Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANKI

Z liter PASŁĘCZANKI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

11 literowe słowa:

pasłęczanki20,

10 literowe słowa:

spęczniała18,

9 literowe słowa:

spękaciał18, pasłęczan17, pęczniała17, spęczniał17, zacisnęła16, zakisnęła16, spęczania15,

8 literowe słowa:

łapaczkę17, pasłęcka17, pasłęcki17, pękaciał17, ciapnęła16, łanięcka16, łapiankę16, łasiczkę16, nałęczka16, nałęczki16, napłaczę16, pęczniał16, psiknęła16, siłaczkę16, skapnęła16, spęczała16, spiknęła16, kanciapę15, łaziankę15, nasępiał15, nasępiła15, spęczaka15, spęczaki15, zanęciła15, zasępiał15, zasępiła15, naskaczę14, piszankę14, spęczana14, spęczani14, spęcznia14, spękania14, szkapinę14, człapaki13, łapaczki13, pałczaki13, łasiczka12, naciskał12, napsikał12, siłaczka12, spłacani12, spłakani12, szłapaki12, zaciskał12, czapnika11, kłaniasz11, pisaczka11, pniaczka11, psiaczka11, spiczaka11, szpicaka11, piszanka10, spinacza10, szkapina10,

7 literowe słowa:

płaczkę16, capnęła15, czknęła15, człapię15, kapnęła15, kicnęła15, kipnęła15, łacinkę15, łapankę15, łapinkę15, łęczaka15, łęczaki15, pacnęła15, pałankę15, piknęła15, skłaczę15, spęczał15, spękała15, spłaczę15, zapałkę15, zapłacę15, cisnęła14, kisnęła14, łazankę14, nacięła14, nałapię14, nałęcza14, napięła14, nasępił14, pęcinka14, pęczaki14, pisnęła14, sapnęła14, siknęła14, skinęła14, spęczak14, zacięła14, załapię14, załęska14, załęski14, zanęcał14, zanęcił14, zapięła14, zasępił14, zipnęła14, znęcała14, znęciła14, znękała14, apaszkę13, nakapię13, nęciska13, pękania13, pisankę13, pizankę13, psiankę13, sękacza13, skępian13, spękana13, spękani13, zakapię13, zapaskę13, zapinkę13, zapiskę13, zasnęła13, człapak12, kaszanę12, kłapacz12, kłapcia12, nakiszę12, napiszę12, nasapię12, nasępia12, pałczak12, płacika12, płaczka12, płaczki12, zacisnę12, zakisnę12, zasapię12, zasępia12, ciskała11, kapłani11, łacinka11, łapanki11, łapinka11, napłacz11, pałanki11, pałasik11, piskała11, płacisz11, płazaki11, psikała11, scapiał11, skapiał11, spaciał11, szłapak11, zakpiła11, zapałki11, zapikał11, zapłaci11, czapnik10, czniała10, kanciap10, łasicza10, łazanki10, łaziska10, nałkasz10, napisał10, nasikał10, pacanki10, sczaiła10, siłacza10, skaziła10, skłania10, spaniał10, spiczak10, spinała10, szpicak10, zacinał10, zakisła10, zanikał10, zanikła10, zapinał10, zapisał10, zasikał10, złapani10, znikała10, zsikała10, apaszki9, ciskana9, czkania9, naciska9, napsika9, naskacz9, panicza9, paniska9, pisanka9, pizanka9, psianka9, psikana9, sikacza9, spinacz9, szkapin9, szpinak9, zaciska9, zapasik9, zapaski9, zapinka9, zapiska9, zasłani9, kaszani8, skazani8, zaspani8, zsikana8,

6 literowe słowa:

kłaczę14, kłapię14, kłapnę14, łapcię14, łęczak14, pękała14, płaczę14, płaksę14, spękał14, spłacę14, ciapkę13, czapkę13, kapicę13, łacinę13, łapinę13, łapszę13, łasicę13, łęcina13, nałęcz13, nęciła13, nękała13, paczkę13, pęcaki13, pęczak13, pęczka13, pęczki13, pękaci13, piczkę13, sałakę13, sępiła13, spięła13, zakałę13, złapię13, znęcał13, znęcił13, znękał13, acankę12, capinę12, ciapnę12, czankę12, kanapę12, kęcian12, kępina12, nęcisk12, panikę12, paszkę12, pęcina12, pękasz12, piankę12, piękna12, piększ12, psiknę12, psinkę12, sęczka12, sęczki12, sękaci12, sękacz12, skaczę12, skapnę12, spaczę12, spęcza12, spiknę12, spinkę12, szkapę12, szpicę12, zakpię12, kinazę11, kłapci11, napasę11, nasępi11, nęcisz11, nękasz11, pinasę11, płacik11, scanię11, sznikę11, zanęca11, zanęci11, zapasę11, zasępi11, capiał10, capiła10, ciałka10, ciapał10, ciskał10, czkała10, kapłan10, kicała10, łapacz10, łapaki10, łapcia10, łapska10, łapski10, pikała10, piskał10, płaksa10, płaska10, płaski10, płazak10, psikał10, skłacz10, spałka10, spałki10, spłaca10, spłaci10, spłacz10, zakpił10, ciapak9, ciapka9, cipska9, czaiła9, czapka9, czapki9, czniał9, iskała9, kałasz9, kapcan9, kapcia9, kapica9, kaziła9, kłania9, łacina9, łapani9, łapian9, łapina9, łapsza9, łasica9, łaszka9, łaszki9, łazika9, łkania9, napasł9, napiła9, naspał9, paczka9, paczki9, pałasz9, paniał9, piczka9, pisała9, płazia9, psiała9, sałaki9, sczaił9, sikała9, siłacz9, skazał9, skaził9, spinał9, szłapi9, zakisł9, zanikł9, zapasł9, zapiał9, zapiła9, zaspał9, zipała9, znikał9, znikła9, zsikał9, acanki8, acpani8, capina8, capisz8, cisaka8, ciszka8, czakan8, czanka8, czanki8, czipsa8, kaczan8, kapani8, kicasz8, łazian8, naciap8, nacisk8, nałazi8, nasiał8, naszła8, nizała8, pacani8, pacasz8, panaks8, panicz8, panika8, panisk8, pasiak8, pasika8, paszka8, paszki8, pazika8, pianka8, pikana8, pikasa8, pikasz8, pisaka8, pniaka8, pniska8, psiaka8, psinka8, sikacz8, słania8, snacki8, spacia8, spanka8, spinka8, szkapa8, szpaka8, szpaki8, szpica8, zaciap8, zacisk8, zapika8, zasiał8, ciasna7, inkasa7, iskana7, kasani7, kaszan7, kazani7, kinaza7, napisz7, nasika7, pasani7, pinasa7, pisana7, piszan7, scania7, sianka7, spania7, sznika7, zacina7, zanika7, zapian7, zapina7, zasika7,

5 literowe słowa:

całkę13, łapkę13, łęcka13, łęcki13, pałkę13, pękał13, pękła13, piłkę13, płacę13, cięła12, cipkę12, łaknę12, łapię12, łaskę12, łęcin12, nęcił12, nękał12, packę12, pęcak12, pięła12, płazę12, sępił12, siłkę12, skałę12, spałę12, capię11, capnę11, ciapę11, czapę11, czknę11, kaczę11, kapię11, kapnę11, kapsę11, kępin11, kicnę11, kipnę11, kpinę11, łanię11, łaszę11, pacię11, pacnę11, paczę11, pęcin11, piczę11, piknę11, pinkę11, psicę11, sapkę11, snęła11, spęcz11, spęka11, cisnę10, ciszę10, kanię10, kaszę10, kisnę10, kiszę10, nasęp10, naspę10, panię10, paszę10, pianę10, pisnę10, piszę10, psinę10, sapię10, sapnę10, sępia10, siknę10, skazę10, skinę10, szapę10, zapnę10, zasęp10, zaspę10, zipnę10, znęca10, znęci10, znęka10, asanę9, całka9, całki9, capił9, czkał9, człap9, kapał9, kicał9, kłacz9, kpiła9, łapak9, łapci9, łapka9, łapki9, łapsk9, niszę9, pacał9, pałac9, pałka9, pałki9, pikał9, piłka9, płaca9, płaci9, płacz9, płaks9, płask9, sanzę9, zasię9, zasnę9, ciała8, cipka8, cipsk8, czaił8, iskał8, kacap8, kałan8, kanał8, kapca8, kapci8, kapic8, kasał8, kasła8, kazał8, kaził8, kisła8, łacin8, łacna8, łacni8, łapin8, łapsa8, łapsz8, łasic8, łaska8, łaski8, łazik8, łkasz8, nałap8, nałka8, napił8, nikła8, packa8, packi8, pasał8, pasła8, piała8, pisał8, płaza8, płazi8, psiał8, sałak8, sapał8, sikał8, siłka8, skała8, spała8, spiła8, szkła8, szłap8, zakał8, załap8, załka8, zapał8, zapił8, zipał8, znikł8, acpan7, apsik7, canki7, capia7, capin7, ciapa7, cisak7, ciska7, czaka7, czapa7, czipa7, czips7, kacia7, kacza7, kanap7, kapsa7, kpina7, kpisz7, łania7, łasza7, nakap7, nakip7, nicka7, nizał7, pacan7, pacia7, panik7, panka7, panki7, pasik7, paska7, paski7, pazik7, picza7, pikas7, pinka7, pisak7, piska7, pniak7, pnisk7, psiak7, psica7, psika7, sapka7, sapki7, siała7, skaci7, skacz7, słana7, słani7, spacz7, spicz7, szkap7, szkic7, szpak7, szpic7, szpik7, zakap7, zakip7, zakpi7, ziała7, złasi7, znała7, acani6, akasz6, apasz6, aspan6, casia6, cisza6, cznia6, inkas6, kaina6, kania6, kasza6, kinaz6, kisza6, nakaz6, napis6, nasap6, naspa6, niska6, pasza6, pazia6, piana6, pinas6, psina6, sanki6, sczai6, siaka6, skaza6, skazi6, skina6, skiza6, spina6, szapa6, sznik6, szpan6, zacna6, zacni6, zanik6, zapas6, zapis6, zasap6, zaspa6, znaki6, znika6, zsika6, asani5, insza5, nasza5, nisza5, sanza5, sazan5, siana5,

4 literowe słowa:

pękł12, kiłę11, łapę11, łęki11, pałę11, piłę11, słęp11, cipę10, kapę10, kępa10, kipę10, kpię10, pacę10, pakę10, pęka10, pęki10, picę10, pikę10, siłę10, akię9, casę9, inkę9, kanę9, kasę9, kęsa9, kinę9, napę9, nęci9, nęka9, nicę9, nipę9, pasę9, pęza9, psię9, sapę9, sęka9, sęki9, sępa9, sępi9, sikę9, ansę8, kłap8, kpił8, płac8, płci8, akał7, cała7, ciał7, kiła7, kisł7, łapa7, łaps7, łask7, nikł7, pała7, pasł7, piał7, piła7, płaz7, skał7, spał7, spił7, złap7, capa6, capi6, ciap6, cipa6, ckni6, czak6, czap6, czip6, czka6, icka6, kaca6, kaci6, kapa6, kaps6, kica6, kicz6, kipa6, kpin6, łani6, łasa6, łasi6, łasz6, łazi6, nick6, paca6, paci6, pacz6, paka6, paki6, pank6, pica6, picz6, pika6, pink6, pisk6, psic6, psik6, siał6, siła6, skip6, szał6, szła6, ział6, ziła6, złai6, znał6, acan5, akia5, apia5, apis5, casa5, cisa5, cisz5, czai5, czan5, czas5, iksa5, inka5, iska5, kain5, kana5, kani5, kasa5, kasz5, kazi5, kina5, kisz5, naci5, napa5, nasp5, nica5, nipa5, pana5, pani5, pasa5, pasz5, pazi5, pian5, pias5, pina5, pisz5, pnia5, psia5, psin5, saka5, saki5, sapa5, siak5, sicz5, sika5, skan5, skaz5, skin5, skiz5, spin5, szap5, zasp5, zipa5, znak5, ansa4, asan4, izan4, nasi4, nasz4, nazi4, nisz4, sana4, sani4, sanz4, sian4, sina4, szai4, zina4, zisa4,

3 literowe słowa:

łęk10, kęp9, łzę9, pęc9, pęk9, cię8, kęs8, kię8, pęz8, pnę8, sęk8, sęp8, ęsi7, się7, snę7, cła6, kał6, kił6, kła6, łap6, łka6, pał6, pił6, pła6, cap5, cip5, iła5, kac5, kap5, kic5, kip5, kpa5, kpi5, łan5, łza5, pac5, pak5, pic5, pik5, sał5, sił5, ził5, zła5, acz4, aka4, cas4, cis4, cna4, cni4, czi4, iks4, ink4, isk4, kan4, kas4, kia4, kin4, ksi4, nap4, nic4, nip4, pai4, pan4, pas4, pia4, pin4, pni4, psa4, psi4, sak4, sap4, sic4, sik4, ska4, ski4, spa4, zip4, ais3, ana3, ani3, ans3, asa3, nai3, nas3, san3, sia3, sza3, zin3, zis3, zna3,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANKI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANKI to

pasłęczanki

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

spęczniała

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANKI

Ze słowa PASŁĘCZANKI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANKI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANKI to

pasłęczanki

. 20 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

spęczniała

. wartość punktowa tego słowa to: 18


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty