Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻALAJĄCYCH

Z liter NIEUŻALAJĄCYCH można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieużalających32,

13 literowe słowa:

nielażujących31, nieuchylająca27,

12 literowe słowa:

nieużalający27, nieżachający27, alienujących26, niehyclująca26, nachylajcież24, nieacylująca24,

11 literowe słowa:

użalających29, nieżujących28, uniżających28, nielażujący26, halucynacją25, nielażująca25, nieżalących25, uchylajcież25, niehulający24, nachylające23, nahulajcież23, niechlający23, niehulająca23, nachlajcież22, nieachający22, niechlająca22, niehycająca22, halucynacje21, halucynacji21, nachylajcie19,

10 literowe słowa:

lażujących28, żelujących28, żenujących27, hyclujcież24, należących24, nielżących24, uchylająca24, uchylające24, inhalujący23, niuchający23, uchlajcież23, acylujcież22, inhalująca22, inhalujące22, nachylając22, niuchająca22, niuchające22, alienujący21, nachylajże21, użyleniach21, alienująca20, nachylcież20, niechyląca20, uchylajcie20, użaleniach20, żylenicach20, nahulajcie18, lineacjach17, nachlajcie17, nachylacie16,

9 literowe słowa:

użalający24, żachający24, hyclująca23, hyclujące23, nieżujący23, uchylając23, uniżający23, użalające23, użynająca23, użynające23, żachające23, nieżująca22, uchylajże22, uniżająca22, uniżające22, żeniących22, acylująca21, acylujące21, cuchnijże21, hulajcież21, inhalując21, nacechują21, niechlują21, nieżyjąca21, niuchając21, uchylcież21, ucichajże21, chlajcież20, cynujcież20, hycajcież20, inhalujże20, leciuchną20, nachylają20, nahulajże20, nieżalący20, niuchajże20, ucinający20, achajcież19, alienując19, ciachajże19, hejnalicą19, hyclujcie19, inhalacją19, leniących19, nachlajże19, nieżaląca19, ucinająca19, ucinające19, ulżeniach19, użalajcie19, użynajcie19, żachajcie19, caluchnej18, eluacjach18, lunacjach18, nażyciach18, uchlajcie18, uchylanej18, żalnicach18, acylujcie17, alienacją17, euancjach17, leciuchny17, leucynach17, lineażach17, niechluja17, uchylacie17, żaleniach17, hejnalicy16, inhalacyj16, leciuchna16, lenicjach16, uchylania16, uchylanie16, uchylenia16, ujechania16, ciachanej15, hejnalica15, inhalacje15, nachylcie15, nahulacie15, najechali15, alienacyj14, nachlacie14,

8 literowe słowa:

żujących25, jeżących23, lażujący23, nużących23, żelujący23, hyclując22, lażująca22, lażujące22, leżących22, liżących22, użalając22, użynając22, żachając22, żalących22, żelująca22, żenujący22, hecujący21, hulający21, hyclujże21, nażelują21, niżących21, uchylają21, uniżając21, żenująca21, acylując20, celujący20, chlający20, chlejący20, chylącej20, hecująca20, hulająca20, hulające20, jużynach20, lejących20, licujący20, niechyżą20, uchlajże20, ucichają20, achający19, acylujże19, caluchną19, celująca19, chlająca19, chlające19, chlejąca19, cynująca19, cynujące19, hulnijże19, hycająca19, hycające19, inhalują19, licująca19, licujące19, nahulają19, należący19, nicujący19, nielżący19, niuchają19, nużycach19, uchylaną19, ujechaną19, ulżyjcie19, użyciach19, żulicach19, żylenicą19, achające18, anulacją18, chylcież18, ciachają18, hycnijże18, jeżynach18, lażujcie18, nacelują18, nachlają18, nachleją18, należąca18, nicująca18, nicujące18, nielżąca18, ucinając18, achnijże17, alienują17, elucjach17, licencją17, nachylże17, uchylnej17, ucinajże17, żachaniu17, caluchny16, ciachaną16, hulajcie16, leżniach16, lineacją16, lżeniach16, nacechuj16, najeżyli16, nażyjcie16, niechluj16, niechyża16, nieclący16, uchlanej16, uchylcie16, ujechali16, ujechany16, użalacie16, użylenia16, użynacie16, żachacie16, anulacyj15, caluchna15, caluchne15, caluchni15, chlajcie15, chyleniu15, cyjanach15, cynujcie15, hycajcie15, inhaluje15, jechaniu15, lacunach15, leniuchy15, nachylaj15, najeżali15, należyci15, niecląca15, uchlacie15, uchylana15, uchylane15, uchylani15, uchyleni15, uchylnie15, ujechana15, ujechani15, użalanie15, użalenia15, żachanie15, żylenica15, achajcie14, anulacje14, anulacji14, chcianej14, chlajnie14, chylacie14, cielnych14, enacjach14, hejnalic14, lejniach14, leniucha14, licencyj14, uchlania14, uchlanie14, ulaniach14, chylenia13, ciachany13, cleniach13, jechania13, lanciach13, licencja13, lineacyj13, ajlancie12, alianccy12, chanacie12, ciachane12, lineacja12, nielaccy12,

7 literowe słowa:

lażując21, lżących21, żelując21, hyclują20, nużącej20, użalają20, użynają20, żachają20, żenując20, żnących20, cechują19, chlujną19, ciążach19, hecując19, hulając19, liżącej19, uchlają19, uchleją19, uniżają19, żalącej19, żelichą19, acylują18, celując18, chlając18, chlejąc18, chujnią18, cynując18, hulajże18, hycając18, leżuchy18, licując18, niżącej18, uchylną18, uchylże18, achając17, chlajną17, chlajże17, chyląca17, chylące17, cynujże17, eluacją17, hycajże17, leżucha17, licujże17, lunacją17, należąc17, nicując17, nucącej17, uchlaną17, ucichną17, uciechą17, ulażach17, użyjcie17, żalnicą17, żeniący17, żuciach17, żuliach17, achajże16, achylią16, chlujny16, heliają16, hycluje16, jużynie16, leucyną16, lżyjcie16, nachylą16, nażeluj16, nicujże16, uchylaj16, ucinają16, ulżycie16, żachnij16, żalnych16, żelichy16, żeniąca16, życiach16, anyżach15, chcianą15, chlujna15, chlujne15, chlujni15, ciachną15, cielący15, cuchnij15, juchcie15, lenicją15, nażyciu15, nużycie15, ucichaj15, uncjach15, użalcie15, użynali15, żachali15, żelicha15, achylij14, acyluje14, celnicą14, ceniący14, chlajny14, chujnia14, chujnie14, cieląca14, ciulach14, clinchu14, eluacyj14, hażance14, inhaluj14, jelcach14, juanach14, junaccy14, launchy14, lejcach14, lejnych14, leniący14, lineażu14, lunacyj14, nahulaj14, niecący14, niuchaj14, uchlany14, uchylna14, uchylne14, uchylni14, uciechy14, ulanych14, ulicach14, ulżenia14, żachnie14, żaleniu14, żalnicy14, żylenic14, acylach13, alejach13, aleuccy13, alijach13, celnych13, ceniąca13, chanelu13, chceniu13, chlajna13, chlanej13, chlaniu13, chylcie13, ciachaj13, clinchy13, cuchnie13, eluacja13, eluacji13, encjach13, haliccy13, hażanie13, hulacie13, hulance13, hycaniu13, inulach13, jachcie13, jechali13, lajnach13, launche13, leniąca13, leniuch13, lichenu13, lineaży13, lunacja13, lunacje13, lunacji13, naceluj13, nachlaj13, nachlej13, nacjach13, nażycia13, nażycie13, niecąca13, uchlana13, uchlane13, uchlani13, uciecha13, ulenach13, uncjale13, unicach13, żalnica13, żalnice13, achaniu12, achylia12, achylie12, alienuj12, chciany12, chlacie12, chyleni12, clinche12, cyniach12, euancja12, hanaccy12, heliaja12, hulania12, hulanie12, hycacie12, junacie12, lancach12, leicach12, lenicyj12, leucyna12, liceach12, licheny12, lnicach12, nachyla12, nachyli12, nahajce12, niechaj12, yachcie12, żalenia12, acanich11, achacie11, cacanej11, celnicy11, chancie11, chanela11, chaneli11, chcenia11, chciana11, chciane11, chlania11, chlanie11, cucenia11, cyjanie11, elanach11, hycania11, hycanie11, lacunie11, laniach11, leniach11, lenicja11, lianach11, naciach11, nialach11, niejacy11, ulaniec11, acaniej10, achanie10, calacie10, celnica10, cacanie9,

6 literowe słowa:

żujący20, jużyną19, lażują19, żelują19, żująca19, żujące19, jeżący18, lżącej18, nużący18, nużycą18, żenują18, żulicą18, żyjąca18, żyjące18, hecują17, hulają17, jeżąca17, jeżyną17, leżący17, liżący17, nażyją17, nużąca17, nużące17, uchylą17, żachną17, żalący17, żnącej17, życicą17, celują16, chlają16, chleją16, chucią16, chyląc16, chyżej16, cuchną16, cynują16, elucją16, hycają16, leżąca16, leżuch16, licują16, liżąca16, liżące16, najeżą16, niżący16, żaląca16, żalące16, żulach16, achają15, chylże15, clącej15, hycluj15, jeżach15, jużyna15, lażuje15, lejący15, leżnią15, należą15, naliżą15, nicują15, niżąca15, niżące15, nucący15, użalaj15, użynaj15, żachaj15, żeniąc15, żujcie15, żulicy15, cechuj14, chlaną14, cichną14, clijże14, jeżyli14, lacuną14, lecący14, lejąca14, leżach14, lujach14, nucąca14, nucące14, nużyca14, nużyce14, nużyli14, nyżach14, uchlaj14, uchlej14, uniżaj14, użycia14, użycie14, żalach14, żelach14, żelich14, żulica14, żulice14, żyjcie14, żylnej14, żynach14, acyluj13, aliażu13, ażiach13, celicą13, chujni13, cieląc13, ciuchy13, cyjach13, elucyj13, enacją13, hażany13, hulacy13, hulnij13, jeżaci13, jeżyna13, junach13, lecąca13, lejnią13, lunchy13, lynchu13, lżeniu13, lżycie13, najeży13, naleją13, nażyje13, niżach13, nużcie13, uchyla13, uchyli13, żalnej13, życica13, życice13, aliaży12, aulach12, cacaną12, ceniąc12, chciej12, chlajn12, chucie12, ciachu12, cichej12, cielną12, cinchu12, ciucha12, cyjanu12, cynuje12, elucja12, elucji12, hacelu12, hulace12, hycnij12, junacy12, lancią12, launch12, lejach12, leniąc12, lichej12, licuje12, lunach12, lunche12, nahaju12, najeża12, nalecą12, należy12, nażyli12, niecąc12, niuchy12, nulach12, uchaci12, ucicha12, uciech12, żalcie12, żalnic12, acanią11, achnij11, aliaże11, calach11, celach11, chlany11, cielcu11, clinch11, cynach11, echinu11, halnej11, hulnie11, hycali11, jenach11, juncie11, lacuny11, lanych11, leucyn11, leżnia11, licach11, lineaż11, lynche11, lżenia11, nachyl11, nahula11, najach11, naliże11, nicuje11, niucha11, ucinaj11, ulanej11, uniach11, uniccy11, achali10, aliach10, auleci10, cenach10, chacie10, chanel10, chlana10, chlane10, chlani10, ciacha10, cincha10, cinche10, cleniu10, cuceni10, echiny10, enacyj10, hacela10, haceli10, helany10, huanie10, hycnie10, juanie10, lacuna10, laiccy10, lancij10, lichen10, linach10, linccy10, nachla10, nahaje10, nicach10, nijacy10, nilach10, ucince10, achnie9, ajenci9, cacany9, calcia9, celica9, celnic9, chanie9, cielca9, cielny9, ciency9, enacja9, enacji9, lajnie9, lejnia9, ulania9, ulanie9, acance8, cacane8, cacani8, cancie8, cielna8, clenia8, lancia8, lancie8, naciec8, naleci8, acanie7,

5 literowe słowa:

chyżą17, żyjąc17, lżący16, uleżą16, uliżą16, użalą16, żulią16, ciąży15, ulżyj15, uniżą15, żnący15, żylną15, chylą14, jużci14, jużyn14, lażuj14, użyje14, yuccą14, żalną14, żeluj14, żulij14, chyża13, hycną13, jacyż13, juchy13, ulaży13, użnij13, żenią13, żenuj13, żulic13, anyżu12, chuja12, chuje12, hajcu12, hecuj12, hyclu12, inulą12, jeżyn12, jucha12, nażyj12, uchyl12, ulaną12, ulaże12, uleną12, uliże12, użala12, użali12, użyna12, żacha12, żucia12, żucie12, żulia12, żulie12, celuj11, cynią11, haclu11, hycaj11, jelcu11, lachu11, lejcu11, lichu11, licuj11, lunch11, najeż11, niżej11, uchla11, ulach11, uniża11, użnie11, żalny11, żylna11, aliaż10, anyże10, chanu10, chyli10, elaną10, hajce10, hucie10, hycel10, hycla10, hycle10, hycli10, juany10, jucie10, lachy10, lechy10, lenią10, leżni10, lianą10, lichy10, lynch10, lżeni10, należ10, naliż10, nialą10, nicuj10, uncje10, uncji10, yucca10, żalna10, żalne10, żalni10, alach9, chale9, chany9, chile9, ciula9, ciule9, hacel9, hacla9, hacle9, hacli9, halce9, ilach9, jelca9, juana9, junie9, laccy9, lacha9, lacun9, lajce9, lajny9, lecha9, lejca9, lejny9, licha9, liche9, lnach9, lucie9, nulce9, uciec9, ulany9, uleci9, ulica9, ulice9, acanu8, aeccy8, aleja8, alija8, alije8, aucie8, celic8, chana8, china8, encji8, hacie8, hecna8, inula8, inule8, lajna8, lanej8, laniu8, lejna8, lejni8, leniu8, lunie8, nacji8, nalej8, nauce8, nucie8, ucina8, ulana8, ulane8, ulani8, ulena8, unica8, alcie7, cance7, celna7, celni7, cleni7, elany7, lanca7, lance7, leica7, liany7, licea7, lince7, lnica7, lnice7, acani6, ancie6, elana6, enaci6, lania6, lanie6, lenia6, liana6, nacie6, niala6, niale6,Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻALAJĄCYCH

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻALAJĄCYCH to

nieużalających

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nielażujących

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEUŻALAJĄCYCH

Ze słowa NIEUŻALAJĄCYCH nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻALAJĄCYCH - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻALAJĄCYCH to

nieużalających

. 32 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nielażujących

. wartość punktowa tego słowa to: 31

Informacje szczegółowe o słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Samogłoski

Ilość samogłosek: 7

Występujące samogłoski: A, A, E, I, U, Y, Ą

Spółgłoski

Ilość spółgłosek: 7

Występujące spółgłoski: C, C, H, J, L, N, Ż

Litery

Ilość wszystkich liter: 14

Litery w słowie NIEUŻALAJĄCYCH w kolejności alfabetycznej: A, A, C, C, E, H, I, J, L, N, U, Y, Ą, Ż

W kolejności odwrtotnej do alfabetycznej: Ż, Ą, Y, U, N, L, J, I, H, E, C, C, A, A


Jak prawidłowo wymawiać słowo NIEUŻALAJĄCYCHAnaliza liter - słowo NIEUŻALAJĄCYCH

Słowo NIEUŻALAJĄCYCH po usunięciu powtarzających się znaków, złożone jest z liter: A, Ą, C, E, H, I, J, L, N, U, Y, Ż . Poniżej przeanalizujemy każdą z z nich.

Litera A w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę A

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 59
4 271
5 732
6 1805
7 3516
8 5407
9 7531
10 9234
11 9715
12 9145
13 7672
14 6185
15 4643

Rozkład wyrazów na literę A

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
59
4 Ilość słów
271
5 Ilość słów
732
6 Ilość słów
1805
7 Ilość słów
3516
8 Ilość słów
5407
9 Ilość słów
7531
10 Ilość słów
9234
11 Ilość słów
9715
12 Ilość słów
9145
13 Ilość słów
7672
14 Ilość słów
6185
15 Ilość słów
4643

Wyrazy kończące się literę A

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 83
4 879
5 3140
6 6566
7 12471
8 19154
9 26059
10 31032
11 32614
12 32051
13 29784
14 25122
15 19028

Rozkład wyrazów kończących się literą A

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
83
4 Ilość słów
879
5 Ilość słów
3140
6 Ilość słów
6566
7 Ilość słów
12471
8 Ilość słów
19154
9 Ilość słów
26059
10 Ilość słów
31032
11 Ilość słów
32614
12 Ilość słów
32051
13 Ilość słów
29784
14 Ilość słów
25122
15 Ilość słów
19028

Wystąpienia litery A w słowach polskich

Ilość wystąpień litery A Ilość słów
0 891858
1 1261627
2 691472
3 167614
4 17526
5 727
6 15

Rozkład słow według wystąpień litery A

0 Ilość słów
891858
1 Ilość słów
1261627
2 Ilość słów
691472
3 Ilość słów
167614
4 Ilość słów
17526
5 Ilość słów
727
6 Ilość słów
15

Litera Ą w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę Ą

Ilość liter Ilość słów
4 5
5 2
6 4

Rozkład wyrazów na literę Ą

4 Ilość słów
5
5 Ilość słów
2
6 Ilość słów
4

Wyrazy kończące się literę Ą

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 55
4 622
5 2407
6 5011
7 9657
8 14794
9 19613
10 22662
11 24010
12 23880
13 22115
14 18686
15 14273

Rozkład wyrazów kończących się literą Ą

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
55
4 Ilość słów
622
5 Ilość słów
2407
6 Ilość słów
5011
7 Ilość słów
9657
8 Ilość słów
14794
9 Ilość słów
19613
10 Ilość słów
22662
11 Ilość słów
24010
12 Ilość słów
23880
13 Ilość słów
22115
14 Ilość słów
18686
15 Ilość słów
14273

Wystąpienia litery Ą w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ą Ilość słów
0 2617353
1 385358
2 27568
3 560

Rozkład słow według wystąpień litery Ą

0 Ilość słów
2617353
1 Ilość słów
385358
2 Ilość słów
27568
3 Ilość słów
560

Litera C w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę C

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 63
4 290
5 1045
6 2402
7 4536
8 6709
9 8588
10 9304
11 8895
12 7651
13 5847
14 4370
15 3278

Rozkład wyrazów na literę C

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
290
5 Ilość słów
1045
6 Ilość słów
2402
7 Ilość słów
4536
8 Ilość słów
6709
9 Ilość słów
8588
10 Ilość słów
9304
11 Ilość słów
8895
12 Ilość słów
7651
13 Ilość słów
5847
14 Ilość słów
4370
15 Ilość słów
3278

Wyrazy kończące się literę C

Ilość liter Ilość słów
3 32
4 86
5 238
6 589
7 987
8 1691
9 2411
10 2552
11 2209
12 1662
13 1100
14 647
15 326

Rozkład wyrazów kończących się literą C

3 Ilość słów
32
4 Ilość słów
86
5 Ilość słów
238
6 Ilość słów
589
7 Ilość słów
987
8 Ilość słów
1691
9 Ilość słów
2411
10 Ilość słów
2552
11 Ilość słów
2209
12 Ilość słów
1662
13 Ilość słów
1100
14 Ilość słów
647
15 Ilość słów
326

Wystąpienia litery C w słowach polskich

Ilość wystąpień litery C Ilość słów
0 1828059
1 1011929
2 177312
3 13063
4 471
5 5

Rozkład słow według wystąpień litery C

0 Ilość słów
1828059
1 Ilość słów
1011929
2 Ilość słów
177312
3 Ilość słów
13063
4 Ilość słów
471
5 Ilość słów
5

Litera E w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę E

Ilość liter Ilość słów
2 16
3 48
4 144
5 301
6 770
7 1599
8 2507
9 3546
10 4159
11 4574
12 4567
13 3835
14 3074
15 2312

Rozkład wyrazów na literę E

2 Ilość słów
16
3 Ilość słów
48
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
301
6 Ilość słów
770
7 Ilość słów
1599
8 Ilość słów
2507
9 Ilość słów
3546
10 Ilość słów
4159
11 Ilość słów
4574
12 Ilość słów
4567
13 Ilość słów
3835
14 Ilość słów
3074
15 Ilość słów
2312

Wyrazy kończące się literę E

Ilość liter Ilość słów
2 15
3 47
4 383
5 2178
6 5958
7 13260
8 22915
9 33958
10 43678
11 48874
12 50796
13 50385
14 46122
15 39103

Rozkład wyrazów kończących się literą E

2 Ilość słów
15
3 Ilość słów
47
4 Ilość słów
383
5 Ilość słów
2178
6 Ilość słów
5958
7 Ilość słów
13260
8 Ilość słów
22915
9 Ilość słów
33958
10 Ilość słów
43678
11 Ilość słów
48874
12 Ilość słów
50796
13 Ilość słów
50385
14 Ilość słów
46122
15 Ilość słów
39103

Wystąpienia litery E w słowach polskich

Ilość wystąpień litery E Ilość słów
0 1185534
1 1213782
2 519372
3 102552
4 9303
5 293
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery E

0 Ilość słów
1185534
1 Ilość słów
1213782
2 Ilość słów
519372
3 Ilość słów
102552
4 Ilość słów
9303
5 Ilość słów
293
6 Ilość słów
3

Litera H w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę H

Ilość liter Ilość słów
2 7
3 42
4 174
5 587
6 1066
7 1874
8 2764
9 3855
10 4406
11 4457
12 3757
13 3176
14 2688
15 2039

Rozkład wyrazów na literę H

2 Ilość słów
7
3 Ilość słów
42
4 Ilość słów
174
5 Ilość słów
587
6 Ilość słów
1066
7 Ilość słów
1874
8 Ilość słów
2764
9 Ilość słów
3855
10 Ilość słów
4406
11 Ilość słów
4457
12 Ilość słów
3757
13 Ilość słów
3176
14 Ilość słów
2688
15 Ilość słów
2039

Wyrazy kończące się literę H

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 7
4 53
5 153
6 1106
7 3490
8 6746
9 11924
10 17483
11 23800
12 28647
13 30684
14 31231
15 29979

Rozkład wyrazów kończących się literą H

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
7
4 Ilość słów
53
5 Ilość słów
153
6 Ilość słów
1106
7 Ilość słów
3490
8 Ilość słów
6746
9 Ilość słów
11924
10 Ilość słów
17483
11 Ilość słów
23800
12 Ilość słów
28647
13 Ilość słów
30684
14 Ilość słów
31231
15 Ilość słów
29979

Wystąpienia litery H w słowach polskich

Ilość wystąpień litery H Ilość słów
0 2654541
1 360594
2 15505
3 199

Rozkład słow według wystąpień litery H

0 Ilość słów
2654541
1 Ilość słów
360594
2 Ilość słów
15505
3 Ilość słów
199

Litera I w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę I

Ilość liter Ilość słów
2 8
3 39
4 144
5 319
6 648
7 1249
8 1962
9 2595
10 3574
11 3730
12 3750
13 3235
14 2620
15 1938

Rozkład wyrazów na literę I

2 Ilość słów
8
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
144
5 Ilość słów
319
6 Ilość słów
648
7 Ilość słów
1249
8 Ilość słów
1962
9 Ilość słów
2595
10 Ilość słów
3574
11 Ilość słów
3730
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
3235
14 Ilość słów
2620
15 Ilość słów
1938

Wyrazy kończące się literę I

Ilość liter Ilość słów
2 11
3 64
4 517
5 2118
6 5704
7 13147
8 22788
9 34327
10 43392
11 51181
12 55175
13 53558
14 49383
15 43225

Rozkład wyrazów kończących się literą I

2 Ilość słów
11
3 Ilość słów
64
4 Ilość słów
517
5 Ilość słów
2118
6 Ilość słów
5704
7 Ilość słów
13147
8 Ilość słów
22788
9 Ilość słów
34327
10 Ilość słów
43392
11 Ilość słów
51181
12 Ilość słów
55175
13 Ilość słów
53558
14 Ilość słów
49383
15 Ilość słów
43225

Wystąpienia litery I w słowach polskich

Ilość wystąpień litery I Ilość słów
0 966757
1 1262697
2 630934
3 153279
4 16575
5 594
6 3

Rozkład słow według wystąpień litery I

0 Ilość słów
966757
1 Ilość słów
1262697
2 Ilość słów
630934
3 Ilość słów
153279
4 Ilość słów
16575
5 Ilość słów
594
6 Ilość słów
3

Litera J w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 43
4 196
5 520
6 892
7 1407
8 1979
9 2274
10 2488
11 2528
12 2286
13 1939
14 1581
15 1112

Rozkład wyrazów na literę J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
43
4 Ilość słów
196
5 Ilość słów
520
6 Ilość słów
892
7 Ilość słów
1407
8 Ilość słów
1979
9 Ilość słów
2274
10 Ilość słów
2488
11 Ilość słów
2528
12 Ilość słów
2286
13 Ilość słów
1939
14 Ilość słów
1581
15 Ilość słów
1112

Wyrazy kończące się literę J

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 53
4 166
5 740
6 2134
7 4558
8 7512
9 10685
10 14289
11 17017
12 18699
13 19603
14 18656
15 16262

Rozkład wyrazów kończących się literą J

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
53
4 Ilość słów
166
5 Ilość słów
740
6 Ilość słów
2134
7 Ilość słów
4558
8 Ilość słów
7512
9 Ilość słów
10685
10 Ilość słów
14289
11 Ilość słów
17017
12 Ilość słów
18699
13 Ilość słów
19603
14 Ilość słów
18656
15 Ilość słów
16262

Wystąpienia litery J w słowach polskich

Ilość wystąpień litery J Ilość słów
0 2402680
1 583904
2 42833
3 1399
4 23

Rozkład słow według wystąpień litery J

0 Ilość słów
2402680
1 Ilość słów
583904
2 Ilość słów
42833
3 Ilość słów
1399
4 Ilość słów
23

Litera L w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę L

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 81
4 372
5 1029
6 1862
7 3107
8 4576
9 5373
10 5524
11 4935
12 3750
13 2735
14 1819
15 1114

Rozkład wyrazów na literę L

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
81
4 Ilość słów
372
5 Ilość słów
1029
6 Ilość słów
1862
7 Ilość słów
3107
8 Ilość słów
4576
9 Ilość słów
5373
10 Ilość słów
5524
11 Ilość słów
4935
12 Ilość słów
3750
13 Ilość słów
2735
14 Ilość słów
1819
15 Ilość słów
1114

Wyrazy kończące się literę L

Ilość liter Ilość słów
2 4
3 63
4 146
5 387
6 485
7 386
8 352
9 219
10 153
11 85
12 44
13 23
14 12
15 5

Rozkład wyrazów kończących się literą L

2 Ilość słów
4
3 Ilość słów
63
4 Ilość słów
146
5 Ilość słów
387
6 Ilość słów
485
7 Ilość słów
386
8 Ilość słów
352
9 Ilość słów
219
10 Ilość słów
153
11 Ilość słów
85
12 Ilość słów
44
13 Ilość słów
23
14 Ilość słów
12
15 Ilość słów
5

Wystąpienia litery L w słowach polskich

Ilość wystąpień litery L Ilość słów
0 2260431
1 725030
2 44309
3 1039
4 30

Rozkład słow według wystąpień litery L

0 Ilość słów
2260431
1 Ilość słów
725030
2 Ilość słów
44309
3 Ilość słów
1039
4 Ilość słów
30

Litera N w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę N

Ilość liter Ilość słów
2 5
3 49
4 232
5 868
6 1821
7 4730
8 10859
9 21699
10 40594
11 68766
12 102343
13 132805
14 150507
15 147124

Rozkład wyrazów na literę N

2 Ilość słów
5
3 Ilość słów
49
4 Ilość słów
232
5 Ilość słów
868
6 Ilość słów
1821
7 Ilość słów
4730
8 Ilość słów
10859
9 Ilość słów
21699
10 Ilość słów
40594
11 Ilość słów
68766
12 Ilość słów
102343
13 Ilość słów
132805
14 Ilość słów
150507
15 Ilość słów
147124

Wyrazy kończące się literę N

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 73
4 180
5 516
6 961
7 1015
8 1138
9 966
10 822
11 693
12 508
13 347
14 223
15 121

Rozkład wyrazów kończących się literą N

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
73
4 Ilość słów
180
5 Ilość słów
516
6 Ilość słów
961
7 Ilość słów
1015
8 Ilość słów
1138
9 Ilość słów
966
10 Ilość słów
822
11 Ilość słów
693
12 Ilość słów
508
13 Ilość słów
347
14 Ilość słów
223
15 Ilość słów
121

Wystąpienia litery N w słowach polskich

Ilość wystąpień litery N Ilość słów
0 1343316
1 1142049
2 468793
3 72920
4 3717
5 44

Rozkład słow według wystąpień litery N

0 Ilość słów
1343316
1 Ilość słów
1142049
2 Ilość słów
468793
3 Ilość słów
72920
4 Ilość słów
3717
5 Ilość słów
44

Litera U w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę U

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 44
4 303
5 946
6 2567
7 5004
8 7939
9 10748
10 12429
11 12623
12 11289
13 9626
14 7618
15 5832

Rozkład wyrazów na literę U

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
44
4 Ilość słów
303
5 Ilość słów
946
6 Ilość słów
2567
7 Ilość słów
5004
8 Ilość słów
7939
9 Ilość słów
10748
10 Ilość słów
12429
11 Ilość słów
12623
12 Ilość słów
11289
13 Ilość słów
9626
14 Ilość słów
7618
15 Ilość słów
5832

Wyrazy kończące się literę U

Ilość liter Ilość słów
2 13
3 57
4 508
5 1564
6 2993
7 5253
8 8117
9 11972
10 16339
11 20248
12 23321
13 25538
14 25990
15 23825

Rozkład wyrazów kończących się literą U

2 Ilość słów
13
3 Ilość słów
57
4 Ilość słów
508
5 Ilość słów
1564
6 Ilość słów
2993
7 Ilość słów
5253
8 Ilość słów
8117
9 Ilość słów
11972
10 Ilość słów
16339
11 Ilość słów
20248
12 Ilość słów
23321
13 Ilość słów
25538
14 Ilość słów
25990
15 Ilość słów
23825

Wystąpienia litery U w słowach polskich

Ilość wystąpień litery U Ilość słów
0 2181564
1 761498
2 84063
3 3631
4 83

Rozkład słow według wystąpień litery U

0 Ilość słów
2181564
1 Ilość słów
761498
2 Ilość słów
84063
3 Ilość słów
3631
4 Ilość słów
83

Litera Y w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 2
3 4
4 13
5 31
6 39
7 52
8 51
9 29
10 18
11 4
12 7
13 1
14 2

Rozkład wyrazów na literę Y

2 Ilość słów
2
3 Ilość słów
4
4 Ilość słów
13
5 Ilość słów
31
6 Ilość słów
39
7 Ilość słów
52
8 Ilość słów
51
9 Ilość słów
29
10 Ilość słów
18
11 Ilość słów
4
12 Ilość słów
7
13 Ilość słów
1
14 Ilość słów
2

Wyrazy kończące się literę Y

Ilość liter Ilość słów
2 6
3 56
4 699
5 2475
6 6156
7 13195
8 24197
9 39124
10 52808
11 62065
12 64281
13 59940
14 51113
15 39412

Rozkład wyrazów kończących się literą Y

2 Ilość słów
6
3 Ilość słów
56
4 Ilość słów
699
5 Ilość słów
2475
6 Ilość słów
6156
7 Ilość słów
13195
8 Ilość słów
24197
9 Ilość słów
39124
10 Ilość słów
52808
11 Ilość słów
62065
12 Ilość słów
64281
13 Ilość słów
59940
14 Ilość słów
51113
15 Ilość słów
39412

Wystąpienia litery Y w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Y Ilość słów
0 1706682
1 1010985
2 261517
3 45785
4 5529
5 336
6 5

Rozkład słow według wystąpień litery Y

0 Ilość słów
1706682
1 Ilość słów
1010985
2 Ilość słów
261517
3 Ilość słów
45785
4 Ilość słów
5529
5 Ilość słów
336
6 Ilość słów
5

Litera Ż w słowie NIEUŻALAJĄCYCH

Wyrazy na literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 1
3 39
4 143
5 437
6 764
7 1211
8 1568
9 1747
10 1722
11 1396
12 1005
13 724
14 442
15 295

Rozkład wyrazów na literę Ż

2 Ilość słów
1
3 Ilość słów
39
4 Ilość słów
143
5 Ilość słów
437
6 Ilość słów
764
7 Ilość słów
1211
8 Ilość słów
1568
9 Ilość słów
1747
10 Ilość słów
1722
11 Ilość słów
1396
12 Ilość słów
1005
13 Ilość słów
724
14 Ilość słów
442
15 Ilość słów
295

Wyrazy kończące się literę Ż

Ilość liter Ilość słów
2 3
3 38
4 101
5 172
6 339
7 877
8 2293
9 4551
10 7074
11 8662
12 8703
13 7238
14 5093
15 3160

Rozkład wyrazów kończących się literą Ż

2 Ilość słów
3
3 Ilość słów
38
4 Ilość słów
101
5 Ilość słów
172
6 Ilość słów
339
7 Ilość słów
877
8 Ilość słów
2293
9 Ilość słów
4551
10 Ilość słów
7074
11 Ilość słów
8662
12 Ilość słów
8703
13 Ilość słów
7238
14 Ilość słów
5093
15 Ilość słów
3160

Wystąpienia litery Ż w słowach polskich

Ilość wystąpień litery Ż Ilość słów
0 2820909
1 200617
2 9132
3 181

Rozkład słow według wystąpień litery Ż

0 Ilość słów
2820909
1 Ilość słów
200617
2 Ilość słów
9132
3 Ilość słów
181

Ilość liter w słowie NIEUŻALAJĄCYCH: 14

Poniżej przedstawiamy statystyki występowania w języku polskim innych słów 14 literowych. Analiza według pierwszej i ostatniej litery

Zestawienie słow 14 literowych, według pierwszej litery

Pierwsza litera w słowie Ilość słów
A 6185
B 4946
C 4370
D 10521
E 3074
F 2968
G 3001
H 2688
I 2620
J 1581
K 10141
L 1819
M 6774
N 150507
O 14324
P 57138
R 14276
S 15590
T 4940
U 7618
W 20075
Y 2
Z 21764
Ó 7
Ć 105
Ł 446
Ś 995
Ź 13
Ż 442

14 literowe słowa - rozkład według pierwszej litery

A Ilość słów
6185
B Ilość słów
4946
C Ilość słów
4370
D Ilość słów
10521
E Ilość słów
3074
F Ilość słów
2968
G Ilość słów
3001
H Ilość słów
2688
I Ilość słów
2620
J Ilość słów
1581
K Ilość słów
10141
L Ilość słów
1819
M Ilość słów
6774
N Ilość słów
150507
O Ilość słów
14324
P Ilość słów
57138
R Ilość słów
14276
S Ilość słów
15590
T Ilość słów
4940
U Ilość słów
7618
W Ilość słów
20075
Y Ilość słów
2
Z Ilość słów
21764
Ó Ilość słów
7
Ć Ilość słów
105
Ł Ilość słów
446
Ś Ilość słów
995
Ź Ilość słów
13
Ż Ilość słów
442

Zestawienie słow 14 literowych, według litery na którą się kończą

Ostatnia litera w słowie Ilość słów
A 25122
C 647
D 7
E 46122
F 11
G 12
H 31231
I 49383
J 18656
K 507
L 12
M 50308
N 223
O 23699
P 7
R 81
S 11
T 34
U 25990
W 1649
Y 51113
Z 1457
Ą 18686
Ć 2042
Ę 1505
Ł 720
Ń 3819
Ś 10783
Ż 5093

14 literowe słowa - rozkład według litery na którą się kończą

A Ilość słów
25122
C Ilość słów
647
D Ilość słów
7
E Ilość słów
46122
F Ilość słów
11
G Ilość słów
12
H Ilość słów
31231
I Ilość słów
49383
J Ilość słów
18656
K Ilość słów
507
L Ilość słów
12
M Ilość słów
50308
N Ilość słów
223
O Ilość słów
23699
P Ilość słów
7
R Ilość słów
81
S Ilość słów
11
T Ilość słów
34
U Ilość słów
25990
W Ilość słów
1649
Y Ilość słów
51113
Z Ilość słów
1457
Ą Ilość słów
18686
Ć Ilość słów
2042
Ę Ilość słów
1505
Ł Ilość słów
720
Ń Ilość słów
3819
Ś Ilość słów
10783
Ż Ilość słów
5093

Wyszukiwanie słów podobnych do słowa NIEUŻALAJĄCYCH

Jeśli szukasz wyrazów podobnych do wyrazu NIEUŻALAJĄCYCH - skorzystaj z zaawansowanego lub prostego wyszukiwania słów, dostępnego w naszym serwisie. Zaawansowane wyszukiwanie słow pozwala na wykorzystywanie wzorców poszukiwań, również tych korzystających z wyrażeń regularnych. W uproszczonej wersji - wprowadzasz litery, które mają występować w poszukiwanych wyrazach. Linki poniżej.

Zaawansowane wyszukiwanie słów

Proste wyszukiwanie słów


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty