Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUZYSKUJĄCĄ

Z liter NIEUZYSKUJĄCĄ można ułożyć aż 928 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

nieuzyskującą30,

12 literowe słowa:

nieszykującą27, niezyskującą27,

11 literowe słowa:

skuzynujcie20,

10 literowe słowa:

uzyskującą27, zesikującą24, uzyskujące23, niekuszącą22, nieszyjącą22, zesikujący21, niekuszący19, uszykujcie19, uzyskujcie19,

9 literowe słowa:

szykującą24, zyskującą24, niekującą23, zsikującą23, uzyskując22, skuzynują21, niekujący20, szykujące20, zsikujący20, zyskujące20, zesikując19, zsikujące19, ukąszeniu18, usączeniu18, skuzynuje17, cieszynką16, cynkujesz16, szykujcie16, zyskujcie16, cienkuszu15, ukucniesz15, cienkuszy14,

8 literowe słowa:

sączkują22, sekującą22, uciskują20, uszykują20, uzyskują20, sekujący19, szykując19, zyskując19, jezuicką18, kuszącej18, sączkuje18, suezyjką18, szkicują18, zsikując18, ekscyzją17, jusznicą17, nieujską17, sekcyjną17, suczunią17, suczynką17, zesikują17, czujniku16, jezuicku16, kisnącej16, kiszącej16, nicejską16, skuzynuj16, uciskuje16, uknujcie16, uszykuje16, uzyskuje16, juczeniu15, niesuczą15, nukijscy15, sączeniu15, ucieszną15, ukąszeni15, uknujesz15, usączeni15, usnujcie15, cynujesz14, jusznicy14, nicejsku14, nieujscy14, suezyjki14, szkicuje14, uszyjcie14, ekscyzji13, jusznice13, kenijscy13, kujniesz13, kuszeniu13, kusznicy13, nicujesz13, sekcyjni13, suczunie13, suczynek13, suczynki13, syneczku13, zesnuciu13, cienkusz12, kucniesz12, kunszcie12, niesuczy12, syczeniu12, ucieszny12, cykniesz11, syneczki11,

7 literowe słowa:

knującą21, snującą20, kuszącą19, szyjącą19, cynkują18, knujący18, siejącą18, ziejącą18, kisnącą17, kiszącą17, knujące17, sączkuj17, sekując17, siekącą17, snujący17, szykują17, zyskują17, kuszący16, snujące16, sunącej16, synuzją16, zsikują16, incyzją15, kuszące15, nicejką15, niczyją15, siejący15, szyjące15, uciekną15, uciskuj15, uczynią15, ukucnij15, ukujcie15, uszykuj15, uzyskuj15, zesnują15, ziejący15, cynkuje14, jezusku14, kisnący14, kiszący14, nesycką14, niekusą14, siekący14, szyicką14, ucieszą14, uczynku14, ukujesz14, usznicą14, uszynią14, ciuszku13, czujnik13, kisnące13, kiszące13, knujcie13, kucznej13, nukijce13, sieczką13, skujcie13, szkicuj13, szykuje13, uknucie13, ukucnie13, uszyciu13, zyskuje13, cenzusu12, czujnie12, jezuski12, juczeni12, jusznic12, knujesz12, kuzynce12, nesycku12, sączeni12, sieczną12, snujcie12, suczuni12, synuzje12, synuzji12, szyicku12, uczeniu12, uczynek12, uczynki12, usnucie12, uszynij12, zesikuj12, zsikuje12, cenzusy11, ciuszek11, incyzje11, kuzynie11, niczyje11, niekusy11, nyskiej11, syceniu11, szkucie11, szyjcie11, ucieszy11, usznicy11, uszycie11, kuszeni10, nesycki10, usznice10, zesnuci10, sieczny9, sznycie9,

6 literowe słowa:

kującą20, kujący17, sunącą17, uczują17, ukąszą17, uknują17, usączą17, cynują16, czujką16, kąciną16, knując16, kujące16, sączką16, ukucną16, usnują16, czujną15, juczną15, juszką15, nicują15, sekują15, siąkną15, snując15, szujką15, uszyją15, ciukną14, kencją14, kuczną14, kusząc14, sączku14, sekcją14, suczką14, sunący14, szyjąc14, szyjką14, ucinką14, unicką14, usączy14, usieją14, uszycą14, cynkuj13, kąciny13, knieją13, scjeną13, siejąc13, snącej13, suknią13, sunące13, szyjną13, ucisną13, uciszą13, uczuje13, ukisną13, ukiszą13, uknuje13, usieką13, ziejąc13, ziejką13, ciekną12, cienką12, cynuje12, czeską12, czujek12, czujki12, czujny12, czynią12, juczny12, kisnąc12, kisząc12, knuciu12, kucnij12, kujcie12, niecką12, sączek12, sączki12, scenką12, siekąc12, skuciu12, szykuj12, szynką12, ucisku12, uknuci12, ukucie12, unicku12, usnuje12, uzysku12, zesuną12, zyskuj12, cieszą11, cyknij11, cyniku11, czujne11, czujni11, juczne11, juczni11, juncie11, juszce11, juszek11, juszki11, kencyj11, kijscy11, kinezą11, ksenią11, kuczny11, kujesz11, kujnie11, kuniej11, nicuje11, nieuku11, scynku11, sekcyj11, siekną11, snuciu11, suciej11, suczej11, suzuki11, syczku11, szejku11, szneką11, szniką11, szujce11, szujek11, szujki11, uczniu11, ujskie11, usnuci11, uszyje11, zsieką11, zsikuj11, cekinu10, ciszku10, czesku10, czknij10, kencji10, knucie10, knyszu10, kucnie10, kuczne10, kuczni10, kuzyni10, niczyj10, scjeny10, sekcji10, skeczu10, skejci10, skucie10, suczek10, suczki10, syciej10, syknij10, synciu10, szkicu10, szyciu10, szyjce10, szyjek10, szyjki10, szynku10, ucinek10, uciszy10, uczyni10, usunie10, usznej10, uszyce10, uszyci10, uzusie10, uzyski10, zesnuj10, cekiny9, cenzus9, ciszej9, cyknie9, kneziu9, ksenij9, nucisz9, scynki9, skeczy9, skunie9, snucie9, sukien9, suknie9, syczek9, syczki9, szeiku9, szejki9, szyjne9, szyjni9, uciesz9, uczeni9, ucznie9, usiecz9, usznic9, uszyni9, cieszy8, ciszek8, czeski8, czknie8, czynie8, inszej8, kinezy8, kiszce8, knysze8, nyskie8, scenki8, skince8, syceni8, syknie8, syncie8, szkice8, szycie8, szynce8, szynek8, szynki8, zsunie8, cenisz7, szneki7, sznice7, szynie7,

5 literowe słowa:

ukują16, kucją15, kując15, czują14, juczą14, knują14, kujną14, sączą14, skują14, snącą14, ujską14, uncją14, czyją13, kucią13, kucną13, snują13, szują13, usuną13, cesją12, cykną12, cynką12, czuju12, encją12, iksją12, kucyj12, kunią12, kuszą12, nuczą12, suczą12, sunąc12, szyją12, uczuj12, ujsku12, ukąsi12, uknuj12, ukuje12, usącz12, cieką11, cynią11, cynuj11, czkną11, juczy11, jukce11, kącie11, kącin11, kicną11, kiecą11, kuciu11, kucje11, kucji11, kujny11, nyską11, sączy11, sieją11, sjeną11, snący11, snuju11, sunią11, syczą11, sykną11, ujscy11, ukuci11, uncyj11, usnuj11, uszną11, zieją11, zsuną11, cenią10, cisną10, ciszą10, cynku10, czuje10, esicą10, jucie10, kiesą10, kisną10, kiszą10, knuje10, kujne10, kujni10, kusej10, kusiu10, nescą10, neską10, nicuj10, niecą10, niską10, sceną10, sekuj10, siczą10, sieką10, sikną10, skiną10, skuje10, snące10, suknu10, szyną10, ujski10, uncje10, uncji10, uniku10, uszku10, uszyj10, uzusy10, ceiku9, cesyj9, cieku9, cynij9, czeku9, czyje9, czynu9, encyj9, iksyj9, inszą9, isuzu9, junie9, jusie9, jusze9, juzie9, keczu9, kiczu9, knuci9, kucie9, kuszy9, kuzyn9, nicku9, niszą9, niusu9, nuczy9, nysku9, skuci9, skuny9, snuje9, suczy9, suniu9, synku9, szuje9, szyku9, ucisk9, ujesz9, usiej9, uszyc9, uzysk9, zysku9, cesji8, cusze8, cynek8, cynik8, cynki8, encji8, esiku8, iksje8, keczy8, keszu8, kiecy8, kiszu8, kniej8, kunie8, kusie8, kusze8, nieuk8, nisku8, niusy8, nucie8, nucze8, scjen8, scynk8, sjeny8, skinu8, skizu8, snuci8, sucze8, sukni8, syniu8, szejk8, szyje8, ucisz8, uczni8, usiec8, uszek8, uszki8, uszny8, zeusy8, cekin7, ciszy7, cynie7, czeki7, czyni7, esicy7, keszy7, kicze7, kiesy7, knysz7, niscy7, nysce7, nysek7, nyski7, sceny7, siczy7, sinej7, skecz7, skiny7, skizy7, sunie7, sycie7, synek7, synki7, szkic7, szyci7, szyki7, szynk7, uszne7, uszni7, zyski7, ciesz6, cisze6, inszy6, kinez6, kisze6, neski6, niszy6, nysie6, sicze6, siecz6, synie6, szeik6, sznek6, sznik6, zsiec6, zysie6, insze5, nisze5,

4 literowe słowa:

juką13, kują13, cyją12, zują12, juku11, keją11, kuną11, kusą11, nucą11, skuą11, suką11, uczą11, ukuj11, cyną10, jeną10, jusu10, juzu10, kucu10, suną10, sycą10, unią10, usną10, ceną9, cezą9, cyku9, czuj9, eską9, inką9, juce9, jucz9, juki9, juny9, jusy9, juzy9, kiju9, kiną9, knuj9, kuje9, kuzu9, nicą9, nysą9, sącz9, siką9, skuj9, snąc9, suku9, ceku8, cyje8, czyj8, icku8, kicu8, kuce8, kuci8, kuny8, kusy8, siną8, skuy8, snuj8, syku8, szuj8, uczy8, unij8, uszu8, uzus8, zuje8, cezu7, cisu7, cnej7, cynk7, czui7, esku7, inku7, isku7, jeny7, kije7, kinu7, kuni7, kuse7, kusi7, kusz7, neku7, nuci7, nucz7, siku7, skui7, skun7, suce7, suci7, sucz7, suki7, synu7, szyj7, ucie7, unik7, uszy7, zeku7, ceik6, ceki6, ceny6, cezy6, ciek6, cisy6, ckni6, czek6, czyi6, czyn6, eksy6, icek6, iksy6, jesz6, kecz6, kice6, kicz6, kiec6, kiny6, kysz6, nick6, nicy6, niej6, nius6, siej6, sjen6, suni6, syci6, sycz6, syki6, szui6, szyk6, unie6, usze6, uzie6, zecy6, zenu6, zeus6, ziej6, zinu6, zysk6, ceni5, cisz5, cnie5, enci5, esic5, esik5, eski5, ince5, inek5, kesz5, kies5, kisz5, neki5, nesk5, nice5, nike5, scen5, seny5, sice5, sicz5, siec5, siny5, skin5, skiz5, szyi5, szyn5, zeki5, zeny5, ziny5, zisy5, ensi4, nisz4, sine4,

3 literowe słowa:

uzą9, cną8, juk8, keą8, kią8, kuj8, ezą7, jun7, jus7, juz7, kuc7, kyu7, nią7, sią7, sną7, uje7, zuj7, cyk6, ecu6, kej6, kij6, kun6, suk6, ucz6, uzy6, cek5, cny5, cyi5, cyn5, czy5, esu5, jen5, jin5, kic5, siu5, snu5, syk5, szu5, uzi5, ziu5, zje5, zui5, cen4, ces4, cez4, cie4, cis4, cne4, cni4, cze4, czi4, eks4, esy4, ezy4, iks4, ink4, isk4, kei4, kie4, kin4, ksi4, nek4, nic4, nys4, sec4, sic4, sik4, ski4, sny4, syn4, yin4, zek4, zys4, eis3, nie3, sen3, sie3, zen3, zin3, zis3,

2 literowe słowa:

8, 6, uu6, ku5, ej4, je4, nu4, su4, uz4, ce3, ci3, ki3, ny3, en2, es2, ez2, in2, ni2, se2, si2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUZYSKUJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUZYSKUJĄCĄ to

nieuzyskującą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieszykującą

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEUZYSKUJĄCĄ

Ze słowa NIEUZYSKUJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUZYSKUJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUZYSKUJĄCĄ to

nieuzyskującą

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieszykującą

. wartość punktowa tego słowa to: 27

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty