Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJONACKIEMU

Z liter PASJONACKIEMU można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

pasjonackiemu21,

12 literowe słowa:

uspokajaniem19,

11 literowe słowa:

pociumkanej19, pomuskajcie19, posmakujcie19, akompaniuje18, poskanujcie18, uspokajacie18, kompensacja17, kompensacji17, pasjonackim17, pociskanemu17, uspokajanie17, pasjonackie16,

10 literowe słowa:

konsumpcja18, konsumpcje18, konsumpcji18, okupacjami18, pokumajcie18, akompaniuj17, komasujcie17, nakapujcie17, napakujcie17, napukajcie17, omuskajcie17, pasjonacku17, pokajanemu17, pokasujcie17, pomasujcie17, pomuskanej17, poumacniaj17, supinacjom17, ajnoskiemu16, amoniakuje16, ekspiacjom16, inspekcjom16, kompanijce16, pociumkana16, pociumkane16, pomuskacie16, uspokajane16, uspokajani16, aksjomacie15, koncesjami15, kosmaceniu15, opacianemu15, panamskiej15, pasamoniku15, pasjonacki15, pociskanej15, poiskanemu15, pokajaniem15, pomuskania15, pomuskanie15, posikanemu15, posmucenia15, sanockiemu15, skapcaniej15, skiomancja15, skiomancje15, somianecku15, pasjonacie14, kosmacenia13, pasamonice13, somianecka13,

9 literowe słowa:

pociumkaj17, punkcjami17, auspicjom16, kompensuj16, maskujcie16, muskajcie16, okapujcie16, opakujcie16, opukajcie16, opuncjami16, paskujcie16, pasmujcie16, pojemniku16, pokumanej16, posmakuje16, pouciekaj16, skapujcie16, skopujcie16, skumajcie16, smakujcie16, spakujcie16, spamujcie16, uspokajam16, amoniakuj15, amonujcie15, euancjami15, napsujcie15, niamejsku15, omuskanej15, opackiemu15, opajanemu15, opanujcie15, opasujcie15, opiankuje15, opijanemu15, osnujkami15, piemoncku15, piosenkuj15, poakcjami15, pociamkaj15, poemaciku15, pokajaniu15, pokumacie15, pomianuje15, ponckiemu15, poskanuje15, posnujcie15, pouciekam15, psiukanej15, punciakom15, sankujcie15, skanujcie15, skupianej15, skupionej15, spajanemu15, spanikuje15, spijanemu15, supinacja15, supinacje15, supinacjo15, ucapionej15, uciapanej15, uciskanej15, upajaniem15, upajaniom15, upasajcie15, akcesjami14, apomiksja14, apomiksje14, capionemu14, ciamkanej14, ciapanemu14, ciskanemu14, ekspiacja14, ekspiacjo14, inspekcja14, inspekcjo14, japonkami14, kapcaniej14, kasjopami14, komasacje14, komasacji14, kopsajcie14, kopsanemu14, kunopsami14, monakijce14, naciosuje14, napsuciem14, napsuciom14, napukacie14, okapanemu14, okupancie14, omuskacie14, opukaniem14, panmiksja14, panmiksje14, panmiksjo14, pojemnika14, pokajacie14, pokumania14, pokumanie14, pomacanej14, pomacaniu14, pomuskana14, pomuskane14, pomuskani14, posmuceni14, posnuciem14, poumacnia14, psikanemu14, pusankami14, sankcjami14, sejpakami14, skopanemu14, skopceniu14, spajakiem14, uciosanej14, ukapaniem14, ukapaniom14, ukopaniem14, upasionej14, aneksjami13, anoksemij13, anoksjami13, ciosanemu13, jankesami13, jespanami13, kanciapom13, niamejska13, niamejsko13, niemajska13, omuskania13, omuskanie13, opacianej13, opajaniem13, opasajcie13, opasanemu13, opisanemu13, osikanemu13, pacankiem13, pasionemu13, pasjonaci13, piemoncka13, poinsecja13, poiskanej13, pokajanie13, posianemu13, posikanej13, sanockiej13, skonajcie13, spajaniem13, spajaniom13, upasaniem13, upasaniom13, ancepsami12, campesina12, campesino12, kapinosem12, kopsaniem12, kosmaceni12, nieopacka12, okapaniem12, panamskie12, pasamonik12, pociskana12, pociskane12, pomacanie12, skopaniem12, skopcenia12, skopiance12, anoksemia11, opasaniem11, pasamonie11, posiekana11, saponacie11,

8 literowe słowa:

punkcjom16, aukcjami15, junackim15, kapujcie15, kaucjami15, kumajcie15, mapujcie15, mopujcie15, okupacja15, okupacje15, okupacji15, pajukami15, pajukiem15, pakujcie15, pokujcie15, pomuskaj15, posmakuj15, pukajcie15, amunicja14, amunicje14, amunicjo14, auspicja14, auspicje14, ciukanej14, ciupanej14, eksponuj14, euancjom14, impakcja14, impakcje14, impakcjo14, impasuje14, imponuje14, jaskiemu14, joniecku14, junackie14, junakami14, junakiem14, kamienuj14, kapucami14, kapuciem14, kapuciom14, kasujcie14, komasuje14, kompucie14, kuciapom14, kujonami14, kupionej14, maciupka14, maciupko14, masujcie14, minojsku14, muskanej14, nakapuje14, namocuje14, napakuje14, napikuje14, nicejsku14, ojcusiem14, opiankuj14, opijusem14, opukanej14, osijecku14, panikuje14, panujcie14, pasujcie14, piaskuje14, pijanemu14, pociumka14, pojmaniu14, pokasuje14, pokuciem14, pomasuje14, pomianuj14, posikuje14, poskanuj14, poucinaj14, skopiuje14, skumanej14, smuconej14, spanikuj14, ukapanej14, ukopanej14, umacniaj14, umajacie14, upajacie14, upominaj14, uspokaja14, akcesjom13, amanciku13, asumpcie13, campusie13, ciupasem13, ciupasom13, cmokanej13, cmokaniu13, emiskopu13, inkasuje13, ipsacjom13, janosiku13, japokami13, japokiem13, jesionku13, kampanij13, kampusie13, kapanemu13, kapuance13, kapusiem13, kapusiom13, kasacjom13, kasjopem13, kencjami13, knajpami13, kompanij13, kompasja13, kompasje13, kompasji13, kopanemu13, kopceniu13, kucaniem13, kucaniom13, kunopsem13, kuponami13, maciejka13, maciejko13, maniacku13, moniecku13, mospanku13, muskacie13, naciosuj13, nacmokaj13, nakupcie13, nasikuje13, nicejkom13, niepucka13, niepucko13, nieujska13, okupanci13, onuckami13, opackiej13, opajaniu13, opukacie13, osnujami13, osnujcie13, pacanemu13, paciajom13, pajokami13, pajokiem13, pakajsem13, pakajsom13, panaceum13, panamsku13, pemikanu13, piasecku13, pikanemu13, pionecku13, pociskaj13, pojemnik13, pojmacie13, pokumana13, pokumane13, pokumani13, pokunami13, pokusami13, ponckiej13, poniecku13, poucieka13, poucinam13, pukaniem13, pukaniom13, punciaka13, pusankom13, sankcjom13, sanujcie13, sejpakom13, sekcjami13, skocjami13, skojcami13, skopijce13, skumacie13, spacjami13, spajakom13, spajaniu13, spionuje13, spoinuje13, spojeniu13, sukmance13, ukojenia13, umajanie13, umajenia13, upajanie13, upasanej13, upojenia13, upominek13, acaniemu12, ajnoskim12, amoniaku12, aneksjom12, animacje12, animacjo12, asuankom12, capionej12, cepakami12, cepiskom12, ciapakom12, ciapanej12, ciasnemu12, ciskanej12, ekomanij12, emanacji12, emanacjo12, enacjami12, iskanemu12, jankesom12, japoniec12, jasakiem12, jespanom12, joniecka12, kajaniem12, kajaniom12, kajmanie12, kanausem12, kanausom12, kapcanem12, kapcanom12, kapinosu12, kapocami12, kasanemu12, kasjopie12, kompance12, konajcie12, koncesja12, koncesji12, konsumie12, konusami12, kopsanej12, kopsaniu12, kunopies12, kunopsie12, minojska12, muskania12, muskanie12, muskonie12, naciekaj12, naciskaj12, napojami12, napsikaj12, napsucia12, napsucie12, niamejka12, niamejko12, nicejska12, nicejsko12, niesmaku12, nokaucie12, okapanej12, okapaniu12, omacanej12, omacaniu12, omuskana12, omuskane12, omuskani12, opajacie12, opiekuna12, opukania12, opukanie12, osakijce12, osijecka12, osnuciem12, pacankom12, pakajsie12, pasajcie12, pasamonu12, pasanemu12, pensjami12, pisanemu12, pociamka12, pociskam12, poemacik12, pojmania12, pojmanie12, pokajane12, pokajani12, pomianej12, pomijana12, pomijane12, posiekaj12, posnucia12, posnucie12, psikanej12, psiukana12, psiukane12, psiukano12, psoceniu12, sanacjom12, sanijkom12, scjenami12, skopanej12, skopaniu12, skopcami12, skumania12, skumanie12, skupiana12, skupiane12, skupiano12, skupiona12, skupione12, smucenia12, soneciku12, spajacie12, spoceniu12, sukmanie12, ucapiona12, ucapione12, uciapane12, uciapano12, uciekano12, uciskana12, uciskane12, uciskano12, ukapanie12, ukopania12, ukopanie12, upaciano12, upasacie12, upocenia12, acpaniom11, ajnoskie11, akcesami11, ancepsom11, apeksami11, campanie11, camposie11, ciamkane11, ciamkano11, ciesakom11, ciosanej11, cmokania11, cmokanie11, cokaniem11, janosika11, jasionem11, jasmonie11, jasnocie11, jeansami11, jesionka11, kamionce11, kampanie11, kampanio11, kanausie11, kanciapo11, kanopami11, kapaniem11, kapaniom11, kapcanie11, kapocina11, komnacie11, kompania11, kompanie11, kompasie11, kopanica11, kopanice11, kopaniem11, kopcenia11, kopsacie11, maniacko11, maskocie11, moniecka11, mospanek11, mospanka11, mospanki11, naciekam11, naciekom11, naciosaj11, naciskam11, naciskom11, nakapcie11, nakopcie11, napsikam11, nasiekaj11, niejaska11, niejasko11, okapnica11, okapnice11, opajanie11, opasanej11, opasaniu11, opaskami11, opisanej11, osianemu11, osikanej11, pacaniem11, pacaniom11, panaceom11, panaksem11, panaksom11, panamski11, panamsko11, paniskom11, pasiakom11, pasiekom11, pasionej11, pekanami11, piasecka11, piesakom11, pineskom11, pionecka11, pisankom11, pomacane11, pomacani11, poniecka11, posianej11, posiekam11, psiankom11, sanockim11, scenkami11, senackim11, skopceni11, snackami11, snopkami11, snopkiem11, spajanie11, spankami11, spankiem11, spojenia11, uciosana11, uciosane11, upasanie11, upasiona11, upasione11, usiekana11, usiekano11, akseniom10, aksonami10, aksonema10, aneksami10, asconami10, ekomania10, eksonami10, epsonami10, kapinosa10, kasaniem10, kasaniom10, kesonami10, kopsania10, kopsanie10, ksoanami10, maskonie10, mospanie10, naciosam10, naciosem10, nasapcie10, nasiekam10, nieomska10, oceanami10, okapanie10, omacanie10, opaciane10, opasacie10, opiekana10, ospiance10, ospianek10, ospianka10, panaksie10, pasaniem10, pasaniom10, pasionce10, pasionek10, pasionka10, piosenka10, poiskana10, poiskane10, posikana10, posikane10, psocenia10, sampanie10, sanockie10, sapaniem10, sapaniom10, scapiano10, siemanko10, skapiano10, skonacie10, skopania10, skopanie10, spaciano10, spiekana10, spiekano10, spocenia10, opasanie9, osiekana9,

7 literowe słowa:

apijkom12, knajpce12, kopijce12, opcjami12, pijacka12, pijacko12, pijakom12, poakcja12, poakcje12, poakcji12, pokicaj12, pokimaj12, pomknij12, akcesja11, akcesji11, akcesjo11, apijska11, apijsko11, ipsacja11, ipsacje11, ipsacjo11, japonce11, japonek11, japonka11, japonki11, kajsace11, kapanej11, kasacje11, kasacji11, kasacjo11, kasjami11, knajpie11, komisja11, kopanej11, kopsnij11, mijanko11, nacjami11, nocjami11, ociekaj11, omsknij11, opaciaj11, opiekaj11, pacanej11, paciaje11, paciajo11, pejsaci11, pikanej11, poiskaj11, pojmani11, pojnika11, posikaj11, sajkami11, sankcja11, sankcje11, sankcji11, sankcjo11, scapiej11, sejpaki11, skajami11, skapiej11, skapnij11, sojkami11, spaciaj11, spajaki11, spiekaj11, acaniej10, ajnoska10, ajnoski10, aksenij10, aneksja10, aneksji10, aneksjo10, anoksja10, anoksje10, anoksji10, anosmij10, capinom10, cepiska10, cepisko10, ciasnej10, ekspaci10, iskanej10, jankesa10, jankesi10, janosik10, jespana10, kanapce10, kanciap10, kapince10, kapocie10, kapocin10, kapsami10, kasanej10, kojenia10, kompani10, kopance10, kopanic10, kopnami10, mopanki10, mopsica10, mopsika10, nakopci10, nasikaj10, niejako10, oceniaj10, okapcie10, okapnic10, omijana10, opaciam10, opackie10, opajane10, opajani10, opijana10, opijane10, osiekaj10, pacanek10, pacanki10, panikom10, pasanej10, pasikom10, paskami10, piankom10, piaskom10, pikasom10, pisakom10, pisanej10, pismaka10, pniakom10, pniskom10, pociska10, poiskam10, pojenia10, pomnika10, posikam10, posmaki10, psiakom10, psinkom10, sanacje10, sanacji10, sanacjo10, sanijce10, sanijek10, sanijka10, sanijko10, sapkami10, skopami10, skopcie10, skopiec10, sopkami10, spaciam10, spajane10, spajani10, spajano10, spaniej10, spijana10, spijane10, spijano10, spinkom10, spojeni10, acaniom9, acpanie9, capiano9, capiona9, capione9, ciapane9, ciapano9, ciepana9, ciepano9, ciosaka9, ciskana9, ciskano9, cokania9, inkasom9, kanopie9, kapinos9, kopania9, kopanie9, kopsana9, kopsane9, kopsani9, kopsnie9, masonki9, mospani9, naciska9, nakopie9, napisom9, napsika9, napsoci9, noksami9, noskami9, nospami9, okapane9, okapani9, omacani9, osianej9, osiecka9, pacanie9, paniska9, panisko9, pasacie9, pasieka9, pasieko9, piesaka9, pinasom9, pineska9, pinesko9, piosnce9, piosnek9, piosnka9, pisance9, pisanek9, pisanka9, pisanko9, piskano9, pocenia9, poecina9, pomiana9, posieka9, psiance9, psianek9, psianka9, psianko9, psikana9, psikane9, psikano9, sajanie9, sanocka9, sanocki9, sapocie9, scaniom9, senacka9, senacko9, siankom9, skapnie9, skonami9, skopana9, skopane9, skopani9, skopian9, snopami9, spaniom9, spoceni9, sponami9, aksenio8, aksonie8, anosmia8, asaniom8, asconie8, aspanie8, ciosana8, ciosane8, naciosa8, naosami8, napasie8, nasapie8, niekosa8, nieoska8, opasane8, opasani8, opisana8, opisane8, osikana8, osikane8, pasanie8, pasiona8, pasione8, posiana8, posiane8, sapanie8, siekano8, siepana8, siepano8, sonacie8,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJONACKIEMU

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJONACKIEMU to

pasjonackiemu

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

uspokajaniem

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASJONACKIEMU

Ze słowa PASJONACKIEMU nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJONACKIEMU - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJONACKIEMU to

pasjonackiemu

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pociumkanej

. wartość punktowa tego słowa to: 19


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty