Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻYCZENIAMI

Z liter NIEUŻYCZENIAMI można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieużyczeniami23,

13 literowe słowa:

nieużyczaniem22, nieżyczeniami20,

12 literowe słowa:

niezużyciami21, nieużyczanie20, nieużyczenia20, uczynieniami17, nieuczeniami16, nieuziemiany16, zaciemnieniu16,

11 literowe słowa:

nieużyciami20, niezużyciem20, użyczeniami20, nieużyczane19, nieużyczani19, nieużyczeni19, niezżuciami19, niezżymaniu19, nieżyczeniu19, nienażyciem18, niezażyciem18, niezżyciami18, niezżymanie17, nieżyczenia17, uczynieniem16, niemuczenia15, czynieniami14, zacienieniu14, zamienieniu14, zaciemnieni13,

10 literowe słowa:

nieużyciem19, użyczaniem19, użyczeniem19, nienażyciu18, niezażyciu18, niezużycia18, niezużycie18, niezżuciem18, nieżuciami18, nieżyznemu18, niezżyciem17, nieżyciami17, uniżeniami17, znużeniami17, zżymniecie17, życzeniami17, nienażycie16, niezażycie16, nienamyciu15, nieżeniaci15, zaniżeniem15, zniżeniami15, żenieniami15, ciemnieniu14, miauczenie14, namieceniu14, nauczeniem14, niemczeniu14, niezacnemu14, uczynienia14, uczynienie14, uziemiacie14, zamieceniu14, zanuceniem14, czynieniem13, imienniczy13, nieemiczny13, nienamycie13, nieuczenia13, nieumienia13, niezacnymi13, uziemianie13, uziemienia13, zacenieniu13, zmienianiu13, zmienieniu13, anemicznie12, cenieniami12, ciemnienia12, imiennicza12, imiennicze12, nieceniami12, nieemiczna12, nieemiczni12, niemczanie12, niemczenia12, niemiziany12, zamienicie12, zmieniacie12, znamienici12, niemiziane11, niezianiem11, zacienieni11, zamienieni11, zmienianie11, zmienienia11,

9 literowe słowa:

zużyciami18, maczużnie17, nieużycia17, nieużycie17, niezużyci17, niezżyciu17, nieżuciem17, uniżanymi17, uziemcież17, użyczanie17, użyczenia17, użyczenie17, użynaniem17, zżynanemu17, niemżeniu16, niezżucia16, niezżucie16, nieżyciem16, nużeniami16, uniżaniem16, uniżeniem16, zniżanemu16, znużeniem16, życzeniem16, niezażyci15, niezżycia15, niezżycie15, zaniżeniu15, zaniżycie15, zniżanymi15, zżynaniem15, naniżecie14, nażniecie14, niemżenia14, nieumycia14, nieumycie14, niezmyciu14, ucinanymi14, uczynniam14, zniżaniem14, zniżeniem14, ciemieniu13, cznianemu13, czynieniu13, naumiecie13, nicianemu13, nieumiany13, nuceniami13, ucinaniem13, uczeniami13, uczynieni13, umiecenia13, uziemiany13, uziemicie13, zaniżenie13, zmieceniu13, anemiczny12, cienieniu12, cznianymi12, imiennicy12, mienianiu12, mienieniu12, naczyniem12, nauczenie12, naumienie12, nicianymi12, nieciemny12, nieimaniu12, niemczany12, niemieniu12, nienamyci12, nieuczeni12, nieumiane12, nieumiani12, niezacnym12, niezmycia12, niezmycie12, uziemiane12, uziemiani12, uziemieni12, zacienimy12, zanucenie12, zmiennicy12, znamieniu12, anemiczne11, anemiczni11, ciemienia11, cnieniami11, cznianiem11, czynienia11, czynienie11, mieniacie11, namieceni11, nicieniem11, nieciemna11, nieciemni11, niemczeni11, niezianiu11, nieziemny11, zacieniem11, zamieceni11, ziemiance11, zmiecenia11, zmieniany11, zmienicie11, cienienia10, mezaninie10, mienianie10, mienienia10, naziemnie10, nieimanie10, niemienia10, niezacnie10, nieziemna10, nieziemni10, zacenieni10, zamiennie10, ziemianie10, ziemianin10, zmieniane10, zmieniani10, zmienieni10, niezianie9,

8 literowe słowa:

nauczmyż17, nużycami17, użyciami17, zużyciem17, maczużni16, miauczże16, nieużyci16, nieżyciu16, umażecie16, uniżanym16, uniżycie16, użyczane16, użyczani16, użyczeni16, użynacie16, znużycie16, zżuciami16, zżymaniu16, życzeniu16, nażyciem15, niezżuci15, nieżucia15, nieżucie15, nużeniec15, nużeniem15, uniżacie15, użniecie15, użynanie15, zażyciem15, zżyciami15, zżymacie15, zżynaniu15, naniżemy14, nażniemy14, niemczże14, niezżyci14, nieżycia14, nieżycie14, uniżanie14, uniżenia14, uniżenie14, zeżniemy14, zmażecie14, zniżaniu14, zniżanym14, zniżeniu14, zniżycie14, znużenia14, znużenie14, zżymanie14, zżynacie14, żenieniu14, życzenia14, życzenie14, azymucie13, czynnemu13, naniżcie13, niemyciu13, nieumyci13, nieżyzna13, nieżyzne13, ucinanym13, zaniżcie13, zanucimy13, zniżacie13, zżynanie13, meczeniu12, mieceniu12, muczenia12, muczenie12, naczyniu12, niecnemu12, nuceniem12, numeance12, uczeniem12, uczniami12, uczynnia12, uczynnie12, umieceni12, unaczyni12, uziemcie12, uznanymi12, zaniżeni12, zniżanie12, zniżenia12, zniżenie12, żenienia12, annuicie11, cenieniu11, cynianem11, cynizmie11, cznianiu11, cznianym11, manieniu11, menniczy11, mezaninu11, mizianiu11, muezinie11, nacyzmie11, nauczeni11, nicianym11, nicieniu11, niczyimi11, nieceniu11, niecnymi11, niemycia11, niemycie11, niezmyci11, niuniami11, nizanemu11, numeanie11, ucinanie11, uznaniem11, zacenimy11, zacieniu11, zanuceni11, cieniami10, cnieniem10, cynianie10, czynieni10, imieniny10, mannicie10, meczenia10, mennicza10, mennicze10, mezaniny10, miecenia10, mieniany10, mienicie10, miniecie10, miziacie10, naczynie10, namiecie10, naziemny10, niacynie10, nieimany10, niemczan10, niemiany10, nieniemy10, niezacny10, niezimny10, nizanymi10, zaciemni10, zamiecie10, zamienny10, ziemiany10, zmieceni10, cenienia9, cienieni9, cznianie9, enaminie9, imiennie9, maizenie9, manienie9, mieniane9, mieniani9, mienieni9, minianie9, mizianie9, nanizmie9, naziemne9, naziemni9, nicienia9, nicienie9, niecenia9, nieimane9, nieimani9, niemiane9, niemiani9, nieniema9, nieniemi9, niezacne9, niezacni9, niezimna9, niezimne9, niezimni9, nizaniem9, nizinami9, zacienie9, zamienne9, zamienni9, zieniami9, zmiennie9,

7 literowe słowa:

użyciem16, użyczam16, nażyciu15, nużycie15, umażcie15, uniżamy15, użniemy15, zażyciu15, zużycia15, zużycie15, zżuciem15, żuciami15, żyznemu15, czyimiż14, czyimże14, czyżami14, nauczże14, nieżuci14, niżnemu14, uniżany14, uniżcie14, uziemże14, użynane14, użynani14, znużcie14, zżyciem14, życiami14, mażecie13, menażce13, naniżmy13, nażycie13, niżnymi13, nużenia13, nużenie13, uniżane13, uniżani13, uniżeni13, zaniżmy13, zażycie13, zmażcie13, zniżamy13, znużeni13, zżymnie13, żmiecie13, cynizmu12, miauczy12, mucynie12, nacyzmu12, namyciu12, nauczmy12, niżance12, niżecie12, ucinamy12, zniżany12, zniżcie12, zżynane12, zżynani12, żeniaci12, żenicie12, żniecie12, cennemu11, cynianu11, mazucie11, minucie11, mueziny11, niczemu11, niżanie11, nuczami11, numeany11, ucinany11, uczniem11, uczynna11, uczynne11, uczynni11, umaicie11, umiecie11, unicami11, uznanym11, zacnemu11, zniżane11, zniżani11, zniżeni11, żenieni11, anemicy10, cennymi10, cienimy10, cnieniu10, cymenie10, cyniami10, czniamy10, czynami10, emiczny10, imieniu10, mannicy10, mazunie10, mennicy10, minianu10, muezina10, muezini10, namycie10, nanizmu10, niczyim10, niecimy10, niecnym10, niemczy10, niemyci10, nucenia10, nucenie10, numenie10, ucinane10, ucinani10, uczenia10, uczenie10, umienia10, umienie10, unizmie10, uziemia10, uznacie10, zacnymi10, zimnicy10, znanemu10, cayenne9, ciemien9, ciemnia9, ciemnie9, cieniem9, ciziami9, czniany9, czynnie9, emiczna9, emiczne9, emiczni9, enaminy9, enzymie9, imencie9, imienny9, inmecie9, maizeny9, manicie9, mannice9, menacie9, mennica9, mennice9, mieceni9, minecie9, miniany9, miziany9, mniecie9, nanizmy9, nicamie9, niciany9, niemiec9, nizaniu9, nizanym9, nynacie9, uznanie9, zamieci9, zimnica9, zimnice9, zmiecie9, zmienny9, znanymi9, cenieni8, cnienia8, cnienie8, czniane8, czniani8, imienia8, imienin8, imienna8, imienne8, imienni8, manieni8, mezanin8, minieni8, miziane8, miziani8, neniami8, niciane8, niciani8, nicieni8, nieceni8, niecnie8, nieenci8, nizamie8, nizince8, zacieni8, zamieni8, zenicie8, zianiem8, ziemian8, zieniem8, zmianie8, zmienia8, zmienna8, zmienne8, zmienni8, znaniem8, nizanie7, nizinie7, zenanie7,

6 literowe słowa:

uczmyż15, czemuż14, muczże14, nużyca14, nużyce14, uniżmy14, użycia14, użycie14, użycza14, użynam14, znużmy14, zużyci14, zżyciu14, żuciem14, czymże13, czyżem13, maneżu13, menażu13, mżeniu13, mżycie13, nużcie13, uniżam13, zżucia13, zżucie13, życiem13, anyżem12, ciżmie12, maneży12, mażcie12, meczże12, menaży12, niżemy12, niżnym12, nużeni12, nyżami12, zażyci12, zniżmy12, zżycia12, zżycie12, zżynam12, żenimy12, żniemy12, żynami12, cymenu11, maneże11, menaże11, mucyna11, muzyce11, mżenia11, mżenie11, niżami11, niżany11, niżcie11, nucimy11, umycia11, umycie11, zaniży11, zmyciu11, zniżam11, zniżce11, żeniec11, żminie11, ciemnu10, ciumie10, czumie10, enzymu10, imaczu10, mazuny10, miaucz10, mieczu10, naniże10, nauczy10, nażnie10, nicamu10, niemcu10, numeny10, ucinam10, uczyni10, umiany10, unizmy10, uznamy10, zeżnie10, amicyi9, cenimy9, cennym9, ciemny9, cieniu9, cynami9, cynizm9, czaimy9, czyimi9, czynem9, imaczy9, imaniu9, innemu9, mieczy9, mieniu9, muezin9, nacyzm9, namyci9, naumie9, neumie9, nicamy9, niczym9, nuceni9, numean9, numina9, uczeni9, ucznia9, ucznie9, umiane9, umiani9, uniami9, unicie9, uziemi9, uznany9, zacnym9, zanuci9, zaumie9, zmycia9, zmycie9, animce8, azymie8, cenami8, cezami8, ciemna8, ciemne8, ciemni8, cynian8, czniam8, czynie8, czynna8, czynne8, czynni8, imacie8, imacze8, innymi8, macnie8, maicie8, mancie8, mannic8, mennic8, miecie8, miecza8, miecze8, mineci8, niacyn8, nianiu8, nicami8, niczyi8, niecny8, niemca8, niemce8, niemcz8, niunia8, niunie8, nizamy8, uznane8, uznani8, zianiu8, ziemny8, zieniu8, zimnic8, zmiany8, znaniu8, znanym8, aminie7, anemie7, anemii7, animie7, azynie7, cienia7, cienie7, emanie7, enacie7, enamin7, imanie7, iminie7, iniami7, izanem7, maizen7, mannie7, mianie7, mienia7, mienie7, minian7, nanizm7, niecna7, niecne7, niecni7, nizany7, niziny7, zaceni7, zacnie7, zemnie7, zenami7, zenany7, ziemia7, ziemie7, ziemna7, ziemne7, ziemni7, zimnie7, zinami7, zmieni7, znacie7, izanie6, nianie6, nizane6, nizani6, nizina6, zianie6, zienia6, zienie6, znanie6,

5 literowe słowa:

czyżu13, nużmy13, nużyc13, użyci13, użycz13, życiu13, anyżu12, ciżmy12, czuże12, imażu12, uczże12, uniży12, użyna12, znuży12, zżuci12, żminu12, żucia12, żucie12, ciżem11, ciżma11, czyiż11, czyża11, czyże11, imaży11, niżmy11, uniża11, użnie11, zżyci11, żminy11, życia11, życie11, żynem11, anyże10, ażiem10, ciumy10, czumy10, imaże10, mucyn10, muczy10, myciu10, nimże10, niżem10, niżny10, uczmy10, umyci10, zażec10, zniży10, zżyna10, żynie10, żyzna10, żyzne10, ciuma9, cnemu9, cumie9, czemu9, czynu9, meczu9, naniż9, neumy9, niżan9, niżna9, niżne9, niżni9, nuczy9, zaniż9, zniża9, aucie8, ciziu8, cnymi8, cymen8, cymie8, czyim8, mecyi8, meczy8, munie8, muzie8, mycia8, mycie8, nauce8, naucz8, niemu8, nucie8, nucza8, nucze8, ucina8, uczni8, unica8, unici8, unizm8, uzami8, uziem8, zimnu8, zmyci8, amice7, aminy7, animy7, cenny7, ciemn7, cynia7, cynie7, cynii7, czyni7, enemy7, enzym7, imacz7, imany7, iminy7, innym7, izanu7, macie7, mecie7, miany7, micie7, miecz7, mince7, nicam7, niemy7, niuni7, uazie7, yamie7, zacny7, zimny7, ancie6, anime6, cenie6, cenna6, cenne6, cenni6, cezie6, cieni6, cizia6, cizie6, cznia6, enaci6, encie6, ezami6, imane6, imani6, imina6, izany6, izmie6, manie6, manii6, mazie6, menie6, miane6, miani6, mieni6, minia6, minie6, minii6, mizia6, nacie6, necie6, nemie6, nicie6, nieci6, niema6, nieme6, niemi6, nizam6, zacne6, zacni6, zamie6, zamii6, zanim6, zecie6, ziemi6, zimie6, zimna6, zimne6, zimni6, zinem6, zmian6, znany6, nenia5, nenie5, nenii5, niani5, nizin5, zanni5, zenan5, zenie5, zinie5, znane5, znani5,Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻYCZENIAMI

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻYCZENIAMI to

nieużyczeniami

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieużyczaniem

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEUŻYCZENIAMI

Ze słowa NIEUŻYCZENIAMI nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻYCZENIAMI - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻYCZENIAMI to

nieużyczeniami

. 23 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieużyczaniem

. wartość punktowa tego słowa to: 22

Informacje szczegółowe o słowie NIEUŻYCZENIAMI

Samogłoski

Ilość samogłosek: 8

Występujące samogłoski: A, E, E, I, I, I, U, Y

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 6

Występujące spółgłoski: C, M, N, N, Z, Ż

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie NIEUŻYCZENIAMI w kolejności alfabetycznej: A, C, E, E, I, I, I, M, N, N, U, Y, Z, Ż

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ż, Z, Y, U, N, N, M, I, I, I, E, E, C, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEUŻYCZENIAMIAnaliza liter - słowo NIEUŻYCZENIAMI

Słowo NIEUŻYCZENIAMI po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, C, E, I, M, N, U, Y, Z, Ż . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera C w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera I w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera M w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę M

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 91
4 475
5 1636
6 3241
7 6001
8 8521
9 10998
10 11993
11 11821
12 10362
13 8522
14 6774
15 4904

Rozkład wyrazów na literę M

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
91
4 Ilość słów
475
5 Ilość słów
1636
6 Ilość słów
3241
7 Ilość słów
6001
8 Ilość słów
8521
9 Ilość słów
10998
10 Ilość słów
11993
11 Ilość słów
11821
12 Ilość słów
10362
13 Ilość słów
8522
14 Ilość słów
6774
15 Ilość słów
4904

Wyrazy kończące się literę M

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 69
4 245
5 1815
6 5832
7 12101
8 22179
9 33408
10 46213
11 55109
12 57373
13 55180
14 50308
15 41563

Rozkład wyrazów kończących się literą M

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
69
4 Ilość słów
245
5 Ilość słów
1815
6 Ilość słów
5832
7 Ilość słów
12101
8 Ilość słów
22179
9 Ilość słów
33408
10 Ilość słów
46213
11 Ilość słów
55109
12 Ilość słów
57373
13 Ilość słów
55180
14 Ilość słów
50308
15 Ilość słów
41563

Wystąpienia litery M w słowach polskich

Ilość wystąpień litery M Ilość słów
0 1866623
1 1022295
2 136350
3 5377
4 187
5 7

Rozkład słow według wystąpień litery M

0 Ilość słów
1866623
1 Ilość słów
1022295
2 Ilość słów
136350
3 Ilość słów
5377
4 Ilość słów
187
5 Ilość słów
7

Litera N w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera U w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Z w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 43
4 293
5 1329
6 3836
7 8941
8 16055
9 24393
10 30950
11 33707
12 32332
13 27469
14 21764
15 16221

Rozkład wyrazów na literę Z

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
293
5 Ilość słów
1329
6 Ilość słów
3836
7 Ilość słów
8941
8 Ilość słów
16055
9 Ilość słów
24393
10 Ilość słów
30950
11 Ilość słów
33707
12 Ilość słów
32332
13 Ilość słów
27469
14 Ilość słów
21764
15 Ilość słów
16221

Wyrazy kończące się literę Z

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 46
4 188
5 418
6 988
7 1969
8 3417
9 4970
10 5198
11 4578
12 3471
13 2339
14 1457
15 846

Rozkład wyrazów kończących się literą Z

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
46
4 Ilość słów
188
5 Ilość słów
418
6 Ilość słów
988
7 Ilość słów
1969
8 Ilość słów
3417
9 Ilość słów
4970
10 Ilość słów
5198
11 Ilość słów
4578
12 Ilość słów
3471
13 Ilość słów
2339
14 Ilość słów
1457
15 Ilość słów
846

Wystąpienia litery Z w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Z Ilość słów
0 1721858
1 1049916
2 234263
3 23430
4 1302
5 69
6 1

Rozkład słow według wystąpień litery Z

0 Ilość słów
1721858
1 Ilość słów
1049916
2 Ilość słów
234263
3 Ilość słów
23430
4 Ilość słów
1302
5 Ilość słów
69
6 Ilość słów
1

Litera Ż w słowie NIEUŻYCZENIAMI

Wyrazy na literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 39
4 143
5 437
6 764
7 1211
8 1568
9 1747
10 1722
11 1396
12 1005
13 724
14 442
15 295

Rozkład wyrazów na literę Ż

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
143
5 Ilość słów
437
6 Ilość słów
764
7 Ilość słów
1211
8 Ilość słów
1568
9 Ilość słów
1747
10 Ilość słów
1722
11 Ilość słów
1396
12 Ilość słów
1005
13 Ilość słów
724
14 Ilość słów
442
15 Ilość słów
295

Wyrazy kończące się literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 38
4 101
5 172
6 339
7 877
8 2293
9 4551
10 7074
11 8662
12 8703
13 7238
14 5093
15 3160

Rozkład wyrazów kończących się literą Ż

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
38
4 Ilość słów
101
5 Ilość słów
172
6 Ilość słów
339
7 Ilość słów
877
8 Ilość słów
2293
9 Ilość słów
4551
10 Ilość słów
7074
11 Ilość słów
8662
12 Ilość słów
8703
13 Ilość słów
7238
14 Ilość słów
5093
15 Ilość słów
3160

Wystąpienia litery Ż w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ż Ilość słów
0 2820909
1 200617
2 9132
3 181

Rozkład słow według wystąpień litery Ż

0 Ilość słów
2820909
1 Ilość słów
200617
2 Ilość słów
9132
3 Ilość słów
181

Ilość liter w słowie NIEUŻYCZENIAMI: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEUŻYCZENIAMI

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEUŻYCZENIAMI - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty