Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPRAŻAJĄCYMI

Z liter PODPRAŻAJĄCYMI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

podprażającymi30,

13 literowe słowa:

podprażającym29, doprażającymi28, podrażającymi28,

12 literowe słowa:

doprażającym27, podmrażający27, podprażający27, podrażającym27, odrażającymi26, porażającymi26, popadającymi24,

11 literowe słowa:

domrażający25, doprażający25, odmrażający25, odrażającym25, podmrażając25, podprażając25, podrażający25, porażającym25, popadającym23, opadającymi22, paprającymi22, podprażajmy22, popaciajmyż22,

10 literowe słowa:

dociążajmy24, odciążajmy24, domrażając23, doprażając23, odmrażając23, odrażający23, podmrażają23, podprażają23, podrażając23, porażający23, opadającym21, padającymi21, paprającym21, podającymi21, popadający21, popadajmyż21, doprażajmy20, odymiająca20, opaciajmyż20, parającymi20, podrażajmy20, porającymi20, podprażamy19, ryżojadami19, popaciajmy17,

9 literowe słowa:

podążajmy23, pożądajmy23, dociążamy21, domrażają21, doprażają21, drożącymi21, odciążamy21, odmrażają21, odrażając21, podrażają21, porażając21, prażącymi21, padającym20, podającym20, podpijmyż20, odymająca19, odymiając19, opadający19, opadajmyż19, paprający19, paprajmyż19, parającym19, podmacają19, popadając19, porającym19, admiracją18, drapiącym18, odrażajmy18, pociapmyż18, podmrażaj18, podprażaj18, podprażmy18, podrapmyż18, popaciają18, porażajmy18, doprażamy17, paradyżom17, podprażam17, podrażamy17, diaporamą16, podpajamy16, podpijamy16, podżarcia16, popadajmy16, admiracyj15, adopcjami15, aparycjom15, opaciajmy15, podjaramy15, admiracjo14, popaciamy14, praojcami14, radiacjom14, diaporamy13, podparcia13, radomiacy13,

8 literowe słowa:

dociążaj20, dociążmy20, drożącym20, drżącymi20, odciążaj20, odciążmy20, podążamy20, podrążmy20, pożądamy20, prażącym20, dociążam19, odciążam19, odrażają19, podprażą19, porażają19, rażącymi19, dającymi18, dojącymi18, dopijmyż18, dymająca18, jadącymi18, odpijmyż18, odymając18, pacajmyż18, padający18, padajmyż18, podający18, podajmyż18, pojącymi18, popijmyż18, prymicją18, aparycją17, ciamajdą17, domacają17, odymiają17, opadając17, paprając17, parający17, parajmyż17, podająca17, pomacają17, popadają17, porający17, porajmyż17, rającymi17, rojącymi17, adoracją16, domrażaj16, doprażaj16, doprażmy16, dożycami16, drapiący16, odmrażaj16, odrapmyż16, opaciają16, piorącym16, podpraży16, podrażaj16, porająca16, radiacją16, ryżojada16, doprażam15, drapiąca15, odrażamy15, paprocią15, podażami15, podmraża15, podpijmy15, podpraża15, podrapią15, podrażam15, podżarci15, porażamy15, ciamajdy14, dopijamy14, dożarcia14, odpijamy14, opadajmy14, paprajmy14, podmacaj14, podpajam14, podpijam14, pojadamy14, popijamy14, pożarami14, pożarcia14, prymicja14, prymicjo14, adoracyj13, aparycji13, aparycjo13, ciamajdo13, paciajom13, pociapmy13, podjaram13, podmycia13, podrapmy13, popaciaj13, popadamy13, porcjami13, radiacyj13, adoracji12, majoraci12, opaciamy12, oracjami12, podparci12, popaciam12, radiacjo12, diaporam11, doparcia11, odparcia11, podarcia11, pomarcia11, poparcia11, poradami11,

7 literowe słowa:

żądajmy20, drżącym19, podążaj19, podążmy19, pożądaj19, dociąży18, drożący18, mrożący18, odciąży18, pidżamą18, podążam18, podrąży18, pożądam18, pradżmą18, prażący18, rażącym18, rżącymi18, żrącymi18, dającym17, dociąża17, dojącym17, doprażą17, drożąca17, dymając17, jadącym17, mrożąca17, odciąża17, pijącym17, podmyją17, pojącym17, prażąca17, adopcją16, amicyją16, imający16, odymają16, opijmyż16, padając16, podając16, podpiją16, rającym16, rojącym16, ciapmyż15, drapmyż15, drącymi15, dymiąca15, imająca15, jądrami15, omacają15, opadają15, paciają15, paprają15, parając15, pidżamy15, podymią15, porając15, pradżmy15, prącymi15, ryżojad15, rżyjami15, dopraży14, dożycia14, drapiąc14, miradży14, odrażaj14, odżycia14, paradyż14, pidżama14, pidżamo14, piorący14, podpraż14, popadią14, porażaj14, porypią14, pożycia14, pradżma14, pradżmo14, prażacy14, prąciom14, prądami14, prodiży14, rypiąca14, adopcyj13, dioramą13, domraża13, dopijmy13, dopraża13, dożarci13, drażami13, maciorą13, mariaży13, odmraża13, odpijmy13, odrapią13, odrażam13, pacajmy13, padajmy13, parodią13, piorąca13, podajmy13, podraża13, popadyj13, popijmy13, porażam13, pożarci13, prodiża13, radżami13, rożcami13, żarciom13, adopcja12, adopcji12, amicyja12, amicyjo12, ciamajd12, domacaj12, domacja12, dopijam12, odpijam12, odymiaj12, opajamy12, opcjami12, opijamy12, ożarcia12, pajacom12, pajdami12, papajom12, parajmy12, parodyj12, podmyci12, podpaja12, podpija12, pojadam12, pomacaj12, popadaj12, popijam12, porajmy12, pypciom12, ryjcami12, aojdami11, cydrami11, domycia11, dyrciom11, jadrami11, jarcami11, jardami11, odmycia11, odrapmy11, opaciaj11, opadamy11, paciajo11, papciom11, papramy11, pijarom11, pirajom11, podjara11, podmaca11, pomycia11, popadam11, praojca11, pyrdami11, racjami11, rajcami11, rajdami11, campari10, darciom10, dioramy10, domiary10, doparci10, dorycia10, dropami10, maciory10, mordaci10, odparci10, opaciam10, opadami10, paproci10, paradom10, parciom10, pardami10, picarom10, podarci10, pomiary10, popacia10, popadia10, poparci10, porycia10, pracami10, procami10, radcami10, rapciom10, rappami10, yardami10, diorama9, maciora9, odarcia9, oparami9, oparcia9, parodia9,

6 literowe słowa:

dożyją18, odżyją18, pożyją18, żyjąca18, ciążmy17, dożycą17, drążmy17, drżący17, mażący17, podąży17, rżącym17, żądamy17, żrącym17, ciążom16, dociąż16, drożąc16, drżąca16, drżąco16, mażąca16, mrożąc16, odciąż16, piżamą16, podażą16, podąża16, podrąż16, pomażą16, pożąda16, prażąc16, rażący16, żąpiom16, dający15, dajmyż15, dojący15, domyją15, dymają15, jadący15, mający15, myjąca15, odmyją15, odrażą15, pijący15, pijmyż15, pojący15, pomyją15, pomżyj15, porażą15, pyjamą15, rażąca15, rażąco15, capmyż14, dająca14, dojąca14, dopiją14, doryją14, dożryj14, drącym14, dymiąc14, idącym14, imając14, jadąca14, jądrom14, macają14, mająca14, odpiją14, pacają14, padają14, papają14, pijąca14, podają14, pojadą14, pojąca14, pomają14, popiją14, porcją14, poryją14, pożmij14, pożryj14, prącym14, rający14, rajmyż14, rojący14, ryjąca14, rżyjom14, dożyca13, dożyci13, drożmy13, dżipom13, odymią13, oracją13, parają13, pądami13, pąpiom13, pidżam13, pirają13, piżamy13, podaży13, pomadą13, pomąci13, porają13, pradżm13, prażmy13, prądom13, prymaż13, rająca13, rojąca13, rypiąc13, życiom13, żydami13, armadą12, arymaż12, damarą12, dopraż12, dożami12, drapią12, drażom12, miporą12, miradż12, miraży12, ożycia12, paiżom12, paradą12, piorąc12, piżama12, piżamo12, podmyj12, poradą12, pożary12, prażma12, prażmo12, prącia12, prodiż12, radżom12, ryżami12, żadami12, żompia12, żyraci12, żyrami12, aporią11, cyjami11, jadamy11, mariaż11, odraża11, odymaj11, opijmy11, pajacy11, pajdom11, pijacy11, pijamy11, podmij11, podpij11, poraża11, porcyj11, pyjama11, pyjamo11, ryjcom11, żarami11, żarcia11, aporyj10, capimy10, ciapmy10, cydrom10, dajmio10, dojami10, domyci10, dopija10, drapmy10, jadami10, jadrom10, japami10, jaramy10, jarcom10, jardom10, jarymi10, jodami10, majory10, odmyci10, odpija10, ojcami10, omacaj10, opadaj10, opajam10, opijam10, oracyj10, pacamy10, padamy10, pajami10, pampry10, papajo10, papraj10, pijary10, pocimy10, podamy10, podymi10, pojada10, pomady10, pomija10, pomyci10, popija10, porcja10, porcji10, pypcia10, pyrdom10, racjom10, rajcom10, rajdom10, ryjami10, acidom9, apapom9, armady9, capami9, ciapom9, codami9, daciom9, daimyo9, damary9, domaca9, domcia9, doryci9, dyrami9, dyrcia9, dyrcio9, ipadom9, irydom9, jamrai9, jarami9, jorami9, majora9, mipory9, odymia9, omycia9, opadam9, oppida9, oracja9, oracji9, pacami9, paciom9, padami9, pampra9, papami9, papcia9, papcio9, papram9, parady9, paramy9, pardom9, picary9, pijara9, piraja9, pirajo9, piropy9, pociap9, podrap9, pomaca9, pomada9, popada9, popami9, porady9, poramy9, poryci9, pracom9, pyrami9, radcom9, radymi9, rajami9, rappom9, rodacy9, rojami9, ryciom9, rymoid9, yardom9, adriom8, armado8, camaro8, carami8, damaro8, darami8, darcia8, dioram8, domiar8, dropia8, macior8, marcia8, mipora8, odarci8, odrami8, opacia8, oparci8, ordami8, parado8, parami8, paramo8, parcia8, paroma8, piarom8, picara8, picaro8, pomiar8, porada8, porami8, racami8, raciom8, radami8, radiom8, raidom8, rapami8, rapcia8, rodami8, ropami8, aporia7,

5 literowe słowa:

żyjąc17, mżący16, ożyją16, żądaj16, żmący16, ciąży15, drąży15, drżąc15, mażąc15, mżąca15, podąż15, pomżą15, pożmą15, rżący15, żądam15, żmąca15, żrący15, ciąża14, ciążo14, dożrą14, drażą14, drożą14, marżą14, mrożą14, myjąc14, pożrą14, prażą14, radżą14, rażąc14, rżąca14, żrąca14, żrąco14, dając13, dmący13, dojąc13, dojmą13, dożyj13, drżyj13, jacyż13, jadąc13, mając13, mocją13, odżyj13, opcją13, pajdą13, pijąc13, pojąc13, pojmą13, pożyj13, ryjąc13, aojdą12, dmąca12, dożyc12, drący12, dżipy12, idący12, jądra12, jądro12, mojrą12, mrący12, ożryj12, padmą12, pampą12, pądom12, podmą12, pompą12, pomży12, prący12, prądy12, pyrdą12, racją12, rając12, rajcą12, rojąc12, rżyja12, żydom12, capią11, ciapą11, dacią11, domrą11, doprą11, dramą11, draży11, drąca11, droży11, dżipa11, idąca11, mądra11, modrą11, mordą11, mrąca11, pacią11, paiży11, pardą11, podaż11, podrą11, pomaż11, pomrą11, poprą11, pracą11, prażm11, praży11, prąca11, prąci11, procą11, radcą11, radży11, rampą11, ryżom11, żadom11, życia11, żyrom11, cyjom10, draża10, drażo10, marża10, marżo10, mocyj10, opcyj10, paiżo10, pajdy10, pożar10, racią10, radża10, radżo10, rożca10, żarci10, żarom10, adryj9, aojdy9, campy9, capmy9, dacij9, doryj9, jadam9, jadom9, japom9, jardy9, macaj9, majda9, mocja9, opcja9, opcji9, pacaj9, padaj9, pajac9, pajda9, pajdo9, pajom9, podaj9, pojma9, poryj9, racyj9, rajcy9, rajdy9, ryjca9, rypaj9, aojda8, apapy8, capom8, ciapy8, diacy8, dipom8, domry8, dropy8, dyrom8, ipady8, ipody8, jadra8, jadro8, jaram8, jarca8, jarda8, jarom8, major8, modry8, mojra8, mordy8, odyma8, opady8, opaja8, pacam8, pacom8, padam8, padma8, padmo8, padom8, pampa8, pampo8, papci8, papom8, paraj8, pardy8, podam8, pomad8, pompa8, poraj8, poryp8, pracy8, procy8, promy8, prymo8, pyrda8, pyrdo8, pyrom8, racja8, racji8, racjo8, radcy8, rajca8, rajco8, rajom8, rappy8, acida7, aoidy7, armad7, capia7, cardo7, carom7, ciapa7, ciapo7, dacia7, dacio7, dairy7, damar7, darci7, darmo7, darom7, diory7, domra7, drama7, dramo7, dropi7, ipoda7, iryda7, irydo7, macao7, modra7, morda7, odrap7, omaca7, opaci7, opada7, opary7, pacia7, pacio7, papra7, parad7, param7, parci7, parda7, pardo7, parom7, piary7, pirop7, podia7, popia7, porad7, poram7, praca7, praco7, proca7, racom7, radca7, radco7, radom7, raidy7, rampa7, rampo7, rapci7, rapom7, rappa7, rycia7, yarda7, adrio6, amora6, araci6, diora6, radio6,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPRAŻAJĄCYMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPRAŻAJĄCYMI to

podprażającymi

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

doprażającymi

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa PODPRAŻAJĄCYMI

Ze słowa PODPRAŻAJĄCYMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPRAŻAJĄCYMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPRAŻAJĄCYMI to

podprażającymi

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

podprażającym

. wartość punktowa tego słowa to: 29


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty