Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASKOWAŁYŚMY

Z liter PASKOWAŁYŚMY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

12 literowe słowa:

paskowałyśmy23, skapowałyśmy23, spakowałyśmy23,

11 literowe słowa:

kapowałyśmy22, pakowałyśmy22, powymykałaś22, kasowałyśmy21, pasowałyśmy21,

10 literowe słowa:

kopsałyśmy21, okapałyśmy21, skopałyśmy21, wkopałyśmy21, opasałyśmy20, spawałyśmy20, osypywałaś19, pyskowałaś19, skopywałaś19, wykopsałaś19, powymykała17, osypywałam16, pyskowałam16, skopywałam16, wykopsałam16,

9 literowe słowa:

kapałyśmy20, kopałyśmy20, kasałyśmy19, opasłyśmy19, pasałyśmy19, pomykałaś19, sapałyśmy19, wymykałaś19, pomywałaś18, wykopałaś18, wysypałaś18, połyskamy16, powymykał16, okapywały15, płaskawym15, powysyłam15, pyskowały15, skapywały15, skopywały15, spływakom15, wykasłamy15, wykopałam15, wykopsały15, wysypałam15, maskowały14, opasywały14, osypywała14, paskowały14, pasmowały14, pyskowała14, skapowały14, skapywało14, skopywała14, smakowały14, spakowały14, spamowały14, wykopsała14, wykopsamy14,

8 literowe słowa:

akałyśmy18, pasłyśmy18, spałyśmy18, wykłośmy18, psykałaś17, smykałaś17, wmykałaś17, wymokłaś17, kopsałaś16, omywałaś16, osypałaś16, pokwaśmy16, skopałaś16, wkopałaś16, wsypałaś16, wypasłaś16, wyspałaś16, połykamy15, pomykały15, pyłkowym15, opływamy14, pałkowym14, pływakom14, połyskam14, pomykała14, pomywały14, posyłamy14, psykałam14, spływamy14, wykapały14, wykopały14, wymakały14, wymykała14, wymykało14, wypałkom14, wysyłkom14, kapowały13, kopsałam13, łaskawym13, mapowały13, okapywał13, osypałam13, osypywał13, pakowały13, płaskawy13, pomywała13, powymyka13, powysyła13, pyskował13, pyskowym13, samopały13, skapywał13, skopałam13, skopywał13, spałowym13, spławkom13, spływaka13, wkopałam13, wsypałam13, wykapało13, wykasłam13, wykopała13, wykopsał13, wymakało13, wypasały13, wypasłam13, wysapały13, wyskamła13, wyspałam13, wysypała13, wysypało13, wysypkom13, kasowały12, maskował12, masowały12, opasywał12, paskował12, paskowym12, pasmował12, pasowały12, płaskawo12, pomywaka12, skapował12, smakował12, spakował12, spamował12, wykopsam12, wypasało12, wypasamy12, wysapało12, mayowska11,

7 literowe słowa:

połaśmy16, pomyłaś16, pykałaś16, wymyłaś16, kopałaś15, powyłaś15, sykałaś15, sypałaś15, wykośmy15, wypaśmy15, opasłaś14, skwaśmy14, łykawym13, łykowym13, łyskamy13, płomyka13, pływamy13, pływkom13, połkamy13, połykam13, pomykał13, pomyłka13, pomysły13, psykały13, pykałam13, pyłkowy13, pyłowym13, smykały13, wmykały13, wyłapmy13, wyłkamy13, wymokły13, wymykał13, kałowym12, kasłamy12, kopałam12, kopsały12, łapakom12, łapskom12, łysawym12, okapały12, omywały12, opasłym12, opływam12, ospałym12, osypały12, pałkowy12, płaksom12, płaskom12, pławkom12, pływaka12, połyska12, pomywał12, posyłam12, posyłka12, powyłam12, psykała12, psykało12, psykamy12, pyłkowa12, skopały12, smykała12, smykało12, spałkom12, spławmy12, spływak12, spływam12, spływom12, sykałam12, sypałam12, wkopały12, wmykała12, wmykało12, wsypały12, wykapał12, wykapmy12, wykopał12, wykopmy12, wyłomka12, wymakał12, wymokła12, wymskło12, wypałom12, wypasły12, wyspały12, wysyłam12, wysyłka12, wysyłko12, wysypał12, kapował11, kawałom11, kompasy11, kopsała11, kopsamy11, łaskawy11, łomaska11, mapował11, masłowy11, mławska11, mławsko11, omywała11, opasały11, opasłam11, osławmy11, osypała11, pakował11, pakowym11, pałkowa11, pomywak11, pyskowy11, sałakom11, samopał11, skopała11, spałowy11, spawały11, spławka11, spławom11, wkopała11, wsypała11, wsypało11, wsypkom11, wykasła11, wypasał11, wypasła11, wypasło11, wysapał11, wysapmy11, wyspała11, wyspało11, wysypka11, wysypko11, wysypom11, kasował10, kasowym10, maskowy10, masłowa10, masował10, oławska10, opasamy10, paskowy10, pasmowy10, pasował10, pasowym10, pasywom10, pyskowa10, sakowym10, smakowy10, spałowa10, spamowy10, spawało10, spawamy10, spawkom10, wykopsa10, wypasam10, wypasom10, kawasom9, maskowa9, opawska9, paskowa9, pasmowa9, smakowa9, spamowa9,

6 literowe słowa:

kłośmy15, mokłaś14, omyłaś14, wmyłaś14, wykłoś14, kwaśmy13, opaśmy13, pasłaś13, skośmy13, spałaś13, spaśmy13, kałymy12, kłapmy12, łykamy12, płomyk12, pokwaś12, pomyły12, pykały12, pyłkom12, kapały11, kłowym11, kopały11, łakomy11, łapkom11, łykawy11, łykowy11, łyskam11, łyskom11, małpka11, małpko11, omyłka11, opływy11, pałamy11, pałkom11, płaksy11, pławmy11, płowym11, pływak11, pływam11, pływka11, pływko11, pływom11, połkam11, połyka11, połysk11, pomyła11, pomysł11, powyły11, psykał11, pykała11, pykało11, pykamy11, pyłowy11, smykał11, spływy11, sykały11, sypały11, wmykał11, wykłam11, wyłkam11, wyłomy11, wymyła11, wymyło11, wymysł11, wypały11, kałowy10, kapało10, kasały10, kasłam10, kawały10, kopała10, kopsał10, kwapmy10, łakoma10, łapska10, łapsko10, łapsom10, łaskom10, ławkom10, łykawa10, łykowa10, łysawy10, okapał10, okapmy10, oksymy10, omywał10, opałka10, opasły10, opływa10, ospały10, osypał10, osypmy10, pasały10, pasłam10, płaksa10, płakso10, płaska10, płasko10, pławka10, pławko10, pławom10, pomyka10, posyła10, powały10, powyła10, psykam10, psykom10, pyłowa10, pyskom10, sapały10, skałom10, skamła10, skopał10, skopmy10, sławmy10, słomka10, spałam10, spałka10, spałom10, spławy10, spływa10, sykała10, sykało10, sykamy10, sypała10, sypało10, wałkom10, wkopał10, wkopmy10, wołamy10, wsypał10, wsypmy10, wykopy10, wymyka10, wypasł10, wysoły10, wyspał10, wysyła10, kałowa9, kapsom9, kasało9, kompas9, kopsam9, ksywom9, kwapom9, łaskaw9, łysawa9, łysawo9, makowy9, mapowy9, masywy9, opasał9, opasła9, osmyka9, ospała9, osypka9, pakowy9, pasało9, pasamy9, paskom9, pomywa9, posmak9, powała9, sałako9, sapało9, sapkom9, skayom9, sławom9, spawał9, spława9, spławo9, włoska9, wsypka9, wsypko9, wsypom9, wymaka9, wypasy9, wyspom9, asowym8, kasowy8, kawasy8, kwasom8, makowa8, mapowa8, masowy8, opasam8, opaska8, pakowa8, pasowy8, pasywa8, sakowy8, sakwom8, spawam8, spawka8, spawko8, spawom8, swakom8, swapom8, wypasa8, wysoka8, kasowa7, masowa7, pasowa7, sakowa7,

5 literowe słowa:

łaśmy13, myłaś13, kośmy12, łokaś12, paśmy12, połaś12, wyłaś12, łypmy11, mośka11, wykoś11, wypaś11, kałym10, kłamy10, łapmy10, łkamy10, łykam10, łykom10, łysym10, małpy10, mokły10, myłka10, myłko10, omkły10, omyły10, pływy10, połyk10, pomył10, pykał10, pyłom10, samoś10, skwaś10, wmyły10, wymył10, akały9, kałom9, kampy9, kapał9, kapmy9, kłosy9, kłowy9, kompy9, kopał9, kopmy9, łakom9, łapak9, łapka9, łapko9, łapom9, łapsk9, łapsy9, łasym9, łyska9, łysko9, małpa9, małpo9, młaka9, młako9, mokła9, mykwy9, okłam9, omkła9, omyła9, opały9, opływ9, pałam9, pałka9, pałko9, pałom9, pasły9, płaks9, płask9, pławy9, płowy9, pływa9, połam9, połka9, pomyk9, posły9, powył9, pykam9, skały9, skłam9, słomy9, smoły9, spały9, spływ9, sykał9, sypał9, sypmy9, włamy9, włomy9, wmyła9, wmyło9, wyłam9, wyłap9, wyłka9, wyłom9, wymyk9, wypał9, akało8, akamy8, kampa8, kampo8, kapom8, kapsy8, kasał8, kasła8, kawał8, kłosa8, kłowa8, kompa8, kosym8, ksywy8, kwapy8, łapsa8, łaska8, łasko8, ławka8, ławko8, ławom8, maksy8, mapka8, mapko8, masła8, masło8, moksy8, mopka8, mopsy8, mykwa8, mykwo8, okapy8, oksym8, omyka8, opasł8, osmyk8, osypy8, pakom8, pasał8, pasła8, pasło8, pława8, pławo8, płowa8, posła8, pował8, psyka8, pyska8, sałak8, sapał8, sapmy8, skała8, skało8, skopy8, sławy8, słoma8, słowy8, smoła8, smyka8, spała8, spało8, spamy8, spław8, sykam8, sykom8, sypka8, sypko8, wałka8, wałom8, wampy8, wkopy8, włoka8, włosy8, wmyka8, wołam8, wołka8, wsypy8, wykap8, wykom8, wykop8, wyspy8, wysyp8, kapsa7, kapso7, kasom7, kawom7, kopsa7, ksywa7, ksywo7, kwasy7, makao7, maksa7, maska7, masko7, masyw7, moksa7, mopsa7, omska7, omywa7, opasy7, osław7, pasam7, paska7, pasma7, pasmo7, pasom7, sakom7, sakwy7, sapka7, sapko7, sapom7, skopa7, skowy7, sława7, sławo7, słowa7, smoka7, sopka7, spawy7, swapy7, wampa7, wamsy7, włosa7, wspak7, wsypa7, wsypo7, wypas7, wysap7, wyspa7, wyspo7, asowy6, kawas6, kwasa6, opasa6, owaka6, sakwa6, sakwo6, skowa6, spawa6, swaka6, asowa5,

4 literowe słowa:

kłoś11, kwaś9, myły9, opaś9, ośka9, pyły9, skoś9, spaś9, kały8, kłam8, kłap8, kłom8, koły8, łamy8, łapy8, łkam8, łomy8, łyka8, łyko8, łysk8, łysy8, małp8, mały8, młak8, myła8, myło8, omył8, pały8, płom8, pływ8, poły8, wmył8, wyły8, akał7, kamp7, kamy7, kapy7, kłos7, koła7, komp7, komy7, kopy7, kpom7, łapa7, łapo7, łaps7, łask7, łasy7, ławy7, łowy7, łysa7, łyso7, mała7, mało7, mapy7, mopy7, mykw7, omyk7, opał7, osły7, pała7, pało7, pasł7, pław7, poła7, psyk7, pyka7, pysk7, skał7, słom7, smyk7, spał7, wały7, włam7, włok7, włom7, woły7, wyła7, wyło7, yamy7, akam6, amok6, kama6, kamo6, kapa6, kapo6, kaps6, kasy6, kawy6, koma6, kopa6, kosy6, ksyw6, kwap6, łasa6, ława6, ławo6, maka6, maks6, mapa6, mapo6, masy6, maya6, mayo6, moks6, mopa6, mops6, mowy6, okap6, okay6, opak6, osła6, osmy6, ospy6, osyp6, owym6, paka6, pako6, pasm6, pasy6, poma6, psom6, samy6, sapy6, skay6, skop6, sław6, smak6, smok6, somy6, spam6, spom6, swym6, syka6, wała6, wamp6, wkop6, włos6, woła6, wsyp6, wyka6, wyko6, wysp6, asom5, kasa5, kaso5, kawa5, kawo5, kosa5, kwas5, masa5, maso5, mowa5, opas5, oska5, ospa5, owak5, owsy5, pasa5, saka5, sakw5, sama5, samo5, sapa5, sapo5, soma5, sowy5, spaw5, swak5, swap5, wams5, woka5, wosk5, owsa4, sowa4,

3 literowe słowa:

łaś9, łoś9, pyś9, koś8, paś8, kły7, łyk7, łyp7, pył7, kał6, kła6, kpy6, łap6, łka6, pał6, pła6, pyk6, wył6, kam5, kap5, kom5, kop5, kpa5, ław5, mak5, map5, mop5, opy5, pak5, psy5, sał5, spy5, syk5, syp5, wał5, wyk5, aka4, asy4, kas4, kaw4, kos4, kwa4, kwo4, mas4, moa4, oka4, oma4, osm4, osp4, osy4, pas4, paw4, psa4, sak4, sam4, sap4, ska4, sok4, som4, spa4, wam4, wok4, asa3, osa3, owa3, swa3, was3,


Najdłuższe wyrazy z liter PASKOWAŁYŚMY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASKOWAŁYŚMY to

skapowałyśmy

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

spakowałyśmy

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASKOWAŁYŚMY

Ze słowa PASKOWAŁYŚMY można ułożyć anagram (słowo o innym znaczeniu z tą samą ilością liter).
Ilość możliwych anagramów: 2.
Anagramy jakie można ułożyć ze słowa PASKOWAŁYŚMY:

skapowałyśmy

,

spakowałyśmy


Slowo z liter PASKOWAŁYŚMY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASKOWAŁYŚMY to

paskowałyśmy

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

skapowałyśmy

. wartość punktowa tego słowa to: 23


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty