Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCKOŚCI

Z liter PASŁĘCKOŚCI można ułożyć aż 588 wyrazów - Sprawdź jakie!

11 literowe słowa:

pasłęckości25,

9 literowe słowa:

łapskości18, płaskości18, pościskał18, skopciłaś18,

8 literowe słowa:

pocięłaś20, kopciłaś17, pasłęcki17, pasłęcko17, psociłaś16, skopiłaś16, spociłaś16, ściskało16, pościska15, pociskał13, skopciła13,

7 literowe słowa:

ocięłaś18, opięłaś18, sępiłaś18, spięłaś18, płocicę16, całości15, kociłaś15, kopiłaś15, łaskocę15, okpiłaś15, pocięła15, pociłaś15, pościła15, skołacę15, spękało15, ściskał15, kocięca14, kosiłaś14, osępiał14, spoiłaś14, ściosał14, kłopcia12, kopciła12, płocica12, pokicał12, skopcił12, ciskało11, łosicka11, piskało11, poiskał11, posikał11, psikało11, psociła11, skopiła11, spociła11, pociska10,

6 literowe słowa:

pękłaś18, cięłaś17, pięłaś17, ścięła17, ścięło17, ościcę16, kłapię14, kołacę14, kpiłaś14, łapcię14, opałkę14, opłacę14, pękało14, płaksę14, pościł14, spękał14, spłacę14, ciapkę13, ciosłę13, kapicę13, kapocę13, kisłaś13, kocicę13, koiłaś13, kopicę13, łasicę13, łosicę13, ocięła13, opięła13, opiłaś13, ościał13, pęcaki13, pękaci13, poiłaś13, sępiła13, sępiło13, skopcę13, spięła13, spięło13, spiłaś13, ścisła13, ścisło13, okapię12, opaskę12, ościca12, sękaci12, skopię12, ściska12, kłapci11, kłopci11, kopcił11, płacik11, płocic11, płocka11, płocki11, ściosa11, capiło10, ciałko10, ciołka10, ciskał10, kicało10, kociła10, kopiał10, kopiła10, kopsał10, łakoci10, łapski10, łapsko10, łokcia10, okpiła10, opałki10, opiłka10, opłaci10, pikało10, piskał10, płakso10, płaski10, płasko10, pociła10, połaci10, połcia10, psikał10, psocił10, skopał10, skopił10, spałki10, spłaci10, spocił10, ciapko9, ciosał9, ciosła9, cipska9, cipsko9, iskało9, kapico9, kłosia9, kocica9, kopcia9, kopica9, kosiła9, łasico9, łokasi9, łosica9, łosika9, opacki9, opisał9, osikał9, osiłka9, pisało9, pocisk9, pokica9, połasi9, posiał9, psiało9, sikało9, skopca9, skopci9, słoika9, spoiła9, ciosak8, opaski8, poiska8, posika8,

5 literowe słowa:

całkę13, łapkę13, łęcka13, łęcki13, pałkę13, pękał13, pękła13, pękło13, piłkę13, płacę13, cięła12, cięło12, cipkę12, kopcę12, łapię12, łaskę12, łokaś12, packę12, pęcak12, pięła12, pięło12, piłaś12, połaś12, sępił12, siłkę12, skałę12, spałę12, capię11, ciapę11, kapię11, kapsę11, kocię11, kopię11, kości11, łosię11, okpię11, ościc11, pacię11, paści11, pości11, psicę11, psocę11, sapkę11, sopkę11, spęka11, spocę11, ścisk11, ciosę10, opasę10, osęka10, osęki10, osikę10, sapię10, sępia10, całki9, całko9, capił9, cokał9, kicał9, kłoci9, kocił9, kopał9, kopił9, kpiła9, kpiło9, łapci9, łapki9, łapko9, łapsk9, łokci9, okpił9, pałki9, pałko9, pikał9, piłka9, piłko9, płaci9, płaco9, płaks9, płask9, płoci9, pocił9, połci9, połka9, cacko8, ciało8, cipka8, cipko8, cipsk8, iskał8, kapci8, kapic8, kapoc8, kisła8, kisło8, kłosa8, kłosi8, kocic8, koiła8, kopca8, kopci8, kopic8, kosił8, łasic8, łaski8, łasko8, łosic8, łosik8, opasł8, opiła8, packi8, packo8, pasło8, piało8, pisał8, płosi8, poiła8, posła8, psiał8, sikał8, siłka8, siłko8, skało8, słoik8, spało8, spiła8, spiło8, spoił8, apsik7, casco7, ciapo7, cisak7, ciska7, cosik7, kapso7, kocia7, kopia7, kopsa7, łosia7, okapi7, opaci7, osiał7, pacio7, pasik7, paski7, pikas7, pisak7, pisco7, piska7, psiak7, psica7, psico7, psika7, psoci7, sapki7, sapko7, siało7, sioła7, skaci7, skopa7, skopi7, sopka7, sopki7, spoci7, casio6, ciosa6, osika6, siako6,

4 literowe słowa:

ośkę13, śpię13, pękł12, kiłę11, kłoś11, łapę11, łęki11, pałę11, piłę11, połę11, słęp11, cipę10, kapę10, kępa10, kępo10, kipę10, kocę10, kopę10, kpię10, pacę10, pakę10, pęka10, pęki10, picę10, pikę10, pocę10, siłę10, śpik10, akię9, casę9, kasę9, kęsa9, kosę9, opaś9, osęk9, ospę9, ośca9, ości9, ośka9, ośki9, pasę9, psię9, sapę9, sęka9, sęki9, sępa9, sępi9, sikę9, skiś9, skoś9, spaś9, kłap8, kpił8, płac8, płci8, cało7, ciał7, kiła7, kiło7, kisł7, kłos7, koił7, koła7, łapo7, łaps7, łask7, opał7, opił7, pało7, pasł7, piał7, piła7, piło7, poił7, poła7, skał7, spał7, spił7, capi6, ciap6, cipa6, cipo6, coka6, icka6, kaci6, kapo6, kaps6, kica6, kipa6, kipo6, koca6, koci6, kopa6, kopi6, łasi6, łosi6, okap6, okpi6, opak6, osła6, paci6, paco6, paki6, pako6, pica6, pico6, pika6, piko6, pisk6, poci6, psic6, psik6, siał6, siła6, siło6, skip6, skop6, słoi6, akio5, apis5, caso5, ciao5, cios5, cisa5, ikos5, iksa5, iska5, kaso5, kosa5, kosi5, opas5, opia5, opis5, osik5, oska5, oski5, ospa5, pias5, psia5, psio5, saki5, sapo5, siak5, sika5, siko5, soki5, spoi5, osia4,

3 literowe słowa:

łęk10, kęp9, łaś9, łoś9, pęc9, pęk9, cię8, coś8, kęs8, kię8, kiś8, koś8, paś8, piś8, sęk8, sęp8, śpi8, ęsi7, osę7, się7, cła6, cło6, kał6, kił6, kła6, łap6, łka6, pał6, pił6, pła6, pło6, cap5, cip5, iła5, kac5, kap5, kic5, kip5, koc5, kop5, kpa5, kpi5, łoi5, pac5, pak5, pic5, pik5, sał5, sił5, cas4, cis4, iks4, isk4, kas4, kia4, kio4, koi4, kos4, ksi4, oka4, osp4, pai4, pas4, pia4, poi4, psa4, psi4, sak4, sap4, sic4, sik4, ska4, ski4, soc4, sok4, spa4, ais3, osa3, osi3, sia3, sio3, soi3,

2 literowe słowa:

6, 4, ci3, co3, ka3, ki3, ko3, ok3, op3, pa3, pi3, po3, as2, os2, si2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCKOŚCI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCKOŚCI to

pasłęckości

. Ilość liter które posiada: 11
Drugie najdłuższe słowo to

łapskości

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa PASŁĘCKOŚCI

Ze słowa PASŁĘCKOŚCI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCKOŚCI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCKOŚCI to

pasłęckości

. 25 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

pocięłaś

. wartość punktowa tego słowa to: 20

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty