Słownik Scrabble i Literaki, szukaj wyrazów, sprawdzaj słowa

Słowa z liter NIESSAWKOWEJ

Z liter NIESSAWKOWEJ można ułożyć aż 939 wyrazów - Sprawdź jakie!

12 literowe słowa:

niessawkowej15,

11 literowe słowa:

niekwasowej14, niessawkowe12,

10 literowe słowa:

niekasowej13, niekawowej13, niesakowej13, nieskajowe13, nieswojska13, seksowanej13, seksowniej13, niejassowe12, niekwasowe11, nieseksowa11, seksowanie11, sekwensowi11,

9 literowe słowa:

akwenowej12, aneksowej12, inkasowej12, jankesowi12, janowskie12, osiekanej12, sekowanej12, seksownej12, ssawkowej12, wekowanej12, wiankowej12, wsiekanej12, nawisowej11, nieasowej11, osiewanej11, owiewanej11, wsiewanej11, ekwansowi10, kwasownie10, niekasowe10, niekawowe10, niesakowe10, niewekowa10, sekansowi10, sekowanie10, seksowane10, seksowani10, seksownie10, wekowanie10,

8 literowe słowa:

ajnoskie11, jankesie11, janowski11, jesionek11, jesionka11, kainowej11, kanwowej11, kniejowa11, kniejowe11, kwasowej11, newskiej11, niejasko11, niekosej11, niskawej11, nowskiej11, okiwanej11, oneskiej11, osikanej11, sanijsko11, seksowej11, siekanej11, swojskie11, wiekowej11, jeansowe10, jeansowi10, newsowej10, nieswoja10, nieswoje10, owsianej10, sensowej10, siewanej10, wessanej10, akwenowe9, akwenowi9, aneksowe9, aneksowi9, ekwansie9, esownika9, inkasowe9, kwasowni9, niesasko9, osiekane9, owsianek9, sekansie9, sekowane9, sekowani9, seksowna9, seksowne9, seksowni9, ssawkowe9, ssawkowi9, swakowie9, wekowane9, wekowani9, wiankowe9, wiosenek9, wiosenka9, wsiekane9, wsiekano9, essenowi8, nawisowe8, nieasowe8, nieesowa8, osiewane8, owiewane8, seansowi8, senesowa8, senesowi8, wessanie8, wsiewane8, wsiewano8,

7 literowe słowa:

ajnoski10, aksenij10, aneksje10, aneksji10, aneksjo10, anoksje10, anoksji10, iksowej10, iskanej10, jankesi10, janosik10, kasowej10, kawowej10, kinowej10, kiwanej10, kojenia10, kojenie10, nawijek10, nawijko10, niejako10, osiekaj10, owakiej10, sakowej10, sanijek10, sanijko10, saskiej10, sekwoja10, sekwoje10, skajowe10, skajowi10, swojaki10, swojska10, swojski10, wekowej10, wiejska10, wiejsko10, wojenek10, wojenka10, wojenki10, wojskie10, wsiekaj10, esejowi9, jassowe9, jassowi9, jeansie9, nasieje9, nawieje9, nawowej9, osianej9, osiewaj9, owianej9, owiewaj9, owijane9, sanowej9, siejowa9, siejowe9, siewnej9, sinawej9, siwawej9, ssawnej9, winowej9, wonieje9, wsianej9, wsiewaj9, wsiowej9, wwianej9, aksenie8, aksenio8, aksonie8, akwenie8, aneksie8, eksonie8, esownik8, essenka8, essenki8, essenko8, kaesowi8, kainowe8, kanwowe8, kanwowi8, kawonie8, kesonie8, kienesa8, kieneso8, kwasowe8, kwasowi8, naiskos8, newskie8, niekosa8, niekose8, nieoska8, niskawe8, nosiska8, nowskie8, okiwane8, oneskie8, osikane8, owiesek8, owieska8, owiewek8, owiewka8, owsiska8, saksowi8, seansik8, seksowa8, seksowe8, seksowi8, sekwens8, siekane8, siekano8, skanowi8, sosenek8, sosenka8, sosenki8, ssakowi8, swakowi8, wiekowa8, wiekowe8, wniosek8, wsiewek8, wsiewka8, wsiewko8, awenowi7, newsowa7, newsowe7, newsowi7, osseina7, owsiane7, seansie7, sensowa7, sensowe7, sensowi7, siewane7, siewano7, wessane7, wessani7, wessano7, wiewano7,

6 literowe słowa:

jakowi9, jankes9, jasiek9, jaskie9, kaniej9, kijowa9, kijowe9, knieja9, knieje9, kniejo9, knowaj9, kojeni9, ksenij9, kwasje9, kwasji9, kwasjo9, nijako9, okiwaj9, osikaj9, oskiej9, owijak9, owijek9, owijka9, siekaj9, skonaj9, swojak9, wnikaj9, wojaki9, wojska9, wojski9, asowej8, esowej8, janowe8, janowi8, jasion8, jassie8, jawnie8, jawowi8, jenowi8, jeonie8, jesion8, nasiej8, nassij8, nawiej8, nawije8, nawoje8, osieje8, owieje8, sianej8, siewaj8, sjenie8, sowiej8, ssanej8, wessij8, wianej8, wiewaj8, wojnie8, woniej8, wsieje8, wwieje8, eksowi7, ekwans7, eskowi7, iksowa7, iksowe7, inkaso7, iskane7, iskano7, kaesie7, kanwie7, kaonie7, kasowe7, kasowi7, kawowe7, kawowi7, kenesa7, keneso7, kienes7, kinowa7, kinowe7, kiwane7, kiwano7, kiwona7, knowia7, knowie7, koanie7, konwie7, ksenia7, ksenie7, ksenio7, kwasie7, kwinoa7, nakosi7, nekowi7, newska7, newski7, newsko7, niosek7, nioska7, noksie7, nosisk7, nowika7, nowska7, nowski7, oneska7, oneski7, osesek7, oseska7, oseski7, osieka7, owakie7, owsika7, owsisk7, sakowe7, sakowi7, saksie7, sakwie7, saskie7, sekans7, seksie7, sekwoi7, sianek7, sianko7, siewek7, siewka7, siewko7, sikano7, sionek7, sionka7, skanie7, skonie7, skosie7, skowie7, skwasi7, ssawek7, ssawki7, ssawko7, wekowa7, wekowe7, wekowi7, wianek7, winsok7, wiosek7, wioska7, woniek7, wsieka7, wsioka7, awenie6, enosis6, essena6, esseni6, naosie6, nassie6, nawiew6, nawowe6, nawowi6, newsie6, nosiwa6, oseina6, osiane6, osiewa6, ossein6, owiane6, owiewa6, sanowe6, sanowi6, seanse6, senowi6, sensie6, siewna6, siewne6, sinawe6, sinawo6, siwawe6, ssanie6, ssawie6, ssawne6, ssawni6, wanowi6, wessie6, winowa6, winowe6, wiosen6, wiosna6, wsiane6, wsiano6, wsiewa6, wsiowa6, wsiowe6, wwiane6, wwiano6,

5 literowe słowa:

iksja8, iksje8, iksjo8, iskaj8, jakie8, jaski8, jasko8, jawek8, jawki8, jawko8, jonik8, kanji8, kasje8, kasji8, kasjo8, kiwaj8, kniej8, kojne8, konaj8, kosej8, nijak8, nokij8, sajek8, sajki8, sajko8, sikaj8, skaje8, sojek8, sojka8, sojki8, wojak8, wojsk8, jasie7, jasne7, jasno7, jawie7, jawne7, jawni7, jeans7, jenie7, jeona7, jonia7, jonie7, nawij7, nowej7, osiej7, owiej7, owija7, owije7, sesja7, sesje7, sesji7, sesjo7, sieja7, sieje7, siejo7, sinej7, siwej7, sjena7, sjeno7, swoja7, swoje7, wieja7, wieje7, wiejo7, wojen7, wojna7, wsiej7, wwiej7, aksis6, akson6, akwen6, aneks6, eksie6, ekson6, esika6, ikona6, inkas6, kanie6, kanio6, kanoe6, kanwo6, kasie6, kawie6, kawon6, kenes6, keson6, kiesa6, kieso6, kissa6, kisso6, kiwon6, knowa6, knowi6, koine6, konew6, konia6, konie6, konwi6, kosie6, kwasi6, nesek6, neska6, neski6, nesko6, niska6, nisko6, nokia6, nokie6, noksa6, nosek6, noska6, noski6, nowik6, okien6, okiwa6, oknie6, osiek6, osika6, oskie6, owaki6, owsik6, sakwo6, sanek6, sanki6, saski6, sasko6, seiko6, seksi6, siako6, sieka6, siksa6, sikso6, siwak6, siwek6, siwka6, siwko6, skene6, skina6, skona6, skosa6, skosi6, skowa6, sosik6, ssaki6, swaki6, wieka6, wieko6, winek6, winka6, winko6, wiska6, wisko6, wnika6, woski6, wsiok6, ansie5, asowe5, asowi5, aweno5, eonie5, esowa5, esowe5, esowi5, essen5, nawie5, nawis5, nawoi5, newsa5, noise5, nosie5, nosiw5, nowie5, nowsi5, oesie5, osein5, osina5, ossia5, owies5, owsie5, sanie5, seans5, senes5, senie5, sesin5, siane5, siano5, siewa5, snowi5, sonie5, sosen5, sosie5, sosna5, sowia5, sowie5, ssane5, ssani5, ssano5, ssawo5, wanie5, wenie5, wessi5, wiane5, wiano5, wiewa5, wnosi5, wonie5,

4 literowe słowa:

akij7, jaki7, jako7, keja7, keje7, kejo7, kija7, kije7, koja7, koje7, ojek7, ojka7, ojki7, okej7, skaj7, esej6, jass6, jawi6, jawo6, jena6, jeno6, jeon6, jiao6, joni6, naje6, najo6, niej6, njai6, onej6, owej6, owij6, siej6, sjen6, soja6, soje6, ssij6, swej6, wiej6, wija6, wije6, woja6, woje6, akie5, akio5, eksa5, esek5, esik5, eska5, eski5, esko5, ikon5, ikos5, iksa5, inek5, inka5, inko5, iska5, kaes5, kain5, kani5, kano5, kanw5, kaon5, kaso5, kawi5, kawo5, kies5, kina5, kino5, kiss5, kiwa5, koan5, kona5, koni5, kosa5, kose5, kosi5, kwas5, nako5, neki5, nesk5, nike5, noka5, noki5, noks5, okna5, osik5, oska5, oski5, owak5, sake5, saki5, saks5, sakw5, seks5, siak5, sika5, siko5, siks5, skan5, skin5, skon5, skos5, soki5, ssak5, swak5, waki5, weka5, weki5, weko5, wiek5, woka5, woki5, wosk5, anse4, anso4, asie4, awen4, ensi4, eona4, eoni4, eses4, esie4, ewie4, iwan4, naos4, nasi4, nawo4, news4, niwa4, niwo4, nosa4, nosi4, nowa4, nowe4, nowi4, osia4, osie4, osin4, ossi4, owsa4, sani4, sena4, sens4, sian4, siew4, sina4, sine4, sino4, siwa4, siwe4, siwo4, sona4, sowa4, sowi4, ssaw4, ssie4, swoi4, wani4, wasi4, wena4, weno4, wian4, wiew4, wina4, wino4, wisa4, wona4, woni4, wsie4, wsio4,

3 literowe słowa:

jak6, kej6, kij6, jaw5, jen5, jin5, jon5, naj5, wij5, woj5, eko4, eks4, iks4, ink4, isk4, kan4, kas4, kaw4, kea4, kee4, kei4, keo4, kia4, kie4, kin4, kio4, koi4, kos4, ksi4, kwa4, kwi4, kwo4, nek4, nok4, oka4, sak4, sik4, ska4, ski4, sok4, wek4, wok4, ais3, ani3, ano3, ans3, eis3, eon3, esa3, ewa3, ewe3, ewo3, ino3, iwa3, iwo3, nai3, nas3, naw3, nie3, niw3, nos3, oes3, ona3, one3, oni3, osa3, osi3, owa3, owe3, owi3, san3, sas3, sen3, sia3, sie3, sio3, siw3, soi3, son3, sos3, swa3, swe3, wan3, was3, wen3, wie3, win3, wio3, wis3, won3, wow3, wsi3,

2 literowe słowa:

aj4, ej4, ja4, je4, oj4, ka3, ki3, ko3, ok3, as2, ee2, en2, eo2, es2, ew2, in2, iw2, na2, ni2, no2, on2, os2, se2, si2, we2,


Najdłuższe wyrazy z liter NIESSAWKOWEJ

Najdłuższym słowem jakie można ułożyć z liter NIESSAWKOWEJ to

niessawkowej

. Ilość liter które posiada: 12
Drugie najdłuższe słowo to

niekwasowej

. Ilość liter: 11

Anagramy ze słowa NIESSAWKOWEJ

Ze słowa NIESSAWKOWEJ nie można ułożyć żadnego anagramu (wyrazu o innym znaczeniu, posiadającego tą samą ilość liter)

Slowo z liter NIESSAWKOWEJ - punktacja w scrabble

Najlepiej punktowanym słowem z liter NIESSAWKOWEJ to

niessawkowej

. 15 - tyle właśnie punktów za niego można otrzymać.
Drugim w kolejności słowem jest

niekwasowej

. wartość punktowa tego słowa to: 14

Słownik Scrabble Zaawansowane Wszystkie słowa Pomoc Notes do gier Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty