Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASJONAŁÓW

Z liter PASJONAŁÓW można ułożyć aż 316 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

pasjonałów19,

8 literowe słowa:

półjawna17, współjon17, pasjonał13,

7 literowe słowa:

jałopów16, półjawa16, półjawo16, napojów14, sajanów13, aspanów12, spajało12, wpajało12, oswajał11, napasło10, naspało10, panował10, pasował10, posłana10, spajano10, spałowa10, spawało10, spławna10, wpajano10, sanował9, słonawa9, spawano8,

6 literowe słowa:

półjaw15, słojów14, japsów13, łapówa13, łapówo13, łapsów13, opałów13, posłów13, spojów13, spójna13, jałopa11, opajał11, opasów11, połaja11, snopów11, spajał11, wpajał11, asanów10, jałowa10, łajano10, naosów10, łapano9, napasł9, naspał9, opasaj9, opasał9, opasła9, ospała9, pałano9, pasało9, pławna9, powała9, sapało9, spawaj9, spawał9, spława9, spławo9, ajowan8, janowa8, łanowa8, nawało8, oswaja8, sławna8, słonaw8, słowna8, własna8, wołana8, pasano7, pasowa7, pawano7, sapano7, sanowa6,

5 literowe słowa:

pójła14, pójło14, jałów13, łojów13, łapów12, napój12, połów12, powój12, spóła12, spóło12, jonów11, łanów11, nałów11, nawój11, osłów11, oswój11, jałop10, ospów10, pałaj10, panów10, pasów10, połaj10, ponów10, sapów10, jasła9, jasło9, łajna9, łajno9, nałaj9, nosów9, osnów9, sanów9, słoja9, sonów9, wołaj9, japsa8, łapsa8, nałap8, opaja8, opasł8, pajsa8, pajso8, pasaj8, pasał8, pasja8, pasjo8, pasła8, pasło8, pława8, pławo8, płona8, płowa8, pojaw8, posła8, pował8, sapał8, spaja8, spała8, spało8, spław8, wpaja8, jasna7, jasno7, jawna7, łowna7, nawał7, osław7, sajan7, słana7, słano7, sława7, sławo7, słona7, słowa7, swoja7, włosa7, wojna7, aspan6, nasap6, naspa6, naspo6, nospa6, opasa6, pawan6, snopa6, spano6, spawa6, spona6, wapna6, wapno6, asano5, asowa5, awans5,

4 literowe słowa:

pójł13, słój12, opój11, opół11, płów11, póła11, póło11, spój11, spół11, wpój11, wpół11, ołów10, słów10, swój10, opów9, psów9, spów9, asów8, łajn8, snów8, japa7, japo7, japs7, łapa7, łapo7, łaps7, opał7, paja7, pajo7, pajs7, pała7, pało7, pasł7, pław7, płon7, poła7, spał7, jawa6, jawo6, łasa6, ława6, ławo6, łona6, naja6, najo6, osła6, sław6, soja6, wała6, włos6, woja6, woła6, napa5, napo5, nasp5, nosp5, opas5, ospa5, pana5, pasa5, pona5, sapa5, sapo5, snop5, spaw5, spon5, swap5, wapn5, anoa4, ansa4, anso4, asan4, naos4, nawa4, nawo4, nosa4, nowa4, owsa4, sana4, sona4, sowa4, wana4, wona4,

3 literowe słowa:

łój11, pój10, pół10, łów9, wół9, łaj7, nów7, sów7, jap6, łap6, pał6, pła6, pło6, aja5, jaw5, jon5, łan5, ław5, łon5, naj5, sał5, wał5, woj5, nap4, osp4, pan4, pas4, paw4, pon4, psa4, sap4, spa4, ana3, ano3, ans3, asa3, nas3, naw3, nos3, ona3, osa3, owa3, san3, son3, swa3, wan3, was3, won3,

2 literowe słowa:

ós6, ów6, aj4, ja4, oj4, op3, pa3, po3, aa2, as2, na2, no2, on2, os2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASJONAŁÓW

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASJONAŁÓW to

pasjonałów

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

pasjonał

. Ilość liter: 8

Anagramy ze słowa PASJONAŁÓW

Ze słowa PASJONAŁÓW nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASJONAŁÓW - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASJONAŁÓW to

pasjonałów

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

półjawna

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty