Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻAGLAJĄCYM

Z liter NIEUŻAGLAJĄCYM można ułożyć ponad 1000 wyrazów

14 literowe słowa:

nieużaglającym32,

13 literowe słowa:

nieżaglującym31, nieużaglający30, nieużalającym29,

12 literowe słowa:

negliżującym30, użaglającymi30, angażującymi29, nieżaglujący29, nielażującym28, nieżaglująca28, nieużalający27, niemaglujący26, niemaglująca25, nalegającymi24,

11 literowe słowa:

użaglającym29, żaglującymi29, żeglującymi29, angażującym28, negliżujący28, melanżujący27, negliżująca27, użalającymi27, melanżująca26, naciągajmyż26, nielażujący26, nieżgającym26, żegnającymi26, alegującymi25, glanującymi25, nielażująca25, ulegającymi25, uganiającym24, alienującym23, ganiającemu23, nalegającym23, nielamujący23, niemalujący23, namalujcież22, namulajcież22, nielamująca22, niemalująca22, namielający21,

10 literowe słowa:

żaglującym28, żeglującym28, uciągajmyż27, użaglający27, angażujący26, lażującymi26, negliżując26, użaglające26, użalającym26, żelującymi26, angażujące25, melanżując25, nieżującym25, uniżającym25, żegnającym25, żenującymi25, alegującym24, glancujmyż24, glanującym24, glinującym24, legującymi24, nieżgający24, ulegającym24, ligającemu23, maglujcież23, naciągajże23, negliżujmy23, negującymi23, nieżgająca23, uginającym23, ulegnijmyż23, angażujemy22, emaliujący22, glanujcież22, jagniącemu22, laminujący22, legającymi22, melinujący22, nacelujmyż22, należącymi22, namulający22, nieżalącym22, uganiający22, uganiajmyż22, umielający22, użaglajcie22, alienujący21, alienujmyż21, angażujcie21, emaliująca21, ganiającym21, laminująca21, laminujące21, melinująca21, naciągajmy21, nalegający21, nalegajmyż21, namulające21, niegającym21, uganiające21, umielająca21, użaglanymi21, alienująca20, glancujemy20, umacniajże20, użaglaniem20, namielając19, namalujcie17, namulajcie17,

9 literowe słowa:

żaglujący26, żeglujący26, lażującym25, użaglając25, żaglująca25, żaglujące25, żeglująca25, żelującym25, żgającemu25, angażując24, ciągajmyż24, negliżują24, uciągajże24, użalający24, żenującym24, żgającymi24, legującym23, maglujący23, melanżują23, nieżujący23, uniżający23, użalające23, użynająca23, użynające23, żegnający23, alegujący22, alegujmyż22, glanujący22, glanujmyż22, glinujący22, glinujmyż22, maglująca22, maglujące22, negującym22, niegżącym22, nieżująca22, uciągajmy22, ulegający22, ulegajmyż22, uniżająca22, uniżające22, użaglajmy22, użaglijmy22, żaglujemy22, żegnająca22, alegująca21, angażujmy21, glancujże21, glanująca21, glanujące21, glinująca21, glinujące21, gnającemu21, gnijącemu21, legającym21, ligającym21, mailujący21, należącym21, nielżącym21, nieżyjąca21, uginający21, uginajmyż21, ulegająca21, umilający21, żaglujcie21, aminujący20, animujący20, emaliując20, emanujący20, glamiącej20, gnającymi20, jagniącym20, laminując20, lamujcież20, legacyjną20, legnijmyż20, luminacją20, mailująca20, mailujące20, malujcież20, melinując20, mianujący20, naglącemu20, naglijmyż20, namulając20, nażelujmy20, niemażący20, nieżalący20, uciąganej20, uciąganym20, ucinajmyż20, uganiając20, uginająca20, uginające20, umielając20, umilająca20, umilające20, użaglanej20, użaglanym20, alienując19, aminująca19, aminujące19, animująca19, animujące19, ciąganemu19, emanująca19, ganiający19, ganiajmyż19, ganiącemu19, geminacją19, glancujmy19, laminujże19, mianująca19, mianujące19, naglącymi19, nalegając19, namalujże19, namulajże19, niegający19, niemażąca19, niemglący19, niemulący19, nieżaląca19, uganiajże19, umacniają19, użaglacie19, użalajcie19, użynajcie19, ganiające18, glanujemy18, glinujemy18, laminacją18, maglujcie18, naciągamy18, namulcież18, namyjcież18, niegająca18, niemający18, niemgląca18, niemuląca18, niemyjąca18, ulegnijmy18, użaglanie18, użaglenia18, alienacją17, glanujcie17, glucynami17, jaglanemu17, luminacyj17, malagenią17, nacelujmy17, namielają17, niemająca17, niemyląca17, uganiajmy17, użalaniem17, alienujmy16, eluacjami16, geminacyj16, jaglanymi16, legacjami16, legacyjna16, legacyjni16, luminacja16, luminacje16, lunacjami16, nalegajmy16, agencjami15, ceglanymi15, euancjami15, geminacja15, laminacyj15, leucynami15, malagenij15, negacjami15, alienacyj14, alumnacie14, laminacje14, namulacie14, analcymie13,

8 literowe słowa:

żaglując24, żeglując24, lażujący23, użaglają23, żelujący23, żgającym23, żującymi23, żyjącemu23, angażują22, lażująca22, lażujące22, użalając22, użynając22, żelująca22, żenujący22, ciągajże21, jeżącymi21, legujący21, legujmyż21, liżącemu21, maglując21, nażelują21, nużącymi21, uniżając21, użaglaną21, żaglujmy21, żalącemu21, żeglujmy21, żegnając21, żenująca21, alegując20, celujmyż20, gającemu20, glancują20, glanując20, glinując20, lamujący20, legująca20, leżącymi20, licujmyż20, maglujże20, malujący20, negujący20, negujmyż20, niegżący20, niżącemu20, ugnijmyż20, ulegając20, żalącymi20, acylujże19, ciągajmy19, emulacją19, gającymi19, glanujże19, glinujże19, gnającym19, gnijącym19, lamująca19, lamujące19, lażujemy19, legający19, legajmyż19, lgnącemu19, lgnijmyż19, ligający19, ligajmyż19, mailując19, malująca19, malujące19, migający19, minujący19, należący19, negliżuj19, negująca19, nicujmyż19, niegżąca19, nielżący19, niemżący19, nieżmący19, uciągamy19, uginając19, ulżyjcie19, umiejący19, umilając19, umyjcież19, użaglamy19, użaglimy19, użalajmy19, żeniącym19, żylenicą19, alegacją18, aligacją18, aminując18, amunicją18, angażuje18, animując18, anulacją18, emaliują18, emanując18, ginącemu18, glamiący18, jagniący18, jużynami18, laminują18, lażujcie18, legająca18, leguminą18, lejącymi18, lgnącymi18, ligająca18, ligające18, mailujże18, malejący18, melanżuj18, melinują18, mianując18, migająca18, migające18, minująca18, minujące18, nacelują18, naglącej18, naglącym18, należąca18, namalują18, namulają18, nielżąca18, niemżąca18, nieżmąca18, uciągany18, uganiają18, uginajże18, umajcież18, umiejąca18, umielają18, umilajże18, uniżajmy18, użaglany18, żegnajmy18, alegujmy17, alienują17, aminujże17, animujże17, ciąganej17, ciąganym17, ganiając17, ganiącej17, ganiącym17, glamcież17, glamiąca17, glamiące17, glanujmy17, glinujmy17, gnajcież17, jagniąca17, jagniące17, malejąca17, mianujże17, naciągaj17, naglijże17, nalegają17, nalejmyż17, naumieją17, nużycami17, uciągana17, uciągane17, ucinajże17, ulegajmy17, użaglane17, użaglani17, użagleni17, animacją16, emanacją16, emulacyj16, galaminą16, ganiajże16, glancuje16, jeżynami16, leniącym16, licujemy16, lineacją16, macnijże16, maniącej16, naciągam16, najeżamy16, najeżyli16, nażyjcie16, uginajmy16, umielaną16, użalacie16, użylenia16, użynacie16, alegacyj15, aligacyj15, amunicyj15, anulacyj15, cygajami15, elucjami15, emulacja15, emulacji15, glucynie15, gumilace15, jaglanym15, lamujcie15, legnijmy15, leguminy15, malujcie15, miglancu15, naglijmy15, najeżali15, należyci15, naliżemy15, nażyciem15, nicujemy15, ucinajmy15, użalanie15, użalenia15, żylenica15, alegacji14, aligacje14, amunicja14, amunicje14, analcymu14, ancugami14, ancugiem14, anulacje14, anulacji14, ceglanym14, cynglami14, gamelanu14, ganiajmy14, glamanej14, glamaniu14, iglanemu14, jaglance14, lagunami14, laminuje14, lanugami14, lanugiem14, legumina14, legunami14, namaluje14, namażcie14, uganiamy14, umacniaj14, umajacie14, umilanej14, alumiany13, animacyj13, cyganami13, cyjanami13, emanacyj13, galaminy13, gamelany13, glancami13, lacunami13, lineacyj13, miglanca13, miglance13, nalegamy13, namulcie13, namyjcie13, ulegania13, umajanie13, umajenia13, umielany13, acaniemu12, ajlancie12, animacje12, emanacji12, enacjami12, galancie12, galenami12, galmanie12, glamanie12, lagenami12, lineacja12, magnacie12, nalecimy12, namielaj12, umielana12,

7 literowe słowa:

żaglują22, żeglują22, gżącemu21, lażując21, żelując21, żgający21, lżącemu20, nużącej20, użalają20, użynają20, żenując20, żgająca20, żgające20, legując19, liżącej19, maglują19, mażącej19, uniżają19, żaglicą19, żalącej19, żegnają19, żnącemu19, acylują18, alegują18, glanują18, glinują18, glucyną18, lamując18, lażujmy18, malując18, mglącej18, mulącej18, negując18, niżącej18, uciągaj18, ulegają18, ulejmyż18, użaglaj18, użaglij18, żagluje18, żagnicą18, żelujmy18, angażuj17, cynujże17, eluacją17, gnający17, gnajmyż17, gnącemu17, gnijący17, gnijmyż17, jaglicą17, lamujże17, legacją17, legając17, lgnącej17, licujże17, ligając17, lunacją17, mailują17, malujże17, mglijże17, migając17, minucją17, minując17, należąc17, uciągam17, uginają17, ugnijże17, umiejąc17, umilają17, użaglam17, użnijmy17, użyjcie17, żalnicą17, żeniący17, żenujmy17, żgnijmy17, żymulce17, agencją16, agnacją16, aminują16, animują16, emanują16, gajcież16, ginącej16, glamiąc16, glicyną16, gnająca16, gnające16, gnijąca16, gnijące16, jaglaną16, jagniąc16, jużynie16, legujmy16, leucyną16, lgnijże16, ligajże16, lżyjcie16, malacją16, malejąc16, mianują16, migajże16, milącej16, minujże16, mulcież16, naciągu16, naglący16, nażeluj16, negacją16, negliżu16, nicujże16, ucinają16, ulżycie16, umajaną16, użalamy16, użalimy16, użyciem16, żaglicy16, żeniąca16, żgajcie16, żganemu16, amencją15, ceglaną15, ciągany15, cielmyż15, cyganią15, ganiają15, ganiący15, glamaną15, glancuj15, imająca15, imające15, lenicją15, licujmy15, macajże15, magluje15, majcież15, maligną15, mąceniu15, melanżu15, mgielną15, mylcież15, nagląca15, naglące15, najemcą15, najeżmy15, namulże15, namyjże15, nażyciu15, negliży15, negujmy15, niemulą15, nużycie15, ugnijmy15, ulażami15, umażcie15, umilaną15, uniżamy15, użalcie15, użniemy15, użynali15, żaglami15, żaglica15, żaglice15, żagnicy15, żalnemu15, żegnamy15, żganymi15, żgniemy15, acyluje14, angażem14, ciągana14, ciągane14, cuglami14, cygajem14, eluacyj14, galeiną14, ganiąca14, ganiące14, glanuje14, glinuje14, glucyna14, jaglicy14, jungami14, jungiem14, legacyj14, legajmy14, leniący14, lgnijmy14, ligajmy14, lineażu14, lunacyj14, melanży14, mieląca14, minucyj14, naciąga14, najeżam14, należmy14, naliżmy14, nicujmy14, ulegamy14, ulegnij14, ulżenia14, umyjcie14, żagnica14, żagnice14, żaleniu14, żalnicy14, żalnymi14, żegnali14, żganiem14, żylenic14, agencyj13, agnacyj13, aliażem13, anyżami13, cajgami13, cajgiem13, cingula13, cynglem13, eluacja13, eluacji13, emaliuj13, gajalem13, gajeniu13, galmanu13, galucie13, gemajny13, glajcie13, glejami13, gnijemy13, igumeny13, jaglany13, jaglica13, jaglice13, jagnimy13, jumacie13, laminuj13, legacja13, legacji13, legumin13, lemingu13, leniąca13, lineaży13, lingamu13, lunacja13, lunacje13, lunacji13, magnalu13, mailuje13, maleiną13, maniąca13, maniące13, mącenia13, melinuj13, mgleniu13, minucja13, minucje13, mulnicy13, naceluj13, namaluj13, namielą13, namulaj13, nażycia13, nażycie13, negacyj13, uganiaj13, uginamy13, ugniemy13, ulecimy13, umajali13, umajany13, umajcie13, umielaj13, uncjale13, uncjami13, żalnica13, żalnice13, agencja12, agencji12, agnacje12, agnacji12, alienuj12, amicyja12, aminuje12, amylenu12, animuje12, ceglany12, cyganem12, cyngami12, cyngiel12, euancja12, gaceniu12, galmany12, ganjami12, gemajna12, gemajni12, genuami12, glacami12, glamany12, glamcie12, glancem12, glicyna12, gnajcie12, gnilcem12, guanami12, iglanej12, iglanym12, igumena12, jaglane12, jaglani12, jelcami12, jengami12, juanami12, jumania12, jumanie12, junacie12, lagunie12, leganiu12, lejcami12, lejnymi12, lenicyj12, leucyna12, lgniemy12, lingamy12, majeniu12, malacje12, malacji12, maligny12, mgielny12, mianuje12, miganej12, miglanc12, mucynie12, mylniej12, nagiemu12, naglimy12, nalegaj12, nalejmy12, namyciu12, naumiej12, negacja12, negacji12, nugacie12, ucinamy12, uganiam12, ulanymi12, umajane12, umajani12, umajeni12, umianej12, umilany12, unilamy12, żalenia12, acylami11, alejami11, alumian11, alumnie11, amencja11, amencji11, analcym11, ceglana11, ceglani11, celnymi11, cielnym11, cyganie11, cyjanie11, cymelia11, encjami11, gajenia11, galamin11, galanci11, galanem11, galeiny11, gamelan11, ganiamy11, glamane11, glamani11, glanami11, lacunie11, lajnami11, leminga11, lenicja11, macanej11, macaniu11, magnaci11, magnale11, magnali11, maleniu11, maligna11, manuale11, mgielna11, mglenia11, mijance11, mulenia11, nacjami11, najemca11, nalegam11, niejacy11, niemula11, ulaniec11, ulaniem11, ulenami11, umacnia11, umilana11, umilane11, acaniej10, agnacie10, anemicy10, gacenia10, galanie10, galeina10, lancami10, legania10, majenia10, maleiny10, malince10, maniacy10, manilce10, mylenia10, nagacie10, namycia10, namycie10, amancie9, elanami9, macanie9, maleina9, malenia9, manacie9, namiela9,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻAGLAJĄCYM

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻAGLAJĄCYM to

nieużaglającym

. Ilość liter które posiada: 14
Drugie najdłuższe słowo to

nieużaglający

. Ilość liter: 13

Anagramy ze słowa NIEUŻAGLAJĄCYM

Ze słowa NIEUŻAGLAJĄCYM nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻAGLAJĄCYM - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻAGLAJĄCYM to

nieużaglającym

. 32 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieżaglującym

. wartość punktowa tego słowa to: 31


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty