Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCZANKAMI

Z liter PASŁĘCZANKAMI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

pasłęczankami23,

12 literowe słowa:

pasłęczanami21,

11 literowe słowa:

spękaciałam21, pasłęczanka20, pasłęczanki20, spęczniałam20,

10 literowe słowa:

pękaciałam20, nałęczkami19, pęczniałam19, spękaciała19, nasępiałam18, spęczakami18, spęczniała18, zacisnęłam18, zakisnęłam18, zasępiałam18, szmaciankę17, człapakami16, kłapaczami16, łapaczkami16, pałczakami16, naciskałam15, napsikałam15, skapcaniał15, szłapakami15, zaciskałam15, szampanika13, szmacianka13,

9 literowe słowa:

pasłęckim19, ciapnęłam18, łęczakami18, pękaciała18, psiknęłam18, skapnęłam18, spęczałam18, spękaciał18, spiknęłam18, nałęczami17, namiękała17, nasępiłam17, pasłęczan17, pęczakami17, pęczniała17, spęczniał17, zanęcałam17, zanęciłam17, zasępiłam17, maniaczkę16, nasępiała16, sękaczami16, spęczniam16, szampankę16, zacisnęła16, zakisnęła16, zasępiała16, namiękasz15, płaczkami15, spęczania15, kapcaniał14, kapłanami14, łapaczami14, łapankami14, pałankami14, płazakami14, scapiałam14, skapiałam14, spaciałam14, zapałkami14, zapikałam14, zasępiana14, człapania13, kałaszami13, kapcanami13, łazankami13, naciskała13, napisałam13, napsikała13, nasikałam13, pacankami13, pałaszami13, skamłania13, skłamania13, spaniałam13, spłacania13, spłakania13, zacinałam13, zaciskała13, zakłamani13, zanikałam13, zapinałam13, zapisałam13, zapłakani13, zasikałam13, apaszkami12, czakanami12, kaczanami12, maniaczka12, panaksami12, pasiaczka12, szampanik12, szampanka12, szampanki12, szmaciaka12, zapaskami12, zasłaniam12, kaszanami11, napaciasz11, szmaciana11, zaciskana11,

8 literowe słowa:

capnęłam17, czknęłam17, kapnęłam17, kicnęłam17, kipnęłam17, łapaczkę17, pacnęłam17, pasłęcka17, pasłęcki17, pękaciał17, piknęłam17, spękałam17, ciapnęła16, cisnęłam16, kisnęłam16, łanięcka16, łapiankę16, łasiczkę16, nacięłam16, nakłamię16, nałęczka16, nałęczki16, namiękał16, namiękła16, napięłam16, napłaczę16, pęcakami16, pęczkami16, pęczniał16, pisnęłam16, psiknęła16, sapnęłam16, siknęłam16, siłaczkę16, skapnęła16, skinęłam16, spęczała16, spiknęła16, zacięłam16, zakłamię16, załęskim16, zamknęła16, zapięłam16, zipnęłam16, znęcałam16, znęciłam16, znękałam16, kampanię15, kanciapę15, łaziankę15, maczankę15, mięczaka15, nasępiał15, nasępiła15, samiczkę15, sęczkami15, spęczaka15, spęczaki15, zanęcała15, zanęciła15, zasępiał15, zasępiła15, zasnęłam15, nasępiam14, naskaczę14, piszankę14, spęczana14, spęczani14, spęcznia14, spękania14, szamankę14, szkapinę14, zasępiam14, ałmaacki13, capiałam13, ciamkała13, ciapałam13, ciskałam13, człapaka13, człapaki13, człapami13, kłapacza13, łapaczka13, łapaczki13, łapakami13, łapskami13, pałacami13, pałczaka13, pałczaki13, piskałam13, płaczami13, płaksami13, płaskami13, psikałam13, spałkami13, zakpiłam13, czapkami12, czniałam12, kacapami12, kałanami12, kanałami12, kłamania12, kłapania12, łapianka12, łapszami12, łasiczka12, łaszkami12, naciapał12, naciskał12, nakasłam12, namaczał12, napaciał12, napasłam12, napsikał12, naskamła12, naspałam12, paczkami12, pałasika12, paniałam12, płakania12, sałakami12, scapiała12, sczaiłam12, siłaczka12, skapiała12, skazałam12, skaziłam12, skłamana12, skłamani12, skłaniam12, spaciała12, spinałam12, spłacana12, spłacani12, spłakana12, spłakani12, szłapaka12, szłapaki12, szmaciła12, zaciapał12, zaciskał12, zakałami12, zakasłam12, zakisłam12, zanikłam12, zapaciał12, zapałami12, zapasłam12, zapiałam12, zapikała12, zaskamła12, zaspałam12, znikałam12, zsikałam12, acankami11, acpanami11, amancika11, ciamkana11, ciamkasz11, czankami11, czapnika11, kampania11, kanapami11, kanciapa11, kasłania11, kłaniasz11, łazianka11, maczanka11, maczanki11, maniacka11, maszcika11, naciskam11, napaciam11, napisała11, napsikam11, nasiałam11, nasikała11, pacanami11, panamaks11, panamska11, panamski11, paszkami11, pisaczka11, pniaczka11, psiaczka11, samiczka11, snackami11, spaniała11, spankami11, spiczaka11, szałamai11, szkapami11, szmaciak11, szpakami11, szpicaka11, zacinała11, zaciskam11, załamani11, załapani11, załkania11, zanikała11, zapaciam11, zapinała11, zapisała11, zasiałam11, zasikała11, złamania11, złapania11, apaszami10, aspanami10, maczania10, nakazami10, namacasz10, namakasz10, piszanka10, spinacza10, szamanka10, szamanki10, szampana10, szkapina10, szpanami10, zakapani10, zapacani10, zapasami10, zasłania10, zmacania10, sazanami9, skazania9, szamania9, zakasani9, zapasani9, zapisana9, zasapani9, zasikana9, zaspania9,

7 literowe słowa:

małpicę16, pękałam16, płaczkę16, capnęła15, czknęła15, człapię15, kapnęła15, kicnęła15, kimnęła15, kipnęła15, łacinkę15, łapankę15, łapinkę15, łęczaka15, łęczaki15, macnęła15, namiękł15, nęciłam15, nękałam15, pacnęła15, pałankę15, piknęła15, sępiłam15, skłaczę15, skłamię15, słępami15, smęciła15, spęczał15, spękała15, spięłam15, spłaczę15, zapałkę15, zapłacę15, zmiękła15, campanę14, cisnęła14, kisnęła14, łazankę14, macankę14, maznęła14, mięczak14, nacięła14, nałamię14, nałapię14, nałęcza14, napięła14, nasępił14, panamkę14, pęcinka14, pęczaki14, pisnęła14, sapnęła14, siknęła14, skinęła14, spęczak14, spęczam14, zacięła14, załamię14, załapię14, załęska14, załęski14, zanęcał14, zanęcił14, zapięła14, zasępił14, zipnęła14, znęcała14, znęciła14, znękała14, apaszkę13, miększa13, mięsaka13, mniszkę13, nakapię13, namięka13, nęciska13, pękania13, pisankę13, pizankę13, psiankę13, sękacza13, skępian13, spękana13, spękani13, szminkę13, zakapię13, zanęcam13, zapaskę13, zapinkę13, zapiskę13, zasnęła13, ałmacka12, ałmacki12, aminazę12, całkami12, capiłam12, ciamkał12, czkałam12, człapak12, kapałam12, kaszanę12, kicałam12, kłapacz12, kłapcia12, łapkami12, łapskim12, małpica12, nakiszę12, napiszę12, nasapię12, nasępia12, pacałam12, pałczak12, pałkami12, pikałam12, płacami12, płacika12, płaczka12, płaczki12, płaskim12, spłacam12, zacisnę12, zakisnę12, zamianę12, zasapię12, zasępia12, capiała11, ciapała11, ciskała11, czaiłam11, iskałam11, kapcami11, kapłana11, kapłani11, kasałam11, kazałam11, kaziłam11, kłamana11, kłamani11, kłaniam11, łacinka11, łamacza11, łapacza11, łapanka11, łapanki11, łapinka11, łapsami11, łaskami11, maczała11, nakapał11, namacał11, namakał11, napiłam11, napłacz11, packami11, pałanka11, pałanki11, pałasik11, pasałam11, pcimska11, pisałam11, piskała11, płacisz11, płazaka11, płazaki11, płazami11, psiałam11, psikała11, sapałam11, scapiał11, sikałam11, skałami11, skapiał11, spaciał11, spałami11, szkłami11, szłapak11, szmacił11, zakapał11, zakpiła11, załamka11, załamki11, zamakał11, zapacał11, zapałam11, zapałka11, zapałki11, zapikał11, zapiłam11, zapłaci11, zipałam11, zmacała11, znikłam11, amancik10, campana10, ciapaka10, czakami10, czapami10, czapnik10, czniała10, kałasza10, kanciap10, kapcana10, kapsami10, łamania10, łapania10, łasicza10, łaszami10, łazanka10, łazanki10, łaziska10, macanka10, macanki10, mapnika10, maszcik10, maziała10, nakasła10, nakazał10, nałkasz10, namazał10, napasał10, napasła10, napisał10, nasapał10, nasikał10, naspała10, naszłam10, nizałam10, pacanka10, pacanki10, pałania10, pałasza10, panamka10, panamki10, paniała10, pankami10, paskami10, pismaka10, sapkami10, sczaiła10, siłacza10, skazała10, skaziła10, skłania10, słaniam10, smaczki10, spaciam10, spaniał10, spiczak10, spinała10, szałami10, szamała10, szpicak10, zacinał10, zakasał10, zakasła10, zakisła10, zanikał10, zanikła10, zapacam10, zapasał10, zapasła10, zapiała10, zapikam10, zapinał10, zapisał10, zasapał10, zasikał10, zaspała10, złamana10, złamani10, złamasa10, złapana10, złapani10, znikała10, zsikała10, acanami9, apaszka9, apaszki9, ciapana9, ciskana9, czasami9, czkania9, kaczana9, kamasza9, kapania9, kaszami9, macania9, maczana9, maczani9, maniaka9, mazanki9, mniszka9, naciska9, namacza9, napacia9, napasam9, napsika9, nasiała9, nasikam9, naskacz9, naspami9, nazimka9, pacania9, panicza9, paniska9, pasiaka9, paszami9, pisanka9, pizanka9, psianka9, psikana9, samicza9, sampana9, sankami9, sikacza9, skanami9, skazami9, smaczna9, smaczni9, spinacz9, szampan9, szapami9, szkapin9, szminka9, szpinak9, zacinam9, zaciska9, zanikam9, zapacia9, zapasam9, zapasik9, zapaska9, zapaski9, zapinam9, zapinka9, zapiska9, zasiała9, zasikam9, zasłana9, zasłani9, zaspami9, zmacana9, zmacani9, znakami9, aminaza8, asanami8, kasania8, kaszana8, kaszani8, kazania8, mazania8, maziana8, pasania8, sanzami8, sapania8, skazana8, skazani8, szamana8, szamani8, zamiana8, zaspana8, zaspani8, zsikana8, zasiana7,

6 literowe słowa:

kłamcę15, małpkę15, pękłam15, kłaczę14, kłapię14, kłapnę14, łapcię14, łęczak14, mknęła14, pękała14, płaczę14, płaksę14, spękał14, spłacę14, ciapkę13, czapkę13, kapicę13, łacinę13, łapinę13, łapszę13, łasicę13, łęcina13, nałęcz13, nęciła13, nękała13, paczkę13, pęcaki13, pęczak13, pęczka13, pęczki13, pękaci13, piczkę13, sałakę13, sępiła13, snęłam13, spękam13, spięła13, zakałę13, złapię13, znęcał13, znęcił13, znękał13, acankę12, capinę12, ciapnę12, czankę12, kanapę12, kęcian12, kępina12, namęcz12, nęcisk12, panamę12, panikę12, paszkę12, pęcina12, pękasz12, piankę12, piękna12, piększ12, psiknę12, psinkę12, sęczka12, sęczki12, sękaci12, sękacz12, skaczę12, skapnę12, spaczę12, spęcza12, spiknę12, spinkę12, szkapę12, szmacę12, szpicę12, zakpię12, zamknę12, znęcam12, znękam12, kłamca11, kłapci11, małpka11, napasę11, nasępi11, nęcisz11, nękasz11, pinasę11, płacik11, scanię11, zanęca11, zanęci11, zapasę11, zasępi11, akałam10, capiał10, capiła10, ciałka10, ciapał10, ciskał10, czkała10, kapała10, kapłan10, kasłam10, kicała10, łamacz10, łapacz10, łapaka10, łapaki10, łapcia10, łapska10, łapski10, macała10, maczał10, nakłam10, nałkam10, pacała10, pałaca10, pasłam10, pikała10, piskał10, płaksa10, płaska10, płaski10, płazak10, psikał10, skamła10, skłacz10, spałam10, spałka10, spałki10, spłaca10, spłaci10, spłacz10, zakłam10, zakpił10, załkam10, złamka10, zmacał10, campan9, ciapak9, ciapka9, cipska9, czaiła9, czapka9, czapki9, czniał9, iskała9, kacapa9, kałana9, kałasz9, kapcan9, kapcia9, kapica9, kasała9, kazała9, kaziła9, łacina9, łamana9, łapana9, łapani9, łapian9, łapina9, łapsza9, łasica9, łaszka9, łaszki9, łazika9, maczka9, mazała9, napasł9, napiła9, naspał9, paczka9, paczki9, pałasz9, paniał9, pasała9, piczka9, pisała9, płazia9, psiała9, sałaka9, sałaki9, sapała9, sczaił9, sikała9, siłacz9, skazał9, skaził9, spinał9, szamał9, szłapi9, zakała9, zakisł9, zapała9, zapasł9, zapiał9, zapiła9, zaspał9, zipała9, złamas9, znałam9, zsikał9, acanka8, acpana8, acpani8, capina8, capisz8, cisaka8, ciszka8, czakan8, czanka8, czipsa8, kaczan8, kamasz8, kamaza8, kanapa8, kapana8, kicasz8, łazian8, macana8, macasz8, mazaka8, mszaka8, naciap8, nacisk8, nałazi8, namaca8, namaka8, nasiał8, naszła8, nizała8, pacana8, pacani8, pacasz8, panaks8, panama8, panicz8, panisk8, pasiak8, pasika8, paszka8, paszki8, pazika8, pikasa8, pikasz8, pisaka8, pniska8, psiaka8, psinka8, samcza8, sampan8, sikacz8, słania8, snacki8, spacia8, spanka8, spinka8, szkapa8, szpaka8, szpaki8, szpica8, zaciap8, zacisk8, zamaka8, zapaca8, zapika8, zasiał8, apasza7, aspana7, ciasna7, kasana7, kaszan7, kazana7, mazana7, napasa7, napisz7, pasana7, pasani7, pinasa7, pisana7, piszan7, scania7, spania7, szaman7, sznika7, zacina7, zapasa7, zapian7, zapina7, zasika7, sazana6,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCZANKAMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCZANKAMI to

pasłęczankami

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

pasłęczanami

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa PASŁĘCZANKAMI

Ze słowa PASŁĘCZANKAMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCZANKAMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCZANKAMI to

pasłęczankami

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pasłęczanami

. wartość punktowa tego słowa to: 21


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty