Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPRAŻANIOM

Z liter PODPRAŻANIOM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

podprażaniom20,

11 literowe słowa:

doprażaniom18, podrażaniom18, poodmrażani18, podrapaniom15,

10 literowe słowa:

podprożami18, nadprożami17, podmrażani17, podmrażano17, podprażani17, podprażano17, podprażona17, podrażniam17, odrażaniom16, porażaniom16, parapodiom14, popadaniom14, odrapaniom13, pomponiara13,

9 literowe słowa:

podprażam17, nadprożom16, parandżom16, poodmraża16, domrażani15, domrażano15, doprażani15, doprażano15, doprażona15, odmrażani15, odmrażano15, oranżadom15, podrażani15, podrażano15, podrażnia15, podopinam13, podporami13, poodpinam13, diaporamo12, dopraniom12, drapaniom12, opadaniom12, pandorami12, papraniom12, pardonami12, podrapani12, podrapano12, pomponiar12, poopadani12, popraniom12, poradniom12, propanami12, podorania11,

8 literowe słowa:

doprażam15, podażami15, podmraża15, podpraża15, podproża15, podrażam15, prodiżom15, nadproża14, parandżo14, podrażni14, porożami14, pożarami14, prażanom14, prażniom14, żandarmi14, narożami13, odrażani13, odrażano13, odrażona13, oranżado13, oranżami13, porażani13, porażano13, porażona13, podpinam12, poopadam12, popadiom12, diaporam11, dopamina11, dopamino11, dopomina11, odpomina11, odporami11, padaniom11, pandorom11, papainom11, pardonom11, parodiom11, podaniom11, podmiana11, podmiano11, podopina11, podporna11, podporni11, pomidora11, poodpina11, popadano11, poradami11, porodami11, propanom11, donorami10, doprania10, naporami10, narodami10, odrapani10, odrapano10, opraniom10, panorami10, panoramo10, paraniom10, piromana10, podorana10, podorani10, ponorami10, poprania10, poradnia10, poradnio10, poraniom10, radianom10, radomian10, radonami10, rodamina10, rodamino10, doorania9, odorania9, poorania9,

7 literowe słowa:

pidżama14, pidżamo14, podażom14, podpraż14, pradżma14, pradżmo14, domraża13, dopraża13, drażami13, odmraża13, odrażam13, parandż13, piżonom13, podraża13, pomnaża13, poniżam13, porażam13, pożarom13, prodiża13, radżami13, żandarm13, aranżom12, drożano12, mrożnia12, mrożnio12, mrożona12, narożom12, oranżad12, oranżom12, pożarna12, pożarni12, prażnia12, prażnio12, prażona12, prażono12, rożnami12, żanrami12, żarnami12, oppidom11, popadam11, dopamin10, dopinam10, dopomni10, dropami10, dropiom10, ipponom10, mandapo10, napadom10, nappami10, odpinam10, opadami10, pandami10, paradom10, pardami10, piropom10, podmian10, podpina10, podpora10, pomidor10, pompona10, pondami10, poopada10, popadia10, popadio10, poradom10, rappami10, anodami9, aporiom9, darniom9, dinarom9, diorama9, dioramo9, doprana9, doprani9, doprano9, dornami9, draniom9, drapani9, drapano9, dromona9, dronami9, indorom9, mandora9, mandoro9, miranda9, mirando9, monodia9, nadirom9, nadmiar9, naparom9, naporom9, naradom9, nardami9, narodom9, nordami9, odmiana9, odmiano9, odorami9, odporna9, odporni9, opadani9, opadano9, oparami9, oponami9, oporami9, pandora9, pandoro9, panoram9, panorom9, papaino9, paprani9, paprano9, paradni9, parniom9, parodia9, parodio9, paronim9, piranom9, piroman9, podania9, pomiana9, pomiano9, poprana9, poprani9, poprano9, poradni9, pranami9, praniom9, prionom9, radonom9, randami9, rapmani9, rodamin9, rodniom9, rondami9, ropniom9, arianom8, arionom8, aronami8, aroniom8, doorana8, doorani8, odorana8, odorani8, oprania8, oraniom8, paranoi8, poorana8, poorani8, porania8, ramiona8, ropiano8,

6 literowe słowa:

dżipom13, pidżam13, pradżm13, dopraż12, dożami12, drażom12, dżinom12, miradż12, paiżom12, piżama12, piżamo12, podroż12, prażma12, prażmo12, prodiż12, radżom12, żadami12, żminda12, żmindo12, żompia12, drażni11, drożna11, drożni11, drżano11, mariaż11, mrożni11, nożami11, odraża11, piżona11, poniża11, poraża11, poroża11, prażan11, prażni11, rożnom11, żanrom11, żarami11, żarnom11, żonami11, naroża10, rażona10, rażono10, apapom9, doppio9, dropom9, ipadom9, ipodom9, mandap9, nappom9, opadam9, opadom9, oppida9, padami9, pampra9, pandom9, papami9, papram9, pardom9, pindom9, podiom9, podpoi9, podrap9, pomada9, pomado9, pompon9, pondom9, popada9, popami9, rappom9, admina8, adriom8, anodom8, aoidom8, armado8, dainom8, damaro8, danami8, daniom8, darami8, dianom8, dioram8, diorom8, doinom8, domain8, domiar8, domina8, domino8, donami8, dopina8, dornom8, dromon8, dronom8, dropia8, mandor8, miodna8, mipora8, miporo8, mirand8, monada8, monado8, mopana8, napami8, nardom8, nomada8, nomado8, nordom8, odmian8, odpina8, odrami8, oparom8, opinam8, ordami8, padano8, panami8, panamo8, pandor8, paniom8, papain8, parado8, parami8, paramo8, pardon8, paroma8, pianom8, piarom8, pionom8, podana8, podani8, podano8, pomiar8, ponami8, porada8, porado8, porami8, pranom8, propan8, radami8, radiom8, raidom8, random8, rapami8, rapman8, rodami8, rondom8, ropami8, anomia7, anomio7, aporia7, aporio7, aronom7, dinara7, donora7, drania7, indora7, ironom7, marani7, marian7, marina7, marino7, marona7, maroni7, morion7, nairom7, namiar7, narado7, narami7, norami7, noriom7, oporna7, oporni7, oprana7, oprani7, oprano7, oronim7, panora7, panoro7, parani7, parano7, parnia7, parnio7, porani7, porano7, poroni7, prania7, radian7, ramion7, ranami7, rodnia7, rodnio7, romani7, ropnia7, ariona6, aronia6, aronio6, orania6,

5 literowe słowa:

dożom11, dżami11, dżipa11, piżam11, piżma11, piżmo11, podaż11, pomaż11, prażm11, żadom11, żmind11, żompi11, ażiom10, draża10, drażo10, dżina10, dżino10, marża10, marżo10, miraż10, można10, możni10, mżono10, namaż10, niżom10, nożom10, paiża10, paiżo10, piżon10, poniż10, pożar10, radża10, radżo10, rżami10, żadna10, żadni10, żarom10, żonom10, aranż9, oranż9, rożna9, rożni9, rżana9, rżani9, rżano9, żarna9, żarni9, dipom8, padam8, padma8, padmo8, padom8, pampa8, pampo8, papom8, pipom8, podam8, pomad8, pompa8, pompo8, popim8, popod8, popom8, admin7, amida7, amido7, apiom7, armad7, damar7, damna7, damno7, danom7, darmo7, darom7, dnami7, dniom7, domin7, domra7, domro7, donom7, drama7, dramo7, dropi7, impra7, impro7, indom7, ipada7, ipoda7, ippon7, irdom7, mipor7, modna7, modni7, modra7, modro7, monad7, mopan7, morda7, mordo7, nadam7, napad7, napom7, nappa7, nappo7, nipom7, odami7, odiom7, odrap7, odrom7, opada7, opami7, opiom7, ordom7, panam7, panda7, pando7, panom7, papai7, papra7, parad7, param7, parda7, pardo7, parom7, pinda7, pindo7, pinom7, pirop7, pniom7, podia7, podoi7, pomna7, pomni7, ponad7, ponda7, ponom7, popia7, popoi7, porad7, poram7, porom7, prima7, primo7, radom7, rampa7, rampo7, rapom7, rappa7, rodom7, ropom7, adria6, adrio6, amina6, amino6, amora6, anima6, animo6, anoda6, anodo6, aoida6, aoido6, arami6, ariom6, armia6, armio6, daina6, daino6, dania6, danio6, darni6, dinar6, diora6, dioro6, doina6, doino6, donor6, drani6, drona6, drono6, imana6, imano6, indor6, inrom6, mania6, manio6, maori6, maran6, marin6, marna6, marni6, maron6, miana6, miano6, miara6, miaro6, minor6, moona6, moria6, morio6, morna6, morno6, nadir6, nadoi6, napar6, napoi6, narad6, narom6, norda6, nordo6, norma6, normo6, norom6, omnia6, opina6, opona6, opora6, orami6, panor6, parna6, parni6, parno6, piana6, piano6, piona6, piono6, piran6, ponor6, porno6, prana6, prani6, prano6, prion6, radia6, radio6, radna6, radni6, radon6, ramia6, ramio6, randa6, ranom6, rodna6, rodni6, ronda6, rondo6, ropna6, ropni6, arian5, arion5, naira5, nairo5, narai5, naroi5, noria5, norio5, orana5, orani5, orano5,

4 literowe słowa:

dżip10, piżm10, żomp10, doża9, dożo9, draż9, droż9, dżin9, imaż9, marż9, maża9, mażo9, paiż9, praż9, rżom9, żmin9, ażia8, ażio8, noża8, onaż8, oniż8, onoż8, żanr8, żarn8, żona8, żono8, padm7, pamp7, pomp7, amid6, apap6, dama6, damn6, damo6, dnom6, domr6, dram6, drap6, drop6, idom6, impr6, ipad6, ipod6, mada6, mado6, mapa6, mapo6, moda6, modi6, modo6, mopa6, mopo6, mord6, napp6, odma6, odmo6, odom6, opad6, opom6, pada6, pand6, papa6, papo6, pard6, pind6, pipa6, pipo6, poda6, poma6, pond6, popa6, popi6, prim6, prom6, ramp6, rapp6, aman5, amia5, amin5, amio5, amon5, amor5, anim5, anod5, apia5, ardo5, arom5, dain5, dana5, dani5, dano5, dari5, dian5, dior5, dnia5, doin5, dona5, doni5, dorn5, dron5, irda5, irdo5, maar5, mana5, mani5, mano5, mara5, maro5, mian5, miar5, mina5, mino5, mion5, mira5, miro5, mona5, mono5, moon5, mora5, morn5, moro5, nada5, nami5, napa5, napo5, nard5, nipa5, nipo5, nord5, norm5, odia5, odra5, odro5, oiom5, oman5, omar5, ooid5, opar5, opia5, opoi5, opon5, orda5, ordo5, orom5, pana5, pani5, para5, paro5, pian5, piar5, pina5, pion5, pnia5, pona5, pono5, pora5, poro5, pran5, rada5, rado5, raid5, rama5, rami5, ramo5, rand5, rapa5, rapo5, rond5, ropa5, ropo5, anoa4, aria4, ario4, arna4, arni4, aron4, inra4, inro4, iron4, nair4, nara4, noir4, nora4, nori4, noro4, orna4, orni4, rana4, rani4, rano4, roni4,

3 literowe słowa:

maż8, żad8, niż7, żar7, żon7, dam5, dip5, dom5, mad5, map5, mod5, mop5, odm5, pad5, pap5, pip5, pod5, pop5, dan4, dao4, dar4, dna4, dni4, dno4, doi4, don4, ido4, ind4, ird4, maa4, mar4, mir4, moa4, mor4, nad4, nap4, nip4, oda4, odo4, odr4, oma4, ord4, pai4, pan4, par4, pia4, pin4, pni4, poi4, pon4, por4, pro4, rad4, ram4, rap4, rod4, rop4, air3, ana3, ani3, ano3, ara3, aro3, ino3, inr3, nai3, nar3, nor3, ona3, oni3, ono3, ora3, oro3, rai3, ran3, rio3, roi3,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPRAŻANIOM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPRAŻANIOM to

podprażaniom

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

doprażaniom

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa PODPRAŻANIOM

Ze słowa PODPRAŻANIOM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPRAŻANIOM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPRAŻANIOM to

podprażaniom

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

doprażaniom

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty