Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PODPÓRKOWEJ

Z liter PODPÓRKOWEJ można ułożyć aż 330 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

podpórkowej21,

10 literowe słowa:

podpórkowe18,

9 literowe słowa:

podkrojów18, wodopójek18, porodówek16,

8 literowe słowa:

podkopów16, podpórek16, podpórko16, pokrojów16, podporów15, podwórek15, podwórko15, podkroje13, koprowej12, kordowej12,

7 literowe słowa:

podkrój16, jodówek15, jodówko15, podojów15, pokojów15, wodopój15, jokerów14, odkopów14, okrojów14, powódek14, powódko14, dekorów13, dokerów13, koderów13, korowód13, odorków13, odporów13, pokerów13, porodów13, dokowej11, jodkowe11, kodowej11, podwoje11, pokroje11, popowej11, korowej10, odrowej10, orkowej10, rodowej10, ropowej10, koprowe9, kordowe9, kredowo9, wodorek9, wokoder9,

6 literowe słowa:

podpój15, dokrój14, dwójek14, dwójko14, jodków14, odkrój14, podwój14, pokrój14, krojów13, opojów13, podków13, podpór13, rejdów13, rojków13, dropów12, dwórek12, dwórko12, epodów12, koprów12, kordów12, okopów12, odorów11, oporów11, rodeów11, podkop10, podoje10, pokoje10, jodowe9, odwoje9, okroje9, podkor9, pokrop9, powoje9, dokowe8, drewko8, dworek8, dworko8, kodowe8, odorek8, operko8, podero8, popowe8, prowok8, rojowe8, korowe7, odrowe7, orkowe7, redowo7, rodowe7, ropowe7, woredo7,

5 literowe słowa:

dójek13, dójko13, podój13, pokój13, popój13, dejów12, dojów12, dwóje12, dwójo12, jodów12, odwój12, ojków12, okrój12, powój12, rójek12, rójko12, wkrój12, deków11, doków11, jerów11, jorów11, kodów11, kopów11, odpór11, pokór11, popów11, poród11, powód11, rejów11, rojów11, wódek11, wódko11, kerów10, orków10, porów10, redów10, reków10, repów10, rodów10, roków10, wodór10, jodek9, podje9, dokop8, dwoje8, joker8, kroje8, odkop8, opoje8, pokop8, popod8, rejko8, rojek8, dekor7, derko7, doker7, epodo7, epoko7, koder7, koper7, kopro7, korpo7, kredo7, krepo7, kropo7, okrop7, perko7, poder7, poker7, wkrop7, kower6, krewo6, krowo6, opero6, power6, redow6, rewko6, rodeo6, rowek6, wored6, worek6,

4 literowe słowa:

dwój11, krój11, opój11, wpój11, kpów10, dwór9, krów9, odór9, oków9, opór9, opów9, wódo9, doje7, dojo7, kejo7, koje7, kojo7, odje7, ojek7, okej7, poje7, rejd7, deko6, depo6, drop6, epko6, epod6, epok6, kodo6, kopo6, kopr6, kord6, kred6, krep6, krop6, okop6, opok6, owej6, pode6, rejo6, roje6, wkop6, woje6, wojo6, dero5, dewo5, drew5, erko5, kore5, koro5, krew5, oder5, odro5, okro5, oper5, ordo5, orek5, orko5, pero5, poro5, redo5, ropo5, weko5, werk5, werp5, wodo5, woko5, oreo4, ower4, rewo4,

3 literowe słowa:

dój10, kój10, pój10, kóp9, rój9, pór8, ród8, wód8, rów7, wór7, dej6, jod6, kej6, dek5, dok5, jer5, jor5, kod5, kop5, pod5, pop5, rej5, woj5, deo4, der4, eko4, keo4, ker4, kor4, kro4, kwo4, ode4, odo4, odr4, oko4, okr4, ord4, ork4, per4, por4, pro4, red4, rek4, rep4, rod4, rok4, rop4, wek4, wok4, ero3, ewo3, oro3, owe3, owo3, rew3, rwo3, wre3,

2 literowe słowa:

ód7, ów6, ej4, je4, oj4, de3, do3, ko3, od3, ok3, op3, pe3, po3, eo2, er2, ew2, oo2, or2, re2, ro2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter PODPÓRKOWEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PODPÓRKOWEJ to

podpórkowej

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

podpórkowe

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PODPÓRKOWEJ

Ze słowa PODPÓRKOWEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PODPÓRKOWEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PODPÓRKOWEJ to

podpórkowej

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

podkrojów

. wartość punktowa tego słowa to: 18

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty