Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASKALIZACJAMI

Z liter PASKALIZACJAMI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

paskalizacjami21,

12 literowe słowa:

paskalizacja18, paskalizacji18,

11 literowe słowa:

aplikacjami18, islamizacja16, zaspakajali16, pasiaczkami15, paszalikami15,

10 literowe słowa:

implikacja17, laksacjami16, palajskimi16, pijaczkami16, spalacjami16, azalijkami15, liszajcami15, palaczkami15, palczakami15, paliczkami15, zaspakajam15, pisaczkami14, psiaczkami14, spiczakami14, szpicakami14, zapasikami13,

9 literowe słowa:

aklamacja15, aklamacji15, alpijskim15, aplikacja15, aplikacji15, palacjami15, palajskim15, palijskim15, aplazjami14, ipsacjami14, kalisjami14, kaplicami14, kasacjami14, paciajami14, pakajsami14, palackimi14, palmiczka14, palmiczki14, spajakami14, zamlaskaj14, zaplamiaj14, zaskamlaj14, alpaksami13, alzackimi13, aspazjami13, ciapakami13, lampasika13, lampasiki13, liszajami13, mlaskacza13, palaczami13, paskalami13, pliszkami13, scalakami13, skalicami13, szklicami13, szpiclami13, szpilkami13, zakalcami13, zalipskim13, zaspakaja13, apaszkami12, misiaczka12, pasiaczka12, pasiaczki12, pasiakami12, paszaliki12, sikaczami12, szakalami12, szakalimi12, szalikami12, szmaciaka12, szmaciaki12, zaciapali12, zaciskali12, zaciskami12, zapaciali12, zapaskami12, zapiskami12,

8 literowe słowa:

impakcja14, impakcji14, kalcjami14, pijackim14, akacjami13, alpijska13, alpijski13, apijkami13, apijskim13, czajkami13, jalapami13, jamalska13, jamalski13, laksacja13, laksacji13, lamajska13, lamajski13, malajska13, malajski13, malijska13, malijski13, pajacami13, palackim13, palajska13, palajski13, palijska13, palijski13, pijaczka13, pijaczki13, pijakami13, plackami13, spacjami13, spalacja13, spalacji13, splickim13, ajaksami12, alizjami12, alpakami12, alzackim12, aplikami12, azalijka12, azalijki12, ciamkali12, ciapkami12, cipskami12, czapkami12, czaplami12, czaplimi12, jakszami12, jasakami12, jaszmaka12, jaszmaki12, kacapami12, kapciami12, kapicami12, kapslami12, klaczami12, klapsami12, klipsami12, laczkami12, lamaicka12, lamaicki12, lampasik12, liczkami12, liszajca12, mlaskacz12, paczkami12, palaczka12, palaczki12, palczaka12, palczaki12, paliczka12, paliczki12, palikami12, piczkami12, pikslami12, pilakami12, plamiaka12, plamiaki12, plaskami12, pliskami12, salickim12, sipajami12, skalpami12, slipkami12, szajkami12, szlajami12, zaciskaj12, zapaciaj12, zapijali12, alaksami11, alaskimi11, ciamkasz11, cisakami11, ciszkami11, czipsami11, kaszlami11, kliszami11, lapisami11, lipazami11, lisiczka11, liszkami11, lizakami11, maszcika11, maszciki11, mszalika11, mszaliki11, pasikami11, paszalik11, paszkami11, pazikami11, piaskami11, pikasami11, pisaczka11, pisaczki11, pisakami11, psiaczka11, psiaczki11, psiakami11, salmiaki11, samiczka11, samiczki11, scapiali11, skapiali11, spaciali11, spiczaka11, spiczaki11, spiczami11, szakalim11, szaklami11, szalkami11, szkapami11, szkicami11, szlakami11, szlamika11, szlamiki11, szlicami11, szmaciak11, szmacili11, szpakami11, szpicaka11, szpicaki11, szpicami11, szpikami11, szpilami11, zaciskam11, zakapali11, zalipska11, zalipski11, zamakali11, zamlaska11, zapacali11, zapaciam11, zapikali11, zaplamia11, zaskamla11, alaszami10, aliasami10, apaszami10, azaliami10, sizalami10, zakasali10, zapasali10, zapasami10, zapasiki10, zapisali10, zapisami10, zasapali10, zasikali10,

7 literowe słowa:

akcjami12, ciamkaj12, jackami12, jaklami12, lajkami12, malacja12, malacji12, milicja12, mlaskaj12, palacja12, pijacka12, pijacki12, plajami12, plaskaj12, plijami12, skamlaj12, alijami11, apijska11, apijski11, aplazja11, aplazji11, caklami11, calisij11, cipkami11, clipami11, czajami11, czaplim11, iksjami11, ipsacja11, ipsacji11, japsami11, jaskimi11, jaszmak11, kalisja11, kalisji11, kalpami11, kapcami11, kaplica11, kasacja11, kasacji11, kasjami11, kaszlaj11, klapami11, klipami11, lackimi11, laickim11, lipcami11, lipicka11, lipkami11, lipskim11, milczka11, milczki11, milicka11, paciaja11, packami11, pajsami11, pajzami11, palacka11, palacki11, palcami11, palczak11, palkami11, pasjami11, pcimska11, pcimski11, piklami11, pilicka11, pilskim11, placami11, plamiak11, plamica11, plaskam11, plicami11, plikami11, sajkami11, skajami11, spaciaj11, spajaka11, spajaki11, spajali11, spijali11, splicka11, splicki11, szlajam11, zakalaj11, zamakaj11, zapacaj11, zapalaj11, zapijam11, zapikaj11, akslami10, alaskim10, alzacka10, alzacki10, amalaka10, amalaki10, apslami10, aspazja10, aspazji10, ciapaka10, ciapaki10, ciapali10, ciapami10, ciskali10, czakami10, czapami10, czipami10, jasiami10, jaziami10, kaliami10, kapsami10, kaszlam10, kiczami10, klasami10, klasizm10, laikami10, laksami10, lamaici10, lampasa10, lampisz10, laskami10, laskimi10, liskami10, liszaja10, maczali10, maskila10, maskili10, maszcik10, miskala10, miskali10, mszalik10, paciami10, palacza10, paliami10, paskala10, paskali10, paskami10, piczami10, pilsami10, piskali10, piskami10, pismaka10, pismaki10, plamisz10, plasami10, plisami10, pliszka10, pliszki10, psicami10, psikali10, psikami10, saklami10, salicka10, salicki10, salkami10, salmiak10, salpami10, sapkami10, scalaka10, scalaki10, skalami10, skalica10, skipami10, slipami10, smaczki10, spaciam10, spiczak10, szajami10, szklica10, szlamik10, szpicak10, szpicla10, szpicli10, szpilka10, szpilki10, zakalam10, zakalca10, zakpili10, zapacam10, zapalam10, zapasaj10, zapikam10, zaplami10, zasalaj10, zasikaj10, zasilaj10, zaskaml10, ziajali10, zmacali10, apaszka9, apaszki9, apisami9, calisia9, casiami9, ciszami9, czasami9, kamasza9, kaszami9, kipisza9, kiszami9, laisami9, liasami9, liazami9, lisiaka9, maszali9, maziali9, pasiaka9, pasiaki9, paszami9, paziami9, saliami9, samicza9, sczaili9, sialami9, siczami9, sikacza9, skazali9, skazami9, skazili9, skizami9, szakala9, szakali9, szalami9, szalika9, szaliki9, szamali9, szapami9, zaciska9, zaciski9, zapacia9, zapasam9, zapasik9, zapaska9, zapaski9, zapiali9, zapicia9, zapiska9, zapiski9, zasalam9, zasikam9, zasilam9, zaspali9, zaspami9, zsikali9, zasiali8,

6 literowe słowa:

kalcja11, kalmij11, mikcja11, mikcji11, ajmaka10, ajmaki10, akacja10, akacji10, apijka10, apijki10, ciskaj10, czajka10, czajki10, jakami10, jakimi10, jalapa10, japami10, jaskim10, kajali10, kaplic10, kijami10, lackim10, lampka10, lampki10, maczaj10, majacz10, majaka10, majaki10, majska10, majski10, majzla10, majzli10, mijali10, pajaca10, pajami10, pakajs10, pijaka10, pijaki10, pijali10, piskaj10, placka10, placki10, plamca10, plamic10, plamka10, plamki10, psikaj10, scalaj10, skalaj10, spacja10, spacji10, spajak10, spajam10, spalaj10, spijam10, szklij10, zakpij10, zmacaj10, alizja9, alizji9, alkami9, almika9, almiki9, alpaka9, alpaki9, alpaks9, alpami9, amalak9, aplami9, aplika9, apliki9, azalij9, calami9, capami9, capili9, capimi9, ciamka9, ciapak9, ciapka9, ciapki9, cipami9, cipska9, ciskam9, czapka9, czapki9, czapla9, czapli9, czkali9, ickami9, imisja9, impala9, impali9, jaksza9, jasaka9, jasaki9, jazami9, kacami9, kacapa9, kacimi9, kajasz9, kalami9, kalmia9, kalmii9, kamica9, kapali9, kapami9, kapcia9, kapica9, kapizm9, kapsla9, kapsli9, kicali9, kicami9, kilami9, kimali9, kipami9, kiziaj9, klapsa9, klipsa9, klizma9, laczka9, laczki9, laicka9, laicki9, lakami9, lampas9, laskim9, licami9, liczka9, likami9, limaka9, limaki9, limska9, limski9, lipami9, lipska9, lipski9, liszaj9, macali9, maczka9, maczki9, maskil9, mazaja9, maziaj9, mijasz9, miskal9, miziaj9, mlaska9, mlaski9, pacali9, pacami9, paczka9, paczki9, pakami9, palacz9, palami9, palika9, paliki9, paskal9, picami9, piczka9, piczki9, pijasz9, pikali9, pikami9, piksla9, piksli9, pilaka9, pilaki9, pilami9, pilika9, pilska9, pilski9, piskam9, piskim9, pismak9, plaska9, plaski9, plazma9, pliska9, pliski9, psikam9, sampla9, sampli9, scalak9, scalam9, sipaja9, skalam9, skalic9, skamla9, slipki9, spalam9, splami9, szajka9, szajki9, szamaj9, szklic9, szlaja9, szmaja9, zaklap9, zapija9, zaplam9, zsikaj9, akiami8, alaska8, alaski8, aliami8, apiami8, calsza8, capisz8, casami8, cisaka8, cisaki8, cisami8, ciszka8, ciszki8, czaili8, czipsa8, iksami8, imacza8, iskali8, iskami8, kalasz8, kamasz8, kamaza8, kasali8, kasami8, kaszla8, kaszli8, kazali8, kazili8, kicasz8, kimasz8, kipisz8, kiziam8, klisza8, lasami8, lipaza8, lisami8, lisiak8, lisica8, liszka8, liszki8, lizaka8, lizaki8, lizami8, macasz8, maszal8, mazaka8, mazaki8, mazali8, milisz8, milsza8, mszaka8, mszaki8, pacasz8, paciai8, palisz8, pasali8, pasami8, pasiak8, pasika8, pasiki8, paszka8, paszki8, pazika8, paziki8, pazimi8, piaski8, pikasa8, pikasz8, pilisz8, pisaka8, pisaki8, pisali8, psiaka8, psiaki8, sakami8, salami8, samcza8, samica8, sapali8, sapami8, siakim8, sialma8, sikacz8, sikali8, sikami8, silami8, spacia8, spicia8, szakal8, szakla8, szakli8, szalik8, szalka8, szalki8, szkapa8, szlaka8, szlaki8, szlami8, szmaci8, szmali8, szpaka8, szpaki8, szpica8, szpiki8, szpila8, szpili8, zaciap8, zacisk8, zaimka8, zaimki8, zakala8, zakipi8, zamaka8, zapaca8, zapala8, zapali8, zapici8, zapika8, zapili8, zipali8, zipami8, zsikam8, amisza7, apasza7, azalia7, azalii7, liszai7, sizali7, zaikai7, zakisi7, zapasa7, zasala7, zasika7, zasila7, zasili7, zisami7,

5 literowe słowa:

jakla9, jalap9, kalaj9, lajka9, pijak9, pikaj9, plaja9, ajaks8, alpak8, aplik8, cakla8, cakli8, cipka8, cipsk8, iksja8, iskaj8, japsa8, japsi8, jasak8, jaska8, jaski8, kacap8, kalpa8, kapca8, kapci8, kapic8, kasja8, kasji8, klacz8, klapa8, klaps8, klipa8, klips8, lacka8, lacki8, lipca8, lipka8, packa8, packi8, pajsa8, palca8, palik8, palka8, palki8, pasaj8, pasja8, pasji8, pikla8, pilak8, plask8, plica8, plika8, sajka8, sajki8, sikaj8, sipaj8, skalp8, spaja8, spija8, akali7, aksla7, aksli7, alaks7, apsik7, apsla7, apsli7, calsi7, capia7, ciapa7, cisak7, ciska7, clisz7, czaka7, czapa7, czipa7, czips7, kacia7, kacza7, kalia7, kapsa7, kaszl7, klasa7, klisz7, kpisz7, laika7, laksa7, lapis7, lapsi7, laska7, laski7, lipaz7, liska7, lizak7, pacia7, palia7, pasik7, paska7, paski7, pazik7, picza7, pikas7, pilsa7, pisak7, piska7, plaza7, plisa7, psiak7, psica7, psika7, sakla7, sakli7, salka7, salki7, salpa7, sapka7, sapki7, scala7, scali7, skaci7, skacz7, skala7, skali7, spacz7, spala7, spali7, spicz7, szkap7, szkic7, szkli7, szlak7, szlic7, szpak7, szpic7, szpik7, szpil7, zakap7, zakip7, zakpi7, zapal7, akasz6, alasz6, alias6, apasz6, azali6, casia6, cisza6, kasza6, kisza6, lasza6, liaza6, pasza6, pazia6, sczai6, siaka6, sizal6, skaza6, skazi6, skiza6, szala6, szali6, szapa6, szlai6, zapas6, zapis6, zasap6, zasil6, zaspa6, zsika6,


Najdłuższe wyrazy z liter PASKALIZACJAMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASKALIZACJAMI to

paskalizacjami

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

paskalizacja

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASKALIZACJAMI

Ze słowa PASKALIZACJAMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASKALIZACJAMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASKALIZACJAMI to

paskalizacjami

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

aplikacjami

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty