Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter PASŁĘCKIEJ

Z liter PASŁĘCKIEJ można ułożyć aż 584 wyrazów - Sprawdź jakie!

10 literowe słowa:

pasłęckiej21,

9 literowe słowa:

ekspiację18, pasłęckie18, spękaciej18, spękajcie18, specjałki16,

8 literowe słowa:

pasłęcki17, pękaciej17, pękajcie17, scapieję16, skapieję16, spękacie15, łapskiej14, płaskiej14,

7 literowe słowa:

łęckiej17, akcesję15, capieję15, ipsację15, pękacie14, łkajcie13, pasiekę13, specjał13, kłapcie12, łaskiej12, akcesji11, ipsacje11, łapskie11, pejsaci11, płaksie11, płaskie11, scapiej11, sejpaki11, skapiej11, spiekaj11, spiekał11, spiekła11, spłacie11, cepiska10, ekspaci10,

6 literowe słowa:

apijkę14, kłapię14, łapcię14, łęckie14, płaksę14, sekcję14, spację14, spękaj14, spękał14, spłacę14, ciapkę13, kapicę13, łasicę13, pęcaki13, pękaci13, psieję13, sępiej13, sępiła13, słępie13, spięła13, sękaci12, sępcie12, spiekę12, kłapci11, łajcie11, płacik11, spijał11, apijce10, apijek10, capiej10, ciałek10, ciekaj10, ciekał10, ciekła10, ciepaj10, ciepał10, ciepła10, ciskaj10, ciskał10, kaciej10, kłapie10, łapcie10, łapski10, łepaki10, łepska10, łepski10, łkacie10, piekła10, piskaj10, piskał10, płacie10, płaski10, psikaj10, psikał10, sejpak10, sekcja10, sekcji10, skałce10, skejci10, spacje10, spacji10, spałek10, spałki10, spiekł10, spłaci10, cepaki9, cepisk9, ciapek9, cipska9, epicka9, japsie9, jasiek9, jaskie9, kapcie9, kapice9, łapsie9, łasice9, łaskie9, paciek9, pajsie9, pakcie9, siekaj9, siekał9, siekła9, siepał9, sipaje9, ciesak8, kapsie8, pasiek8, piasek8, piesak8, pieska8, sapcie8, skacie8, spacie8, spieka8,

5 literowe słowa:

łajkę14, akcję13, całkę13, łapkę13, łęcka13, łęcki13, pałkę13, pecję13, pękaj13, pękał13, pękła13, piłkę13, płacę13, cesję12, cięła12, cipkę12, iksję12, jęcia12, jęcie12, kasję12, kępce12, łapię12, łaskę12, łęcie12, packę12, pajsę12, pasję12, pęcak12, pieję12, pięła12, sajkę12, sępił12, siłkę12, skałę12, spałę12, spiję12, capię11, ciapę11, ciekę11, ekipę11, epikę11, kapię11, kapsę11, kępie11, kiecę11, pacię11, pęcie11, piekę11, psicę11, sapkę11, sieję11, spęka11, całej10, esicę10, jełka10, jełki10, kęsie10, kiesę10, łajce10, łajek10, łajki10, pijał10, sapię10, sepię10, sępia10, sępie10, siekę10, akcje9, akcji9, całek9, całki9, capił9, ciekł9, ełcka9, ełcki9, jacki9, jaseł9, kicaj9, kicał9, kpiła9, łapce9, łapci9, łapek9, łapki9, łapsk9, łasej9, łepak9, łepka9, łepki9, pałce9, pałek9, pałki9, pecja9, pecji9, pełci9, piekł9, pijak9, pikaj9, pikał9, piłce9, piłek9, piłka9, płace9, płaci9, płaks9, płask9, płcie9, cepak8, cesja8, cesji8, cipek8, cipka8, cipsk8, iksja8, iksje8, iskaj8, iskał8, jacie8, jakie8, japie8, japsi8, jaski8, kapce8, kapci8, kapec8, kapic8, kasje8, kasji8, kisła8, łacie8, łapie8, łasce8, łasek8, łasic8, łaski8, pacek8, packi8, pasje8, pasji8, pejsa8, pisał8, psiał8, psiej8, sajce8, sajek8, sajki8, sepij8, siekł8, sikaj8, sikał8, siłce8, siłek8, siłka8, sipaj8, skaje8, spija8, spije8, spiła8, aecki7, akces7, akcie7, apeks7, apsik7, capie7, ceika7, cieka7, ciepa7, cisak7, ciska7, ekipa7, epika7, jasie7, kacie7, kapie7, kieca7, kiepa7, pacie7, pasek7, pasik7, paski7, peaki7, pieca7, pikas7, pisak7, piska7, psiak7, psica7, psice7, psika7, sapce7, sapek7, sapki7, sieja7, skaci7, speca7, spiec7, spiek7, casie6, esica6, esika6, kasie6, kiesa6, pasie6, sapie6, sepia6, sieka6,

4 literowe słowa:

jęła12, łaję12, pękł12, jakę11, japę11, jęci11, jęki11, keję11, kiłę11, łapę11, łęki11, paję11, pałę11, piję11, piłę11, słęp11, cipę10, epkę10, kapę10, kępa10, kipę10, kpię10, pacę10, pakę10, pęka10, pęki10, picę10, pikę10, siłę10, akię9, casę9, eskę9, kasę9, kęsa9, łkaj9, pasę9, psię9, sapę9, sęka9, sęki9, sępa9, sępi9, sikę9, jack8, kłap8, kpij8, kpił8, łaje8, płac8, płci8, akij7, całe7, ciał7, jace7, jaki7, japs7, keja7, kieł7, kija7, kije7, kiła7, kisł7, łaps7, łask7, paje7, pajs7, pasł7, pejs7, piał7, piej7, pija7, pije7, piła7, skaj7, skał7, spał7, spij7, spił7, capi6, ceik6, ceki6, cepa6, ciap6, ciek6, ciep6, cipa6, ekip6, epik6, epka6, epki6, icek6, icka6, kace6, kaci6, kaps6, kepi6, kica6, kice6, kiec6, kiep6, kipa6, kpie6, łase6, łasi6, pace6, paci6, paki6, peak6, pica6, pice6, piec6, pika6, pisk6, psic6, psik6, siał6, siej6, siła6, skip6, spec6, acie5, akie5, apis5, cisa5, eksa5, esic5, esik5, eska5, eski5, iksa5, iska5, kaes5, kies5, pias5, pies5, psia5, psie5, sake5, saki5, siak5, sice5, siec5, siep5, sika5, spie5, asie4,

3 literowe słowa:

jęk10, łęk10, kęp9, pęc9, pęk9, cię8, keę8, kęs8, kię8, sęk8, sęp8, ęsi7, łaj7, się7, ceł6, cła6, jak6, jap6, kał6, kej6, kij6, kił6, kła6, łap6, łka6, pał6, peł6, pij6, pił6, pła6, cap5, cek5, cep5, cip5, iła5, kac5, kap5, kic5, kip5, kpa5, kpi5, pac5, pak5, pic5, pik5, sał5, sił5, cas4, ces4, cie4, cis4, eks4, iks4, isk4, kas4, kea4, kei4, kia4, kie4, ksi4, pai4, pas4, pia4, pie4, psa4, psi4, sak4, sap4, sec4, sep4, sic4, sik4, ska4, ski4, spa4, ais3, eis3, esa3, sia3, sie3,

2 literowe słowa:

aj4, ej4, 4, 4, ja4, je4, ce3, ci3, ka3, ki3, pa3, pe3, pi3, as2, es2, se2, si2,


Najdłuższe wyrazy z liter PASŁĘCKIEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter PASŁĘCKIEJ to

pasłęckiej

. Ilość liter które posiada: 10
Drugie najdłuższe słowo to

ekspiację

. Ilość liter: 9

Anagramy ze słowa PASŁĘCKIEJ

Ze słowa PASŁĘCKIEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter PASŁĘCKIEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter PASŁĘCKIEJ to

pasłęckiej

. 21 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ekspiację

. wartość punktowa tego słowa to: 18

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty