Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻYCZAJĄCĄ

Z liter NIEUŻYCZAJĄCĄ można ułożyć aż 733 wyrazów - Sprawdź jakie!

13 literowe słowa:

nieużyczającą32,

10 literowe słowa:

użyczającą29, nieżyczącą25, użyczające25, nieczującą24, niejuczącą24, nieczającą22, nieczujący21, niejuczący21, nieżycząca21, użyczajcie21, nieczująca20, niejucząca20, nieczający19,

9 literowe słowa:

użynającą27, nieżującą26, uniżającą26, nieżyjącą25, zżynającą25, użyczając24, zniżającą24, nieżujący23, ucinającą23, uniżający23, użynające23, nieżująca22, uniżające22, czniającą21, nieuczącą21, nieżyjąca21, zniżający21, zżynające21, cynujcież20, ucinający20, zniżające20, ucinające19, użyczanej19, użynajcie19, cyniczeją18, czniający18, czyniącej18, nieuczący18, uznajcież18, użyczacie18, czniające17, nauczcież17, nieucząca17, użyczanie17, użyczenia17, zżynajcie17, nauczycie14,

8 literowe słowa:

żenującą25, ciążącej24, cynującą23, nicującą22, użyczają22, użynając22, żenujący22, uniżając21, uznającą21, żenująca21, życzącej21, użyczaną20, zażenują20, zżynając20, cynująca19, cynujące19, czyniącą19, nicujący19, zniżając19, czujcież18, juczcież18, nicująca18, nicujące18, ucinając18, uczcijże18, uznający18, zużyjcie18, ucinajże17, uznające17, użyczcie17, czajcież16, czniając16, nażyjcie16, użyczane16, użyczani16, użyczeni16, użynacie16, zażyjcie16, zjeżaniu16, znużycie16, życzeniu16, cynujcie15, czniajże15, czyniąca15, czyniące15, jezuiccy15, juczycie15, znajcież15, junaczce14, zżynacie14, życzenia14, cyniczej13, czajeniu13, juczenia13, ucinaczy13, uczniacy13, uznajcie13, nauczcie12, ucinacze12,

7 literowe słowa:

ciążący22, życzącą22, ciążąca21, ciążące21, czującą21, juczącą21, nużącej20, użynają20, zaciążą20, żeniącą20, żenując20, czającą19, uniżają19, cynując18, czujący18, juczący18, niżącej18, ziającą18, ziejącą18, znającą18, zżynają18, życząca18, życzące18, ceniącą17, cynujże17, czująca17, czujące17, jucząca17, juczące17, nicując17, niecącą17, nucącej17, uczącej17, użyczaj17, użyjcie17, zaciąży17, zjeżaną17, zniżają17, żeniący17, czający16, junaczą16, jużynie16, nicujże16, ucinają16, uznając16, zżujcie16, żeniąca16, czające15, czcijże15, incyzją15, nażyciu15, niczyją15, nużycie15, uczcież15, uczynią15, uznajże15, zażenuj15, zażyciu15, ziający15, ziejący15, znający15, zużycia15, zużycie15, zżyjcie15, ceniący14, czniają14, czyniąc14, junaccy14, nauczże14, niecący14, ziające14, ziejąca14, zjeżany14, znające14, znużcie14, życzcie14, ceniąca13, czujcie13, juczcie13, junaczy13, nażycie13, niecąca13, zażycie13, zjeżani13, czujnie12, juczeni12, junacie12, junacze12, uczycie12, zacenią12, cucenia11, cyjanie11, czajcie11, incyzja11, incyzje11, nauczce11, niczyja11, niczyje11, niejacy11, ucinacz11, czajeni10, inaczej10, uczenia10, uznacie10, zacniej10, znajcie10, naciecz9,

6 literowe słowa:

żującą23, żyjącą22, jeżącą21, nużącą21, ciążąc20, żujący20, jużyną19, niżącą19, zużyją19, żująca19, żujące19, czyjąż18, jeżący18, nucącą18, nużący18, nużycą18, uczącą18, użyczą18, żenują18, żyjąca18, żyjące18, jeżąca17, jeżyną17, nażyją17, nużąca17, nużące17, zażyją17, żnącej17, życicą17, życząc17, cynują16, czując16, jucząc16, najeżą16, niżący16, czujną15, czujże15, juczną15, juczże15, jużyna15, nicują15, niżąca15, niżące15, nucący15, uczący15, użynaj15, zaciąż15, zającu15, zużyje15, żeniąc15, żujcie15, czając14, czyjaż14, czyjeż14, czyjże14, nucąca14, nucące14, nużyca14, nużyce14, ucząca14, uczące14, uniżaj14, uznają14, użycia14, użycie14, użycza14, zaniżą14, zużyci14, zżyciu14, żyjcie14, czajże13, enacją13, jeżaci13, jeżyna13, najeży13, nauczą13, nażyje13, nużcie13, zające13, zanucą13, zażyje13, ziając13, ziejąc13, znając13, zżucia13, zżucie13, zżynaj13, życica13, życice13, żyznej13, ceniąc12, cieczą12, cyjanu12, cynuje12, czujce12, czujny12, czynią12, juczny12, junacy12, niecąc12, uczcij12, zażyci12, zeżnij12, ziajże12, znajże12, zniżaj12, zżycia12, zżycie12, czujna11, czujne11, czujni11, juczna11, juczne11, juczni11, juncie11, nicuje11, ucinaj11, uniccy11, zaniży11, zniżce11, cuceni10, czajce10, czucia10, czucie10, enacyj10, juanie10, nauczy10, niczyj10, nijacy10, ucince10, uczcie10, uczyni10, uznaje10, ajenci9, cieczy9, ciency9, czniaj9, enacji9, uczeni9, ucznia9, ucznie9, zacnej9, zanuci9, cancie8, czacie8, czance8, czynie8, naciec8, zaciec8, azynie7, zaceni7, zacnie7, znacie7,

5 literowe słowa:

ciążą18, użyją18, żnącą18, żując18, zżują17, żyjąc17, jeżąc16, nużąc16, zżyją16, ciąży15, uniżą15, zjeżą15, znużą15, żnący15, życzą15, ciąża14, ciąże14, czują14, juczą14, jużci14, jużyn14, niżąc14, uncją14, użyje14, yuccą14, zużyj14, żnąca14, żnące14, żyzną14, czyją13, czyżu13, jacyż13, nucąc13, nużyc13, ucząc13, użnij13, użyci13, użycz13, zeżną13, zniżą13, zżuje13, żenią13, żenuj13, życiu13, anyżu12, czają12, czuże12, encją12, jeżyn12, nacją12, nażyj12, nuczą12, uczże12, uniży12, użyna12, zając12, zażyj12, zjeży12, znuży12, zżuci12, zżyje12, żucia12, żucie12, życic12, cancą11, cynią11, cynuj11, czcią11, czyiż11, czyża11, czyże11, juczy11, najeż11, niżej11, uncyj11, uniża11, użnie11, ziają11, zieją11, zjeża11, znają11, zżyci11, życia11, życie11, anyże10, azyną10, cenią10, czaju10, czuja10, czuje10, juany10, jucie10, nacią10, nicuj10, niecą10, uncja10, uncje10, uncji10, yucca10, yucce10, zacną10, zażec10, zniży10, zżyna10, żynie10, żyzna10, żyzne10, cyjan9, cynij9, czcij9, czuci9, czyja9, czyje9, czynu9, encyj9, jaziu9, junie9, juzie9, nacyj9, nuczy9, uciec9, uczci9, uznaj9, zaniż9, zniża9, aeccy8, aucie8, cynce8, czaje8, encja8, encji8, jacie8, nacje8, nacji8, nauce8, naucz8, nucie8, nucza8, nucze8, ucina8, uczni8, unica8, cance7, ciecz7, cynia7, cynie7, czyni7, izanu7, jazie7, uazie7, zacny7, ziaje7, ancie6, cznia6, enaci6, izany6, nacie6, zacne6, zacni6,

4 literowe słowa:

żują16, żyją15, jeżą14, nużą14, użną14, ciąż13, nyżą13, użyj13, żnąc13, cucą12, cyją12, jeżu12, niżą12, zują12, zżuj12, żuje12, jeży11, nucą11, nuży11, uczą11, zżyj11, żuci11, żyje11, żynu11, ażiu10, cyną10, czyż10, jeną10, jeża10, nają10, niżu10, nuże10, unią10, uniż10, zjeż10, znuż10, żacy10, żnij10, życz10, anyż9, ceną9, cezą9, cycu9, czuj9, juce9, jucz9, juny9, juzy9, nicą9, nyża9, nyże9, yucc9, cuci8, cyja8, cyje8, czyj8, jacy8, jazu8, juan8, juna8, niże8, uczy8, ujai8, unij8, zniż8, zuja8, zuje8, żeni8, żnie8, cacy7, cezu7, cnej7, cyca7, cyce7, czaj7, czui7, jace7, jazy7, jeny7, nuci7, nucz7, uazy7, ucie7, canc6, ceny6, cezy6, ciec6, cyna6, czci6, czyi6, czyn6, jazi6, jena6, naje6, nicy6, niej6, njai6, unia6, unie6, uzie6, uzna6, zaje6, zecy6, zenu6, ziaj6, ziej6, zinu6, znaj6, acie5, azyn5, cena5, ceni5, ceza5, cnie5, czai5, czan5, enci5, ince5, naci5, nica5, nice5, zeny5, ziny5, izan4, nazi4, zina4,

3 literowe słowa:

już11, żną11, żuj11, żyj10, jeż9, nuż9, uzą9, ciż8, cną8, nyż8, żyn8, ezą7, iże7, jun7, juz7, nią7, niż7, uje7, zuj7, żen7, cyc6, ecu6, ucz6, uzy6, cny5, cyi5, cyn5, czy5, jaz5, jen5, jin5, naj5, uaz5, uza5, uzi5, ziu5, zje5, zui5, acz4, cen4, cez4, cie4, cna4, cne4, cni4, cze4, czi4, ezy4, nic4, yin4, ani3, eza3, nai3, nie3, zen3, zin3, zna3,

2 literowe słowa:

8, 6, 6, że6, aj4, au4, ej4, ja4, je4, nu4, uz4, ce3, ci3, ny3, en2, ez2, in2, na2, ni2, za2, ze2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻYCZAJĄCĄ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻYCZAJĄCĄ to

nieużyczającą

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieczającą

. Ilość liter: 10

Anagramy ze słowa NIEUŻYCZAJĄCĄ

Ze słowa NIEUŻYCZAJĄCĄ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻYCZAJĄCĄ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻYCZAJĄCĄ to

nieużyczającą

. 32 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

użyczającą

. wartość punktowa tego słowa to: 29

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty