach11, mopach11, odcham11, odmach11, opcham11, pachom11, padłom11, płacom11, podłam11, podłap11, podpał11, poduma11, popach11, popadł11, popcha11, upadom11,

5 literowe słowa:

chudł13, puchł13, chupp12, dmuch12, hołdu12, łachu12, ampuł11, chłam11, chłap11, chłop11, chodu11, chuda11, chudo11, chupa11, chupo11, dachu11, ducha11, duhom11, dułam11, dumał11, hucpa11, hucpo11, łupom11, machu11, młodu11, moduł11, mucha11, mucho11, odłup11, padłu11, pchał11, pchła11, pchło11, płach11, płoch11, płodu11, płuca11, płuco11, połup11, pucha11, pucho11, pudła11, pudło11, puhom11, pułap11, uchap11, uchom11, udach11, upadł11, upcha11, aułom10, campu10, chało10, cudom10, ducom10, dupom10, hałdo10, łacho10, opału10, pcham10, pucom10, pudom10, pupom10, udało10, achom9, caudo9, dopał9, ładom9, łapom9, macho9, małpo9, młoda9, modła9, odach9, odłam9, odpał9, omach9, opach9, opadł9, opadu9, opcha9, pacho9, padło9, pałom9, płaco9, podał9, podła9, połam9, połap9, capom8, pacom8, padmo8, padom8, pampo8, papom8, podam8, pomad8, pompa8,

4 literowe słowa:

chup10, duch10, hucp10, mchu10, much10, płuc10, puch10, chał9, dołu9, duha9, duho9, duła9, duło9, hałd9, hołd9, łach9, ładu9, łamu9, łapu9, łomu9, łupa9, łupo9, muła9, ołup9, puha9, puho9, pump9, ucha9, ucho9, udał9, ułam9, ułap9, upał9, capu8, caud8, cham8, chap8, cłom8, cuda8, cudo8, cuma8, cumo8, dach8, domu8, duca8, duco8, duma8, dumo8, dupa8, dupo8, mach8, macu8, małp8, mdła8, mdło8, modu8, muca8, muda8, pach8, pacu8, padł8, padu8, papu8, pcha8, płac8, płom8, popu8, puca8, puco8, puda8, puma8, pumo8, pupa8, pupo8, ucap8, udam8, udom8, upad8, cało7, camp7, dało7, doła7, haom7, hopa7, łado7, łapo7, mało7, ohma7, opał7, padm7, pało7, pamp7, poła7, pomp7, coda6, damo6, maco6, mado6, mapo6, moda6, mopa6, odma6, opad6, paco6, papo6, poda6, poma6, popa6,

3 literowe słowa:

chu8, cłu8, duh8, duł8, łup8, muł8, phu8, płu8, puh8, uch8, uhm8, auł7, cud7, cum7, cup7, duc7, dum7, dup7, hau7, muc7, mud7, puc7, pud7, pum7, pup7, uha7, ach6, cha6, cła6, cło6, dał6, duo6, hoc6, hop6, ład6, łam6, łap6, łom6, mho6, och6, ohm6, opu6, pał6, pła6, pło6, uda6, udo6, cap5, cod5, com5, dam5, doc5, dom5, hao5, mac5, mad5, map5, moc5, mod5, mop5, odm5, pac5, pad5, pap5, pod5, pop5, dao4, moa4, oda4, oma4,

2 literowe słowa:

hu6, hm5, mu5, ud5, au4, ha4, ho4, oh4, ad3, am3, co3, da3, do3, ma3, od3, om3, op3, pa3, po3,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUCHŁAM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUCHŁAM to

podpuchłam

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

pochudłam

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa PODPUCHŁAM

Ze słowa PODPUCHŁAM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUCHŁAM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUCHŁAM to

podpuchłam

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pochudłam

. wartość punktowa tego słowa to: 19

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty