Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANY

Z liter PASŁĘCZANY można ułożyć aż 361 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

pasłęczany19,

9 literowe słowa:

pasłęczan17,

8 literowe słowa:

spęczały17, spęczyła17, napłaczę16, spęczała16, zanęcały16, spęczany15, spęczana14, spaczyła13, spłacany13, spłycana13,

7 literowe słowa:

capnęły16, pacnęły16, spęczył16, capnęła15, pacnęła15, sapnęły15, spęczał15, spłaczę15, sypnęła15, załęscy15, zapłacę15, zapłynę15, znęcały15, nałęcza14, paczynę14, sapnęła14, zanęcał14, zasłynę14, zasnęły14, znęcała14, sęczyna13, zasnęła13, łapaczy12, paczyła12, spaczył12, napasły11, napłacz11, naspały11, nasycał11, nasypał11, pałaszy11, syczała11, zapasły11, zaspały11, zasycał11, zasypał11, złapany11, zsypała11, naszyła10, paczyna10, sypacza10, zasłany10, zsyłana10, syczana9, zaspany9, zsypana9,

6 literowe słowa:

spłycę15, ałyczę14, płaczę14, spłacę14, spłynę14, łapszę13, nałęcz13, pacynę13, spęczy13, znęcał13, nasycę12, sęczyn12, spaczę12, spęcza12, zasycę12, człapy11, łapscy11, napasę11, pacały11, paczył11, płascy11, spłyca11, zanęca11, zapasę11, ałycza10, łapacz10, łapany10, łapszy10, pasały10, sapały10, spłaca10, spłacz10, syczał10, sypała10, zapały10, zsypał10, acpany9, łapsza9, napasł9, naspał9, nasyła9, naszły9, naszył9, pacany9, pacyna9, paczyn9, pałasz9, spaczy9, sypacz9, zapasł9, zaspał9, zasyła9, apaszy8, aspany8, nasyca8, naszła8, pacasz8, pasany8, pyszna8, sypana8, szpany8, zapasy8, zasyca8, zsypna8, sazany7,

5 literowe słowa:

łypnę13, płacę13, płynę13, słępy13, łysnę12, płazę12, słynę12, snęły12, spałę12, capnę11, czapę11, łaszę11, pacnę11, paczę11, snęła11, spęcz11, syczę11, sypnę11, szypę11, azynę10, nasęp10, naspę10, paszę10, płacy10, sapnę10, szapę10, szynę10, zapnę10, zasęp10, zaspę10, znęca10, ałycz9, asanę9, człap9, łacny9, łapsy9, łascy9, pacał9, pałac9, pasły9, płaca9, płacz9, płazy9, sanzę9, spały9, sypał9, zasnę9, czapy8, łacna8, łapsa8, łapsz8, łaszy8, nałap8, pacyn8, paczy8, pasał8, pasła8, płaza8, sapał8, słany8, spała8, szały8, szłap8, szyła8, załap8, zapał8, znały8, zsyła8, acany7, acpan7, czapa7, czasy7, łasza7, naspy7, nasyp7, pacan7, paszy7, słana7, spacz7, szapy7, szypa7, zacny7, zaspy7, zasyp7, znała7, apasz6, asany6, aspan6, azyna6, nasap6, naspa6, pasza6, sanzy6, szapa6, szpan6, szyna6, zacna6, zapas6, zasap6, zaspa6, nasza5, sanza5, sazan5,

4 literowe słowa:

łapę11, pałę11, słęp11, cynę10, pacę10, pęzy10, pyzę10, sępy10, sycę10, casę9, napę9, nysę9, pasę9, pęza9, sapę9, sępa9, ansę8, cały8, łapy8, pały8, płac8, płyn8, cała7, capy7, łany7, łapa7, łaps7, łasy7, łysa7, pacy7, pała7, pasł7, płaz7, spał7, szły7, szył7, złap7, capa6, casy6, cyna6, czap6, czyn6, łasa6, łasz6, napy6, paca6, pacz6, pany6, pasy6, pyza6, sapy6, sycz6, szał6, szła6, szyp6, znał6, zsyp6, acan5, ansy5, azyn5, casa5, czan5, czas5, napa5, nasp5, nysa5, pana5, pasa5, pasz5, sany5, sapa5, syna5, szap5, szyn5, zasp5, zysa5, ansa4, asan4, nasz4, sana4, sanz4,

3 literowe słowa:

łzę9, pęc9, pęz8, pnę8, sęp8, łyp7, pył7, snę7, cła6, łap6, łzy6, pał6, pła6, zły6, cap5, cny5, cyn5, czy5, łan5, łza5, pac5, psy5, pyz5, sał5, spy5, syp5, zła5, acz4, asy4, cas4, cna4, nap4, nys4, pan4, pas4, psa4, sap4, sny4, spa4, syn4, zys4, ana3, ans3, asa3, nas3, san3, sza3, zna3,

2 literowe słowa:

ny3, pa3, aa2, as2, na2, za2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANY to

pasłęczany

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

pasłęczan

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANY

Ze słowa PASŁĘCZANY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANY to

pasłęczany

. 19 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasłęczan

. wartość punktowa tego słowa to: 17

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty