Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJONOWAŁYŚMY

Z liter PASJONOWAŁYŚMY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

pasjonowałyśmy26,

12 literowe słowa:

opanowałyśmy22,

11 literowe słowa:

oswajałyśmy22, panowałyśmy21, pasowałyśmy21, sanowałyśmy20, naposyłajmy19, jasnopłowym18, ponajmowały18, pasjonowały17,

10 literowe słowa:

opajałyśmy22, spajałyśmy22, wpajałyśmy22, napasłyśmy20, naspałyśmy20, opasałyśmy20, pojmowałaś20, spawałyśmy20, osypywałaś19, napływajmy18, jasnopłowy16, naposyłamy16, osypywałam16, pasjonałom16, ponajmował16, słojowanym16, jasnopłowa15, nasypywało15, pasjonował15, pomasowały15, powysyłana15, powysyłano15, spałowanym15, opasywanym14, pomasowany13,

9 literowe słowa:

opasłyśmy19, pasałyśmy19, sapałyśmy19, pomywałaś18, wysypałaś18, mopowałaś17, opływajmy17, posyłajmy17, powynośmy17, spływajmy17, nasyłajmy16, pojmowały16, połajanym16, powołajmy16, powysyłaj16, wyłajanym16, wyłojonym16, najmowały15, napływamy15, naposyłaj15, opływanym15, pasjonały15, pojmowała15, pomysłowy15, posyłanym15, powysyłam15, spływanym15, wyłapanym15, wypasajmy15, wysypałam15, małpowany14, najmowało14, naposyłam14, nasypywał14, opasywały14, osypywała14, osypywało14, pałowanym14, pasmowały14, pojmowany14, pomysłowa14, powołanym14, słojowany14, spamowały14, amonowały13, jasmonowy13, łasowanym13, małpowano13, nasypowym13, opanowały13, opasywało13, oswajanym13, pasmowało13, pojmowana13, pomasował13, słojowana13, smołowany13, spałowany13, spamowało13, wypasanym13, wysapanym13, jasmonowa12, opasywany12, osypywana12, osypywano12, pasmowany12, pasowanym12, smołowana12, spałowano12, spamowany12, opasywano11, pasmowano11, spamowano11,

8 literowe słowa:

pasłyśmy18, pojmałaś18, spałyśmy18, omywałaś16, osypałaś16, pływajmy16, wsypałaś16, wypasłaś16, wyspałaś16, połajamy15, pownośmy15, wyłajamy15, wymajały15, napływaj14, opływamy14, pasyjnym14, pojmował14, połajany14, pomyjowy14, pomywały14, posyłamy14, spływamy14, spływnym14, wyłajany14, wyłojony14, wymajało14, mapowały13, mopowały13, najmował13, napływam13, napływom13, nasyłamy13, nasypały13, opajanym13, opałowym13, opasajmy13, opływany13, oswajały13, osypałam13, osypywał13, pasjonał13, połajano13, połamany13, pomajowy13, pomyjowa13, pomywała13, pomywało13, posłanym13, posyłany13, powołamy13, powysyła13, samopały13, spajanym13, spałowym13, spawajmy13, spławnym13, spływany13, spojonym13, wpajanym13, wpojonym13, wsypałam13, wyłajano13, wyłamany13, wyłapany13, wyłojona13, wymajany13, wymajony13, wypasały13, wypasłam13, wysapały13, wysłanym13, wyspałam13, wysypała13, wysypało13, jasnawym12, mapowało12, masowały12, mopowała12, naposyła12, nasypało12, opasywał12, opływana12, opływano12, oswajało12, oswajamy12, osypanym12, pałowany12, panowały12, pasmował12, pasowały12, pasywnym12, połamano12, pomajowa12, pomywany12, posyłana12, posyłano12, powołany12, słonawym12, spamował12, spływana12, spływano12, wsypanym12, wyłamano12, wyłapano12, wymajano12, wymajona12, wymajono12, wypasało12, wypasamy12, wysapało12, wyspanym12, wysyłana12, wysyłano12, ajowanom11, amonował11, łasowany11, mapowany11, masowało11, mopowany11, nasypowy11, opanował11, opasanym11, opasowym11, oswajany11, pałowano11, panamowy11, panowało11, pasamony11, pasowało11, pomywana11, pomywano11, powołana11, sanowały11, słonawom11, snopowym11, spawanym11, wypasany11, wysapany11, wysypana11, wysypano11, łasowano10, mapowano10, masowany10, mopowana10, nasypowa10, oswajano10, pasowany10, sanowało10, wypasano10, wysapano10, masowano9, pasowano9,

7 literowe słowa:

połaśmy16, pomyłaś16, wymyłaś16, namyłaś15, owłośmy15, powyłaś15, sypałaś15, wypaśmy15, napaśmy14, opasłaś14, pałajmy14, pojmały14, połajmy14, ponośmy14, spaśnym14, wyłajmy14, wynośmy14, jałopom13, jałowym13, łajanym13, łojonym13, łojowym13, nałajmy13, opajały13, opływaj13, pływamy13, pływnym13, pojmała13, pojmało13, połajam13, pomysły13, posyłaj13, powyjmy13, powynoś13, pyłowym13, spajały13, spływaj13, wołajmy13, wpajały13, wyłajam13, wyłapmy13, wymajał13, wysyłaj13, łapanym12, łysawym12, młynowy12, nałapmy12, namysły12, napływy12, nasyłaj12, omywały12, opajało12, opajamy12, opasłym12, opływam12, opływom12, ospałym12, osypały12, pasajmy12, pasyjny12, pławnym12, pojawmy12, pojmany12, pojonym12, pomywaj12, pomywał12, posyłam12, powołaj12, powyłam12, spajało12, spajamy12, spławmy12, spływam12, spływny12, spływom12, sypałam12, wpajało12, wpajamy12, wsypały12, wynajmy12, wypałom12, wypasły12, wyspały12, wysyłam12, wysypał12, janowym11, jasmony11, jonowym11, łanowym11, łonowym11, mapował11, masłowy11, młynowa11, mopował11, najmowy11, napasły11, napływa11, napojom11, naspały11, nasyłam11, nasypał11, nasypmy11, omywała11, omywało11, opajany11, opałowy11, opasały11, opasłam11, osławmy11, oswajał11, osypała11, osypało11, pasyjna11, pływano11, pojawom11, pojmana11, pojmano11, posłany11, powałom11, powołam11, samopał11, sławnym11, słomowy11, słownym11, smołowy11, sojowym11, spajany11, spałowy11, spawały11, spławny11, spławom11, spływna11, spojony11, sypanym11, włamany11, własnym11, wołanym11, wpajany11, wpojony11, wsypała11, wsypało11, wypasaj11, wypasał11, wypasła11, wypasło11, wysapał11, wysapmy11, wysłany11, wysołom11, wyspała11, wyspało11, wysypom11, ajowany10, jasnawy10, masłowa10, masował10, masywny10, mospany10, najmowa10, napasło10, nasapmy10, naspało10, nasypom10, nawałom10, nawojom10, omywany10, opajano10, opałowa10, opasało10, opasamy10, opsynom10, ospowym10, oswajam10, osypany10, panował10, pasanym10, pasmowy10, pasował10, pasowym10, pasywny10, pasywom10, posłana10, posłano10, sajanom10, sampany10, słomowa10, słonawy10, smołowa10, spajano10, spałowa10, spamowy10, spawało10, spawamy10, spławna10, spojona10, synowym10, włamano10, wpajano10, wpojona10, wsypany10, wypasam10, wypasom10, wysłana10, wysłano10, wyspany10, amonowy9, aspanom9, masywna9, mospana9, nosowym9, omywana9, omywano9, opasany9, opasowy9, osypana9, osypano9, pasamon9, pasmowa9, pasmowo9, pasywna9, pawanom9, sanował9, sanowym9, słonawa9, słonawo9, snopowy9, spamowa9, spawany9, wsypana9, wsypano9, wynosom9, wyspana9, wyspano9, amonowa8, awansom8, opasano8, opasowa8, snopowa8, spawano8,

6 literowe słowa:

omyłaś14, wmyłaś14, opaśmy13, pasłaś13, spałaś13, spaśmy13, jałopy12, jołopy12, pływaj12, pojmał12, pomyły12, pyjamy12, spaśny12, wnośmy12, jałopa11, jałopo11, jałowy11, jasłom11, jołopa11, łajany11, łajnom11, łojony11, łojowy11, namyły11, opajał11, opływy11, pałamy11, pławmy11, płonym11, płowym11, płynom11, pływam11, pływny11, pływom11, połaja11, pomyła11, pomyło11, pomysł11, pownoś11, powyły11, pyjama11, pyjamo11, pyłowy11, słojom11, spajał11, spaśna11, spływy11, syjamy11, sypały11, wpajał11, wyłaja11, wyłomy11, wymyła11, wymyło11, wymysł11, wypały11, jałowa10, jałowo10, jamowy10, japsom10, jasnym10, jawnym10, łajano10, łamany10, łapany10, łapsom10, łojona10, łojowa10, łomowy10, łownym10, łypano10, łysawy10, majony10, majowy10, mansyj10, namyła10, namyło10, namysł10, napływ10, omywaj10, omywał10, opajam10, opałom10, opasły10, opływa10, osmoły10, ospały10, osypał10, osypmy10, pajsom10, pasały10, pasjom10, pasłam10, pławny10, pławom10, płonom10, pływna10, pojawy10, pojony10, połowy10, posłom10, posyła10, powały10, powyła10, powyło10, pyłowa10, sapały10, słanym10, sławmy10, słonym10, spajam10, spałam10, spałom10, spławy10, spływa10, spojom10, syjama10, sypała10, sypało10, wołamy10, wpajam10, wsypał10, wsypmy10, wymaja10, wypasł10, wysoły10, wyspał10, wysyła10, jamowa9, janowy9, jasmon9, jonowy9, łamano9, łanowy9, łapano9, łomowa9, łonowy9, łysawa9, łysawo9, majona9, majono9, majowa9, majowo9, mansja9, mansjo9, mapowy9, masywy9, mopany9, namywy9, napasł9, naspał9, nasyła9, nasypy9, nawały9, opasaj9, opasał9, opasła9, opasło9, opsyny9, osłony9, ospała9, osypom9, pałano9, panamy9, pasało9, pasamy9, pławna9, pojona9, połowa9, pomywa9, powała9, powało9, powoła9, sajany9, sapało9, sławny9, sławom9, słowny9, słowom9, sojowy9, spawaj9, spawał9, spława9, spławo9, sypany9, własny9, włosom9, wojnom9, wołany9, wsypom9, wypasy9, wyspom9, ajowan8, asowym8, aspany8, janowa8, jonowa8, łanowa8, łonowa8, mapowa8, masony8, masowy8, mopana8, mospan8, namowy8, naspom8, nawało8, nomosy8, nospom8, noysom8, omowny8, opasam8, opasom8, opsyna8, opsyno8, osłona8, osmowy8, ospowy8, oswaja8, panamo8, pasany8, pasowy8, pasywa8, pawany8, ponowy8, sampan8, sławna8, słonaw8, słowna8, snopom8, sojowa8, somany8, spawam8, spawom8, sponom8, swapom8, sypana8, sypano8, wapnom8, własna8, wołana8, wołano8, wynosy8, wypasa8, asanom7, awansy7, masona7, masowa7, masowo7, namowa7, namowo7, naosom7, nosowy7, omowna7, osmowa7, osnowy7, ospowa7, pasano7, pasowa7, pasowo7, pawano7, ponowa7, sanowy7, sapano7, synowa7, synowo7, nosowa6, osnowa6, sanowa6,

5 literowe słowa:

połaś12, wyłaś12, łosoś11, owłoś11, wypaś11, jałop10, jołop10, łojom10, napaś10, pałaj10, połaj10, pomyj10, ponoś10, pyjam10, wyłaj10, wynoś10, jamsy9, japom9, japsy9, jasła9, jasło9, jawmy9, łajna9, łajno9, łapom9, łapsy9, majny9, małpa9, małpo9, młyna9, najmy9, nałaj9, namyj9, namył9, opały9, opływ9, opoły9, pajom9, pajsy9, pałam9, pałom9, pasły9, pasyj9, pławy9, płony9, płowy9, pływa9, pojma9, połam9, połom9, posły9, powyj9, powył9, słoja9, spały9, spływ9, syjam9, sypał9, włomy9, wmyło9, wołaj9, wyłap9, wyłom9, wymaj9, wypał9, japsa8, jasny8, jawny8, jawom8, jonom8, łanom8, łapsa8, ławom8, łonom8, łowny8, łowom8, majna8, majno8, masła8, masło8, mopsy8, najom8, nałam8, nałap8, opaja8, opasł8, opoja8, opoła8, osłom8, pajsa8, pajso8, pasaj8, pasał8, pasja8, pasjo8, pasła8, pasło8, pława8, pławo8, płona8, płono8, płowa8, płowo8, pojaw8, pomny8, posła8, pował8, sapał8, sapmy8, słany8, sławy8, słoma8, słomo8, słony8, słowy8, smoła8, smoło8, sojom8, spaja8, spała8, spało8, spamy8, spław8, wałom8, wampy8, włosy8, wojny8, wojom8, wołam8, wołom8, wpaja8, amany7, amony7, jasna7, jasno7, jawna7, łowna7, masyw7, moony7, mopan7, mopsa7, mowny7, namyw7, napom7, naspy7, nasyp7, nawał7, nospy7, nowym7, nysom7, omany7, omowy7, omywa7, opasy7, opony7, oposy7, opsyn7, osław7, osłon7, ospom7, panam7, panom7, pasam7, pasma7, pasmo7, pasom7, pomna7, ponom7, sajan7, sapom7, słana7, słano7, sława7, sławo7, słona7, słono7, słowa7, słowo7, snopy7, spawy7, spony7, swapy7, swoja7, synom7, wampa7, wamsy7, włosa7, wojna7, wojno7, wsypa7, wsypo7, wypas7, wysap7, wyspa7, wyspo7, ansom6, asany6, asowy6, aspan6, mason6, moona6, mowna6, naosy6, nasap6, naspa6, naspo6, nawom6, nomos6, nosom6, nospa6, nospo6, noysa6, omowa6, opasa6, opona6, oposa6, owsom6, pawan6, sanom6, snopa6, soman6, sonom6, sowom6, spano6, spawa6, spona6, spono6, wanom6, wapna6, wapno6, wonom6, wynos6, asano5, asowa5, awans5,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJONOWAŁYŚMY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJONOWAŁYŚMY to

pasjonowałyśmy

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

opanowałyśmy

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASJONOWAŁYŚMY

Ze słowa PASJONOWAŁYŚMY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJONOWAŁYŚMY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJONOWAŁYŚMY to

pasjonowałyśmy

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

opajałyśmy

. wartość punktowa tego słowa to: 22


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty