Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPUŁKOWNIK

Z liter PODPUŁKOWNIK można ułożyć aż 620 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

podpułkownik21,

10 literowe słowa:

podkowniku16,

9 literowe słowa:

podkupiło17, odłupkowi16, popołudni16, pułkownik16, dołowniku15, kołdunowi15, połowniku15, widnokołu15, kuponowki14, podkownik13,

8 literowe słowa:

podkupił16, dokupiło15, odkupiło15, pokupiło15, południk15, popiołku15, kopułowi14, odłupowi14, podkuwki14, podkuwko14, podpiwku14, dwukonki13, dwukonko13, odkupowi13, ołowniku13, podokniu13, pokupowi13, powidoku13, ukłonowi13, uwodniło13, włupiono13, dołownik12, kuponowi12, podpinko12, połownik12, poundowi12, wkupiono12,

7 literowe słowa:

dokupił14, kopułki14, kopułko14, odkupił14, odłupki14, podkuło14, podołku14, pokupił14, popłodu14, łupinko13, łupkowi13, odwłoku13, okupiło13, podkopu13, podkupi13, pokłonu13, południ13, ponikłu13, popiołu13, powidłu13, pułkowi13, ukłonik13, wkupiło13, dupinko12, dupkowi12, kupkowi12, kupkowo12, kuponik12, łupiono12, odkuwki12, odkuwko12, podołki12, podpiło12, podpoił12, pokoiku12, pokpiło12, pokupni12, popiwku12, uwiodło12, uwodnił12, dołkowi11, kłodowi11, kołkowi11, kupiono11, odkłoni11, odwłoki11, okupowi11, ołowinu11, opukowi11, płodowi11, podwoił11, pokłoni11, ponikło11, powidło11, powłoki11, punkowi11, punkowo11, ukopowi11, wodniku11, wodunki11, wodunko11, dopinko10, odłowni10, odnowił10, odwonił10, ołownik10, podokni10, podwiko10, ponowił10, powidok10, udonowi10, dwoinko9, pondowi9,

6 literowe słowa:

podkuł13, dokuło12, kołdun12, kopuło12, kupiło12, odkuło12, okupił12, opiłku12, podkup12, poidłu12, pokuło12, połupi12, wkupił12, dokupi11, dupnik11, kłunio11, kupido11, łowiku11, łukowi11, łukowo11, łupino11, łupowi11, odkopu11, odkupi11, odłowu11, piołun11, podpił11, pokpił11, pokupi11, połowu11, udoiło11, ukłoni11, ukoiło11, upoiło11, uwikło11, dopiło10, dupino10, dwuoki10, ipponu10, kiwoku10, kodonu10, kokonu10, koniku10, kopiło10, kukowi10, odpiło10, odwłok10, okonku10, okpiło10, okuwki10, okuwko10, ołowiu10, pionku10, płodni10, płonki10, płonko10, podkop10, podoił10, poidło10, pokłon10, pokuno10, ponikł10, poniku10, popiło10, popoił10, powłok10, powodu10, pudowi10, pukowi10, pupino10, widoku10, dołowi9, doppio9, dwoiło9, kiłowo9, kłonio9, knowiu9, kołowi9, kpinko9, kunowi9, nowiku9, odłowi9, okoniu9, podpoi9, podwik9, pokoik9, połowi9, powiło9, uwodni9, wiodło9, wpoiło9, dokowi8, ikonko8, kodowi8, kokowi8, konoid8, konopi8, kopowi8, kpiono8, łonowi8, łownio8, okonki8, ołowin8, opinko8, oponki8, podwoi8, popowi8, wodnik8, donowi7, dwoino7, kwinoo7, nokowi7, odnowi7, odwoni7, owodni7, ponowi7,

5 literowe słowa:

dokuł11, dołku11, kołku11, kopuł11, kukło11, kupił11, łupki11, łupko11, odkuł11, odłup11, płodu11, pokuł11, połup11, pudło11, pułki11, dokup10, dupki10, dupko10, kłuni10, knuło10, kupki10, kupko10, łupin10, łupni10, odkup10, okołu10, okuło10, ołupi10, pipku10, pokup10, pupki10, pupko10, udoił10, ukłon10, ukoił10, upiło10, upoił10, wkuło10, włoku10, włupi10, wołku10, dołki9, dopił9, dunki9, dunko9, dupin9, dupni9, kłodo9, kołki9, kopił9, kopnu9, kpiło9, kupni9, kupno9, kupon9, kwiku9, odpił9, okopu9, okpił9, okupi9, piłko9, pinku9, piwku9, pokun9, popił9, pound9, punki9, pupin9, ułowi9, uwiło9, wkopu9, wkupi9, dikko8, diuno8, dłoni8, doiło8, doiwu8, dokop8, dwoił8, ikonu8, kłoni8, kłowi8, koiło8, koniu8, kopki8, kopko8, łowik8, nikło8, odkop8, ooidu8, opiło8, opoił8, pionu8, pipko8, płoni8, płono8, płowi8, płowo8, poiło8, pokop8, pokpi8, popod8, powił8, udowi8, winku8, wkoło8, włoki8, włoko8, wnuki8, wnuko8, wołki8, wpiło8, wpoił8, ippon7, kiwko7, kiwok7, kodon7, kokon7, kondo7, konik7, kopio7, kopni7, kopno7, kpino7, kpowi7, kwoki7, kwoko7, łowni7, nowiu7, ołowi7, opoki7, owiło7, pindo7, pinko7, piwko7, podoi7, pokoi7, ponik7, popoi7, widok7, doino6, doiwo6, downi6, dwoin6, ikono6, kiwon6, knowi6, konwi6, nokio6, nowik6, odwoi6, okoni6, opowi6, piono6, powoi6, widno6, windo6, winko6, wodni6,

4 literowe słowa:

pułk10, dołu9, duło9, knuł9, kołu9, kuło9, łuki9, łupi9, łupo9, okuł9, ołup9, upił9, wkuł9, włup9, dipu8, diuk8, doku8, dupo8, kipu8, kodu8, koku8, kpił8, kuki8, kupi8, kupn8, kupo8, łonu8, łowu8, łuno8, okup8, piku8, pipu8, popu8, puki8, puko8, punk8, pupo8, udko8, ukop8, uwił8, wkup8, wołu8, dikk7, diun7, dniu7, doił7, indu7, inku7, kiło7, kinu7, koił7, koło7, kuni7, kuno7, nikł7, noku7, nudo7, oknu7, opił7, piło7, pinu7, piwu7, płon7, pniu7, poił7, poło7, puno7, udoi7, udon7, ukoi7, unik7, upoi7, widu7, włok7, wnuk7, wodu7, woku7, wpił7, doki6, ipod6, kipo6, kodo6, koki6, koko6, kopi6, kopn6, kopo6, kpin6, kwik6, kwok6, łono6, łowi6, okop6, okpi6, opok6, owił6, piko6, pind6, pink6, pipo6, pond6, popi6, unio6, uowi6, wiło6, winu6, wkop6, diwo5, doin5, doiw5, doni5, down5, dwoi5, ikon5, inko5, kino5, koni5, nipo5, noki5, okno5, ooid5, opoi5, opon5, pion5, piwo5, pono5, wind5, wodo5, woki5, woko5, wpoi5, niwo4, nowi4, nowo4, wino4, woni4,

3 literowe słowa:

duł8, kuł8, łuk8, łup8, płu8, dup7, iłu7, kuk7, kup7, łun7, pud7, puk7, pup7, dnu6, duo6, dwu6, idu6, kił6, kun6, nud6, oku6, opu6, pił6, piu6, pło6, pun6, udo6, dip5, dok5, kip5, kod5, kok5, kop5, kpi5, łoi5, łon5, pik5, pip5, pod5, pop5, uno5, wił5, wun5, diw4, dni4, dno4, doi4, don4, ido4, ind4, ink4, kin4, kio4, koi4, kwi4, kwo4, nip4, nok4, odo4, oko4, pin4, piw4, pni4, poi4, pon4, wid4, wok4, ino3, iwo3, niw3, oni3, ono3, owi3, owo3, win3, wio3, won3,

2 literowe słowa:

ku5, ud5, 4, nu4, wu4, do3, id3, ki3, ko3, od3, ok3, op3, pi3, po3, in2, iw2, ni2, no2, on2, oo2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPUŁKOWNIK

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPUŁKOWNIK to

podpułkownik

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

podkowniku

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PODPUŁKOWNIK

Ze słowa PODPUŁKOWNIK nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPUŁKOWNIK - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPUŁKOWNIK to

podpułkownik

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

podkupiło

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty