Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIEUŻAGLAJĄCY

Z liter NIEUŻAGLAJĄCY można ułożyć ponad 1000 wyrazów

13 literowe słowa:

nieużaglający30,

12 literowe słowa:

nieżaglujący29, nieżaglująca28, nieużalający27,

11 literowe słowa:

negliżujący28, negliżująca27, nielażujący26, nielażująca25,

10 literowe słowa:

użaglający27, angażujący26, negliżując26, użaglające26, angażujące25, nieżgający24, naciągajże23, nieżgająca23, glanujcież22, uganiający22, użaglajcie22, alienujący21, angażujcie21, nalegający21, uganiające21, alienująca20,

9 literowe słowa:

żaglujący26, żeglujący26, użaglając25, żaglująca25, żaglujące25, żeglująca25, angażując24, negliżują24, uciągajże24, użalający24, nieżujący23, uniżający23, użalające23, użynająca23, użynające23, żegnający23, alegujący22, glanujący22, glinujący22, nieżująca22, ulegający22, uniżająca22, uniżające22, żegnająca22, alegująca21, glancujże21, glanująca21, glanujące21, glinująca21, glinujące21, nieżyjąca21, uginający21, ulegająca21, żaglujcie21, legacyjną20, nieżalący20, uciąganej20, uganiając20, uginająca20, uginające20, użaglanej20, alienując19, ganiający19, nalegając19, niegający19, nieżaląca19, uganiajże19, użaglacie19, użalajcie19, użynajcie19, ganiające18, niegająca18, użaglanie18, użaglenia18, alienacją17, glanujcie17, legacyjna16, legacyjni16, alienacyj14,

8 literowe słowa:

żaglując24, żeglując24, lażujący23, użaglają23, żelujący23, angażują22, lażująca22, lażujące22, użalając22, użynając22, żelująca22, żenujący22, ciągajże21, legujący21, nażelują21, uniżając21, użaglaną21, żegnając21, żenująca21, alegując20, glancują20, glanując20, glinując20, legująca20, negujący20, niegżący20, ulegając20, acylujże19, glanujże19, glinujże19, legający19, ligający19, należący19, negliżuj19, negująca19, niegżąca19, nielżący19, uginając19, ulżyjcie19, żylenicą19, alegacją18, aligacją18, angażuje18, anulacją18, jagniący18, lażujcie18, legająca18, ligająca18, ligające18, nacelują18, naglącej18, należąca18, nielżąca18, uciągany18, uganiają18, uginajże18, użaglany18, alienują17, ciąganej17, ganiając17, ganiącej17, gnajcież17, jagniąca17, jagniące17, naciągaj17, naglijże17, nalegają17, uciągana17, uciągane17, ucinajże17, użaglane17, użaglani17, użagleni17, ganiajże16, glancuje16, lineacją16, najeżyli16, nażyjcie16, użalacie16, użylenia16, użynacie16, alegacyj15, aligacyj15, anulacyj15, glucynie15, najeżali15, należyci15, użalanie15, użalenia15, żylenica15, alegacji14, aligacje14, anulacje14, anulacji14, jaglance14, lineacyj13, ulegania13, ajlancie12, galancie12, lineacja12,

7 literowe słowa:

żaglują22, żeglują22, lażując21, żelując21, żgający21, nużącej20, użalają20, użynają20, żenując20, żgająca20, żgające20, legując19, liżącej19, uniżają19, żaglicą19, żalącej19, żegnają19, acylują18, alegują18, glanują18, glinują18, glucyną18, negując18, niżącej18, uciągaj18, ulegają18, użaglaj18, użaglij18, żagluje18, żagnicą18, angażuj17, cynujże17, eluacją17, gnający17, gnijący17, jaglicą17, legacją17, legając17, lgnącej17, licujże17, ligając17, lunacją17, należąc17, uginają17, ugnijże17, użyjcie17, żalnicą17, żeniący17, agencją16, agnacją16, gajcież16, ginącej16, glicyną16, gnająca16, gnające16, gnijąca16, gnijące16, jaglaną16, jagniąc16, jużynie16, leucyną16, lgnijże16, ligajże16, lżyjcie16, naciągu16, naglący16, nażeluj16, negacją16, negliżu16, nicujże16, ucinają16, ulżycie16, żaglicy16, żeniąca16, żgajcie16, ceglaną15, ciągany15, cyganią15, ganiają15, ganiący15, glancuj15, lenicją15, nagląca15, naglące15, nażyciu15, negliży15, nużycie15, użalcie15, użynali15, żaglica15, żaglice15, żagnicy15, acyluje14, ciągana14, ciągane14, eluacyj14, galeiną14, ganiąca14, ganiące14, glanuje14, glinuje14, glucyna14, jaglicy14, legacyj14, leniący14, lineażu14, lunacyj14, naciąga14, ulegnij14, ulżenia14, żagnica14, żagnice14, żaleniu14, żalnicy14, żegnali14, żylenic14, agencyj13, agnacyj13, cingula13, eluacja13, eluacji13, gajeniu13, galucie13, glajcie13, jaglany13, jaglica13, jaglice13, legacja13, legacji13, leniąca13, lineaży13, lunacja13, lunacje13, lunacji13, naceluj13, nażycia13, nażycie13, negacyj13, uganiaj13, uncjale13, żalnica13, żalnice13, agencja12, agencji12, agnacje12, agnacji12, alienuj12, ceglany12, cyngiel12, euancja12, gaceniu12, glicyna12, gnajcie12, iglanej12, jaglane12, jaglani12, junacie12, lagunie12, leganiu12, lenicyj12, leucyna12, nalegaj12, negacja12, negacji12, nugacie12, żalenia12, ceglana11, ceglani11, cyganie11, cyjanie11, gajenia11, galanci11, galeiny11, lacunie11, lenicja11, niejacy11, ulaniec11, acaniej10, agnacie10, gacenia10, galanie10, galeina10, legania10, nagacie10,

6 literowe słowa:

żujący20, gżącej19, jużyną19, lażują19, użaglą19, żelują19, żgając19, żująca19, żujące19, jeżący18, lżącej18, nużący18, nużycą18, żenują18, żulicą18, żyjąca18, żyjące18, jeżąca17, jeżyną17, legują17, leżący17, liżący17, nażyją17, nużąca17, nużące17, żagluj17, żalący17, żegluj17, żnącej17, celują16, cynują16, elucją16, gający16, leżąca16, licują16, liżąca16, liżące16, najeżą16, negują16, niżący16, żaląca16, żalące16, ciągaj15, gająca15, gające15, gnając15, gnącej15, gnijąc15, jużyna15, laguną15, lażuje15, legają15, lejący15, leżnią15, lgnący15, ligają15, należą15, naliżą15, nicują15, niżąca15, niżące15, uciąga15, ulegną15, użagla15, użagli15, użalaj15, użynaj15, żeniąc15, żujcie15, żulicy15, angażu14, ciągle14, clijże14, cygaju14, ginący14, gnajże14, gnijże14, gżeniu14, iguaną14, jagnią14, jeżyli14, lacuną14, lejąca14, lgnąca14, lgnące14, nagląc14, nużyca14, nużyce14, nużyli14, uniżaj14, użycia14, użycie14, żaglic14, żegnaj14, żganej14, żganiu14, żulica14, żulice14, żyjcie14, żylnej14, acyluj13, aleguj13, alginą13, aliażu13, angaży13, cynglu13, elucyj13, enacją13, gajalu13, galeną13, ganiąc13, ginąca13, ginące13, glanuj13, glinuj13, glucyn13, iglaną13, jeżaci13, jeżyna13, jungle13, lageną13, lejnią13, lżeniu13, lżycie13, naciąg13, najeży13, naleją13, nażyje13, negliż13, nużcie13, ulegaj13, żagiel13, żagnic13, żalnej13, żgacie13, aliaży12, angaże12, cielną12, cugiel12, cygaja12, cygaje12, cyjanu12, cynuje12, elucja12, elucji12, glancu12, glucie12, gnilcu12, gżenia12, jaglic12, junacy12, laguny12, lancią12, leguny12, leniąc12, licuje12, najeża12, nalecą12, należy12, nażyli12, uginaj12, żalcie12, żalnic12, żgania12, żganie12, acanią11, aliaże11, ancuga11, ancugi11, cyngla11, cyngle11, cyngli11, elingu11, gajale11, gajali11, gajcie11, galanu11, glicyn11, iguany11, ilangu11, jingle11, juncie11, lacuny11, laguna11, lanuga11, legnij11, leguna11, leucyn11, leżnia11, liangu11, lineaż11, lżenia11, naglij11, naliże11, nicuje11, nilgau11, ucinaj11, ulanej11, alginy10, auleci10, cleniu10, cygana10, cygani10, enacyj10, gaelic10, gajeni10, galany10, galeny10, ganiaj10, glance10, glince10, gnilca10, gnilce10, gnilec10, guanie10, iglany10, iguana10, juanie10, lacuna10, lageny10, lancij10, legaci10, nagiej10, nijacy10, ugania10, agacie9, agance9, agenci9, agnaci9, ajenci9, algina9, cielny9, enacja9, enacji9, gaceni9, galein9, galena9, glanie9, gnacie9, iglana9, iglane9, lagena9, lajnie9, lejnia9, lianga9, nalega9, ulania9, ulanie9, aganie8, cielna8, clenia8, lancia8, lancie8, naleci8, acanie7,

5 literowe słowa:

użyją18, żując18, gżący17, żgają17, żyjąc17, gżąca16, gżące16, jeżąc16, lżący16, nużąc16, uleżą16, uliżą16, użalą16, żulią16, ciąży15, jungą15, leżąc15, liżąc15, lżąca15, lżące15, ulżyj15, uniżą15, żaląc15, żganą15, żnący15, żylną15, ciągu14, ciąża14, ciąże14, gając14, jużci14, jużyn14, lażuj14, niżąc14, uciąg14, uleją14, uncją14, użyje14, żaglu14, żalną14, żeluj14, żnąca14, żnące14, żulij14, cyngą13, gajże13, ganją13, genuą13, glacą13, gnają13, gnący13, gniją13, gunią13, jacyż13, jengą13, lejąc13, lgnąc13, nużyc13, ulaży13, ulecą13, uleży13, ulicą13, użnij13, użyci13, użyli13, żenią13, żenuj13, żgnij13, żulic13, życiu13, aleją12, aliją12, anyżu12, cajgu12, ciąga12, encją12, gacią12, ginąc12, gleju12, gliną12, gnąca12, gnące12, inulą12, jeżyn12, lajną12, legią12, legną12, leguj12, lejną12, lingą12, nacją12, naglą12, nażyj12, ulaną12, ulaże12, uleną12, uliże12, uniży12, użala12, użali12, użyna12, żagla12, żagle12, żagli12, żgali12, żgany12, żucia12, żucie12, żulia12, żulie12, angaż11, celną11, celuj11, cielą11, cugla11, cugle11, cugli11, cygaj11, cynią11, cynuj11, ganią11, gulce11, jelcu11, junga11, jungi11, lancą11, leicą11, lejcu11, licuj11, lnicą11, najeż11, neguj11, niżej11, ugnij11, uncyj11, uniża11, użnie11, żalny11, żegna11, żgana11, żgane11, żgani11, żgnie11, życia11, życie11, żylna11, żylne11, żylni11, acylu10, aliaż10, ancug10, anyże10, cajgi10, cenią10, elaną10, gajal10, genuy10, glacy10, glinu10, guany10, jagle10, juany10, jucie10, lagun10, lanug10, legaj10, legij10, legun10, lejcy10, lenią10, leżni10, lgnij10, lianą10, ligaj10, lżeni10, nacią10, należ10, naliż10, nialą10, nicuj10, niecą10, ulega10, ulicy10, uncja10, uncje10, uncji10, żalna10, żalne10, żalni10, żynie10, ciula9, ciule9, cygai9, cygan9, cyjan9, cynga9, cyngi9, cynij9, encyj9, ganja9, ganje9, ganji9, genua9, genui9, glaca9, glace9, glanc9, glany9, gliny9, gnije9, guana9, gunia9, gunie9, iguan9, jagni9, jelca9, jenga9, jengi9, juana9, junie9, lacun9, lajce9, lajny9, lejca9, lejny9, lucie9, nacyj9, nulce9, ugina9, ugnie9, ulany9, uleci9, uleny9, ulica9, ulice9, acanu8, acyle8, acyli8, agany8, agile8, aleja8, algin8, alija8, alije8, aucie8, celny8, eling8, encja8, encji8, gacie8, galan8, galen8, glana8, glina8, gnali8, ilang8, inula8, inule8, jacie8, lagen8, laicy8, lajna8, lancy8, lanej8, laniu8, legia8, lejna8, lejni8, leniu8, lgnie8, liang8, linga8, lnicy8, lunie8, nacja8, nacje8, nacji8, nagle8, nagli8, nalej8, nauce8, nucie8, ucina8, ulana8, ulane8, ulani8, ulena8, unica8, acany7, alcie7, celna7, celni7, cleni7, cynia7, cynie7, elany7, gania7, ganie7, lanca7, lance7, leica7, liany7, licea7, lince7, lnica7, lnice7, nagie7, acani6, ancie6, elana6, enaci6, lania6, lanie6, lenia6, liana6, nacie6, niala6, niale6,

4 literowe słowa:

iluż11, leżu11, ulaż11, uleż11, uliż11, użal11, żalu11, żelu11, żula11, żule11, żuli11, ażiu10, gaże10, niżu10, nuże10, uniż10, ależ9, glej9, ileż9, leża9, liże9, żale9, żali9, żela9, żeli9, agiu8, aigu8, genu8, ginu8, guan8, guni8, ngui8, niże8, żeni8, żnie8, aule7, auli7, glin7, inul7, ling7, luna7, nilu7, nula7, nule7, nuli7, ulen7, gana6, gani6, gnie6, naga6, nagi6, unia6, unie6, alei5, alni5, elan5, lane5, lani5, leni5, lian5, lina5, lnie5, nial5, nile5,


Najdłuższe wyrazy z liter NIEUŻAGLAJĄCY

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIEUŻAGLAJĄCY to

nieużaglający

. Ilość liter które posiada: 13
Drugie najdłuższe słowo to

nieużalający

. Ilość liter: 12

Anagramy ze słowa NIEUŻAGLAJĄCY

Ze słowa NIEUŻAGLAJĄCY nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIEUŻAGLAJĄCY - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIEUŻAGLAJĄCY to

nieużaglający

. 30 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

nieżaglujący

. wartość punktowa tego słowa to: 29


Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty