Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NOŻYCOWAŁBYŚ

Z liter NOŻYCOWAŁBYŚ można ułożyć aż 422 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

nożycowałbyś27,

11 literowe słowa:

nożycowałby22, ocynowałbyś22,

10 literowe słowa:

cynowałbyś21, nocowałbyś20, nożycowały19, cynowałoby17, nocowałyby17, ocynowałby17,

9 literowe słowa:

ożywałbyś23, wżynałbyś23, ożywałoby19, wżynałoby19, obcożywny18, nożycował17, obcożywna17, cynowałby16, wybłocony16, nocowałby15, wybłocona15, ocynowały14,

8 literowe słowa:

nażyłbyś22, ożyłabyś22, ważyłbyś22, wżyłabyś22, nażyłoby18, obnażyły18, obżynały18, ożywałby18, ważyłoby18, wżynałby18, obłażony17, obnażyło17, obżynało17, wyłażony16, wyłożony16, wyżynało16, żyłowany16, nożycowy15, wyłażono15, wyłożona15, żyłowano15, nożycowa14, obcowały14, bonowały13, cynowały13, obwołany13, cynowało12, nocowały12, ocynował12,

7 literowe słowa:

ożyłbyś21, wżyłbyś21, żyłabyś21, bożyłaś20, wyżyłaś19, nażyłby17, ożyłaby17, ożyłoby17, ważyłby17, wybyłaś17, wyłabyś17, wżyłaby17, wżyłoby17, obłożny16, obnażył16, obżynał16, żałobny16, obłożna15, ożywały15, wyżynał15, wżynały15, ożywało14, włożony14, wżynało14, anyżowy13, błocony13, nożowcy13, obywały13, włażono13, włożona13, błocona12, błonowy12, nabywcy12, nożowca12, obcował12, obywało12, ożywano12, błonowa11, bonował11, cowboya11, cynował11, łanowcy11, nabywco11, baonowy10, nocował10, obywano10,

6 literowe słowa:

żyłbyś20, ożyłaś17, wżyłaś17, bożyły16, ożyłby16, wyłbyś16, wżyłby16, żyłaby16, żyłoby16, bożyła15, bożyło15, obłoży15, obyłaś15, żałoby15, bażyny14, nażyły14, obłoża14, ważyły14, wyłoży14, wyżyła14, wyżyło14, żałobo14, żyłowy14, bażyno13, łożony13, nałoży13, nażyło13, obnaży13, obżyna13, ożywał13, ważyło13, wżynał13, żyłowa13, żyłowo13, bywały12, łażono12, łożona12, nabyły12, nyżowy12, wybyła12, wybyło12, wyłaby12, wyłoby12, wyżyna12, wyżyno12, bawoły11, bywało11, nabyło11, nożowy11, nyżowa11, obławy11, obwały11, obywał11, ważony11, wożony11, cowboy10, nożowa10, obławo10, obwoła10, ważono10, wożona10, bonowy9, bywano9, cynawy9, cynowy9, łanowy9, łonowy9, wołany9, bonowa8, cynowa8, łonowa8, owocny8, wołano8, owocna7,

5 literowe słowa:

ażbyś16, żyłaś16, żyłby15, bożył14, byłaś14, żłoby14, cobyś13, łyżwy13, ożyły13, wyżły13, wyżył13, wżyły13, żłoba13, bażyn12, łyżwa12, łyżwo12, nażył12, ożyła12, ożyło12, ważył12, włoży12, wyłaś12, wyżła12, wżyła12, wżyło12, żołny12, noścy11, nożyc11, obnaż11, obnoś11, obyły11, owłoś11, ożyny11, ważcy11, wybył11, wyłby11, wyżyn11, żołna11, żołno11, żywca11, żywny11, bławy10, błony10, bywał10, nabył10, nośca10, nośco10, obyła10, obyło10, ożyna10, ożyno10, ożywa10, ważny10, wobły10, wynoś10, wżyna10, żywna10, błona9, błono9, cwały9, łacny9, łowcy9, obław9, obwał9, wobła9, wobło9, baony8, łacno8, łowca8, łowco8, łowny8, obawy8, obony8, obywa8, aowcy7, cwany7, łowna7, obawo7, owacy7,

4 literowe słowa:

łyży12, żyły12, abyś11, ażby11, boży11, łoży11, łyża11, łyżo11, łyżw11, obyś11, obyż11, ożył11, wżył11, żaby11, żyła11, żyło11, boża10, były10, łoża10, nyży10, żabo10, żacy10, żołn10, żyny10, żywy10, anyż9, bały9, była9, było9, łaby9, noży9, nyża9, nyżo9, obły9, obył9, ośca9, ożyn9, ożyw9, waży9, żony9, żywa9, żywo9, bacy8, bało8, błon8, caby8, cały8, coby8, łabo8, noża8, obcy8, obła8, obło8, onaż8, onoż8, oważ8, owoż8, wnoś8, wyły8, żona8, żono8, baco7, bany7, bony7, boya7, bywa7, cało7, coba7, cwał7, cyny7, łany7, ławy7, łowy7, obca7, obco7, wały7, woły7, wyła7, wyło7, bano6, baon6, bona6, bono6, cyna6, cyno6, ławo6, łona6, łono6, nocy6, obaw6, obon6, owcy6, woła6, nawy5, nowy5, owca5, owco5, owoc5, wany5, wony5, nawo4, nowa4, nowo4, wona4,

3 literowe słowa:

byś10, łyż10, łży10, żył10, baś9, boż9, łaś9, łoś9, żab9, był8, coś8, łby8, nyż8, wyż8, żyn8, żyw8, bał7, łab7, łba7, noś7, obł7, waż7, żon7, aby6, boy6, cab6, cła6, cło6, cob6, oby6, wył6, abo5, ban5, baw5, boa5, bon5, cny5, cyn5, łan5, ław5, łon5, oba5, wab5, wał5, cna4, cno4, noc4, ano3, naw3, ona3, ono3, owa3, owo3, wan3, won3,

2 literowe słowa:

6, 6, 6, by5, ba4, bo4, co3, ny3, wy3, yo3, na2, no2, on2, oo2,


Najdłuższe wyrazy z liter NOŻYCOWAŁBYŚ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NOŻYCOWAŁBYŚ to

nożycowałbyś

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

nożycowałby

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NOŻYCOWAŁBYŚ

Ze słowa NOŻYCOWAŁBYŚ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NOŻYCOWAŁBYŚ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NOŻYCOWAŁBYŚ to

nożycowałbyś

. 27 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

ożywałbyś

. wartość punktowa tego słowa to: 23

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty