Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter OHEBLOWUJĄCA

Z liter OHEBLOWUJĄCA można ułożyć aż 890 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

oheblowująca26,

11 literowe słowa:

oblachowują25, oheblowując25, ubolewająco23, oblachowuje21,

10 literowe słowa:

oheblowują23, ubolewając22, oblachowuj20,

9 literowe słowa:

heblująca23, oblachują23, obwąchuje22, uchlewają21, obuwające20, ubolewają20, oblachuje19, oblewając19, ochlewają19, woalujące19, obuchowej18, oheblowuj18,

8 literowe słowa:

blachują22, blechują22, heblując22, obwąchuj21, oheblują21, balujące20, belująca20, holująca20, holujące20, hulające20, labujące20, lobująca20, lobujące20, wachlują20, obuchową19, obuwając19, obwąchaj19, uchowają19, blachuje18, bolejąca18, bolejąco18, cebulową18, chlebową18, ewolucją18, lawujące18, oblachuj18, owulacją18, ulewając18, woalując18, jabolową17, oblewają17, olewając16, uchlewaj16, wachluje16, obuchowa15, obuchowe15, obwojach15, ubojowca15, ubojowce15, ubolewaj15, cebulowa14, chlebowa14, cholowej14, ewolucja14, ewolucjo14, ochlewaj14, olchowej14, olejowcu14, owulacje14, owulacjo14, wolejach14, jabolowe13, olejowca12,

7 literowe słowa:

buchają20, heblują20, ablucją19, balując19, belując19, bulącej19, holując19, hulając19, labując19, lobując19, lochują19, uchlają19, uchleją19, chujową18, blachuj17, blechuj17, bolącej17, bolejąc17, chwalbą17, eluacją17, jublach17, lawując17, lochają17, oblacją17, obuwają17, ochlają17, ochleją17, ubojową17, uchwalą17, walcują17, wąchalu17, wcelują17, chowają16, jubeach16, obwącha16, ohebluj16, owocują16, ubojach16, ulewają16, woalują16, ablucje15, ablucjo15, bulwach15, cholewą15, cholową15, lejbach15, lejcową15, lochuje15, oblechu15, ocaleją15, ochlaju15, olchową15, olejąca15, ubolach15, wachluj15, walącej15, wąchale15, wolącej15, alejową14, bojowcu14, bujawce14, chujowa14, chujowe14, chujowo14, obojach14, olejową14, olewają14, uchowaj14, bawolcu13, chwalbo13, ebolach13, eluacjo13, helowcu13, oblacje13, oblacjo13, oblecha13, obolach13, ochlaje13, olejach13, ubojowa13, ubojowe13, uchlewa13, uchwale13, ulewach13, uwolach13, walcuje13, balowej12, bawolej12, bojowca12, bojowce12, halowej12, oblewaj12, owocuje12, ubolewa12, woaluje12, aelowcu11, bawolce11, bawolec11, calowej11, cholewa11, cholewo11, cholowa11, cholowe11, helowca11, lejcowa11, ochlewa11, olchowa11, olchowe11, olejowa10,

6 literowe słowa:

chlubą18, bacują17, balują17, belują17, hecują17, holują17, hulają17, labują17, lobują17, obcują17, ubecją17, blachą16, buląca16, bulące16, cebulą16, celują16, chlają16, chleją16, elucją16, bające15, bojąca15, bojące15, boleją15, buchaj15, hebluj15, lawują15, obleją15, wajchą15, wąchaj15, wecują15, bajową14, bejową14, blechu14, bojową14, boląca14, bolące14, boląco14, buhaje14, bulach14, chluba14, chlubo14, chwalą14, jehową14, jobową14, lejąca14, lochuj14, lujach14, oblecą14, olejąc14, uchlaj14, uchlej14, wąchal14, bacuje13, balową13, baluje13, bawolą13, bejach13, bojach13, bulaje13, echową13, halową13, helową13, holuje13, jabolu13, labuje13, lejową13, lobuje13, obcuje13, obucha13, obwalą13, ojcową13, owacją13, ubecja13, ubecjo13, wujach13, belach12, blacho12, bolach12, bucola12, bucole12, bulwce12, calową12, cebula12, cebulo12, celową12, chleba12, chlewu12, chwalb12, elucja12, elucjo12, hacelu12, halbce12, hulace12, jolach12, lejach12, lobach12, lochaj12, objawu12, oblech12, obuwaj12, obwoju12, ochlaj12, ochlej12, uchola12, uchole12, uchwal12, ulwach12, walące12, walcuj12, wceluj12, woląca12, wolące12, chowaj11, eolową11, jabole11, lawuje11, owocuj11, ubowca11, ubowce11, uchowa11, ulewaj11, ulowej11, wajcho11, webach11, woaluj11, wojach11, woleju11, alowcu10, bajowe10, bejowa10, bojowa10, bojowe10, chlewa10, cholew10, chwale10, jehowa10, jehowo10, jobowa10, jobowe10, lewach10, obwoje10, ocalej10, oleach10, wolach10, balowe9, balowo9, bawole9, echowa9, echowo9, halowe9, helowa9, lejowa9, oblewa9, obwale9, ojcowa9, ojcowe9, olewaj9, owacje9, owacjo9, woleja9, alowce8, calowe8, celowa8, celowo8, woalce8, eolowa7,

5 literowe słowa:

juchą16, buląc15, jubeą15, obują15, bając14, bajcą14, bejcą14, bocją14, bojąc14, bulwą14, choją14, halbą14, lejbą14, uleją14, boląc13, buhaj13, chlub13, coblą13, lachą13, lechą13, lejąc13, lochą13, locją13, olchą13, ulecą13, aleją12, alohą12, bacuj12, baluj12, bejcu12, beluj12, bucha12, bulaj12, chuja12, chuje12, cwają12, ebolą12, hajcu12, heblu12, hecuj12, holuj12, hubce12, hulaj12, jabcu12, jubce12, jubel12, jubla12, juble12, jucha12, jucho12, labuj12, lobuj12, lubej12, obalą12, obcuj12, obuch12, oleją12, ulewą12, ulową12, uwalą12, wachą12, wącha12, wleją12, blach11, blech11, bolcu11, bucol11, cebul11, celuj11, chlaj11, chleb11, chlej11, cwelą11, haclu11, howeą11, jelcu11, jubea11, jubeo11, lachu11, lejcu11, lochu11, obawą11, oboju11, obuje11, ocalą11, uboje11, uchla11, uchol11, ulach11, waląc11, wlecą11, woląc11, bajce10, bajco10, bejca10, bejco10, bocja10, bocje10, bocjo10, bojce10, bolej10, bulwa10, bulwo10, choja10, choje10, chojo10, chowu10, hajce10, halbo10, hebla10, jabco10, jabol10, joule10, lawuj10, lejba10, lejbo10, obcej10, oblej10, obolu10, ohelu10, oleju10, ubola10, ubole10, wajch10, wecuj10, bolca9, bolce9, bolec9, chale9, chlew9, chwal9, cobla9, coble9, coblo9, cwelu9, hacel9, hacle9, halce9, jelca9, jolce9, lacho9, lajce9, lecha9, lecho9, lejca9, locha9, locho9, locja9, locje9, locjo9, lwach9, objaw9, oblec9, oboje9, obuwa9, ocelu9, ochla9, olcha9, olcho9, uowej9, walcu9, wolcu9, alejo8, aloho8, aowcu8, chowa8, cwaje8, cwajo8, ebola8, ebolo8, ewach8, jawce8, obola8, obole8, obwal8, owalu8, owocu8, ulewa8, ulewo8, ulowa8, ulowe8, uwale8, uwola8, uwole8, wacho8, woalu8, wobec8, woble8, wolej8, cwale7, cwela7, cwelo7, howea7, howeo7, obawo7, ocela7, owlec7, walce7, walec7, wcale7, wolca7, wolce7, wolec7, aowce6, olewa6, owale6, owoce6, woale6,

4 literowe słowa:

hubą14, bulą13, lubą13, uchą13, uhlą13, bają12, boją12, hoją12, uląc12, albą11, aulą11, bacą11, belą11, bolą11, buch11, chuj11, halą11, hecą11, helą11, jolą11, juch11, labą11, leją11, obcą11, ulwą11, baju10, beju10, boju10, buja10, celą10, colą10, haju10, huba10, hubo10, huja10, huje10, jawą10, lecą10, obuj10, oclą10, ujeb10, uową10, webą10, bach9, balu9, bejc9, belu9, bleu9, bolu9, buca9, buce9, bula9, bule9, bulo9, bulw9, cewą9, echu9, hajc9, halb9, helu9, holu9, hula9, jabc9, jolu9, juce9, lawą9, lejb9, leju9, lewą9, lobu9, luba9, lube9, lubo9, luja9, luje9, ojcu9, owcą9, ubol9, ucha9, ucho9, uhla9, uhle9, uhlo9, ulej9, walą9, wolą9, ahoj8, baje8, bajo8, beja8, boja8, boje8, bojo8, calu8, celu8, chla8, clou8, haje8, heja8, hobo8, hoja8, hoje8, hojo8, jawu8, lach8, lech8, lejc8, loch8, luce8, obaj8, obje8, ojeb8, olch8, ubaw8, ulec8, webu8, wjeb8, woju8, wuja8, wuje8, wujo8, albo7, alej7, aloh7, aule7, aulo7, bace7, baco7, bale7, bela7, belo7, bola7, bole7, bolo7, coba7, cwaj7, ebol7, echa7, echo7, hale7, halo7, heca7, heco7, hela7, helo7, hola7, hole7, jace7, jale7, jola7, jole7, jolo7, labe7, labo7, leja7, lejo7, loba7, lobo7, obal7, obca7, obce7, obco7, oble7, obol7, ohel7, ojca7, ojce7, olej7, ulew7, ulwa7, ulwo7, uwal7, uwol7, wach7, walu7, wlej7, wolu7, wuce7, alce6, cale6, cela6, celo6, cola6, cole6, colo6, cool6, cwel6, jawo6, lace6, loca6, loco6, obaw6, ocal6, ocel6, owej6, uowa6, uowe6, walc6, weba6, webo6, wlec6, woja6, woje6, wojo6, aloe5, cewa5, cewo5, lawo5, lewa5, lewo5, olea5, owal5, owca5, owce5, owco5, owoc5, wale5, woal5, woce5, wola5, wole5, wolo5,

3 literowe słowa:

clą9, hub9, huj9, ląc9, alą8, buc8, bul8, chu8, lub8, luj8, uch8, baj7, bej7, boj7, ewą7, haj7, hau7, hej7, hoj7, jeb7, job7, obu7, ową7, uha7, uje7, wuj7, ach6, alb6, bal6, bel6, bla6, ble6, bol6, cab6, cha6, che6, cob6, ech6, ecu6, hal6, hec6, hel6, hoc6, hol6, jol6, lab6, lej6, leu6, lob6, lwu6, och6, ula6, ule6, ulw6, abo5, baw5, boa5, cal5, cel5, cle5, col5, hao5, jaw5, lec5, oba5, oho5, wab5, web5, woj5, ale4, alo4, cew4, elo4, law4, lew4, lwa4, ole4, wal4, ewa3, ewo3, owa3, owe3, owo3,

2 literowe słowa:

8, bu6, hu6, lu5, ul5, aj4, au4, ba4, be4, bo4, eh4, ej4, ha4, he4, ho4, ja4, je4, oh4, oj4, wu4, al3, ce3, co3, el3, la3, eo2, ew2, oo2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter OHEBLOWUJĄCA

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter OHEBLOWUJĄCA to

oheblowująca

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

oblachowują

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa OHEBLOWUJĄCA

Ze słowa OHEBLOWUJĄCA nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter OHEBLOWUJĄCA - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter OHEBLOWUJĄCA to

oheblowująca

. 26 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

oblachowują

. wartość punktowa tego słowa to: 25

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty