Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASKOWALIŚMY

Z liter PASKOWALIŚMY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

paskowaliśmy21, skapowaliśmy21, spakowaliśmy21,

11 literowe słowa:

kapowaliśmy20, pakowaliśmy20, kasowaliśmy19, pasowaliśmy19,

10 literowe słowa:

kopsaliśmy19, okapaliśmy19, skopaliśmy19, wkopaliśmy19, opasaliśmy18, skoślawimy18, spawaliśmy18, spaślakowi17, alpakowymi15, kapslowymi15, aklasowymi14,

9 literowe słowa:

kapaliśmy18, kopaliśmy18, kasaliśmy17, koślawimy17, koślawymi17, myśliwska17, myśliwsko17, pasaliśmy17, sapaliśmy17, skoślawmy17, spaślakom17, ślimakowy17, maślakowi16, powiślaka16, ślimakowa16, alpakowym14, kapslowym14, klapowymi14, opylakami14, palikowym14, sypialkom14, aklasowym13, klasowymi13, kolapsami13, lapisowym13, laskowymi13, okapywali13, palowskim13, paskowymi13, piaskowym13, pisakowym13, pokwasimy13, polikwasy13, powysilam13, pyskowali13, salopkami13, skalowymi13, skapywali13, skawalimy13, skopywali13, wykopsali13, wyspiakom13, alpaksowi12, lampasowi12, maskowali12, opasywali12, paskalowi12, paskowali12, pasmowali12, skapowali12, smakowali12, spakowali12, spamowali12,

8 literowe słowa:

akaliśmy16, koślawmy16, koślawym16, pokwaśmy16, spaliśmy16, ślipskom16, opaślika15, powiślak15, spaślaki15, wiślakom15, skoślawi14, wioślaka14, klapowym13, klipowym13, plamkowy13, plaskamy13, pokalamy13, pokwilmy13, pomykali13, alpakowy12, alpaksom12, kapslami12, kapslowy12, kawalimy12, klampowi12, klapsami12, klasowym12, klopsami12, kopalami12, lakowymi12, lampasik12, laskowym12, liskowym12, maaloksy12, mlaskowy12, okpiwamy12, osypkami12, pakowymi12, palikowy12, paliowym12, palowymi12, paskalom12, paskowym12, plamkowa12, plamkowi12, plaskami12, poiskamy12, pokalami12, pokiwamy12, polakami12, pomlaska12, pomywaka12, pomywaki12, pomywali12, posikamy12, posilamy12, powalamy12, powalimy12, psalmowy12, sapliwym12, skalowym12, skalpami12, skawalmy12, skipowym12, sylwkami12, sypialka12, sypialko12, wsypkami12, wykapali12, wykopali12, wykopami12, wykopsam12, wymakali12, wypiskom12, wypsikam12, wyskamla12, wyskomli12, aklasowy11, alkowami11, alowskim11, alpakowi11, impasowy11, kalamowi11, kapowali11, kapslowa11, kapslowi11, kasowymi11, klapsowi11, kolasami11, kowalami11, lapisowy11, lasowymi11, liasowym11, lipawska11, lipawsko11, lipowska11, mapowali11, mayowska11, mayowski11, mlaskowa11, mlaskowi11, opaskami11, opawskim11, pakowali11, palikowa11, palowska11, palowski11, pasiakom11, pasowymi11, pasywami11, piaskowy11, pilawska11, pilawsko11, pisakowy11, plaskowi11, polikwas11, powysila11, psalmowa11, psalmowi11, sakowymi11, salopami11, salowymi11, samplowi11, sialowym11, siklawom11, skalpowi11, slawikom11, spawkami11, walimska11, walimsko11, woalkami11, wokalami11, wolakami11, wypasali11, wypasami11, wysapali11, wyspiaka11, aklasowi10, alaksowi10, impasowa10, kasowali10, lapisowa10, masowali10, pasowali10, piasawom10, piaskowa10, pisakowa10,

7 literowe słowa:

pomyśli15, ślipkom15, koślawy14, maślaki14, myśliwa14, myślowa14, myślowi14, opaślik14, pomaśla14, pomaśli14, powiśmy14, skwaśmy14, spaślak14, ślimaka14, ślipska14, ślipsko14, śliwkom14, wypaśli14, koślawa13, koślawi13, ośliska13, powiśla13, skoślaw13, wioślak13, wiślaka13, alpakom11, alpaksy11, aplikom11, kalpami11, kapslom11, kawalmy11, kilowym11, klapami11, klapowy11, klapsom11, klawymi11, klipowy11, klipsom11, klopami11, kolapsy11, kompasy11, kopsamy11, kwapimy11, lakowym11, lampasy11, lampowy11, lipowym11, okalamy11, opalamy11, opalimy11, oplwamy11, opylaka11, opylaki11, pakowym11, palikom11, palkami11, palmowy11, palowym11, pikowym11, pikslom11, pilakom11, piskamy11, plamiak11, plaskam11, plaskom11, pliskom11, pokalam11, polkami11, polskim11, pomywak11, posilmy11, powalmy11, psikamy11, psykali11, psykami11, pyskami11, skalamy11, skalpom11, skopimy11, slipkom11, smykali11, spalamy11, spalimy11, syklami11, sylwkom11, wilkomy11, wmykali11, wsypkom11, wymokli11, wypalam11, wypikam11, wyplami11, wyskaml11, wyskoml11, akslami10, alaksom10, alaskim10, amylowa10, amylowi10, apslami10, iksowym10, kalipso10, kapsami10, kasowym10, klapowa10, klapowi10, klasami10, klasowy10, klipowa10, koalami10, kopaiwy10, kopsali10, ksywami10, kwapami10, kwapiom10, kwasimy10, laksami10, lampowa10, lampowi10, laoskim10, lapisom10, laskami10, laskowy10, lasowym10, liskowy10, lisowym10, lwiskom10, maaloks10, mailowy10, maskila10, maskowy10, miskala10, miskowy10, mopsika10, moskala10, moskali10, okapali10, okapami10, okiwamy10, okpiwam10, omywali10, opalami10, opasamy10, osikamy10, osypali10, osypami10, paliowy10, paliwom10, palmowa10, palmowi10, pasikom10, paskali10, paskami10, paskowy10, pasmowy10, pasowym10, pasywom10, pawikom10, piaskom10, pikasom10, pikawom10, pilawom10, pisakom10, pismaka10, piwskom10, plasami10, poiskam10, pokiwam10, posikam10, posilam10, posmaki10, powalam10, psiakom10, psykowi10, pyskowa10, pyskowi10, saklami10, sakowym10, salkami10, salmiak10, salopka10, salopki10, salowym10, salpami10, sapkami10, sapliwy10, siklawy10, skalami10, skalowy10, skayami10, skipowy10, skopali10, skopami10, slamowy10, smakowy10, smolaka10, smolaki10, smolika10, smykowi10, sopkami10, soplami10, spamowy10, spawamy10, spawkom10, syklowi10, sylwami10, walkami10, wkopali10, wkopami10, wolapik10, wolskim10, wsolimy10, wsypali10, wsypami10, wyiskam10, wykopsa10, wypasam10, wypasom10, wypiska10, wypisko10, wypisom10, wypsika10, wysalam10, wysikam10, wysilam10, wysmoli10, wysokim10, wyspali10, wyspami10, wyspiak10, akslowi9, aliasom9, alowska9, alowski9, apslowi9, asowymi9, kawaiom9, kawasom9, klasowa9, klasowi9, kopaiwa9, kwasami9, laskowa9, laskowi9, liasowy9, liskowa9, mailowa9, maksowi9, maskowa9, maskowi9, miskowa9, oliwska9, opasali9, opasami9, opawska9, opawski9, owalami9, paliowa9, pasiwom9, paskowa9, paskowi9, pasmowa9, pasmowi9, piasawy9, plasowi9, pokwasi9, pomawia9, saklawi9, sakwami9, salwami9, sapliwa9, sialowy9, siklawa9, siklawo9, siwakom9, skalowa9, skalowi9, skawali9, skayowi9, skipowa9, skowami9, slamowa9, slamowi9, slawika9, smakowa9, smakowi9, spamowa9, spamowi9, spawali9, spawami9, swakami9, swapami9, wasalom9, woalami9, woskami9, liasowa8, piasawo8, sialowa8,

6 literowe słowa:

pomyśl14, ślipmy14, kwaśmy13, maślak13, opaśmy13, skiśmy13, skośmy13, spaśmy13, ślimak13, ślipka13, ślipko13, ślipsk13, śpikom13, wmyśla13, wmyśli13, ilomaś12, koślaw12, opaśli12, ośkami12, oślika12, oślisk12, pokwaś12, spaśli12, śliska12, ślisko12, śliwka12, śliwko12, śliwom12, wiślak12, klampy11, klapmy11, kalamy10, kalpom10, klapom10, klapsy10, klawym10, klipom10, klipsy10, klopsy10, kopimy10, kwapmy10, kwilmy10, lampka10, lampki10, lampko10, lipkom10, lipomy10, okapmy10, okpimy10, olimpy10, opalmy10, opylak10, opylam10, palimy10, palkom10, pikamy10, piklom10, plamka10, plamki10, plamko10, plikom10, plwamy10, pomyka10, pomyki10, pomyli10, psalmy10, psykam10, psykom10, pykali10, pyskom10, skalpy10, skipmy10, skolmy10, skopmy10, spalmy10, spylam10, syklom10, sypkim10, wkolmy10, wkopmy10, wpylam10, wyplam10, akslom9, alaksy9, alkami9, alkowy9, almika9, alpaki9, alpako9, alpaks9, alpami9, aplami9, aplika9, apliko9, apslom9, impala9, impalo9, impasy9, iskamy9, islamy9, kalami9, kaliom9, kalmia9, kalmio9, kapali9, kapami9, kapsla9, kapsli9, kapslo9, kapsom9, kilosy9, kilowy9, kiwamy9, klapsa9, klapso9, klasom9, klipsa9, klopsa9, kolami9, kolaps9, kolasy9, komisy9, kompas9, kopali9, kopami9, kopsam9, kosimy9, kosymi9, ksywom9, kwapom9, laikom9, lakami9, lakowy9, laksom9, lampas9, lapisy9, laskim9, laskom9, limaka9, limska9, limsko9, lipoma9, lipowy9, lipska9, lipsko9, liskom9, lokami9, makisy9, makowy9, mapowy9, maskil9, mikowy9, milowy9, miskal9, mlaska9, mlaski9, molasy9, molika9, mopsik9, moskal9, mykowi9, okalam9, oliwmy9, opalam9, oplami9, oplwam9, osmyka9, osmyki9, osypka9, osypki9, pakami9, pakowy9, palami9, palika9, paliom9, palowy9, pasamy9, paskal9, paskom9, pikasy9, pikawy9, pikola9, pikowy9, piksla9, pilaka9, pilawy9, pilska9, pilsko9, pilsom9, piskam9, piskom9, pismak9, piwkom9, plaska9, plaski9, plasom9, pliska9, plisko9, plisom9, pokala9, pokali9, pokima9, pokwil9, polaka9, polaki9, polami9, polika9, polisy9, polska9, polski9, pomywa9, posmak9, powyli9, psikam9, psikom9, pysiom9, saklom9, salkom9, salopy9, salpom9, sampla9, sampli9, sapkom9, sialmy9, sikamy9, skalam9, skalom9, skamla9, skayom9, skipom9, skomli9, slipom9, smolak9, smolik9, solimy9, spalam9, splami9, spoimy9, sykali9, sykami9, sylwka9, sylwki9, sylwom9, sypali9, sypiam9, walamy9, walimy9, walkom9, wilkom9, wimpla9, wolimy9, wpoimy9, wsypka9, wsypki9, wsypko9, wsypom9, wyimka9, wykami9, wymaka9, wypala9, wypali9, wypika9, wysmol9, wyspom9, alaski8, alasko8, aliasy8, alkowa8, alpowi8, apisom8, asowym8, awalom8, iksowy8, kapowi8, kasali8, kasami8, kasowy8, kawali8, kawami8, kawasy8, kilosa8, kilowa8, kolasa8, kopaiw8, kosami8, kowala8, kowali8, kwasom8, laisom8, lakowa8, lakowi8, laoska8, laoski8, lasami8, lasowy8, lawami8, liasom8, lipowa8, lisowy8, liwska8, liwsko8, losami8, lwiska8, lwisko8, makowa8, makowi8, mapowa8, mapowi8, masowy8, mikowa8, milowa8, misowy8, molasa8, mopsia8, okiwam8, okpiwa8, oliwka8, olsami8, opasam8, opaska8, opaski8, osikam8, osmala8, osmali8, ospali8, ospami8, owakim8, pakowa8, pakowi8, paliwa8, paliwo8, palowa8, palowi8, pasali8, pasami8, pasiak8, pasika8, pasowy8, pasywa8, pawika8, pawiom8, pikasa8, pikawa8, pikawo8, pikowa8, pisaka8, piwska8, piwsko8, poiska8, pokiwa8, polisa8, posika8, posila8, powala8, powali8, psiaka8, sakami8, sakowy8, sakwom8, salami8, saliom8, salopa8, salowy8, salwom8, sapali8, sapami8, sialma8, sialmo8, sialom8, siklaw8, siwkom8, skawal8, skolia8, smokwi8, sokami8, solami8, somali8, spawam8, spawka8, spawki8, spawko8, spawom8, spolia8, swakom8, swapom8, sykowi8, walami8, wilska8, wilsko8, woalka8, woalki8, wokala8, wokali8, wokami8, wolaka8, wolaki8, wolami8, wolska8, wolski8, wpisom8, wyiska8, wykosi8, wypasa8, wysala8, wysika8, wysila8, wysoka8, wysoki8, wysoli8, yamowi8, iksowa7, kasowa7, kasowi7, kawasi7, lasowa7, lasowi7, lisowa7, masowa7, masowi7, misowa7, omawia7, owsami7, owsika7, pasiwa7, pasowa7, pasowi7, piasaw7, sakowa7, sakowi7, salowa7, salowi7, samowi7, sapowi7, siwaka7, sowami7, spoiwa7, wasali7, wioska7, wsioka7,

5 literowe słowa:

kalpo8, klapo8, klaps8, klopa8, klops8, kopal8, palko8, plask8, pokal8, polak8, polka8, skalp8, kapsa7, kapso7, klaso7, klawo7, kolas7, kopsa7, kowal7, lakso7, lasko7, oplwa7, paska7, powal7, saklo7, salko7, salop7, salpo7, sapka7, sapko7, skalo7, skopa7, sopka7, sopla7, walko7, wokal7, wolak7, wspak7, kawas6, kwasa6, opasa6, owaka6, sakwa6, sakwo6, salwo6, skowa6, spawa6, swaka6, asowa5,


Najdłuższe wyrazy z liter PASKOWALIŚMY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASKOWALIŚMY to

skapowaliśmy

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

spakowaliśmy

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASKOWALIŚMY

Ze słowa PASKOWALIŚMY można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 2.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa PASKOWALIŚMY:

skapowaliśmy

,

spakowaliśmy


Slowo z liter PASKOWALIŚMY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASKOWALIŚMY to

paskowaliśmy

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

skapowaliśmy

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty