Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻYCZAJĄCEJ

Z liter NIEUŻYCZAJĄCEJ można ułożyć aż 896 wyrazów - Sprawdź jakie!

14 literowe słowa:

nieużyczającej31,

13 literowe słowa:

nieużyczające28,

12 literowe słowa:

niezjeżający26, cyjanizujące25,

11 literowe słowa:

użyczającej28, niejeżujący27, niejeżująca26, cyjanizując24, cyjanujcież24, nieżyczącej24, cyjanizujże23, nieczującej23, niejuczącej23, nieczającej21, cyjanujecie20,

10 literowe słowa:

użynającej26, nieżującej25, uniżającej25, użyczające25, nieżyjącej24, zżynającej24, cyjanujące23, zniżającej23, cyjanizują22, ucinającej22, nieczujący21, niejuczący21, nieżycząca21, nieżyczące21, użyczajcie21, czniającej20, jajecznicą20, nieczująca20, nieczujące20, niejucząca20, niejuczące20, nieuczącej20, cyjanujcie19, cyniczejże19, nieczający19, zażenujcie19, cyjanizuje18, nieczające18, jajecznicy17, jajecznice16,

9 literowe słowa:

użyczając24, żenującej24, nieżujący23, uniżający23, użynające23, zjeżający23, cyjanując22, cynującej22, nieżująca22, nieżujące22, uniżające22, zjeżające22, cyjanujże21, nicującej21, niejeżący21, nieżyjąca21, nieżyjące21, zniżający21, zżynające21, cynujcież20, niejeżąca20, ucinający20, uznającej20, zniżające20, ucinające19, użyczanej19, użynajcie19, zużyjecie19, cyniczeją18, czniający18, czyniącej18, nieuczący18, uznajcież18, użyczacie18, zjeżajcie18, cyjanizuj17, czniające17, najeżycie17, nauczcież17, nażyjecie17, nieucząca17, nieuczące17, użyczanie17, użyczenia17, użyczenie17, zażyjecie17, zżynajcie17, cynujecie16, jajecznic15, nacieczże15, żeniaczce15, cyniczeje14, nauczycie14, uznajecie14,

8 literowe słowa:

jeżujący24, jeżująca23, jeżujące23, użyczają22, użynając22, żenujący22, uniżając21, zjeżając21, żenująca21, żenujące21, życzącej21, cyjanują20, czującej20, juczącej20, użyczaną20, zażenują20, zżynając20, cynująca19, cynujące19, jeżujcie19, nicujący19, ujajcież19, zniżając19, żeniącej19, czającej18, czujcież18, czyjejże18, juczcież18, nicująca18, nicujące18, ucinając18, uczcijże18, uznający18, użyjecie18, zużyjcie18, jajeczną17, ucinajże17, uznające17, użyczcie17, ziającej17, ziejącej17, znającej17, zżujecie17, żenujcie17, ceniącej16, cyjanuje16, czajcież16, czniając16, nażyjcie16, niecącej16, użyczane16, użyczani16, użyczeni16, użynacie16, zażenuje16, zażyjcie16, zjeżanej16, zjeżaniu16, zjeżeniu16, zjeżycie16, znużycie16, zżyjecie16, życzeniu16, cynujcie15, czniajże15, czujniej15, czyniąca15, czyniące15, jezuiccy15, juczycie15, junaczej15, najeżcie15, zjeżacie15, znajcież15, czujecie14, jaczejce14, jajeczny14, junaczce14, niczyjej14, ujajenie14, zajeżeni14, zjeżanie14, zjeżenia14, zżynacie14, życzenia14, życzenie14, cyniczej13, czajeniu13, jajeczne13, jajeczni13, jenieccy13, juczenia13, juczenie13, ucinaczy13, uczeniej13, uczniacy13, uznajcie13, nauczcie12, ucinacze12, czajenie11, nieaeccy11, naciecze10,

7 literowe słowa:

jeżując22, żującej22, żyjącej21, jeżącej20, nużącej20, użynają20, żenując20, uniżają19, zjeżają19, cynując18, czujący18, juczący18, niżącej18, zżynają18, życząca18, życzące18, cynujże17, czująca17, czujące17, jucząca17, juczące17, nicując17, nucącej17, uczącej17, użyczaj17, użyjcie17, zaciąży17, zjeżaną17, zniżają17, żeniący17, ajencją16, czający16, junaczą16, jużynie16, nicujże16, ucinają16, uznając16, zżujcie16, żeniąca16, żeniące16, żujecie16, cyjanuj15, czające15, czcijże15, incyzją15, jeżeniu15, jeżycie15, jeżynce15, nażyciu15, niczyją15, nużycie15, uczcież15, uczynią15, uznajże15, zażenuj15, zażyciu15, ziający15, ziejący15, znający15, zużycia15, zużycie15, zżyjcie15, żyjecie15, ceniący14, czniają14, czujnej14, czyniąc14, jeżance14, jeżynie14, jucznej14, junaccy14, najeżce14, nauczże14, niecący14, ujajcie14, ziające14, ziejąca14, ziejące14, zjeżany14, zjeżcie14, znające14, znużcie14, życzcie14, ajencyj13, ceniąca13, ceniące13, cieczże13, czujcie13, jeżenia13, juczcie13, junaczy13, nażycie13, niecąca13, niecące13, ujajeni13, zażycie13, zjeżane13, zjeżani13, zjeżeni13, ajencje12, ajencji12, czujnie12, jenajce12, juczeni12, junacie12, junacze12, uczycie12, zacenią12, cucenia11, cucenie11, cyjanie11, czajcie11, incyzja11, incyzje11, nauczce11, nicejce11, niczyja11, niczyje11, niejacy11, uciecze11, ucinacz11, ajencie10, czajeni10, inaczej10, najecie10, uczenia10, uczenie10, uznacie10, zacniej10, zajecie10, znajcie10, naciecz9,

6 literowe słowa:

jeżują20, żujący20, jużyną19, zużyją19, żująca19, żujące19, czyjąż18, jeżący18, nużący18, nużycą18, użyczą18, żenują18, żyjąca18, żyjące18, jeżąca17, jeżące17, jeżyną17, nażyją17, nujcją17, nużąca17, nużące17, zażyją17, żnącej17, życicą17, życząc17, cynują16, czując16, jeżuje16, jucząc16, najeżą16, niżący16, ujajże16, czujną15, czujże15, juczną15, juczże15, jużyna15, nicują15, niżąca15, niżące15, nucący15, uczący15, użynaj15, zaciąż15, zającu15, zużyje15, żeniąc15, żujcie15, czając14, czyjaż14, czyjeż14, czyjże14, nucąca14, nucące14, nujcyj14, nużyca14, nużyce14, ucząca14, uczące14, uniżaj14, uznają14, użycia14, użycie14, użycza14, zaniżą14, zjeżaj14, zużyci14, zżyciu14, żenuje14, żyjcie14, czajże13, enacją13, jeżaci13, jeżcie13, jeżyna13, najeży13, nauczą13, nażyje13, nujcja13, nujcje13, nujcji13, nużcie13, zające13, zanucą13, zażyje13, ziając13, ziejąc13, znając13, zżucia13, zżucie13, zżynaj13, życica13, życice13, żyznej13, ceniąc12, cieczą12, cyjanu12, cynuje12, czujce12, czujny12, czyjej12, czynią12, jeżeni12, juczny12, junacy12, niecąc12, uczcij12, zażyci12, zeżnij12, ziajże12, ziejże12, znajże12, zniżaj12, zżycia12, zżycie12, czujna11, czujne11, czujni11, juczna11, juczne11, juczni11, juncie11, nicuje11, ucinaj11, ujecie11, uniccy11, zaniży11, zniżce11, żeniec11, cuceni10, czajce10, czucia10, czucie10, enacyj10, juanie10, nauczy10, niczyj10, nijacy10, ucince10, uczcie10, uczyni10, uznaje10, zeżnie10, ajenci9, cieczy9, ciency9, czniaj9, enacje9, enacji9, jeniec9, uczeni9, ucznia9, ucznie9, zacnej9, zanuci9, ziejce9, zjecie9, cancie8, cencie8, ciecze8, czacie8, czance8, czecie8, czynie8, naciec8, niecce8, zaciec8, azynie7, enacie7, zaceni7, zacnie7, znacie7,

5 literowe słowa:

użyją18, żując18, zżują17, żyjąc17, jeżąc16, nużąc16, zżyją16, ciąży15, jeżuj15, ujają15, uniżą15, zjeżą15, znużą15, żnący15, życzą15, ciąża14, ciąże14, czują14, juczą14, jużci14, jużyn14, niżąc14, uncją14, użyje14, yuccą14, zużyj14, żnąca14, żnące14, żyzną14, czyją13, czyżu13, jacyż13, jejże13, njają13, nucąc13, nużyc13, ucząc13, użnij13, użyci13, użycz13, zeżną13, zniżą13, zżuje13, żenią13, żenuj13, życiu13, anyżu12, czają12, czuże12, encją12, jajcu12, jeżyn12, nacją12, nażyj12, nuczą12, uczże12, uniży12, użyna12, zając12, zażyj12, zjeży12, znuży12, zżuci12, zżyje12, żucia12, żucie12, życic12, cancą11, cynią11, cynuj11, czcią11, czyiż11, czyża11, czyże11, juczy11, najeż11, niżej11, uncyj11, uniża11, użnie11, ziają11, zieją11, zjeża11, znają11, zżyci11, życia11, życie11, anyże10, azyną10, cenią10, czaju10, czuja10, czuje10, jajec10, juany10, jucie10, nacią10, nicuj10, niecą10, uncja10, uncje10, uncji10, yucca10, yucce10, zacną10, zażec10, zniży10, zżyna10, żynie10, żyzna10, żyzne10, cyjan9, cynij9, czcij9, czuci9, czyja9, czyje9, czynu9, encyj9, jaziu9, jinja9, junie9, juzie9, nacyj9, njaje9, nuczy9, uciec9, uczci9, uznaj9, zaniż9, zniża9, aeccy8, aucie8, cynce8, czaje8, encja8, encje8, encji8, jacie8, jecie8, nacje8, nacji8, nauce8, naucz8, nucie8, nucza8, nucze8, ucina8, uczni8, unica8, cance7, ciecz7, cynia7, cynie7, czyni7, izanu7, jazie7, jenie7, uazie7, zacny7, ziaje7, zieje7, ancie6, cenie6, cezie6, cznia6, enaci6, encie6, izany6, nacie6, necie6, zacne6, zacni6, zecie6, zenie5,

4 literowe słowa:

żują16, żyją15, jeżą14, nużą14, użną14, ciąż13, nyżą13, użyj13, żnąc13, cucą12, cyją12, jeżu12, niżą12, zują12, zżuj12, żuje12, jeży11, nucą11, nuży11, uczą11, zżyj11, żuci11, żyje11, żynu11, ażiu10, cyną10, czyż10, ejże10, jaju10, jeną10, jeża10, jeże10, nają10, niżu10, nuże10, ujaj10, unią10, uniż10, zjeż10, znuż10, żacy10, żnij10, życz10, anyż9, ceną9, cezą9, cycu9, czuj9, juce9, jucz9, juny9, juzy9, nicą9, nyża9, nyże9, yucc9, cuci8, cyja8, cyje8, czyj8, jacy8, jaje8, jazu8, jeja8, juan8, juna8, niże8, njaj8, uczy8, ujai8, unij8, zniż8, zuja8, zuje8, żeni8, żnie8, cacy7, cezu7, cnej7, cyca7, cyce7, czaj7, czui7, jace7, jazy7, jeny7, nuci7, nucz7, uazy7, ucie7, canc6, ceny6, cezy6, ciec6, cyna6, czci6, czyi6, czyn6, jazi6, jena6, naje6, nicy6, niej6, njai6, unia6, unie6, uzie6, uzna6, zaje6, zecy6, zenu6, ziaj6, ziej6, zinu6, znaj6, acie5, azyn5, cena5, ceni5, ceza5, cnie5, czai5, czan5, ecie5, enci5, ince5, naci5, nica5, nice5, zeny5, ziny5, ezie4, izan4, nazi4, zina4,

3 literowe słowa:

już11, żną11, żuj11, żyj10, jeż9, nuż9, uzą9, ciż8, cną8, nyż8, żyn8, ezą7, iże7, jaj7, jej7, jun7, juz7, nią7, niż7, uje7, zuj7, żen7, cyc6, ecu6, ucz6, uzy6, cny5, cyi5, cyn5, czy5, jaz5, jen5, jin5, naj5, uaz5, uza5, uzi5, ziu5, zje5, zui5, acz4, cen4, cez4, cie4, cna4, cne4, cni4, cze4, czi4, ezy4, nic4, yin4, ani3, eza3, nai3, nie3, zen3, zin3, zna3,

2 literowe słowa:

8, 6, 6, że6, aj4, au4, ej4, ja4, je4, nu4, uz4, ce3, ci3, ny3, ee2, en2, ez2, in2, na2, ni2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻYCZAJĄCEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻYCZAJĄCEJ to

nieużyczającej

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieużyczające

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEUŻYCZAJĄCEJ

Ze słowa NIEUŻYCZAJĄCEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻYCZAJĄCEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻYCZAJĄCEJ to

nieużyczającej

. 31 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieużyczające

. wartość punktowa tego słowa to: 28

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty